reede, 30. september 2016

LOOTUSE SÕNA

Uurisin ja puurisin kuid Jumala Sõna, anudes Issandat, et Ta annaks mulle lootuse ja julgustuse sõna eelolevateks rasketeks aegadeks. Mu vaim kisendas mu sees: „Issand, palun anna oma laste jaoks sõna mu südamesse, sest ainuüksi Sinul on igavese elu sõnad. Ainuüksi Sina saad tuua meile trööstivaid sõnumeid aegadel, kus praegu elame.“
Püha Vaim vastas mu palvele, kõneldes mu südamesse järgmist: „Annan sulle üheainsa tõotuse oma Sõnast. Ja kui sa pühendad kogu oma elu sellele, kannab see sind läbi ükskõik, millistest ohtlikest aegadest ja ükskõik, kus.
USU SEDA TÕDE
Mu armsad, olen täiesti kindel, et kui võtame omaks selle üheainsagi salmi, sellesse täienisti uskudes, saab sellest meie igapäevane usu jõujaam. Siin on see tõotus, mida Jumala Vaim mulle näitas:
“SEST TEIE ISA TEAB, MIDA TEILE VAJA LÄHEB, ENNE KUI TE TEDA PALUTE!” (Matteuse 6:8).
Luuka 12 ptk’s loetleb Jeesus asju, mille kohta Ta ütles, et meie Taevane Isa ju teab, et me neid vajame. Lühidalt öeldes on nendeks vajadusteks: toit, jook ja riietus.
„Aga Jeesus ütles jüngritele: „Seepärast ma ütlen teile, ärge muretsege elu pärast, mida süüa, ega ihu pärast, millega rõivastuda…Kui aga Jumal nõnda rüütab väljal rohtu, mis täna on ja homme visatakse ahju, kui palju enam teid, te nõdrausulised!“ (Luuka 12:22, 28).

neljapäev, 29. september 2016

ME EI PEKS ÜLLATUMA


Ma pean su käest küsima midagi. Kui torm tõuseb, kas lähed siis palves oma Issanda ette? Kui nii, siis ammutad uut jõudu, sest su meeled saavad kinnitatud oma Taevase Isa armastuses. Ta ilmutab sulle oma ligiolus oma väge ning julgustab sind, öeldes, et sa saad hakkama.
 
See pole Jumala tahe, et ükski Tema lastest läheks ohtlikele aegadele vastu halvava hirmuga. Muide, piibellikud prohvetlikud sõnumid ja hoiatused ei tohiks kunagi hirmutada meid. Jeesuse seisukoht selles osas oli vägagi lihtne:
„Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks!  (Johannese 14:27)
ARMASTUSES ANTUD HOIATUSED
Jeesus kuulutas ette maailma tabavaid sündmusi, mis võivad tunduda hirmuäratavatena. Ta rääkis sõdadest, epideemiatest ja erinevatest maavärinatest eripaigus. Ühtlasi hoiatas Ta oma kuulajaid: „Te saate kogema kannatusi ja osad teist kaotavad isegi oma elu. Häda ja vaeva saab olema rohkesti. Erinevad valeprohvetid ja messiad tõusevad esile ning petavad paljusid.“ (vt Matteuse 24:3-41). Hiljem selgitab Jeesus Matteuse evangeeliumis, et Ta rääkis neist tõsistest sündmustest ette selleks, et me usuks Temasse, kui näeme neid asju sündimas.
OMETI ON TA ISSAND ÜLE KÕIGE
Jeesus ei püüdnud nende ettekuulutuste kaudu meid rõhuda või meis hirmu tekitada. Pigem ei tahtnud Ta, et me üllatuks, kui need kohutavad tormid meid tabavad. Ta ei taha, et me usk omadega põhja läheks, kui me korraga nende kohutavate kannatustega silmitsi seisame. Kuid veelgi enam tahab Ta, et me teaks, et üle kõigi nende kohutavate asjade on üks Issand ja Isa, kes armastab meid piisavalt, et hoiatada meid ette ja kanda meid läbi kõigi nende aegade.

kolmapäev, 28. september 2016

KOONDA OMA MÕTTED JEESUSELE

Piibel annab meile väga selgelt mõista, et peaksime tähelepanu pöörama igale prohvetlikule sõnumile, mille mõni jumalasulane on edastanud ja mis leiab kinnitust Piiblist. Peame eesolevate tormide kohta koguma nii palju infot, kui võimalik, et valmistada oma südamed ette ükskõik, milleks, millega peame kord silmitsi seisma.
Samas ei tohi me lasta hirmul või ärevusel vallata oma meeli või südameid. Pimedus on kindlapeale tulekul ja kohtumõistmine juba sisuliselt me ukse ees. Kuid Jumala rahvana ei tohi me lasta ühelgi pimeduse pilvel varjutada Jumala imeliste tõotuste valgust, mis kätkevad endas Tema armastust ja armu oma rahva suhtes.
ÄRA LASE SAATANAL RÖÖVIDA OMA LOOTUST
Me peame olema hästi teadlikud Jumala Sõnast ja Tema prohvetite kuulutustest, kuid samas ei tohi me prohvetlikesse ennustustesse nii kinni jääda, et need võtaks võimust me elude üle. Saatanal oleks muidugi ütlemata hea meel selle üle. Ta teab, et ta ei saa meid panna kahtlema Jumala kohtupäevas, mistõttu ta püüab viia meid teise äärmusesse ja tekitada meis haiglaslikku hirmu eelolevate hädaaegade ees.
Ehk lihtsamalt öeldes – Saatan tahab röövida meilt kogu me lootuse, täites me mõtted kõige halba ettekuulutavaga. Kuid isegi, et me selle kõige üle juurdleks, ei suuda me sellest hoolimata tulevikku ette näha. Selle asemel oleme vaid hirmust kanged ja muretseme eelolevate sündmuste pärast.
KOONDA OMA MÕTTED JEESUSELE
Apostel Paulus kinnitab meid järgmise nõuandega:
„Viimaks, vennad, kõik, mis on tõsine, mis aus, mis õige, mis kasin, mis armas, mis on hea kuulda kui vooruslik komme ja kiituse väärt, sellele mõelge!“ (Filiplastele 4:8)
Ehk teisisõnu: „Te olete kuulnud kõiki hoiatusi. Nüüd pange tähele seda, mida Jumala Sõna on teile ilmutanud ja mida Tema vahimehed ütlevad. Lõppeks aga keskenduge Jeesusele ja Tema headusele.“

teisipäev, 27. september 2016

RAHU ISA ARMASTUSES

Olen aastaid hoiatanud ette peagi saabuva ülemaailmse majandusliku holokausti eest. Näeme selle märke juba praegu. Olen hoiatanud, et kristlased saavad kannatama, et tuleb suuri kaotusi ja raskusi ning seegi on juba sündimas. Suurel hulgal Jumala kalleid üle maailma kannatab tohutu finantsilise ja vaimse stressi all.
ELUSTIILI MUUTUSED
Ükskõik, kui kohutavad ka olukorrad poleks – meie energia ja teenistused ei tohiks keskenduda neile. Selle asemel peaksime jätkama kuulutustööd Isa Jumala armastusest ja Jeesuse imelisest armust.
Ma tean, et Ameerika elustiil – nii nagu tegelikult kõigi väga rikaste ja edukate rahvaste elustiil – saab peagi muutuma ja seda jäädavalt. Sest ma tean, et kõik saab raputatud. Kuid sellest hoolimata ei muretse ma ühelgi hommikul selle pärast, mida me küll sööme või millega end riietame? Kas meil saab olema elektrit ja sooja või kuidas on lood me turvalisusega? Jeesus hoiatas meid, et me ei peaks muretsema nende asjade pärast.
TÄIUSLIK RAHU
Ma hingan oma Isa armastuses. Fakt on see, et ma tean, et mina ei ole Jumal ja ainuüksi Temal on kontroll kõigi nende asjade üle. Minu asi on lihtsalt teha seda, mida prohvet Jesaja tegi – ta lasi Issandat täielikult usaldades oma meeltel täiega hingata.
„Kindlameelsele sa hoiad rahu, rahu, sest ta loodab sinu peale.“ (Jesaja 26:3)
Prohvet Jesaja kuulutas seda tõde kõigile usklikele läbi aegade ja see on tõde, sest Jumal ei valeta!

