JOOSEP JA JUMALA SOOSING

Kas meie Taevane Isa eelistab ühtesid oma lapsi teistele? Kas Piibel ütleb, et Jumal teeb vahet inimeste vahel? Kui asi puudutab päästet ja Tema imelisi tõotusi, siis Jumal kohtleb kõiki võrdselt. Küll aga laseb Ta oma erilisel soosingul saada osaks neile, kes vastavad kogu südamest Tema kutsele ja pühenduvad Talle kõige täiega!

Iiob ütles: „Sa andsid mulle elu ja osaduse, ja su hoolitsus hoidis mu vaimu.“ (Iiob 10:12). Taavet ütles: „Sest sina, Issand, õnnistad õiget; sa ehid teda oma hea meelega kui kaitsevarjuga.“ (Psalmid 5:13).

Meie Taevane Isa laotab erilise rüü nende üle, kes täielikult andnud Talle oma südame: „Mina rõõmutsen väga Issandas, mu hing ilutseb mu Jumalas, sest ta on mind riietanud päästeriietega, katnud õiguse kuuega…“ (Jesaja 61:10).

Joosep vastas Püha Vaimu kutsele, alistades Talle kõik ja meelehea märgiks oma Isalt, sai ta kuue, mis eraldas teda teistest. Kuid sellel Isalt saadud soosingul oli oma hind! See läks Joosepile maksma kõik tema suhted ning ta koges hüljatust, mittemõistmist ja pilget: „…siis nad (tema vennad) vihkasid teda…“ (1Moosese 37:4). Kuid miks ta vennad pöördusid ta vastu? Vastus sellele küsimusele peitub salmis 11: „Ta vennad said temale kadedaks...“. Kui nad nägid seda kuube, mida Joosep kandis, teadsid nad, et see peegeldab isa soosingut ja õigsust. Ja nad vihkasid seda, kuna see tuletas neile meelde Püha Vaimu kutset, mida nemad olid ignoreerinud! Joosep oma olemisega tõi päevavalgele nende pool-leige elustiili.

Nimelt istusid ta vennad niisama, kulutades aega tühja keelepeksu ja enesekesksuse peale. Nende südamed olid haaratud maadest, varadest ja tulevikust, kuid Joosepi süda oli hoopis kusagil mujal. Tema rääkis Jumala asjadest; üleloomulikest lugudest. Jumal oli andnud talle unenägusid, mis tol ajal olid võrdsed Jumala hääle kuulmisega.

Leiged kristlased su ümber tahavad rääkida oma autodest, majadest ja tööpaikadest, samal ajal kui sina räägiks pigem igavikulistest asjadest ja sellest, mida Jumal on sulle rääkinud. Üsna peagi muutud sa põlualuseks ja samas nad kadestavad sind, kuna sa esindad Püha Vaimu kutset, mille nemad on hüljanud!

Jah, Joosep oli teisest puust ja see erinevus tõi endaga kaasa vendade vihkamise ja kadeduse. Ja mu armsad, sama juhtub teiegagi, kui olete täielikult „müüdud“ Kristusele!