esmaspäev, 31. oktoober 2016

SEE KALJU OLI KRISTUS - Gary Wilkerson

Jumala tundmisest oli Moosese jaoks enam kui küll. Selle asemel, et minna Tõotatud Maale, palus ta hoopis Jumalalt: „Näita siis mulle oma auhiilgust!“ (2 Moosese 33:18). Kujutan vaid ette Jumala head meelt selle palve üle. Iga isa tunneb ära oma anuvate laste hääle, kui nad endale midagi soovivad, kuid miski ei soojenda isa südant rohkem kui kuulda oma last ütlemas: „Issi, ma armastan sind selle eest, kes sa oled.“
Jumalal oli nii hea meel Moosese soovist, et Ta vastas sellele palvele nii palju, kui Ta vähegi sai, pidades siiski ütlema: „Sa ei tohi näha mu palet, sest ükski inimene ei või mind näha ja jääda elama!” (2 Moosese33:20)
JUMALA VÕIMAS VALGUS
Jumala valgus on inimese jaoks liiga tohutu ja võimas, et seda lõpuni kogeda. Tema pühadus on kui kõike neelav – „sest mina ise ei lähe koos sinuga, et sind mitte hävitada teel” (2 Moosese 33:20) – kuid ometi tahtis Jumal lasta Moosesel kogeda oma au kasvõi osaliseltki. Nii ütleski Ta Moosesele: „Ma ei saa näidata sulle oma palet. Küll aga ilminguid oma ligiolust ja jälge headusest, mille ma maha jätan.“ (vt 2 Moosese 33:21-23)
”Kui mu auhiilgus möödub, siis ma panen sind kaljulõhesse ja katan sind oma käega, kuni ma olen möödunud.” (2 Moosese 33:22).
Jumal ütles seda kõike Moosesele selleks, et teda kaitsta. See salm ütleb meile kõik Jumala imelise armu kohta Vanas Testamendis. Juba enne risti – enne, kui Kristus valas oma vere meie pääste eest – varjas Jumal Moosest oma armu läbi kaljulõhes. Ehk nagu Paulus selgitab: „See kalju oli aga Kristus.“ (1 Korintlastele 10:4).
JUMALA MUUTEV AU
Piiblis on öeldud, et Moosese pale sai muudetud Jumala aust. See oli nii võimas muutus, et ta pidi panema „katte oma palgele, et Iisraeli lapsed ei saaks vaadata selle lõppu, mis on kaduv.” (2 Korintlastele 3:13).
Igaüks, kes kohtub Jeesusega, kogeb seda sama muutust. Muutust, mis on nii võimas, et kogu maailm näeb seda ja on hämmingus.

reede, 28. oktoober 2016

LAULA JA HÕISKA

Igast ilmakaarest on kuulda vaid halbu uudiseid, suuri lõhenemisi ja igasugu moondumisi. Uudised rikutusest, terrorist, vihkamisest ja poliitilistest keeristest tunduvad uputavat me meeli ja mõtteid. Kuid keset kõike seda rahutust ja korratust kuulen ma ometi Jumala Sõna ütlemas mulle, et hõiskaksin rohkesti ja oleksin rõõmus.
„Vagad ilutsegu au sees, nad hõisaku oma voodites!“ (Psalmid 149:5)
Millal sa viimati laulsid rõõmsasti, hõisates oma voodis enne unne suikumist?
„Iisrael rõõmustagu oma tegijast! Siioni lapsed ilutsegu oma kuningast!“ (Psalmid 149:2)
Kui suudad laulda ja hõisata keset suuri keeriseid ja mölle, omad tõelist usku.
ÄRA KAOTA OMA RAHU
Pannes tähele nö meedia-eksperte, võime avada end rahutuse ja viha vaimule. Võime jääda kinni asjadesse, mis pole igavesed, vaid mööduvad peagi. Seetõttu ma keeldun minemast kaasa hetkel aset leidva poliitilise raevutsemisega. Astudes valimiskabiini ja andes oma hääle, ei otsusta ma mitte oma tunnete, vaid Piibli tõe põhjal. Ma hääletan rahulikus meeles, kaotamata oma rahu või armastust kadunud inimkonna suhtes.
Veelgi enam – ma kuuletun Jumala igavesele Sõnale ning hõiskan ja olen rõõmus, sõltumata metsikutest tormidest mu ümber. Meid on õpetatud laulma ja rõõmustama, mida peame ka tegema, teades, et Jumal on tõotanud kaitsta ja juhtida meid läbi selle kõige.
„Sina oled mulle peidupaigaks, sa hoiad mind õnnetuse eest; sa ümbritsed mind pääsemise hõiskamisega.“  (Psalmid 32:7)

neljapäev, 27. oktoober 2016

JUMAL TASUB NEILE, KES TEMA PEALE LOODAVAD

Ajal, mil toimetasin selle sõnumi kallal, teatas „Wall Street Journal“, et kogu maailm on mattunud suure hirmupilve alla. Mõtlesin seepeale koheselt nende peale, kes käivad meil Times Square’i koguduses. Neist küll kellestki taolist hirmu ei paista. Selle asemel, kuigi saame enam kui kainelt aru käesolevatest aegadest, kogeme hoopis tohutut ja sügavat rõõmu.
Jumala Vaim juhtis mind Psalmi 37 juurde, mis on kirjutatud Taaveti poolt:
„Issand tunneb laitmatute päevi, ja nende pärisosa jääb igavesti. Nemad ei jää häbisse kurjal ajal, ja nälja päevil on neil küllalt.“ (Psalmid 37:18–19).
Psalm 37 ütleb meile, et Issand asub tegutsema ühiskondade vastu, kelle patud on tõusnud taevani.
„Sest õelate käsivarred murduvad; kuid Issand toetab õigeid.“  (Psalmid 37:17)
Taaveti imeline prohveteering Jumala rahva heaks on täitumas me eneste silme all. Ühtlasi kätkeb see salm endas tohutut lootust. See kätkeb endas imelist tõotust neile, kes panevad kogu oma lootuse Jumala peale.
TASUMISE AEG
Jesaja sõnul saabub aeg, mida ta kirjeldab kui „Issanda kättemaksupäeva, tasumisaastat riiu eest Siioniga.“ (Jesaja 34:8).
„Kogu päeva ma sirutan käsi kangekaelse rahva poole, kes iseenese mõtetele järgnedes käib teed, mis ei ole hea, rahva poole, kes mind ärritab…Mina ei rahune, enne kui olen tasunud, jah, kui olen tasunud neile…“ (Jesaja 65:2–3, 6)
Me teame, et me Jumal ei maga. See, mida näeme oma majandusega sündimas, pole ainuüksi Tema kättemaks, vaid see on ka väga otseselt seotud kõikväelise Jumala au ja austusega. Ta ei vaata niisama kõrvalt, kui õelad Tema teid lihtsalt mustavad.
Kuid samal ajal, kui Ta tasub kätte kõigile jumalakartmatutele, tasustab Ta ka neid, kes loodavad Tema peale. 