esmaspäev, 26. september 2016

NÜÜDSEST ALATES - Garry Wilkerson

„Ja ingel ütles talle: „Ära karda, Maarja, sest sa oled leidnud armu Jumala juures! Ja vaata, sa jääd lapseootele ja tood ilmale poja ja paned talle nimeks Jeesus.“ (Luuka 1:30-31).
Jumala soosing tõi sõna otseses mõttes kaasa olukordade muutuse Maarja elus. 180-kraadise muutuse. Piibli sõnul jäi ta lapseootele. Kui Jumala soosing on ka sinu elu üle, siis Ta ei ütle sulle: „Küll kõik laabub, mistõttu püüa lihtsalt mõelda rõõmsaid mõtteid.“ Ei! Jumal muudab kogu su maailma ja pöörab kõik heas mõttes pahupidi.
MILLEGI UUE SÜND
Maarja jäi lapseootele! Kui sa koged Jumala soosingut, laseb Ta su elus eostuda ja esile tulla millelgi uuel. Su elus on teatud vajadusi ning su hinges teatud igatsusi. Kui aga tuled Jumala juurde ja võtad vastu Tema soosingu, saavad ka õnnistused valatud sinu üle ja su elu saab muudetud.
Maarja mõistis seda ning hakkas laulma:
„Mu hing ülistab Issandat 
ja mu vaim hõiskab Jumala, minu Päästja pärast, 
sest ta on vaadanud oma teenija madaluse peale.
“ (Luuka 1:46-48).
KÕIK SAAB OLEMA ERINEV
Mulle meeldib see mõte „nüüdsest alates“. Nüüdsest alates saavad teatud asjad olema teisiti ja ma tahan, et sa hoiaksid kinni neist. Ma tahan, et see tõde võiks settida su südamesse, vaimu ja mõtteisse just praegu.
„Nüüdsest alates“ saab sinus toimuma üks muutus. Sa liigud kohast, kus seni elasid omaenda tahtmiste ja igatsuste järgi, ellu, mis on täielikult alistatud Jumalale. Sa mõistad, et omaenese uhkusest ei suuda sa midagi. Seetõttu ka otsusta ära, et usaldad vaid Jeesust ja ei kedagi teist.

laupäev, 24. september 2016

MUUDETUD - Claude Houde

Ühel perel meie kogudusest on võimas tunnistus. Pereisa oli noores eas sattunud ühe usujuhi vägivallatsemise, peksmise ja kuritarvitamise ohvriks, mistõttu ta oli kogu oma täiskasvanuea põlenud vihast usu ja religiooni vastu. Ajal, mil ta mõni aasta tagasi töö kaotas, käis ta naine abipakkide järel, mida me kogudus läbi erinevate teenistusharude me linna peredele pakub. Jõulude ajal sai temast endast üks meie vabatahtlik. Olles leidnud meie rahva seast sõpru, hakkas ta tasapisi ka kirikus käima.
MA EI ASTU ENAM KUNAGI ÜLE KIRIKU LÄVE
Aasta hiljem, kui naine oli taas jõulude ajal vabatahtlikuna rakkes, ütles mees talle väga resoluutselt: „Mine pealegi, kui tahad, kuid arvesta, et järgi ma sulle ei tule! Ma ei astu enam kunagi üle kiriku läve!“
Oma vabatahtlikuks olemise viimasel päeval helistas naine mehele ja ütles: „Kallis, ma olen nii väsinud. Palun tule mulle kirikusse järgi.“ Mis iganes põhjustel, kuid mees oli vastumeelselt nõus. Enam kui tund hiljem, polnud meest veel kusagil, mistõttu naine hakkas tema pärast muretsema. Kirikus ringi vaadates leidis ta aga oma mehe väikesest kabelist üht toidukasti kandmas!
“Mida sa teed?” küsis naine.
“No ma otsustasin siiski sisse tulla, et seda kõike oma silmaga näha. Nad vajasid abi, nii et, kui sa ei pahanda, jääksin pisut kauemaks.“
TA LANGETAS NUUKSUDES PEA
Kaks tundi hiljem jõudis see paar kiriku parklas oma autoni, olles just äsja kohanud sadu perekondi – vaesematest vaesemaid – kes olid tulnud kirikusse oma toidupakkide ja kingutuste järgi. Mees ei suutnud end enam tagasi hoida, vaid naaldus rooli najale ja lihtsalt nuuksus. Ta naine polnud teda kunagi varem sellisena näinud.
Kuritarvitamist täis aastate valu, mis oli põhjustatud ühe Jumalat esindava „religioosse“ kuju poolt, voolas pisaratena ta palgeil. Kuni ta lõpuks oli võimeline ütlema oma naisele: „Mulle meeldis kuulda inimesi rääkimas Jeesusest, kui ma väike olin ja ma tahtsin aidata teisi nii nagu Jeesus seda tegi.“
Selle aasta jõulude ajal oli juba kogu nende pere vabatahtlikena kaasas. Läbi üleloomuliku usu väe on neist saanud Jumala elavad kivid ja elavad kirjad, mis on mõeldud lugemiseks kõigile.

Claude Houd on Eglise Nouvelle Vie (Uue Elu Koguduse) juhtivpastor Montrealis, Kanadas. Pidev kõneleja World Challenge’i poolt korraldatavatel pastorite ja juhtide konverentsidel. Uue Elu Kogudus on kasvanud tema juhtimise all käputäiest inimestest enam kui 3500 liikmeliseks, olles üks väheseid edukaid protestantlikke kogudusi Kanadas.

reede, 23. september 2016

LASTES ARMUL VOOLATA

Nelipühapäeval langes Püha Vaim ettevalmistunud inimeste üle, kes olid kõik koos ühes paigas (vt Apostlite teid 2:1). Mida sa tähendab, et nad olid kõik koos või ka ühel meelel, nagu osa piiblitõlkeid ütleb? Kõige lihtsamalt öeldes – arm voolas neist läbi. Las ma selgitada.
Mõtle nende inimeste peale, kes seal nelipühapäeva sündmustes osalesid. Need olid inimesed, kellele me täna suure austusega kui kirikuisade peale vaatame. Osa neist meestest oli täiega teinud pattu Jumala ja oma vendade ees. Nad kõik vajasid andestust ja pattude katmist, sest vastasel korral poleks kogudus kunagi liikunud edasi Jumala Vaimus ja kõiges selles, mis nende jaoks valmis oli pandud.
TÕSISED PATUD
Mõtle Peetruse peale. Ta oli ju täiega Jumalat teotanud, haavates sellega nii Jeesust kui kõiki teisi jüngreidki. See koguduse ihu andis Peetrusele andeks ja tegi talle katet, et tema minevik ei saaks kunagi varjutama tema tulevikku. Mõtle ka Jaakobuse ja Johannese ehk Kõuepoegade peale. Nemadki olid korralikult pattu teinud, solvates kaasjüngreid sellega, et pidasid end teistest paremaks. Nemadki said andeks ja leidsid katet.
Fakt on see, et ükskõik, kes, oleks võinud too päev öelda: „Pea nüüd hoogu, Peetrus! Kes sind üldse juhiks määras? Sind, kes sa eitasid ju Kristust!“ Mitte keegi ei öelnud seda, sest nende südamed olid armu läbi ette valmistatud. Seetõttu olid nad ka valmis võtma vastu Püha Vaimu, kui Ta nelipüha päeval suure väljavalamise näol tuli.
SÜDAME LOOD
Armsad, see on ka põhjus, miks Peetruse kirjad keskenduvad südame teemadele. Ta teadis, et kõigepealt tuleb kõik need lood korda ja andeks saada, et kõik lihalik ei saaks kuidagi takistada Jumala Vaimu tööd. Sama kehtib ka tänapäeva ristikoguduse kohta. Meie kohta, kes tahame saada osa Tema võimsast viimse lõikuse vihmast.
Kas me takistame seda Jumala Vaimu tööd tänu sellele, et ei anna andeks? Või oleme me valmis laskma armul voolata läbi iseendi?

