TÄIELIK LIGIPÄÄS

Iga 4 aasta järel, jaanuaris, õnnistab Ameerika ametisse oma presidendi, kellele saab osaks nn. „võimsaim ametikoht maa peal“. Tema allkiri kinnitab seadused. Ta käsutab maailma kõige võimsamat sõjaväge ja ta võib vaid ühe nupu vajutusega hävitada kõik rahvad. Kuid võim, mis kuulub talle, pole vähimalgi määral võrreldav väega, mille Jeesus on andnud sulle ja mulle! See peitub nimelt selles, et meil on täielik ligipääs elava Jumala ligiollu, nõnda nagu Temal on ligipääs meienigi! “Vennad, et meil on siis Jeesuse vere varal julgus sisse minna kõige pühamasse paika - selle tee on ta avanud meile uuena ja elavana…mingem Jumala ette siira südamega usukülluses…” (Heebrealastele 10:19-22).

See ligipääs sai aga kättesaadavaks alles peale seda, kui Jeesus oli ristilöödud, surnud ja surnuist ülestõusnud. See sai kättesaadavaks alles siis, kui templi eesriie oli kärisenud kaheks. Selle sündimine andis märku sellest, et inimene võib siseneda Jumala ligiollu ja Jumal saab tulla inimese ligi, et kohtuda meiega! Sõna „julgus“ viitab antud salmis „avalikule, varjamata tegevusele“, mis on eelkõige oluline Saatana pärast! See tähendab seda, et me võime öelda igale põrgu deemonile: „Jeesuse Kristuse vere läbi on mul õigus minna Jumala ligiollu ja kõnelda Temaga nõnda nagu Tema kõneleb minugagi!“

Usud sa, et ka sinul on see õigus? Et Jumal on valmis tulema ja kohtuma sinuga? Hoidkem kõik Tema ligi täieliku usujulgusega! Me ei lähe Tema ette mitte mõne linnu või kitse või härja vere kaudu, vaid Jeesuse Kristuse vere kaudu. “Mitte sikkude ja vasikate verega, vaid iseenda verega, minnes ühe korra kõige pühamasse paika, saavutas ta meile igavese lunastuse. Sest kui sikkude ja härgade veri ja lehma tuhk, mida piserdatakse rüvetunute peale, pühitseb liha puhtuseks, kui palju enam siis Kristuse veri. Kristus, kes igavese Vaimu läbi ohverdas iseenese laitmatuna Jumalale, puhastab meie südametunnistuse surnud tegudest teenima elavat Jumalat.” (Heebrealastele 9:12-14).

Miski ei rõõmusta Jumalat rohkem kui Tema lapsed, kes lähevad Tema palge ette täie julgusega, ilma hirmu tundmata! Ta tahab, et me läheks ja ütleks: „Mul on õigus olla siin! Ja isegi kui mu süda mind hukka mõistab, on Jumal siiski suurem kui mu süda!“ (vt.1 Johannese 3:20)