kolmapäev, 26. oktoober 2016

JUMALA USALDAMINE

Mõtle selle tunnistuse peale, mille oleme toonud esile oma aulise Issanda kohta. Me oleme öelnud, et Ta varustab, kutsudes Teda Jehoova Jaireks. Oleme kuulutanud Tema tõotusi, mille kohaselt Ta varustab oma lapsi. Ta tõotab:
„Aga ma talitsesin end oma nime pärast, et seda ei teotataks paganate hulgas, kelle nähes ma olin nad Egiptusest välja toonud.“ (Hesekieli 20:14)
Ehk teisisõnu ütleb Jumal: „Ma polnud kusagil salajas nurgas, kui ma Iisraeli päästsin. Ma tegin kogu maailma silme all nende heaks imesid ja tahan seda sama teha ka teie põlvkonna heaks.“
Armas Jumala püha, seisad sa ehk silmitsi mõne olukorraga, mida sa pole veel Jumalale üle andnud? On sind kutsutud panema oma usk kellegi kauge tundmatu peale? Oled sa oma südames otsustanud: „Ainuüksi ime Issandalt suudab päästa mind!“?
JUMALA RAHVAS EI JÄÄ HÄBISSE
Sa ei pruugi välja nuputada, kuidas Jumal oma lahendused toob. Piibliski ei suutnud seda keegi. Küll aga teame seda, et piisab vaid ühest Tema inglist, et panna suured hulgad põgenema. Jumal ei jäta kunagi oma kalleid häbisse.
Ta ütleb sulle just praegu seda sama, mida ütles kord Iisraelile: „Ma kutsusin sind välja su patust ja olen seadnud su kõigi silme alla, et tuua au oma nimele. Mina olin see, kes su sealt välja kutsus ja ma päästan sind jumalatute silme all oma nime pärast.“ Nii et – elad ja käid sa siis selles, millest kuulutad ja mida väidad uskuvat? Hoiad sa kinni Jumala Sõnast, et Tema nimi võiks saada austatud suurte hulkade ees?
Saagu meile kõigile omaseks Taaveti palve, kes taolistel aegadel palus:
„Aga sina, Issand, mu Jumal, tee minuga oma nime kohaselt, sest sinu heldus on hea: kisu mind välja!“ (Psalmid 109:21) 
Jumal ei jäta kunagi neid, kes Tema peale loodavad, häbisse. Ta peab sulle antud sõna, kuna Tema enda au on mängus.

teisipäev, 25. oktoober 2016

TÕUSE JA KÕNNI

Kõndides templi poole, kohtasid Johannes ja Peetrus üht kerjust, kes oli lapsest saati olnud jalutu. Eeldavasti olid Peetrus ja Johannes temast varemgi mööda käinud, kuid seekord nad peatusid. Turul tunglev rahvamass kuulis Peetrust kerjusele ütlevat: „Vaata meie peale!...Jeesuse Kristuse, Naatsaretlase nimel - tõuse ja kõnni!” (Apostlite teod 3:4, 6)
Peetrus kutsus Jumalat tegutsema, pannes Jumala au kaalule. Rahva hulgas olevad inimesed ütlesid eeldavasti üksteisele: „Mis tobe jutlustaja! Ta palub mehel, kes on eluaeg jalutu olnud, tõusta ja kõndida.“ Usun, et need inimesed olid valmis Peetrust ja Johannest välja naerma.
HÜPPAMINE JA TANTSIMINE
Kuid see jalutu koges üht kummalist sensatsiooni oma jalgades. Ta liigutas esmalt oma pahkluud. Seejärel aga liikus see tunne edasi tema säärde ja puusadesse. Ta ajas end kargu najal püsti ja seejärel aeglaselt sirgu, kuni seisis täienisti. Ja rahva suureks hämmastuseks hakkas seejärel hüppama ning tantsima.
Las ma küsida su käest: aga mis siis, kui Jumal poleks tegutsenud? Peetrus ei muretsenud selle pärast hetkekski, usaldades kogu loo rõõmuga Jumala hoolde. Jumal ei jäta kunagi häbisse neid, kes Tema peale loodavad! Nii kutsutakse täna meidki panema Jumala au, aulisus ja maine kaalule.
JUMALA ELLUJÄÄMISPLAAN
Mõtle kõigi nende episoodide peale, mida me Apostlite tegude raamatust loeme. Igas ühes neist pandi kaalule kõik see, mille pärast Kristus siia maa peale tuli ja suri. Ometigi, läbi kogu Vana Testamendi jäid nii Jumala plaan, eesmärgid kui rahvas ellu. Ja Jumal kutsus igal võimalikul juhul oma lapsi mitte vaid usaldama Teda, aga ka uskuma, et Ta saadab korda imesid.
Mis sa siis arvad, kas Jumal ootaks midagi vähemat sellelt põlvkonnalt?

esmaspäev, 24. oktoober 2016

IGATSEDES JUMALAT - Gary Wilkerson

Isegi peale seda, kui Jumal oli neid võimsalt õnnistanud, pöördusid iisraellased ebajumalate poole. Samal ajal, kui Mooses suhtles mägedes Jumalaga, sulatas rahvas all orus oma ehteid ja tegi neist endale kuldvasika. Meil on tänapäeval raske end sellega samastada, kuid asja põhituum on järgmine: kui sa igatsed enam Jumala õnnistusi kui Jumalat ennast, lõpetad sa ebajumala teenistuses, kuna su igatsuste sihtmärk on midagi maist.
Nagu Paulus ütles: „Nad on Jumala tõe vahetanud vale vastu ning austanud ja teeninud loodut Looja asemel.”(Roomlastele 1:25).
MIS ON SINU EBAJUMALAD?
Õnneks ei pea enamus meist enam täna leiba ja vett anuma. Me kas keerame kraani lahti või läheme poodi. Kuid meil on omaenda kuldsed ebajumalad – asjad, mida me ihkame lahus Jumalas: edu töös, finantsiline kindlustatus, materiaalsed mugavused. Need pole iseenesest halvad asjad, kuid kui me ihkame neid enam kui Jumalat – kui neist saab meie elu keskpunkt – on neist saanud meile ebajumalad. Ja Jumal ütleb meile: „Andke aga minna ja jahtige neid! Nautige neid! Kuid te ei leia mind nende asjade keskelt.“
Mulle meeldib Moosese vastus: „Jumal, pigem tapa mind kõrbes, kui et juhid mind kusagile, kus Sind ei ole.“ Mu palve on, et sellest võiks saada ka koguduse hüüe: „Issand, mu elu on olnud nii õnnistatud, et olen lasknud sel end kõrvale juhtida. Mu pilk on olnud Su piiritu soosingu ja õnnistuste peal, mida oled jaganud. Kuid ma tahan midagi teist. Olgu mu elu märgistatud Sinu ülima soosinguga – sellega, et võin tunda Sind just sellena, kes Sa oled.“
KAS JUMALAST PIISAB?
Las ma küsida su käest: kas sulle piisab vaid Jumalast? Kas Tema tundmine rahuldab sind? Kas miski hoiab sind Temast eemale? Mõni ebajumal, mis on tulnud teie vahele? Tema esimene käsk on: ”Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval!” (2 Moosese 20:3).