neljapäev, 22. september 2016

TULEVASE KOJA HIILGUS

Saatan teab väga hästi, mis on Jumala Sõnas kirjas ja ta on otsustanud takistada selle suure lõikuse esiletulekut, mida ta teab ees ootavat. Ta on päästnud valla metsikud rünnakud koguduse vastu, kasutades kõikvõimalikke relvi, et röövida Jumala rahva rahu.
Hirm ja süngusetunne, mis hõljub iga rahva üle, on jätnud inimesed abitusse seisu. Ameerika kohtud on loonud seadusi, mis ülistavad perverssusi ja seda kõike inimeste tahte vastaselt. Tulemuseks lootusetus ja stress, nõrgenemine vaimus ning isegi füüsilised haigused.
PATU TÜHISEKS PIDAMINE
Jumala kojas on hakatud pattu tühiseks pidama ning põrgule üldse mitte tähelepanu pöörama. Terved konfessioonid lõhestuvad tänu geide abielu teemale. Samal ajal kulutavad aga evangeelsed kogudused, kes peaksid olema Jumala Sõna erilised tõrvikukandjad, oma energia liikumistele, mis pole kaugeltki Kristuse-kesksed.
Haggai päevil olid iisraellased heitunud uue templi pärast, mida nad olid üles ehitamas. Kogu nende töö tundus endise templi suursugususe kõrval täiesti tühine. Meenutades Jumala aulisi tegusid minevikus, nutsid nad meeleheitest tagasihoidliku koja pärast, mis nende eest kõrgus. Haggai küsis oma rahvalt: „Kes teist, allesjäänuist, on näinud seda koda selle endises toreduses? Missugusena näete seda nüüd? Eks see ole teie silmis, nagu ei olekski midagi?“ (Haggai 2:3).
ÄRGE VÕRRELGE
Mu armsad, see sama küsimus on akuutne ka tänasel päeval. Te võite meenutada mineviku võrratuid ärkamisi, kus Jumala Vaim langes võimsalt ja suurel hulgal inimesi sai päästetud. Kuidas on, kas tänapäeva koguduse elu tundub nende aegade kõrval kui suure nullina?
Sõna, mille Jumal andis Haggaile koguduse jaoks, kehtib sama palju meiegi puhul: „…ja minu Vaim püsivad teie keskel…Selle koja tulevane hiilgus saab suuremaks, kui oli esimesel, ütleb vägede Issand, ja selles paigas ma annan rahu, ütleb vägede Issand.” (Haggai 2:5, 9).

kolmapäev, 21. september 2016

LÕIKUSAJA VIHM

Erinevad prohvetid – alates Jesajast, Jeremijast ja Hesekielit kuni kõige väiksemateni välja – räägivad sellest, kuidas Jumala Vaim langeb viimseil päevil veelkord ettevalmistunud inimeste üle. Nendele sündmustele viidatakse kui „lõikusaja vihmale“ ja selle kohta on tõotus, et see on võimsam kui „eelmine vihm“ ehk siis Püha Vaimu võimas väljavalamine nelipühapäeval.
Prohveteering „hilise vihma“ kohta viitab Iisraeli kahele iga-aastasele vihmale. Nende hooajad olid erinevad võrreldes meie vihmadega tänapäeval, kus esimene ehk varajane vihm tuli sügisel, kastes äsja külvatud vilja. See peegeldab ka seda, mis juhtus nelipühapäeval, kus „esimene vihm“ langes võimsa Jumala Vaimu väljavalamisena. See vihm kastis Jumala Sõna seemet, millest kasvas välja ja laienes ülemaailmne kogudus, mida täna näeme ja teame.
ILMA VIHMATA POLE KA LÕIKUST
Iisraeli „hiline vihm“ tuli kevadel, lastes saagil veel vahetult enne lõikust kosuda. Sakarja viitab sellele hilisele vihmale kui Püha Vaimu väljavalamisele viimseil päevil (vt Sakarja 10:1). Mooses aga ütles, et ilma vihmata ei saa ka olla mingit lõikust. Issand ütles läbi tema Iisraeli rahvale: „Ja kui te tõesti kuulate mu käske…siis annan mina teie maale vihma õigel ajal, varajase ja hilise vihma, ja sa koristad kokku oma teravilja, veini ja õli.“ (5 Moosese 11:13–14).
KOGUDUS , ÄRKA!
Joel 2:21-27 annab meile lõpuks väga elava pildi sellest, kuidas see kõik välja näeb, kui see lõikuse vihm tuleb, öeldes sisuliselt: „Kogudus, ärka! Vaata enda ümber. Seda, mida enda ümber näed, on juba ette kuulutatud. Peagi hakkab sadama, sest Jumal on valmistanud ette pilved täis erksat ja külluslikku vett. Jumala Vaim on valmistamas kõike ette lõpuaja lõikuseks.“

teisipäev, 20. september 2016

LÕPUAEGADE MÄRGID

Oma esimeses kirjas kogudusele, räägib Peetrus väga otse ja omadega lõpuaegadest: „Aga kõigi asjade lõpp on lähedal. Olge siis arukad ja kained palveteks. Üle kõige olgu püsiv teie omavaheline armastus, sest „armastus katab kinni pattude hulga.“ (1 Peetruse 4:7–8)
Peetrus mainib lõpuaegu ka oma teises kirjas, kus ta ütleb kogudusele: „Teades, et mu telgi mahavõtmine on varsti käes.“ (2 Peetruse 1:14). Ehk ta ütleb teisisõnu: „Jumal on näidanud mulle, et mu aeg siin ma peal on lühike.“
PEETRUSE HOIATAV SÕNUM
Peetruse sõnum oli mõeldud Uue Testamendi kogudusele. Nii tollele, kes selle kirja kirjutamise ajal eksisteeris, kui ka kõigile järgnevatele usklike põlvkondadele. See oli hoiatav sõnum, mille kaudu Peetrus kuulutas ette kõike järgnevat:
„…nõnda nagu teiegi sekka tuleb valeõpetajaid, kes vargsi toovad sisse hukutavaid eksiõpetusi.“ (2 Peetruse 2:1)
„…viimseil päevil tuleb pilkesõnadega pilkajaid, kes käivad iseenese himude järgi ja ütlevad: „Kus on tema tulemise tõotus? Sest pärast seda, kui isad on läinud magama, on jäänud kõik nõnda nagu loomise algusest peale.”  (2 Peetruse 3:3-4).
„…kes rüvedas himus elavad lihaliku loomuse järgi ning põlgavad Issanda valitsust. Need on jultunud ja ennast täis ega põrka tagasi teotamast kirkuseingleid,  (2 Peetruse 2:10).
KIIRENDADES SEDA PÄEVA
„Aga Issanda päev tuleb nagu varas.” (2 Peetruse 3:10).
„Kui see kõik nõnda laguneb - missugused siis peate olema teie pühas eluviisis ja jumalakartuses, oodates ja kiirendades Jumala päeva tulemist, mil taevad põledes lagunevad ja algained lõõmates ära sulavad.“ (2 Peetruse 3:11–12).

