VÕIME KUULDA TEMA HÄÄLT KA TÄNA

Miljonid inimesed on pöördunud, kuna üks mees kuulis Tema häält. Saul „kukkus maa peale maha ja kuulis üht häält“ (Ap.9:4). Ja kui temast Paulus sai, jätkas ta samuti Issanda hääle kuulmist. Ta tundis oma karjase häält. Peetrus lasi samuti Päästja häälel oma tähelepanu võita. „Aga järgmisel päeval, kui nad teed käies lähenesid linnale, läks Peetrus keskpäeva ajal katusele palvetama. ..Ja talle kostis hääl…“ (Ap.10:9, 13). Kogu tolleaegne põlvkond oli tervitatud Jumala kuningriiki ühes Korneeliuse kojaga, kuna üks mees otsustas kuuletuda Jumala häälele. Ka meie peaksime laskma Ta häälel kõlada. „Täna, kui te kuulete ta häält…“ (Ps.95:7). Mida kõike ei saa Jumal kristlastega ära teha, kes õpivad kuulma otse taevast!

Selle asemel, et oodata Jumala häält, jookseme me mööda nõustajaid ja psühholooge, loeme raamatuid ja kuulame plaate, lootuses kuulda Tema häält. Ma igatseme juhti, keda järgida; plaani oma tuleviku jaoks ja selget juhatuse sõna. Kuid vaid vähesed teavad, kuidas minna Issanda ette ja kuulda Tema häält.

Jumal tahab raputada seda maad veel korra. Kogu universum on valmis Püha Vaimu võngeteks. „Vaadake, et teie ei tõrgu kõnelejat kuulamast! Sest kui ei pääsenud maa peal pakku need, kes tõrkusid kuulamast sõnatoojat, siis palju vähem pääseme meie, kui me pöörame selja temale, kes on taevaist. Tollal pani tema hääl kõikuma maa, aga nüüd on ta tõotanud: „Veel kord panen ma värisema mitte üksnes maa, vaid ka taeva!” (Heebrea 12:25-26). Jumal on tõotanud: „Inimkond saab taaskord kuulma mu häält! Ja need, kes kuulevad, panevad selle ma rappuma. Taevad ja maad saavad kõikuma. Ja tänu minu hääle kuulmisele, mis iganes lastakse lahti maa peal, lastakse lahti ka taevas.“

Viimse aja kogudusele – Laodikeia kogudusele – hüüab aga Issand: „Ennäe, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga.“ (Ilmutuse 3:20). See on Kristuse viimane üleskutse kogudusele: „Ava end. Luba mind oma salajasse palvekambrisse. Räägi minuga ja luba mul rääkida sinuga. Suhtleme omavahel. Sest see on see, mille läbi saan sind hoida kiusatuse tunnil, mis on tulemas üle maailma.“