laupäev, 22. oktoober 2016

KANGELASED, ÄRGAKE! - Claude Houde

„Innustage kangelasi…Nõdergi öelgu: „Ma olen kangelane!”…Rahvahulk on rahvahulga kõrval Otsuseorus.“ (vt Joeli 4:9, 10, 14).
Ma anun teid paluma ühes minuga: „Issand, kasvata meie usku!“, kuid samas julgustan teid ka langetama otsust olemaks Tema kangelane. Kasutan teadlikult sõna „anuma“, kuna usun, et see on igati kohane ja sobilik kogu praeguse aja tõsiduse keskel.
LEEGITSEV KIRG JUMALA JÄRELE
Apostel Pauluse sees põles üks tuli. Ta ütles korintlastele: „Sest Kristuse armastus sunnib meid…“ (vt 2 Korintlastele 5:14). Igavese kuningriigi teemad olid nii ehedalt ja tugevalt ta südamel, et ta lasi õhku hüüde, mis tungis kui noolena ka meie südameisse, läbistades kõik sajandid ja kultuurid.
„Me palume Kristuse asemel: Andke endid lepitada Jumalaga!“ (2 Korintlastele 5:20)
See leegitsev kirg põleb täna minugi südames, mistõttu ma anun teid – laske end lepitada nende igatsuste ja eesmärkide suhtes, mis Jumalal on teie jaoks.
TAASÄRATATUD USK
On üks usk, mis taasäratab ja taaselustab kangelasi. Olen sageli mõelnud, et kui taevas kergitaks kasvõi murdosaks sekundiks Jumala armastuse, igatsuste ja kavatsuste loori kogu inimkonna suhtes, peaks monotoonne kristlik eluviis hoobilt kaduma. Me ei saaks enam istuda veel ühel jumalateenistusel, mõtted hajevil ja ilma vähimagi huvita, mõeldes samal ajal filmide laenutuse või tõsielu sarjade peale telekas.
Kallid lugejad, miljonid usklikud üle kogu maailma on kuulmas Jumala häält, mis ütleb: „Äratage ja taaselustage kangelased!“

Claude Houd on Eglise Nouvelle Vie (Uue Elu Koguduse) juhtivpastor Montrealis, Kanadas. Pidev kõneleja World Challenge’i poolt korraldatavatel pastorite ja juhtide konverentsidel. Uue Elu Kogudus on kasvanud tema juhtimise all käputäiest inimestest enam kui 3500 liikmeliseks, olles üks väheseid edukaid protestantlikke kogudusi Kanadas.

reede, 21. oktoober 2016

JUMAL KAITSEB OMA RAHVAST

Piiblis on öeldud, et kuningas Hiskija oli jumalakartlik mees: „Tema kiindus Issandasse.“ (2 Kuningate 18:6).
Kuningas Hiskija valitsuse ajal sattus Jeruusalemm assüürlaste – tolle aja võimukate – piiramisrõngasse. See tohutu armee oli juba vallutanud Samaaria ning Juuda linnad ja nüüd piirasid nad Jeruusalemma. Nende kapten irvitas mõnuga, öeldes: „Oleme olnud võimsamad kui kõigi rahvaste jumalad. Kuidas küll usute, et teie Jumal teid päästa suudaks?“
JUMAL KOHTU EES
Siin me näeme, kuidas Jumal ise viidi kui kohtu ette. Tema ustavus seati kahtluse alla kogu impeeriumi ees, kõigi Iisraeli vaenlaste ja isegi Ta oma rahva ees. Mis siis, kui Ta poleks tegutsenud?
Kriisi suurenedes, seisis Jesaja selle kõige kõrval ja vaatas seda kõike pealt. Ta oli saanud sõnumi Issandalt ja usaldas seda täiesti. Nüüd andis ta selle sõna Jumalale tagasi, pannes Jumala maine täiega proovile. Ehk teisisõnu oli ta palve järgmine: „Jumal, minu aul pole vahet. Kui Sa ka ei päästa meid, võin ma alati kõrbe pakku minna. Kuid hetkel on Sinu au mängus.“
Seetõttu kõneles ka Jesaja rahulikul toonil Hiskijale, rääkides kõigest Assuri kuningasse puutuvast:
„Sellesse linna ta ei tule ja ta ei ammu siia nooli; ta ei tule selle ette kilbiga ega kuhja selle vastu piiramisvalli. Sedasama teed, mida mööda ta tuli, läheb ta tagasi ja sellesse linna ta ei tule, ütleb Issand. Sest ma kaitsen seda linna, et seda päästa iseenese pärast….“ (2 Kuningate 19:32–34)
Jumal ei jäta kunagi ühtki oma last, kes Tema peale loodab, häbisse ja tol ööl saatis Ta korda võimsa ime. Piiblis on öeldud, et 185 000 Assüüria sõdurit suri kummalisel kombel, põhjustades sellega tohutu paanika, nii et kogu ülejäänud osa sellest võimsast armeest põgenes. Taaskord – Jumal kaitses oma rahvast omaenda nime pärast.