esmaspäev, 19. september 2016

VÄRSKENDAV, ELAVDAV VESI - Gary Wilkerson

Kuidas Jumala värskendused me elusid praktiliselt mõjutavad?
MEIE OLUKORDADE VÄRSKENDAMINE
Kui Jumal värskendab me olukordi, muudab Ta vanu malle, mis võivad puudutada me abielu, rahaasju või tööd. Ta võib paljastada meie liigsed kulutamisharjumused ning veenda meid muutma neid. Ta võib juhtida meid isegi otsima finantsalast nõu, et asendada oma halvad harjumused ja õpetada meid olema targad majapidajad.
Ta võib sekkuda vanadesse käitumismallidesse meie abielus; mallidesse, mis hoiavad meid kinni mitte armastavates tegudes. Meie Isa on valmis värskendama meid oma rikkaliku armuga igakord, kui seda vajame. Taoline värskendamine tegeleb aga meie olukordadega.
TUUMIKU VÄRSKENDAMINE
Lisaks sellele on veel tuumiku värskendamine. See on selline värskendamine, mis läheb kaugemale me olukordadest, et uuendada me hingi, elusid ja seesmist olemust. Taoline värskendamine ainuüksi ei täida meid, aga ka voolab meist välja. See täidab meid rõõmuga oma abielu pärast; see paneb meid heldemalt maksma kümnist ja andma; see võimaldab meil seista silmitsi raskete suhetega, kinkides meile julgust, lootust ja energiat.
Ehk lühidalt öeldes – tuumiku värskendamine paneb meid tundma rõõmu igast hetkest, mis elatud koos Jeesusega. See õhutab midagi üles me südameis, öeldes: „Olen täiega elus ega tunne hirmu ühegi päeva ees. Olen põnevil sellest, et võin järgida Sind, Jeesus. Sa oled teinud mind julgeks ja mitte araks. Las ma siis kasutada seda ülevoolavat elu selleks, et elada Sulle!“
TOO KÕIK OMA LOOD TEMA ETTE
Mis sinust just praegu välja voolab? Uskmatus, nurisemine, hirm? Või pigem usk, lootus ja armastus? Nii nagu Jeesus hõikas selle välja Jeruusalemma pühade ajal, nii ütleb Ta sullegi, et viiksid kogu oma uskmatuse, kibestumise ja hirmu Tema ette. Ta tahab asendada need rahuloluga ning viia sind tühjusest terviklikkuse sisse.
Ta on tõotanud: „Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu! Kes usub minusse, nagu ütleb Kiri, selle ihust voolavad elava vee jõed.” (Johannese 7:37-38)

laupäev, 17. september 2016

IME MINU PEREKONNAS - Nicky Cruz

Ma nii väga sooviks, et sa võiks kogeda imet, mida meie pere on kogenud. Ma sooviks, et sa võiks kogeda seda erinevust, milline oli me elu mu noorpõlves ja milline see on praegu. Täna armastan oma õdesid-vendi kõige täiega. Pole midagi etemat, mida parema meelega teeksin, kui et istuda koos oma perega ja naerda, rääkida ning nutta üheskoos.
VÄIKE NICKY, SUUR NICKY
Aegadest, mil olen saanud minna tagasi Puerto Ricosse ja külastada oma peret, pärinevad mu kõige kallimad mälestused. Koju minnes pole ma enam Nicky Cruz – evangelist ja kõneleja. Oma vanemate vendade jaoks olen „väike Nicky“ ja nooremate jaoks „suur Nicky“. Olen lihtsalt osa meie perest.
Kuid me pole mitte alati olnud nii rõõmsad, muretud ja armastavad. Meie perekonna minevikuga käib kaasas palju valu. Ometi ei kanna keegi meist seetõttu südames vimma. Kui Jeesus me ellu tuli, tõi Ta kaasa plahvatusliku armastuse, armu ja andestuse. Keegi ei pea mingit vimma. Meie keskis ei valitse midagi muud kui vaid armastus. Me ei kuluta hetkegi kahetsusele, vaid me tunneme siirast rõõmu Jeesusest, keda tunneme täna ja tulevikust, mida Ta me kõigi jaoks kaasa toob.
VALU KUSTUTAMINE
Jeesus saab teha inimese südamega midagi, mida mitte keegi teine ei suuda. Kui Ta tuleb su südamesse elama, teeb Ta nii palju enamat kui et vaid andestab sulle. Ta jätab endast maha üleloomulikud andestuse seemned, mis ainuüksi ei kustuta su pattu, aga ka selle patuga kaasnenud valu. Need seemned ei tervenda ainuüksi me südameid, vaid need suudavad tervendada ka me suhteid. Nad suudavad levida iga me minevikus kogetud valu keskel, kustutades need täielikult.
Ma ei suuda Jeesust piisavalt ära tänada kõige eest, mida Ta on me pere heaks teinud. Kogu Tema andestuse, armu ja halastuse eest, mille Ta on endaga kaasa toonud, tuues me pere tagasi kokku. Kuid Ta võib teha seda sama ükskõik, kellega. Ükskõik, millise perega. Isegi sinu omaga, kui seda vajad!

Nicky Cruz, rahvusvaheliselt tunnustatud evangelist ja viljakas raamatute autor, pöördus Jeesuse Kristuse poole 1958 aastal New York Citys peale David Wilkersoniga kohtumist. Enne seda oli ta elanud vägivaldset ja kuritegelikku elu. Tema dramaatiline pöördumislugu ilmus esmalt D.Wilkersoni raamatus „Rist ja pussikangelased“ ja hiljem juba tema enda bestselleris „Jookse, poiss, jookse.“

reede, 16. september 2016

TAHAD SA OLLA VALMIS?

Pole kahtlustki, et Peetrus oli püha mees ja Püha Vaim näitab läbi tema väga täpselt, mida Jumal ütleb lõpuaegadega silmitsi seismise kohta. Peetrus ütleb meile väga selgelt: „Järgnevas peitub teie kõige olulisem ettevalmistus – pange oma süda valmis. Sest kui te ei tegele oma südame olukorraga, pole ka muudel ettevalmistustel mingit tähtsust. Püsige põlvedel. Kuid enam kui midagi muud – osutage oma õdede-vendade suhtes lakkamatut armastust ja halastust. Andestage ja katke nende patud.“
KATKE TEISTE PATUD
Meid kutsutakse üles „katma“ meie vastu sooritatud patte. Ehk teisisõnu – me ei tohi paljastada teiste patte.
„Sest „armastus katab kinni pattude hulga.” (1 Peetruse 4:8)
Kes on sulle haiget teinud või sind haavanud? Kes on sinu kohta kuulujutte levitanud? Jeesuse sõnul, kui sa ei andesta ega kata seda pattu, oled sa nagu see mees, kes sai küll ise suure võlgnevuse andeks, kuid läks teist kägistama väikese võla pärast, mis tollel oli tema ees.
„Teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud, nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad.“ (1 Peetruse 4:10).
TÄIDETUD RÕÕMUGA KESK TORMISEID AEGU
Fakt on see, et need Peetruse sõnumid on otseselt seotud Jeesuse Kristuse kogudusega tulevikus. Jumal nimelt valmistab oma kogudust ette lõpuaja Vaimu väljavalamiseks. Tuginedes prohvetite ettekuulutustele, tuleb Püha Vaim kui suure lainena üle kogu maa, täites Jumala rahva rõõmuga vaatamata sellele, et maailm saab pahupidi pööratud. Samas aga ei saa see sündida, kui inimesed peavad vimma ning nende valusad olukorrad pole lahendatud.
KÜSIMUS: Tahad sa olla valmis kõigeks, mis on tulekul? Tahad sa olla täienisti valmis, kui kõiki asju raputatakse?
VASTUS: Siis kanna hoolt selle eest, et su südames poleks midagi sellist, mis takistaks Jumala Vaimu voolamist.
Midagi imelist on ootel, mistõttu vaata, et sa sellest ilma ei jää!

