NAD EI USU, ET JUMAL KUULEB NENDE PALVEID

Mõned usklikud heidavad meelt vastamata jäänud palvete pärast ja annavad lõpuks lihtsalt alla. Nad mõtlevad, et: „Palve ei toimi mu elus ja mida ma siis ikka palun, kui see ei toimi?“

Iisraellastel oli Jesaja ajastul samasugune suhtumine. Jesaja kirjutab: „Päevast päeva nad küll otsivad mind ja tahavad teada mu teid, nagu oleks see rahvas, kes on õiglane…Nad nõuavad minult…igatsevad Jumala ligiolekut: „Miks me paastume, kui sa seda ei näe, alandame oma hinge, kui sa seda ei märka?” (Jesaja 58:2-3). See rahvas ütles: „Me armastame Jumalat. Me käitume õigesti ja väldime pattu ja kuni viimse ajani oleme olnud ka ustavad otsimaks Teda palves. Kuid teate, mis? Ta pole kunagi vastanud meile. Miks peaksime siis jätkama oma hinge alandamist Tema ees?“

Jaakobus ütleb, et Jumal ei vasta palvetele, mis palutud lihtsalt iseenda vajaduste katteks. „Te palute, aga ei saa, sest te palute halva jaoks, tahtes seda kulutada oma lõbudeks.“ (Jaakobuse 4:3). Ehk teisisõnu: „Te ei palu Jumala tahte kohaselt. Te pole valmis alistuma ükskõik, millele, mida Tema tahab. Pigem püüate Teda dikteerida selles osas, mis teile pinget pakuks.“

Meie Jumal on täiega ustav. Paulus kirjutab: „Kindel on, et Jumal on tõemeelne, aga iga inimene valelik.“ (Roomlastele 3:4). Ta ütleb sellega, et: „Vahet pole, kui sa ka kuuled miljonit häält kisendamas: „Palve ei toimi! Jumal ei kuule sind!“ Kutsutagu igat sellist inimest valetajaks, sest Jumala Sõna jääb püsima. Ta on ustav ja kuuleb meid!“ Jeesus ütles: „Ja kõike, mida te iganes palves palute uskudes, seda te saate.” (Matteuse 21:22). Ehk teisisõnu: „Kui te tõesti usuksite, siis oleksite ka valmis ootama vastust oma Taevase Isa käest. Vahet pole, kui kaua see ka aega ei võtaks – teie hoidke oma usust kinni ja uskuge, et Ta vastab teile!“

„Kui suur on sinu headus, mille sa oled tallele pannud neile, kes sind kardavad, ja oled osutanud neile, kes sinu juures pelgupaika otsivad inimlaste nähes.“ (Psalmid 31:20). „Sest neil, kes teda kardavad, ei ole millestki puudust.“ (Psalmid 34:10).