neljapäev, 20. oktoober 2016

TULI EI TEINUD NEILE LIIGA

Sadrakit, Meesakit ja Abednegot peetakse sageli „kolmeks juudi nooreks“, kes keeldusid kummardamast Nebukadnetsari hiilgelsuurt kullast ebajumalat. Nad jäid enestele kindlaks isegi siis, kui neid oli määratud surma tulikuumas ahjus. Isegi siis, kui õel kuningas neid mõnitas, öeldes: „Kes oleks see jumal, kes teid päästaks minu käest?” (Taaniel 3:15), hoidsid need noormehed kinni Jumala tõotustest.
„Nebukadnetsar! Selle peale pole meil tarvis sulle vastata sõnagi. Kui see peab olema, võib meie Jumal, keda me teenime, meid päästa: ta päästab meid tulisest ahjust ja sinu käest, oh kuningas! Aga kui mitte, siis olgu sul teada, kuningas, et meie ei teeni su jumalaid ega kummarda kuldkuju, mille sa oled lasknud püstitada.”  (Taaniel 3:16–18).
TÄIELIK KINDLUS JUMALAS
Need noormehed olid nii kindlad selles, et Jumal austab oma nime, et nad olid vabatahtlikult nõus seisma silmitsi surmaga. Kõik kuulsad juhid üle kogu maa tulid kokku nende hukkamist vaatama – kõik printsid, valitsejad, kohtunikud ja ümbruskaudsete provintside juhid. Nebukadnetsar käskis ahju tavapärasest seitse korda kuumemaks kütta. Nii kuumaks, et sulased, kes seda kütsid, hukkusid selle kuuma käes.
Rahvahulk oli hirmust kange, kisendades: „Need mehed seal küll ellu ei jää! Nad hukkuvad juba enne kui ahju ligigi jõuavad. Ükski jumal ei suuda neid sellest saatusest päästa!“
TULLES TULEST LÄBI
Taaskord oli Jumala nimi kaalul. Kui Ta poleks sekkunud, oleks Ta nimi olnud häbistatud kõigi ümberkaudsete rahvaste seas. Kuid Jumal ei jäta kunagi häbisse neid, kes täie rauaga Teda usaldavad! Piiblis on öeldud, et Jeesus ise ilmus sinna ahju, et trööstida ja kaitsta oma sulaseid. Ja need mehed tulid sealt tulest välja, omamata grammigi kärsahaisu enda küljes.

kolmapäev, 19. oktoober 2016

JUMALA USTAVUS

Elus tuleb ette aegu, kus tundub, et Jumalat lihtsalt pole kohal – kui Ta rahvas on meeleheitel või jäetud häbisse - , kuid ometigi ei peegelda see tervet lugu. (Kõik ristil toimunu oli üks neist kordadest). Me ei mõista, et keset me kriise ja raskusi, on Jumala enda au mängus.
Läbi kogu Piibli on Tal olnud inimesi, kelle ränikivi sarnane usk on kinnitanud Tema ustavust keset kõige raskemaid aegu. Need Ta sulased usaldasid Teda ilma vähimagi häbita, uskudes, et Jumal tegutseb nende nimel, päästab nad ja Tema enda nimi on kaalul kogu loos.
MINE VAID EDASI!
Mõtle Moosese näitele Kõrkjamere ääres – täiesti võimatu olukord! Iisraellased põgenesid Egiptuse sõjaväe eest, olles ühelt poolt piiratud veega ja teiselt poolt mägedega. Mooses oli juba prohveteerinud, et Jumal juhib neid Tõotatud Maale, mistõttu Jumala maine oli nüüd kaalul ja kõigi pilgud suunatud Talle.
Kuidas Mooses sellele kriisile reageeris? Nähes lõputut merd laiumas enda ees, hüüdis ta: „Edasi!“ Mooses uskus nii väga Jumala hoolitsusse ja Tema tõotusse juhtida iisraellased oma tõotuste sisse, et Ta kuulutas: „Ma tean, et Issand on ustav ja seetõttu ka tegutsen Tema sõna põhjal.“
VALMIDUS TEHA END LOLLIKS
Mõtle, millised on taolise usu tagajärjed. Kui Kõrkjameri poleks imekombel avanenud, oleks Moosest täitsa lolliks peetud. Iisraellased oleks langenud taas orjusesse ja keegi poleks enam iialgi Jumalat usaldanud. Ometigi teame kõik, mis juhtus – Mooses sirutas oma käe, vesi lõi kahte lehte ja rahvas kõndis sealt kuiva jalaga läbi. Seetõttu las ma öelda sulle – mitte keegi, kes usaldab Jumalat täie rauaga, ei jää kunagi häbisse. Jumal täidab oma tõotuse ainuüksi juba oma nime pärast.
„Issand, vägede Jumal, kes on nii võimas kui sina, Issand? Ja sinu ustavus on sinu ümber.“ (Psalmid 89:9).

teisipäev, 18. oktoober 2016

JUMAL PEAB OMA SÕNA

„Issand toetab õigeid…Nemad ei jää häbisse kurjal ajal, ja nälja päevil on neil küllalt.“ (Psalmid 37:17, 19)
Sa võid nüüd küsida: „Mida see täpsemalt tähendab?“ Aga seda, et Jumal pole vaid ustav oma hoiatuste suhtes, aga ka oma tõotuste suhtes. Taavet ütleb: „Vaadake vaid ringi ning nähke, kuidas Jumal peab oma Sõna.“ Tema hoiatused on täna saanud ilmsiks meie uudiste ja ajalehtede pealkirjades ning Tema teod kogu meedias. Kas siis Jumal ei pea oma Sõna, et hoida alal oma väljavalituid?“
HIRMUTAVAD UUDISED
Mõtle sellele: mis iganes ka maailmas ei juhtuks - kui hirmuäratavad uudised ka poleks, kui korralikult maailm ka ei rappuks ja kui lähedal ka majandus poleks kokku kukkumisele – Jumala rahvas ei jää häbisse. Jumal tegutseb meie usu põhjal Tema Sõnasse. Me võime küll kannatada, kuid Ta kannab ometigi läbi kõik, kes Teda täielikult usaldavad. Seetõttu ei saa ka maailm kunagi öelda: „Te Jumal ei täitnud oma sõna.“
TUNNISTUSEKS TUIMALE MAAILMALE
On oluline mõista, et me saame eelolevatel aegadel kogema võimatuid olukordi. Kuid me Issand ütleb, et Tema on ka võimatuste Jumal, saates korda imesid, kus puuduvad inimlikud lahendid. Muide, Ta usaldab lausa teadlikult oma maine oma laste kätesse, kutsudes meid pühenduma Talle, et näha, kuidas Ta peab oma sõna. Sa võid nüüd mõelda: „Kuid Jumal suudab ju ise kaitsta oma nime. Milleks siis mind veel tarvis?“ Kuid see pole nii! Jumal on valinud oma rahva, olemaks Tema tunnistuseks sellele tuimale ja liikumatule maailmale. Mistõttu ta kutsubki meid üles avalikult pühenduma Talle, et näha Tema tõotusi täitumas.