neljapäev, 15. september 2016

NÄIDATES ÜLES TINGIMUSTETA ARMASTUST

Paljud kristlased elavad praegusel ajal paanika meeleolus. Inimesed, kes on kogu oma elu tunnistanud, et Issand on nende hoidja, on hakanud hirmust värisema, kui tormipilved on kogunemas meie peade kohale. Peetrusel on neile midagi väga lihtsat öelda: „Allutage kõik oma inimlikud tunded usu kontrolli alla.“
Teise asjana soovitab Peetrus tuua meil kõik need lood palves Jumala ette. „Olge siis arukad ja kained palveks.“ (1 Peetruse 4:7). Ainuüksi Issanda palet otsides, suudame me hoida oma hirmud kontrolli all. Mida tumedamaks pilved muutuvad, seda enam peaksime me liikuma Püha Vaimu rahus ja hingamises.
VÄLTIDES PAANIKAT
Sekulaarne maailm püüab hetkel leida meeleheitlikult rahu keset kaost. Tuginedes ajalehele „The Wall Street Journal“, pöörduvad paljud tippjuhid ja teiste pingeliste ametialade esindajad üha enam jooga, mantrate, Hiina laulude ja meditatsiooni poole. Meile kui kristlastele on aga Jumal tõotanud hoida meid täie rahu sees, kui vaid koondame keset kõike maailmas toimuvat oma mõtted Kristusele.
Peetrus ütleb, et keset neid aegu peaksime enam kui millegi muu pärast, muretsema ühe asja pärast. Vaatame, mis oli selle sureva apostli viimane õhutus?
„Üle kõige olgu püsiv teie omavaheline armastus, sest „armastus katab kinni pattude hulga”.  (1 Peetruse 4:8).
SIRUTU VÄLJA OLLES ARMULINE
Peetruse kokkuvõte on järgmine: „Kui te tahate teada, mida tõeline ellujäämine endast kujutab ja kuidas Jumal oma rahvast neist aegadest läbi juhib, siis osutage oma õdedele-vendadele tingimusteta armastust. Sest Jeesuse Kristuse koguduse tulevik on sellega enam kui tihedalt seotud.“
Peetruse sõnade kohaselt peaks see olema meie kõige suurem mure. Jumala suure armu valguses, mida Ta on meile osutanud – Tema tingimusteta andestuse valguses meie pattude suhtes ja Tema kaastunde ning pikameelsuse tõttu peaksime meiegi sirutuma armu läbi nendeni, kes on meie vastu eksinud. Ja me peaks andestama neile otsekui nad poleks seda kunagi teinud.

kolmapäev, 14. september 2016

VALMISTUDES LÕPUAEGADEKS

Kristlastena me usume sellesse, mida Jumala Sõna ütleb eelolevate aegade kohta ja võtame ka Jumala pühade valvurite kaudu vastu Jumala Vaimu poolt edastatud hoiatusi. Pole kahtlustki, et me näeme otsekui Jumala kätt kirjutamas seinale. Paljude kristlaste südameis tõuseb aga oluline küsimus: „Kuidas küll valmistada end ette eelolevateks rahututeks aegadeks?“
ELLUJÄÄMINE ÕUDUSTE KESKEL
Usun, et see on normaalne tahta teada, kuidas jääda ellu keset eesootavaid raskeid ja õudsaid aegu. Kui tormid tabavad, hävitades kõik ellujäämiseks vajalikud allikad, siis mis saab meie töökohtadest, majapidamistest, toidust ja riietest? Peetruse aegsetel kristlastel oli kindlasti samuti palju küsimusi. Kuid oma sõnumis lõpuaegade kohta, ei keskendunud Peetrus mitte meie vajaduste täitmisele, vaid sellele, kui oluline on, et meie südamed oleksid ette valmistatud.
„Kui see kõik nõnda laguneb - missugused siis peate olema teie pühas eluviisis ja jumalakartuses.“ (2 Peetruse 3:11)
Kõige selle valguses, mis on tulemas, keskendus Peetrus täielikult meie loomuse teemadele!
Ehk teisisõnu küsis ta: „Mis on su südames neil viimseil päevil? Kes sinust saab, kui lõpuajad lähenevad? Sa juba tead, et Jumal saab kandma hoolt su füüsiliste vajaduste eest, aga kas sa valmistad end ka vaimulikult ette?“
LIHTSAD JUHTNÖÖRID
Peetrus laseb kajada Jeesuse sõnadel (vt Matteuse 6:31-32), kui ütleb: „Aga kõigi asjade lõpp on lähedal. Olge siis arukad ja kained palveteks.“ (1 Peetruse 4:7).  Ehk lühidalt öeldes annab ta meile lihtsad juhised lõpuaegadeks:
 • Säilitage kaine mõistus
 • Jääge rahulikuks, mis iganes ka ei juhtuks
 • Paanikaks pole vähimatki põhjust
 • Kandke kõik need lood palves Jumala ette

teisipäev, 13. september 2016

VABADUS JA KÜLLUSLIK ELU

Jumal ei saa vastata palvele, milles puudub usk. Ühtlasi ei põgene ka Saatan sealt, kus valitseb hirm ja ebakindlus. Fakt on see, et me pole kasutanud oma Jumalalt saadud meelevalda Saatana ja tema deemonliku impeeriumi üle. Ometigi ütleb Jumala Sõna, et hingevaenlane ei valitse mitte ja meil on meelevald tema üle!
“Pange vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest.” (Jaakobuse 4:7)
Ometigi on paljud lasknud Saatanal end oma usu osas tuuseldada, ilma talle vastu panemata. Kui see puudutab ka sind, siis Malaki kiri pakub sulle kõige imelisema sõnumi:  „Te lähete siis välja ja lööte kepsu nagu nuumvasikad.“ (Malaki 3:20). Milline huvitav ja samas imeline sõna Jumala rahvale keset neid viimseid päevi. Malaki võrdleb usklikke kui vasikaid, kes on oma latritesse kinni jäänud. Heebreakeelne tähendus sõnale „latter“ on „kinni seotud“ või „ringi ratast käima“.
LÄRMAKAD, JOOKSVAD VASIKAD
Oled sa kunagi näinud ühtki rõõmust vasikat oma latris? Nad jooksevad seal ringi, jalgadega lüües ja lärmi tehes. Mõistad sa seda pilti, mille Malaki meile maalib? Saatanal on õnnestunud lukustada oma latritesse suurel hulgal usklikke. Ta on hoidnud nad eemal Kristuse rohelistest aasadest ja Tema jahutavatest ning värskendavatest vetest.
Armas Jumala püha, tahan õhutada sind ja öelda – ära lepi enam päevagi sellega, kuidas asjad on. Sinu vabanemine peab tulema usu kaudu ja Issand annab Püha Vaimu neile, kes Teda paluvad. Kui Jumal tõotab, et: „Te lähete oma latritest välja kui kepslevad vasikad“, siis see tähendab enamat kui vaid oma vangistusest pääsemist. Kui ta avab me latri ukse, pääseme me sealt välja ülevoolava rõõmuga. Meie üle ei hõlju enam sünguse pilvi, vaid meid vabastatakse elama elu täis lootust, vabadust ja külluslikkust.

