VALMIS ÄRKAMISEKS

Kas me saame olla valmis ärkamiseks, kui me usume, et kogu meie lootus on kadunud, et oleme oma armuaja pattude tõttu maha maganud ja ees ei oota midagi enamat kui vaid kohtumõistmine? Mu armsad, me ei saa uskuda ärkamisse enne kui me pole veendunud selles, et Jumal tahab endiselt valada välja oma Vaimu me üle!

Miks pole Ameerika üle veel kohut mõistetud? Miks pole Jeesus veel tagasi tulnud? Aga seepärast, et suur lõikus on veel endiselt ootel ja Jumal: „…ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid meeleparandusele.” (2 Peetruse 3:9).

Me näeme seda Issanda imelist armu ka Jesaja raamatus, kus Jumal juhendas oma prohvetit kõnelema Juudale: „Kus on teie ema lahutuskiri, millega ma tema olen ära saatnud? Või kellele oma võlausaldajaist ma olen teid müünud? Vaata, te olete müüdud oma süütegude pärast, ja teie üleastumiste pärast on teie ema ära saadetud. Miks ei olnud kedagi, kui ma tulin, ei vastanud keegi, kui ma hüüdsin? Ons mu käsi liiga lühike lunastamiseks või ei ole mul jõudu päästmiseks?“ (Jesaja 50:1-2).

Jumal oli juba lahutanud end Iisraelist, andes neile „lahutuskirja“ (Jeremija 3:8). Nüüd aga oli Tema tähelepanu Juuda peal – rahva peal, kes oli Teda petnud ja Talle selja pööranud. Kuid Jumala süda oli endiselt Juudaga, mistõttu Ta tuli nuttes nende juurde, küsides näha seda lahutuskirja (vt. Jesaja 50:1). Ta ütles: „Näidake mulle oma lahutuspabereid! Tõestage mulle, et ma olen teid hüljanud! Hoopis teie olite need, kes mulle selja pöörasite! Ma pole teinud vähimatki, et teid kurvastada või haavata. Olen kogu selle aja armastanud teid, mistõttu ma ka tulin te juurde ja otsisin teid üles!“

Mu armsad, see on just see, mida ma näen Jumalat tegevat ka Ameerikaga praegu. Ta ütleb sellele rahvale: „Näidake mulle neid lahutuspabereid! Tõestage mulle, et ma jätsin teid maha! Ma ei ole veel kõrvaldanud oma Püha Vaimu, vaid olen endiselt tegutsemas selle rahva keskel. Endiselt manitsemas, kutsumas ja tulemas te juurde!“

Jumal on kuulutamas seda sõna mitmetest kantslitest üle kogu maa. Ta jagab seda läbi jumalakartlike meeste ja naiste, kes veedavad kallist aega koos Temaga. Ta on kutsumas Ameerikat tagasi meeleparandusele – tagasi Tema südame ligi!

Seetõttu peame me olema täiesti veendunud, et veel on aega ja veel on lootust. Ja sel ajal, kui me palvetame, on Püha Vaim tegemas oma tööd eri-tasanditel meie ühiskonnas, kutsumas ja hüüdmas rahvast enese ligi!