esmaspäev, 17. oktoober 2016

ÜLIM SOOSING - Gary Wilkerson

„Kui su pale ei tule kaasa, siis ära vii meid siit ära!  (2 Moosese 33:15)
Mooses teadis Jumala kohta midagi, mis ületab Tema õnnistused ja isegi Tema üleloomulikud teod. Ta teadis, et Jumala piiramatu soosingu kõrval on olemas veel ka Jumala ülim soosing, mis pole leitav mitte selles, mida Jumal teeb, vaid selles, kes Ta on.
TAEVAS ILMA JUMALA LIGIOLUTA
Üks kuulus kristlasest kirjaniks tõstatas küsimuse: „Mis siis, kui taevas oleks paik, kus saaksid kõike, mida ihkad – kõik su unistused täituksid ja iga igatsus läheks täide – kuid Jumalat poleks seal? Kas sa siis ikkagi tahaksid sinna minna?“ See on õigustatud küsimus, mida küsida iga kristlase käest. Kas me igatseme Jumala õnnistusi lahus Temast endast? Temast, kes Ta on kõigi heade asjade jagaja? Või oleme me nagu Mooses, kes oli nõus loobuma kõigist õnnistustest, aga mitte Jumala ligiolust?
Ma ei võta Jumala õnnistusi kergelt, nii nagu ei tee seda Tema Sõnagi. Piiblis pole sisuliselt ühtegi raamatut, mis ei mainiks Jumala murest vaeste suhtes. Vaesus mõjutab igat eluvaldkonda, mistõttu me peame jagama toidust näljastele, lootust rõhutuile ja paranemist murtud südameile. Kuid meile, kes me oleme saanud osa Jumala rikkalikest õnnistustest, rõhutab Mooses midagi väga olulist. Ta ütleb, et isegi meie igapäevane leib kahvatub Jumala tundmise kõrval.
ILMA JEESUSETA POLE MEIL MIDAGI
See pole küsimus selles nagu tänapäeva kristlased poleks tänulikud Jumala õnnistuste eest. Meie probleem on aga selles, et me jäämegi nende juurde pidama. Me ütleme: „Issand, Sinu piiramatust soosingust on mulle enam kui küll.“ Kuid sellest pole enam kui küll. Meil võib olla kõige rikastavam abielu, kõige ilusam kodu, kõige toredamad lapsed ja kõige rahuldustpakkuvam töö, kuid kui Jeesus pole nende kõigi keskpunktiks, pole meil midagi.
Seetõttu, oleme me valmis kuulutama koos Moosesega: „Issand, kui Sind pole seal, ei lähe ka mina sinna.“? Kui oleme, vastab Jumal meile samamoodi kui Moosesele: „Minu pale läheb kaasa ja ma annan sulle rahu.” (2 Moosese 33:14)

laupäev, 15. oktoober 2016

ELADES ÕNNISTUSTES

Taavet hüüdis peale oma suurt pattu: „Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda! Pese mind hästi mu süüteost ja puhasta mind mu patust! Sest ma tunnen oma üleastumisi ja mu patt on alati mu ees… Peida oma pale mu pattude eest ning kustuta kõik mu pahateod! Loo mulle, Jumal, puhas süda, ja uuenda mu sees kindel vaim!“ (Psalmid 51:3-5, 11-12).
Taaveti patt viis ta Jumalast kaugemale kui ta oleks eales osanud arvata. Ta koges oma elu suurimat valu just siis, kui oli lahutatud Jumala õnnistustest ja soosingust. Ta ei suutnud taluda mõtet, et kaotab suhte Temaga, keda kõige rohkem armastas.
„Ära heida mind ära oma palge eest ja ära võta minult ära oma Püha Vaimu! Anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest, ja heameelne Vaim toetagu mind!“ (Psalmid 51:13-14).
OTSIDES JUMALA EESMÄRKI
Taavet maksis väga ränka hinda oma patu eest, kuid ta ei lasknud sel patul defineerida end. Mõistusele tulles, anus ta Jumalalt andestust ja Jumal võttis ta enam kui hea meelega vastu. Ometigi, see tõsiasi ei kustutanud neid tagajärgi, mille Taaveti patt oli ta ellu toonud.
Kui paljud meist üldse teeks sammu patu poole, kui me teaks ette kiusatusega kaasnevaid tagajärgi? Kui me vaid näeks ette kõike seda kahju, mida patt me ellu lõpuks toob.
Jumala õnnistustes elamine nõuab seda, et me otsiks eesmärke, mille Tema on me ette seadnud; vaataks tulevikku ja kaaluks iga oma otsuse hinda. Peame hoidma oma pilgu kindlana Tema radadel, olles keskendunud ja ausad.

Nicky Cruz, rahvusvaheliselt tunnustatud evangelist ja viljakas raamatute autor, pöördus Jeesuse Kristuse poole 1958 aastal New York Citys peale David Wilkersoniga kohtumist. Enne seda oli ta elanud vägivaldset ja kuritegelikku elu. Tema dramaatiline pöördumislugu ilmus esmalt D.Wilkersoni raamatus „Rist ja pussikangelased“ ja hiljem juba tema enda bestselleris „Jookse, poiss, jookse.“

reede, 14. oktoober 2016

SAADES TAGASI KÕIK PEALE KAOTUST

Kui Taavet otsis peale Siklagis toimunud katastroofi Jumala juhtnööre (vt 1 Saamueli 30:1-6), siis usun, et ta kuulis enda tagant vaikset häält sosistamas: „See on see tee – seda mööda mine.“ Mu armsad, usun, et see sama kehtib ka tänapäeval meie puhul. On üks vana hää gospellaul, mille pealkiri on „Tema sillutab tee“, mis on just täpselt see, mida me Issand ka teeb. Tal on alati olnud plaan varuks me jaoks, mis on kehtiv isegi sõltumata tormidest me elus.
MIS ON TÕELISELT OLULINE?
Olen kindel, et see Jumalalt saadud sõna, mida Taavet ikka ja jälle oma peas läbi mängis, oli: „Sa päästad kindlasti vangid!“ Taavet teadis enam kui hästi, et ta ei saa tagasi oma Siklagis olnud maja, nii nagu ta sõduridki nende kodusid, aedu ja varasid. Kogu nende materiaalne vara oli läinud, maha põletatud ja hävitatud. Kuid nad teadsid, et nad saavad tagasi oma pered ning nende turvalisuse.
Kõik, millest nii Taavet kui ta 600 ustavat sõjameest hoolisid, oli nende pered  - ehk see, mis nende jaoks kõige tähtsam – ja teadmine, et nendega saab olema kõik hästi. Jah, nad pidid ehk algul elama oma naiste ja lastega kusagil telkides, kuid Jumal oli kinnitanud neile, et nad on turvatud ja hoitud.
UNUSTA NEED „VANAD HEAD AJAD“
Näed sa selles paralleele meie praeguse ajaga? Need mehed ei saanud tagasi oma endist elustiili. Neil polnud ka võimalust pöörduda tagasi oma endiste vaiksete aegade juurde, kus kõik oli nii rahulik. Need „vanad head ajad“ olid nüüdseks ajalugu, kuid nad said ometigi tagasi kõik selle, mis oli tõeliselt oluline.
„Ja Taavet päästis kõik, mis amalekid olid võtnud.“ (1 Saamueli 30:18).

neljapäev, 13. oktoober 2016

VÕITLE EDASI!