esmaspäev, 12. september 2016

VAIMULIK KALJU - Gary Wilkerson

„Ja Issand ütles Moosesele: „Mine edasi rahva ees ja võta enesega mõningad Iisraeli vanemaist! Võta kätte oma kepp, millega sa lõid Niiluse jõge, ja mine! Vaata, mina seisan seal su ees Hoorebi kaljul. Löö kaljut, siis tuleb sellest vesi välja ja rahvas saab juua!” Ja Mooses tegi nõnda Iisraeli vanemate nähes.“ (2 Moosese 17:5-6) 
Kogu selle vaatepildi detailid – ja ka Jumala kaastunne oma rahva suhtes – tulevad taaskord esile Jeesuse ohvri kaudu. Kristus on see kalju, keda löödi meie üleastumiste pärast, kui olime omadega hukas ja eksiteedel. Ühtlasi aga on Ta ka see elav vesi, kes hoiab meid elus. Paulus ütleb meile:
„Vennad, ma ei taha, et teil jääks teadmata, et kõik meie esiisad…jõid sama vaimulikku jooki, sest nad jõid vaimulikust kaljust, mis saatis neid; see kalju oli aga Kristus.“ (1 Korintlastele 10:1, 4).
HOIDES KINNI KIBESTUMISEST
See kõrbe stseen illustreerib seda, mida Jeesus teeb nurisevate inimeste heaks. Ta võtab kogu nende karistuse ja kuulutab: „Mind mõistetakse hukka nende eest; ma ise saan kogema rooska ja kandma nende patte; mind lüüakse risti nende eest. Seda kõike selleks, et nad võiks kogeda külluslikku ja täisväärtuslikku elu.“
Osa kristlasi aga jäävad sellest imelisest annist ilma, hoides kinni oma kibestumisest. Paulus ütleb:
„Kuid enamik neist ei olnud Jumalale meelepärased ning nad löödi maha kõrbes. Need lood on saanud meile näiteiks, et meie ei himustaks kurja, nii nagu nemad himustasid.“ (1 Korintlastele 10:5-6).
JUMALA IMELINE ARM
Meie elud võivad närbudagi kibestumise kätte, või me võime saada elustatud Jumala imelise armu poolt, mida Ta meile pakub. Valik on meie. Kuid Tema tõotus jääb meile nii või teisiti alati kättesaadavaks, pakkudes meile uuendatud elu.

laupäev, 10. september 2016

TEINE ÕPETAJA - Jim Cymbala

2000 aastat tagasi oli jüngritel Jeesus nende õpetajaks, kuid isegi neil oli raskusi kõige selle arusaamisega, mida Ta neile õpetas. Piiblis on mitmeid näiteid selle kohta, kus Jeesus ütles midagi ja jüngrid ei saanud sellest üldse aru. Nad lihtsalt ei jaganud matsu. Veelgi enam – üks neist julges Talle lausa vastu vaielda ja öelda: „Ei lähe sa midagi ristile. Ma ei lase sel sündida!“
Jeesus õpetas neile Jumala usaldamisest ja järgmises peatükis me näeme, kuidas nad ei usaldanud Jumalat. Jeesus kasutas isegi näitena iseennast, kui jagas nendega alandlikkuse õppetundi. Pühal õhtusöömaajal näitas Jeesus end kui Issanda sulast ja pesi oma jüngrite jalgu. Ometigi vaidlesid jüngrid selle sama õhtusöögi ajal, kes neist on suurim (vt Luuka 22:24-27).
Jeesus aga tõotas, et peale Tema surma tuleb üks teine õpetaja, kes aitab neil korralikult seedida vaimseid tõdesid:
„Mul on teile veel palju öelda, aga teie ei suuda seda praegu taluda. Aga kui tema, Tõe Vaim, tuleb, juhib ta teid kogu tõesse, sest tema ei räägi iseenesest, vaid ta räägib, mida kuuleb, ja ta kuulutab teile tulevasi asju. Tema kirgastab mind, sest ta võtab minu omast ja kuulutab teile.“ (Johannese 16:12-14) 
Jeesus mitte ainult ei öelnud, et üks teine õpetaja on tulemas, vaid Ta ütles ka, et see uus õpetaja aitab neil omistada tõde, mida Tema omal ajal ei suutnud neile selgeks teha. Ehk teisisõnu ütles Jeesus: „Mul on teile veel nii mõndagi öelda, aga see uus õpetaja saab teile õpetama sellest kõigest.“ Vaim „juhib teid kogu tõesse“, mis tähendab nende sõnumite juurutamist jüngrite südameisse. Sest vaid nii saab kogu Jeesuse elu ja surma, usu, lootuse, armastuse, palve väe ja palju enama tähendus kristallselgeks nende jaoks.

Jim Cymbala alustas Brooklyn’i Tabernacle kogudusega väikeses, viletsas seisus hoones, mis asus kahtlases linnaosas ja kuhu kuulus algul vaid 20 liiget. Põlise Brooklyn’i asukana on ta nii David kui Gary Wilkersoni pikaajaline sõber.

reede, 9. september 2016

USALDA TEDA

Ma mõtlen, kas mitte inglid pole vahel täitsa pahvid kõige selle muretsemise ja ärevuse tõttu nende poolt, kes väidavad end usaldavat Jumalat? Nende taevalike olendite silmis võib see tunduda üsna solvavana Jumala suhtes, et me muretseme otsekui meil polekski hoolivat Isa taevas.
Milliseid segadust tekitavaid küsimusi võivad küll inglid isekeskis küsida: „Kas nad siis ei usu Temasse, kes neid armastab? Kas Ta mitte ei öelnud neile, et on teadlik kõigist nende vajadustest? Kas nad siis ei tea, et Isa läkitab meid neile ohuolukorras appi? Kas nad siis ei usu, et See, kes toidab kõiki linde, kalu ja kogu loomariiki, toidab ja katab neidki? Kuidas nad küll saavad närvitseda ja muretseda, kui nad teavad, et Jumala käes on kogu rikkus ja vägi ja Ta suudab katta kogu loodu vajadused? Kuidas nad saavad süüdistada Teda eiramises, otsekui Ta polekski ustav oma Sõnale?“
Samal ajal, kui meie viriseme ja külvame oma sõnadega hirmu ning ärevust, laulavad linnud oma õndsat laulu. Põllulilled seisavad sirgete ja sihvakatena oma täies hiilguses, samal ajal kui meie paindume ja vajume kössi iga väiksemagi raskuse ees. Järgmised luuleread väljendavad seda väga tabavalt:
Need samad laululinnud noomivad sind rõõmsa lauluga;
need samad lilleõied ütlevad: „Muretsemine nii vale on.“
„Rõõmusta nüüd ometi!“ säutsub varblane.
„Su Isa toidab mind, kui palju enam siis veel sind, sa Tema armas lapsuke.“
„Ära karda!“ sosistavad lilled. „On ritta seadnud meid – nii tulikaid kui kakraid,
kuis saad siis ometigi hirmu tunda sina?“
Ära torgi muret, kuniks mure pole torkind’ sind,
sellest kõigest saad vaid topelt mure ja paned muretsema teisigi.
On enam kui kindel, et sul on olemas oma Taevane Isa, mistõttu usalda siis Teda!

