JUMAL ON VALMIS PÄÄSTMA PAADUNUD PATUSEID!

Jumala rahval Juudas oli probleem. Nad kahtlesid Jumala tahtes ja väes päästa need, kes olid taganenud oma usust ning teenisid ebajumalaid. „Aga nad vastavad: Asjata! Sest me käime oma nõu järgi ja talitame igaüks oma kurja südame paadumuses.“ (Jeremija 18:12).

Juuda oli kaotanud lootuse, mõeldes: „Me oleme läinud liiga kaugele ja nüüd pole enam mingit tagasiteed. Me oleme hüljanud oma Jumala, solvanud ja pilganud Teda ning jätnud Ta tahaplaanile. Oleme langenud nii sügavale oma pattu, et see on täiesti lootusetu. Isegi Jumal ei suuda meid sellest päästa!“

Olles teeninud aastaid jumalariigitöös, võitlen ma endiselt sarnase mõtteviisiga. Tunned ehk sina samuti? Su abikaasa on võib olla ateist, õel ja jumalakartmatu inimene ning sa oled veennud end selles, et: „Kõikjal minu ümber saavad inimesed päästetud, kuid minu abikaasaga on teisiti. Ta on liiga kalk.“

Kuid Issand küsis Juudalt: „Ons mu käsi liiga lühike lunastamiseks?“ (Jesaja 50:2). See lühike viitab „maha raiutule“. Jumal küsis: „Kas sa tõesti arvad, et vaenlane on raiunud maha mu võimsa käe? Et ma olen kaotanud oma päästva väe? Ei! Minu võimas käsivars kuivatas Surnumere. See kattis taevad pimedusega. See avas pimedate silmad! Sa oled näinud, et ma päästan kõige täiega. Miks sa siis arvad, et ma olen kaotanud oma väe lunastamaks sind?“

Mu armsad, millal kaotas Jumal oma väe, et päästa kõige nurjatumgi patune maa peal? Millal kadus Ta soov päästa narkomaanid, joodikud ja prostituudid ja seda isegi siis, kui keegi ei palvetanud nende pärast?

Kas Jumal peaks siis mingil põhjusel otsustama mitte päästa su pereliikmeid, kelle pärast sa oled ustavalt palunud ja paastunud? Kindlasti mitte! Me peame hüüdma Ta poole usus: „Oo Issand, sina suudad päästa Wall Street’i. Sina suudad vabastada patuse New Yorgis. Sina suudad lunastada ükskõik, millise moslemi ükskõik, kus maal ja sina suudad päästa ka mu pereliikmed. Sinu käsi pole liiga lühike ja Sa suudad päästa ükskõik, kelle!“

Seetõttu ära arva, et Ta käsi on maha raiutud. Selle asemel usu parem võimatusse! Hakka nägema Tema armu ja armastust, mis voogab läbi Tema kõikvõimsa käsivarre, mis on enam kui võimas, et päästa! Me peame paluma ja olema kannatlikud, mispeale Tema kogub kõik meie armsad ükshaaval kokku!

„Pöörduge ümber, taganenud lapsed, ütleb Issand, sest mina olen võtnud teid oma valdusesse; ja mina võtan teid: igast linnast ühe ja igast suguvõsast kaks ning viin teid Siionisse!“ (Jeremija 3:14)