Iga uskliku ees seisab väljakutse püsida Jumala Sõnas seni, kuni Püha Vaim muudab Jumala tõotused ta jaoks isiklikult elavaks. Me tunneme ära, kui see juhtub, sest me kuuleme Vaimu tasast häält sosistamas meile: „See tõotus on sinu. See on Jumala Sõna, mis antud just ainult sulle, et kanda sind läbi rasketest aegadest.“ Olen kindel, et sa ei suuda pidada usuvõitlust, ilma kuulmata Jumala kinnitavat sõna, mis mõeldud just ainult sulle.
TEMA ISIKLIK SÕNA
Kui Taavet seisis silmitsi kaotusega, kinnitas ta end Issandas ja läks tagasi lahingusse, tegutsedes koheselt usus. Saades tagasi oma võitlusvaimu, palus ta tuua endale ühe erilise õlarüü, millel oli ka kaks kivi ja mis olid pärit preestri rinnaplaadilt. Jumal kõneles läbi selle õlarüü teatud aegadel ja Taavet oli otsustanud saada Jumalalt juhiseid.
„Ja Taavet ütles preester Ebjatarile, Ahimeleki pojale: „Too mulle ometi õlarüü!” Ja Ebjatar tõi Taavetile õlarüü.  Ja Taavet küsis Issandalt, öeldes: „Kas pean seda röövjõuku taga ajama? Kas ma saan nad kätte?” (1 Saamueli 30:7–8)
JUHISED JUMALALT
Pane tähele, mida Taavet siin tegi. Peale seda, kui ta oli nutnud ja oma jõu tagasi saanud, langes ta koheselt oma põlvedele ja Jumal andis talle juhised, mida ta nii väga vajas:
„Ja Issand vastas talle: „Aja taga, sest sa saad nad tõesti kätte ja päästad kindlasti vangid!”  (1 Saamueli  30:8).
Jumala juhised Taavetile olid: „Mine edasi! Sa saad olema võidukas.“ Ehk teisisõnu: „Võitle edasi!“

kolmapäev, 12. oktoober 2016

JA ISSANDA SÕNA TULI

Kui su pastori jutlused on võitud, toovad need sinus esile elu. Jumala Sõna kuulutus julgustab alati Tema pühasid. Nii nagu ühine ülituski tõstab sind mõneks ajaks üles. Kui kiiresti me aga unustame selle kõik, kui pühapäevane teenistus läbi saab! Esmaspäev ja teisipäev läevad mööda ja kui halvad uudised hakkavad taas võimust võtma, langeme taas hirmu ja ärevuse küüsi.
JUMALIK NÕU
Tavaolukordades olen ma võimeline võtma kuulda oma jumalakartliku kaasa, Gweni nõu. Tal on alati mu jaoks üks hea sõna varuks – just selline, mida vajan. Ma tunnen ta suhtes sama, mida Taavet tundis Abigaili, Naabali naise suhtes, kui ta ütles: „Vaata, ma olen kuulnud su häält“ (1 Saamueli 25:35). Olukorrad võivad aga keset raskusi muutuda. Kui meie usk on kaalul – veelgi enam, kui meie elud on kaalul – kannab abikaasadelt, pastoritelt või tarkadelt sõpradelt saadud nõu meid vaid teatud maani.
Me elame täna hirmuäratavatel aegadel ja fakt on see, et ainult isiklik sõna Jumalalt endalt võib meid kanda neist läbi, pakkudes meile lootust, mida vajame. Jumal on läbi ajaloo olnud ustav pakkuma oma rahvale oma sõna.
TA RÄÄGIB VEEL KA TÄNA
Me näeme Vanas Testamendis ikka ja jälle fraasi: „Ja Issanda sõna tuli.“
  • Piibel ütleb Aabrahami kohta: “Pärast neid lugusid tuli Aabramile nägemuses Issanda sõna.” (1 Moosese 15:1)
  • Me loeme Joosua kohta: “Issanda sõna peale, mille ta oli andnud Joosuale…” (Joosua 8:27)
Sama oli ka Taaveti ja prohvetitega. Jumala rahvana on meil meis elav Püha Vaim, kes toob meile sõna otse taevast. Läbi Tema on kõigile, kes seda vaid usaldavad, saadaval tröösti, tervendamise ja juhatuse sõna Issandalt.

teisipäev, 11. oktoober 2016

ISSANDA KINNITUS

Taavet ühes oma saatjaskonnaga oli jooksus kuningas Sauli eest, kes oli püüdnud teda tappa. Mingil hetkel jäi ta väike sõjavägi pidama Siklagi nimelisse linna, kuhu tulid ka nende pered. See oli ka paik, kust nad uuesti lahingusse läksid, jättes oma naised-lapsed turvaliselt maha.
Peale lahingu lõppu kulus Taavetil ja ta meestel 3 päeva, et jõuda tagasi koju. Samal ajal aga korraldasid amalekid nende külale haarangu. Olles Taaveti tulised vaenlased, võtsid nad nii Taaveti kui kõigi teiste meeste pered pantvangi ja põletasid nende linna maatasa.
„Ja kui Taavet oma meestega jõudis linna, vaata, siis oli see tulega põletatud, nende naised ja pojad ja tütred aga vangi viidud.“ (1 Saamueli 30:3)
ÕNNISTUSTE TAAS MEENUTAMINE
Taaveti reaktsioon kogu sellele rüüstamisele oli see, et ta „kinnitas ennast Issandas“ (1 Saamueli 30:6). Usun, et ta tegi seda seetõttu, et tal olid meeles Jumala varasemad päästmised. Oma noore elu jooksul oli ta tapnud nii lõvi kui ka karu ning võtnud rajalt maha hiiglase Koljati. Olles ühtpidi agoonias kogu praeguse seisu pärast, luges ta siiski kokku kõik need ja paljud muud lahingud, kus ta oli võitnud.
VAID ISIKLIK SÕNA
Taavet ütles: „Ma vajan sõna Issandalt.“ Ta teadis, et mitte keegi teine ei saa teda julgustada. Mitte kõige targemadki kaptenid, kes tema alluvuses töötasid ega mingid nõustajadki mitte. Taavet vajas isiklikku sõna otse Sellelt, kes oli teda päästnud igast meeleheitlikust olukorrast, kuhu ta oma elu jooksul oli sattunud.
Mu armsad, see sama kehtib ka minu ja teie puhul täna. Siin maa peal lihtsalt pole kedagi teist, kes suudaks tõmmata su hinge välja meeleheite august  või julgustada su vaimu keset raskeid kriise. Me kõik peame saama oma isikliku sõna Jumalalt. Nii nagu Taavet, peame meiegi kinnitama end oma Issandas, meenutades Jumala abi ja päästvaid tegusid oma eludes. Ühtlasi peame meenutama neidki aegu, kus Jumal on ilmutanud oma ustavust kõigile eelnenud põlvedelegi.