neljapäev, 8. september 2016

MEIE TAEVANE ISA TEAB

         „Ärge siis hakake muretsema, öeldes: „Mis me sööme?” või „Mis me joome?”
või „Millega me riietume?” Sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane Isa teab ju, et te seda kõike vajate.“  (Matteuse 6:31-32).
Jeesus hoiatab meid paganate kalduvuse eest muretseda ja Tema sõnad puudutavad mu hinge. Ta ütleb, et muretsemine – olgu see siis oma töö, pere või ellujäämise pärast – on paganlik eluviis.
VALE SUHTUMINE
Muretsemine on nende pärisosa, kellel pole Taevast Isa. Nad ei tunne Jumalat nii nagu Ta igatseb olla tuntud – hooliva, varustava ja armastava Isana, kes on Taevas. Nende jaoks aga, kes usuvad, ei piisa vaid teadmisest, et Jumal on Kõikväeline, et Ta on Looja ja kõigi Issand. Ta tahab ka, et tunneksime Teda oma Taevase Isana.
„Teie taevane Isa teab ju, et te seda kõike vajate.“ (Matteuse 6:32) 
„Ärge siis hakake muretsema homse pärast.“ (Matteuse 6:34)
ÕIGE SUHTUMINE
Nende lihtsate sõnadega annab Jeesus meile korralduse: „Ärge mõelge ega muretsege hetkekski selle pärast, mis võib või ei või juhtuda homme. Te ei saa ju nagunii midagi muuta. Ammugi veel oma muretsemisega. Kui aga muretsete, olete võrdsed paganatega, kes seda teevad.“
Seejärel aga ütleb Jeesus: „Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!“ (Matteuse 6:33). Ehk teisisõnu – me peame jätkama Jeesuse armastamist. Peame liikuma edasi ja heitma kõik oma mured Tema kanda. Ühtlasi aga ka hingama Tema ustavuses. Meie Taevane Isa kannab hoolt selle eest, et meil oleks kõik eluks vajalik olemas.

kolmapäev, 7. september 2016

SINU HETKE KANNATUSED

Meil puuduvad kahjuks selgitused sellele, miks paljud jumalakartlikud inimesed kogevad tohutuid kannatusi. Miks need, kes armastavad Jumalat kõige täiega, peavad kogema üha kasvavaid raskusi?
“See kõik on mõeldud selleks, et õpetada meile kannatlikkust.”
“See õpetab Jumala rahvast usaldama Teda rohkem.”
Kas tõesti? Kas need on tõesti need põhjused või on tegu vaid tühipaljaste klišeedega? Kahtlemata ei tähenda taolised väited grammigi nende jaoks, kes on minemas läbi rasketest kriisidest.
Küsisin keset üht hiljutist rasket isiklikku proovilepanekut Jumala käest: „Kui selles hetke kannatuses on mingeidki õppetunde, mida peaksin omandama, siis palun õpeta mind.“
KÜSIMUS ON IGAVIKUS
Jumala Vaim rääkis väga selgelt mu südamesse: „Sinu hetke kannatustel pole vähimatki pistmist sinu korrale kutsumisega. Muide, neil pole üldse mingit pistmist selle maailmaga. Sinu pingeline ja kaua kestev katsumus on seotud hoopis igavikuga. Ma valmistan sind ette sinu teenistuseks ja tööks minu Kuningriigis.“
Armas Jumala püha, usun, et meid võõrutatakse kõigest sellest, mis on selles maailmas. Need valud, mida praegu kogeme, on tohutud sünnitusvalud. Kuid Jumal lasebki meil oma inimlikus jõus nii nõrgaks saada, et me lõpetaksime kõik oma jõupingutused ja laseksime Tal viia end edasi kogu ülejäänud tee.
On üks vana gospellaul, mis kõlab järgmiselt:
Kord, kui hommik saabub,
saavad Jumala pühad kõik kokku,
et rääkida sellest, kuis nad võitjatena välja tulid
ja mõistavad kõike olnut, kui saabub see kord.
Olen läbi kogu elu võinud tunnistada Jumala headusest. Ja kui see uus maailm saabub, saan jagama oma lugu üle kogu taeva. Lugu sellest, kui ehe, lähedal ja armuline Jeesus mulle mu kõige halvimatel päevadel oli. Tänu Jumalale! 

teisipäev, 6. september 2016

JUMAL ON MEIE ALLIKAS

Kas me elus koos Jumalaga võib üldse kätte jõuda hetk, kus me oleme muutunud nii usaldavateks Tema suhtes ja nii ustavateks Talle läbi erinevate katsumuste, et me võime loota ka väikesele pausile vaimulikus sõjapidamises?
Kas kõigist raskustest võiks üldse kunagi saada puhkust? Kas leidub aega, kus saaksime hinge tõmmata kõigist katsumustest? Kas eluaeg kestnud usuga kaasnevatele nõuetele järgneb ajutistki vabastust lahingust? Kas me usus on üldse võimalik saavutada mingit sellist punkti, kus proovilepanekud ja läbikatsumised poleks enam vajalikud?
Tuginedes Piiblile, on kõigi nende küsimuste vastuseks „ei“.
Esimene põhjus jätkuvatele proovilepanekutele on enam kui hästi teada enamus kristlastele. Selleks on asjaolu, et usuelu demonstreerib pidevat inimese vajadust Jumala järele kõigis asjades. Ehk lihtsamalt öeldes – me ei jõua iialgi punkti, kus me ei vajaks Jumalat. Mõte „vabastusest raskustest“ viitab „vabastusele vajadustest“. Kuid sellist aega ei saa iial olema, kus meie vajadused saaksid rahuldatud vaid me olukordade poolt. Jumal on meie allikas ja meie kõik kõiges.
KAS SA TOETUD ISEENDALE?
Piibel näitab meile juhtumit juhtumi järel, kus Iisraeli rahva vajadused said kaetud ja kus nad seejärel lakkasid toetumast Jumalale. Nad said nii hõivatud varustuse leidmisest, kuigi Jumal oli juba tõotanud katta kõik nende vajadused. Nagu Jeesus meile õpetab – meie eesmärk ei tohiks olla oma vajadustele katte leidmine, vaid toitumine igast sõnast, mis lähtub Jumala suust.
„Kirjutatud on: Inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust.” (Matteuse  4:4).
“ Igatsege vaimulikku selget piima, et te selle varal kasvaksite pääste poole, ” (1 Peetruse 2:2).

esmaspäev, 5. september 2016

VÄRSKENDAV ALLIKAS - Gary Wilkerson

Oma teenistusaja algaegadel kuulutas Jeesus enda kohta järgmist:
„Aga pühade viimasel, suurel päeval seisis Jeesus ja hüüdis valjusti.“ (Johannese 7:37)
Jeesus ainuüksi ei toonud välja mingit oma mõtet, aga Ta lausa hüüdis valjusti. Ta ootas selleks pühade kõige olulisemat päeva, et oma avaldusega lagedale tulla:
„Aga pühade viimasel, suurel päeval seisis Jeesus ja hüüdis valjusti: „Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu! Kes usub minusse, nagu ütleb Kiri, selle ihust voolavad elava vee jõed.”  (Johannese 7:37-38).
MAATASA SURNUD RELIGIOONI POOLT
Siinkohal oli pigem tegu kaastunde akti kui teoloogilise väitega. Surnud religioon oli Jumala rahva maatasa teinud. Miski, mis oleks pidanud neid värskendama, oli nad hoopis täiesti elutuks muutnud. Mispeale Jeesus kuulutaski: „Mina olen teie tassike külma vett; värskendav allikas, kust ei saa kunagi vesi otsa. Minust juues saab te elu pidevalt uuendatud.“ Sellest allikast joomiseks ei lähe tarvis mingeid eeldusi. Kristus kinnitab meile, et igaüks, kes usub Temasse või tulla ja juua. (vt Johannese 7:38).
UUENDUSNUPP
Sõber, elu Kristuses on kui uuendusnupp, mille sarnast ei leia kusagilt mujalt. Seda vajutades saab ka kõige kängu jäänum, rõõmutum hing uuendatud taeva väega. Kui Jeesus ütleb: „Elava vee jõed voolavad mu südamest“, siis Ta näitab meile sellega, millised me elud võivad vaid peale üht puudutust Temalt välja näha. Tema vaim täidab meid sellisel moel, et me voolame üle ülekülluslikust elust, armust, halastusest ja armastusest. Tema eluvool muudab kõik.
Nagu ka seda varem mitmeid kordi öelnud olen – Jumal ei anna meile kunagi mõnda sõnumit, ilma seda oma väega kinnitamata. Kui Ta on kutsunud meid ülevoolava värskust täis elu sisse, siis Ta ka varustab kõigega, mis selleks tarvis.

laupäev, 3. september 2016

KINDLAMEELSES KÕNES PEITUV VÄGI - Carter Conlon

Vana Testamendi viimases raamatus rääkis prohvet Malaki millestki, mis oli kunagi olnud ja saab taaskord esile tulema Jumala rahva keskel keset vaimseid põuaaegu. „Siis rääkisid isekeskis need, kes kartsid Issandat.“ (Malaki 3:16). Millest nad rääkisid? Kas nad siis varem polnud kogu ajaloo vältel omavahel rääkinud? Mis oli nende kõnes muutunud?
Piiblis on öeldud, et: „Mure mehe südames painutab teda, aga hea sõna teeb temale rõõmu.“ (Õpetussõnad 12:25). Ühtlasi on seal ka öeldud: „Sõna õigel ajal - küll see on hea.“ (Õpetussõnad 15:23). Ka juhendatakse meid, et me kõne peaks olema „alati armu sees, soolaga maitsestatud.“ (Koloslastele 4:6).
Kindlameelses ja rahulikus kõnes peitub tohutu vägi. Sina ja mina peame üksteist julgustama juba praegu! Me ei vaja selleks tuleleeki, maavärinat või tuuleiili. Kui Jumal ise otsustab neid kasutada, siis olgu peale. Kuid tegelikult on midagi veelgi võimsamat kui kõik need kolm kokku ja seda eriti veel praegusel ajal. Selleks on Jumala vaikne, aga kindel hääl. Hääl, mis ütleb: „Kõik on hästi. Jumalal on su olukord kontrolli all. Jumal on endiselt troonil. Jeesus on endiselt võitja ja meie endiselt enam kui võitjad.“
Sul pole õrna aimugi, kui palju väge tahab Jumal valada välja su elu läbi – olgu see su naabruskonnas, tööpaigas või kodus. Lihtsalt läbi selle, kui jagad Jumala headuses ja ustavuses kindlameelseid sõnu. Seetõttu avagem oma südamed Jumalale, hakates rääkima üksteisega sellel vaiksel, aga kindlal häälel. Ja korraga me avastame selle tohutu eesõiguse olla Jumala väe saadikud sellele põlvkonnale.

Carter Conlon liitus Times Square’i koguduse pastorite meeskonnaga ps. David Wilkersoni kutsel 1994 aastal. 2001 aastal sai temast koguduse vanempastor. 

reede, 2. september 2016

TAAVETI USK

Kuningas Taavet oli tuntud mehena, kes usaldas täielikult Jumalat. Ta kuulutas oma elu motot järgnevas salmis:
„Issand on mu tugevus ja mu kilp, tema peale lootis mu süda ja ma sain abi.
Sellepärast ilutseb mu süda ja ma tänan teda oma lauluga.“ (Psalmid 28:7)
Need polnud Taaveti jaoks vaid sõnad. Piibel kirjeldab sündmusi sündmuste järel, kus Taavet näitas keset kõige võimatumaidki olukordi üles suurt usku.
SUURED SAAVUTUSED
Läbi oma usu Jumalasse, tegi Taavet suuri asju:
 • Ta tappis paljaste kätega nii lõvi kui karu
 • Ta tappis vilistist hiiglase Koljati
 • Ta põgenes Sauli katsete eest teda tappa
 • Ta võitis suurelt paljusid oma vaenlasi
Hiljem, tänu oma usule ja meeleparandusele, pääses Taavet tagasi troonile peale seda, kui ta poeg Absalom oli üritanud teda tappa.
Läbi kõigi nende asjade ja olukordade, kiitles Taavet vaid Jumalast:
„Kui suur on sinu headus, mille sa oled tallele pannud neile, kes sind kardavad,
ja oled osutanud neile, kes sinu juures pelgupaika otsivad…“ (Psalmid 31:20).
Pole siis ime, et Piibel nimetab Taavetit meheks Jumala südame järele.
Samas me teame sedagi, et see õnnistatud mees langes kiusatuse võrku ja veetis päevi, nädalaid ning kuid ägades oma läbikukkumiste ja katsumuste pärast. Taavet kannatas ka teatud depressiooni hoogude all. Ta kirjutab lausa oma tohutust üksildusest ja sellest, kuidas ta end sageli õhtuti magama nuttis. Ta elus oli isegi selliseid katsumuste ja kannatuste aegu, et ta anus oma surma.
Ja ometi, keset kõiki neid pingsaid katsumuste aastaid, ei kaotanud Taavet kunagi oma usku. Piiblis pole just palju neid, keda pandi proovile ja katsuti läbi nii nagu Taavetit. Kuid ta tuli neist kõigist läbi üha kasvava usuga.

neljapäev, 1. september 2016

SINU TEENISTUS IGAVIKUS

Tahan siinkohal jagada erilise sõnumi kõigi nendega, kes on käinud läbi paljudest vetevoogudest ning katsumuste põletavatest ahjudest. Usun, et on igati võimalik, et sinu proovilepanekud pole vähimalgi määral seotud korrale kutsumisega. Pigem on tegu millegi igavesega – millegagi, mis puudutab sinu elu ees ootavas uues maailmas.
Võitlused, millega praegu silmitsi seisad, pole sellest maailmast. Need pole ka lihalikud ja need pole ka Saatanast. Kogu see madin on sinu ettevalmistuseks Jumala teenimiseks igavikus. Sind valmistatakse ette teenistuseks teispool ajapiiri.
JUMALIK ETTEVALMISTUS
Mõtle sellele: sel samal päeval, mil usaldasid oma elu Jumala kätesse, teadis Ta juba ette, et see katsumus tuleb. Ta teadis juba siis, et armastad Teda sõltumata olukordadest ja et sa ületad need. Olen kindel, et kõik see, millega praegu silmitsi seisad, on seotud uue Jeruusalemmaga. Apostel Johannes kirjutab sellest ajast ja kõigest, mis seal ees ootamas:
 • „Ja midagi äraneetut ei ole enam. Jumala ja Talle troon on seal ning ta sulased teenivad teda.“ (Ilmutuse 22:3)
 • „Ja ööd ei ole enam…ning nemad valitsevad kuningatena igavesest ajast igavesti.“ (Ilmutuse 22:5)
 • „Ning oled nad teinud kuningriigiks ja preestreiks meie Jumalale ning nad hakkavad valitsema kuningatena üle ilmamaa.” (Ilmutuse 5:10)
See kõik räägib erinevatest tegevustest ja annab otsekui mõista, et Jumal valmistab meid juba praegu ette kõigeks selleks, mida Ta tahab usaldada me kätte uues maailmas. Ehk lihtsamalt öeldes – Tal on meiega plaanid, mis ületavad meie mõistuse. Pauluski räägib sellest, kui ütleb, et me saame teenima Jumalat täie rõõmuga:
„Ning on meid koos temaga üles äratanud ja asetanud taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses, et näidata tulevastel aegadel oma armu võrratut rikkust helduses meie vastu Kristuses Jeesuses.“ (Efeslastele 2:6-7)