esmaspäev, 10. oktoober 2016

JUMALA MAISED ÕNNISTUSED - Gary Wilkerson

Mooses teadis, kui olulised olid Iisraelile Jumala õnnistused. Tema üleloomulikud teod olid päästnud nende elud. Taevane manna, kui nad seisid silmitsi näljaga ning kaljust voolav vesi, kui nende ihud olid kuivemad kui pärgamendipaber. Kuid samas mõistis Mooses sedagi, et kõigi nende kogemuste mõte – lisaks imelisele varustatusele – oli tunda ja usaldada kaastundlikku, armastavat Jumalat, kes oli seda kõike nende heaks teinud. Seetõttu pole ka järgnev Moosese väljaütlemine mingi üllatus:
„Õpeta mulle oma teed, et ma tunneksin sind ja leiaksin armu su silmis.“ (2 Moosese 33:13).
Mooses teadis, et lõppeks ei peitunud Jumala soosing mitte neis õnnistustes, mida Ta kinkis, vaid Temas endas ja Tema tundmises.
LÄBI PASTORI SILMADE
Olen Jumalale tänulik kõigi Tema maiste õnnistuste eest. Pastorina näen pidevalt Tema imelisi tegusid inimeste eludes. Ta taastab abielusid, mis on katki läinud. Ta varustab neid, kel on majanduslikke raskusi. Ta toob tervenemist inimeste haigetesse, nõrkenud ihudesse.
Kogu seda lugu siin kirjutades, mõtlen väikese poisi, Jesaja peale, kellele anti peale sündi elulootust vaid 10-päevaks. Olles siiski elanud ära oma esimese eluaasta, ütlesid arstid, et ta ei hakka kunagi käima. Kuid alles hiljaaegu saatis Jesaja ema mulle video, kus väike poiss vihtus koos ühe tüdrukutirtsuga pulmas tantsu vihtuda!
JUMALA ELUHINGUS
Kõik need lood räägivad Jumala piiramatust soosingust – Tema võimest tuua elu ükskõik, millisesse põuasesse kõrbe. Me kõik kogeme Tema soosingut viisidel, mida on liiga raske isegi mõõta. Seda nii oma suhetes, tervises, tööpaikades, koolides. Ja kui me võitlemegi mõnes eluvaldkonnas või mõned seisud lähevad väga raskeks, hoiab Ta meid alal oma õrna ligioluga. Jumal on teinud me eludes asju, mida me poleks eales osanud ettegi kujutada. Tema piiramatul soosingul pole tõesti mingeid piire.

laupäev, 8. oktoober 2016

PÜHA VAIMU ÕPETAMISTEENISTUS - Jim Cymbala

Nii nagu iga jumalasulane täna, kasutas ka Jeesus oma kuulutustööks oma häält. Ja nii nagu iga kogudus täna, kes kuuleb jutlust, kasutasid ka jüngrid Jeesuse sõnade kuulmiseks oma kõrvu ning meelt, millega kogu kuuldut seedida. Jumala tõde aga erineb igasugusest matemaatikast ja teaduse seadustest. Seda saab mõista ja oma ellu rakendada vaid siis, kui see saab ilmutatud meie kõige sügavamasse olemusse – sinna, kus elumuutev vägi tegutseb (vt Matteuse 13:18-23).
TÜHIPALJAD FAKTID AJURAKKUDES
Jumalikul raamatul peab olema jumalik õpetaja, et selle sõnum saaks meile elavaks vaimsel tasandil. Vastasel korral muutub see sõnum vaid faktideks, mis jäävad me ajurakkudesse pidama. See, et Jeesus sündis Petlemmas, on fakt. Selleks aga, et mõista Immaanueli aulist tähendust – seda, et Jumal on meiega ja lamas seal sõimes – läheb tarvis jumalikku õpetust. Seetõttu ongi ääremiselt oluline omada Püha Vaimu kui meie õpetajat, et mõista Piiblit. Püha Vaim saab ületada kõik inimliku hääle, kuulmise ja aju piirangud, kuna Ta õpetab meid südame klassiruumis.
WAU! SEE MUUTUB ELAVAKS!
See on ka põhjus, miks olles aastaid lugenud teatud osi Piiblist, muutuvad need korraga uuesti lugedes elavaks. Me mõistame teatud kirjakohti täiesti uuel moel ja küsime endalt: „Kuidas ma küll seda varem ei näinud?“ Selles peitubki Püha Vaimu õpetamisteenistus.
Loomulikult on õpetajatel oluline roll, nii nagu apostlitel, evangelistidel, prohvetitel ja pastoritelgi. Kuid isegi, kui õpetajad annavad oma parima, saame me kõige enam Jumala Sõna poolt õnnistatud vaid siis, kui Püha Vaim meid seesmiselt õpetab.  Jumala Vaim on ustav aitama meil teha vahet õige ja vale vahel ning hoidma meid saatanlike moonutuste eest. Selleks aga, et see kõik saaks sündida, peame me omama alandlikke ja õpetatavaid südameid.

Jim Cymbala alustas Brooklyn’i Tabernacle kogudusega väikeses, viletsas seisus hoones, mis asus kahtlases linnaosas ja kuhu kuulus algul vaid 20 liiget. Põlise Brooklyn’i asukana on ta nii David kui Gary Wilkersoni pikaajaline sõber.

reede, 7. oktoober 2016

VÕITLE OMA USU EEST

Tuleb aeg, kus kogu nutmine peab lakkama. See on siis, kui Jumala rahvas tõuseb kõrgemale oma kurvastusest ja kohutavatest ettekuulutustest ning võtab tagasi oma võitluspositsiooni. Heebrea kiri Uues Testamendis laseb kaikuda Jesaja sõnadel:
„Seepärast tehke jälle tugevaks lõtvunud käed ja jõuetud põlved ja õgvendage teerajad oma jalgadele, et lonkur ei väänaks jalga, vaid pigem saaks terveks.“ (Heebrealastele 12:12–13).
Olles tulnud välja nutuperioodist, on aeg asuda võitlusse!
SÜÜDISTAMINE
Mõtle sellele halvavale reaktsioonile, mida Taaveti sõjavägi omas Siklagis toimunud rüüstamiste tõttu. Peale seda, kui need võimsad mehed olid oma nutmise lõpetanud, said nad maruvihaseks ja süüdistasid Taavetit kogu selle hävingu tekkes. Nad olid nii kibestunud oma ebaõnne pärast, et hakkasid korjama kive Taaveti surnuks viskamiseks (vt kogu lugu 1 Saamueli 30:1-6).
Minu meelest on see kõik täpselt sama, mida enamus inimesi just praegu kõige maailmas toimuva suhtes teeb. Nad pöörduvad nii paremale kui vasakule, küsides: „Keda küll nendes rahutustes süüdistada? See kõik on üks suur segadus!“
LASE MINNA JA VÕITLE
Tahan julgustada igat Jeesusesse uskujat unustama selle, kuidas oleme sattunud tänasesse seisu. Unustama selle, kes vastutab ja veelgi enam – unustama kõik oma „Kui ma vaid…“ heietused. „Kui ma vaid oleks teinud seda või toda, oleks mu rahaline seis igati hea ja mu elu nii palju parem.“ Hoides kinni taolistest mõtetest, muutub te viha raevuks või mõneks muuks halvavaks ja häirivaks meelsuseks. Jumalal on hoopis teine suund igaühe teie energia kasutamiseks. Tema Sõna ütleb: „Nüüd on aeg võidelda oma usu eest!“

neljapäev, 6. oktoober 2016

KINNITAV SÕNA

Usun, et keset kõiki neid meeletuid ja kaootilisi sündmusi, mis täna maailmas sünnivad, on Jumal kiskumas maha kõikvõimalikku ahnust, kadedust ja uhkust. Olen veendunud, et Ta ei lase enam seksuaalsetel perverssustel hävitada kogu tänase päeva põlvkonna hinge. Ühtlasi usun ka, et samasooliste abieludest on saanud Jumala kättemaksu sihtmärgid.
Jesaja kirjeldab ühte perioodi ajaloos, mis oli täis hirmu, nuttu ja värisemist. Ometi andis Jumal Jesajale oma rahva jaoks kinnitava sõnumi:
„Kinnitage nõrku käsi ja tehke tugevaks komistavad põlved! Öelge neile, kel rahutu süda: Olge kindlad, ärge kartke! Vaata, teie Jumal! Kättemaks tuleb, teie Jumala karistus; tema ise tuleb ja päästab teid.“ (Jesaja 35:3-4) 
Ehk teisisõnu ütleb Jumal: „Kinnitage neid, kes omadega õhtal ja kurnatud. Ehitage üles need, kes teie seas nõrgad. Julgustage kõiki, kes hirmunud ja täis ärevust. Öelge neile: „ Pole vähimatki põhjust tunda hirmu, sest Jumalal on kõik kontrolli all ja Ta hoiab alal oma rahva läbi kõigi nende olukordade. Ta teeb seda kõike, et teid päästa.“
ISEGI JUMALAKARTLIKUD VÄRISEVAD
Mu armsad, isegi kõige jumalakartlikumad meie seast kogevad värisevat südant ja ootamatuid hirmuhooge, kui kohutavad kriisid tulevad. Seetõttu pole see ka sel hetkel patt kogeda suurt ärevust. Kuid samas pole kahtlustki, et kui Jumal Jesajale selle sõna andis, tahtis Ta kanda hoolt selle eest, et igaüks, kes oli selle kohutava olukorra tõttu meeleheitel, ei saaks purustatud selle olukorra poolt. Ta tahtis, et iga väsinud ja vaevatud süda kuuleks: „Ära karda! Ole julge, sest Issand on oma rahva Päästja.“

kolmapäev, 5. oktoober 2016

TA HOOLIB SINUST

Issand ütleb nii rikkale kui vaesele: „Ära muretse oma maise vara pärast. Pühenda mulle kvaliteetaega ja lihtsalt usalda mind. Ma kannan hoolt kõigi su tuleviku vajaduste eest ja varustan sind kõige eluks vajaminevaga, et hakkama saada.“ See on üks õppetundidest, mida iga usklik peab omandama ja rakendama.
Tänasel päeval arenevad maailma sündmused sellise hooga, et keegi ei suuda nendega enam sammu pidada. Vägivald ümbritseb meid kõikjal ja moraalsetest väärtustest pole enam midagi järgi jäänud. Hetkesündmused on liiga keerulised ja sügavad, et neist sotti saada.
VALGUS KESET PIMEDUST
Meie usk on ankurdatud järgnevasse - meie Taevane Isa tunneb meid. Ta teab täpselt, mida me vajame ja millal me seda vajame ning ainuüksi juba see fakt, et Ta teab, on piisav kinnitus sellest, et oleme Tema kindla hoole all. Ta tunneb meist rõõmu ja me võime tõmmata end kerra Tema turvalises, kindlas süles.
Taaniel ütles Issanda kohta: „Tema teab, mis on pimeduses, sest tema juures elab valgus.“ (Taanieli 2:22). Jumal teab täpselt kõigi eelolevate pimeduse päevade kohta, kuid Ta teab sedagi, et isegi see pimedus ei saa varjata Tema palet meie eest.
USALDA TEMA SUURT ARMASTUST
Pole kahtlustki, et meie tee välja rasketest aegadest peitub vaid Jumala usaldamises. Seetõttu kutsubki Ta meid üles uskuma Tema ustavusse lihtsal ja lapsemeelsel moel. Hoidkem oma pilk Jeesusel! Usaldagem Tema võrratut armastust ja hoolt meie suhtes.
„Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest!“ (1 Peetruse 5:7).

teisipäev, 4. oktoober 2016

JUMAL TEAB JA SEE ON KÕIK, MIS LOEB

Jeesus räägib rohust, mis täna on täies elujõus ja roheline, kuid mis homme juba maha niidetakse. Ometi Ta tahab, et peaksime meeles, et Tema on see, kes sellele rohule elu andis ja selle eest hoolitses.
„Kui aga Jumal nõnda rüütab väljal rohtu, mis täna on ja homme visatakse ahju, kui palju enam teid, te nõdrausulised!“ (Luuka 12:28)
Me ei saa ju ometigi arvata, et Ta hoolib vähem meie vajadustest kui rohust väljal! Ta teab enam kui hästi, mida me vajame, olgu selleks siis toidus, finantsid või riided
MEIE ISA VÕRRATU TÕOTUS
„Kõike seda taotlevad maailma rahvad. Teie Isa ju teab, et te seda vajate.“ (Luuka 12:30) 
Taaskord tuletab Kristus meile meelde: „Siin on kõik, mida te teadma peate – teie Taevane Isa teab, mis on te vajadused. Ta on need kõik juba kokku lugenud.“ Ühtlasi aga tõotab Ta meile: „Pigem otsige tema kuningriiki, siis antakse kõik see teile pealegi! Ära karda, sa pisike karjake…“ (Luuka 12:31-32). Kui me lihtsalt usaldame Teda, õnnistab me Isa meid kõigega, mida vajame.
JUMAL EI HÜLGA IIALGI OMA „VÄIKEST KARJAKEST“
Kui oled mures oma pere heaolu pärast eelolevatel aegadel, siis on mul sulle häid uudiseid - sinu lapsed on ka Jumala lapsed. Ja Ta hoolib sinu kallitest enamgi veel, kui sa ise. Jeesus teab täpselt, mida te ellu jäämiseks vajate.
Ta teab teie vajadust katuse järele pea kohal. Ta teab täpselt, milline on teie igakuine üüri –või kodulaenu summa. Ta teab, kui mitu suud on te peres toita ja kui palju on teil toiduvarusid. Sa võid täielikult usaldada Teda kõigis neis küsimustest, sest Ta on tõotanud kanda hoolt teie vajaduste eest