reede, 30. september 2016

LOOTUSE SÕNA

Uurisin ja puurisin kuid Jumala Sõna, anudes Issandat, et Ta annaks mulle lootuse ja julgustuse sõna eelolevateks rasketeks aegadeks. Mu vaim kisendas mu sees: „Issand, palun anna oma laste jaoks sõna mu südamesse, sest ainuüksi Sinul on igavese elu sõnad. Ainuüksi Sina saad tuua meile trööstivaid sõnumeid aegadel, kus praegu elame.“
Püha Vaim vastas mu palvele, kõneldes mu südamesse järgmist: „Annan sulle üheainsa tõotuse oma Sõnast. Ja kui sa pühendad kogu oma elu sellele, kannab see sind läbi ükskõik, millistest ohtlikest aegadest ja ükskõik, kus.
USU SEDA TÕDE
Mu armsad, olen täiesti kindel, et kui võtame omaks selle üheainsagi salmi, sellesse täienisti uskudes, saab sellest meie igapäevane usu jõujaam. Siin on see tõotus, mida Jumala Vaim mulle näitas:
“SEST TEIE ISA TEAB, MIDA TEILE VAJA LÄHEB, ENNE KUI TE TEDA PALUTE!” (Matteuse 6:8).
Luuka 12 ptk’s loetleb Jeesus asju, mille kohta Ta ütles, et meie Taevane Isa ju teab, et me neid vajame. Lühidalt öeldes on nendeks vajadusteks: toit, jook ja riietus.
„Aga Jeesus ütles jüngritele: „Seepärast ma ütlen teile, ärge muretsege elu pärast, mida süüa, ega ihu pärast, millega rõivastuda…Kui aga Jumal nõnda rüütab väljal rohtu, mis täna on ja homme visatakse ahju, kui palju enam teid, te nõdrausulised!“ (Luuka 12:22, 28).

neljapäev, 29. september 2016

ME EI PEKS ÜLLATUMA


Ma pean su käest küsima midagi. Kui torm tõuseb, kas lähed siis palves oma Issanda ette? Kui nii, siis ammutad uut jõudu, sest su meeled saavad kinnitatud oma Taevase Isa armastuses. Ta ilmutab sulle oma ligiolus oma väge ning julgustab sind, öeldes, et sa saad hakkama.
 
See pole Jumala tahe, et ükski Tema lastest läheks ohtlikele aegadele vastu halvava hirmuga. Muide, piibellikud prohvetlikud sõnumid ja hoiatused ei tohiks kunagi hirmutada meid. Jeesuse seisukoht selles osas oli vägagi lihtne:
„Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks!  (Johannese 14:27)
ARMASTUSES ANTUD HOIATUSED
Jeesus kuulutas ette maailma tabavaid sündmusi, mis võivad tunduda hirmuäratavatena. Ta rääkis sõdadest, epideemiatest ja erinevatest maavärinatest eripaigus. Ühtlasi hoiatas Ta oma kuulajaid: „Te saate kogema kannatusi ja osad teist kaotavad isegi oma elu. Häda ja vaeva saab olema rohkesti. Erinevad valeprohvetid ja messiad tõusevad esile ning petavad paljusid.“ (vt Matteuse 24:3-41). Hiljem selgitab Jeesus Matteuse evangeeliumis, et Ta rääkis neist tõsistest sündmustest ette selleks, et me usuks Temasse, kui näeme neid asju sündimas.
OMETI ON TA ISSAND ÜLE KÕIGE
Jeesus ei püüdnud nende ettekuulutuste kaudu meid rõhuda või meis hirmu tekitada. Pigem ei tahtnud Ta, et me üllatuks, kui need kohutavad tormid meid tabavad. Ta ei taha, et me usk omadega põhja läheks, kui me korraga nende kohutavate kannatustega silmitsi seisame. Kuid veelgi enam tahab Ta, et me teaks, et üle kõigi nende kohutavate asjade on üks Issand ja Isa, kes armastab meid piisavalt, et hoiatada meid ette ja kanda meid läbi kõigi nende aegade.

kolmapäev, 28. september 2016

KOONDA OMA MÕTTED JEESUSELE

Piibel annab meile väga selgelt mõista, et peaksime tähelepanu pöörama igale prohvetlikule sõnumile, mille mõni jumalasulane on edastanud ja mis leiab kinnitust Piiblist. Peame eesolevate tormide kohta koguma nii palju infot, kui võimalik, et valmistada oma südamed ette ükskõik, milleks, millega peame kord silmitsi seisma.
Samas ei tohi me lasta hirmul või ärevusel vallata oma meeli või südameid. Pimedus on kindlapeale tulekul ja kohtumõistmine juba sisuliselt me ukse ees. Kuid Jumala rahvana ei tohi me lasta ühelgi pimeduse pilvel varjutada Jumala imeliste tõotuste valgust, mis kätkevad endas Tema armastust ja armu oma rahva suhtes.
ÄRA LASE SAATANAL RÖÖVIDA OMA LOOTUST
Me peame olema hästi teadlikud Jumala Sõnast ja Tema prohvetite kuulutustest, kuid samas ei tohi me prohvetlikesse ennustustesse nii kinni jääda, et need võtaks võimust me elude üle. Saatanal oleks muidugi ütlemata hea meel selle üle. Ta teab, et ta ei saa meid panna kahtlema Jumala kohtupäevas, mistõttu ta püüab viia meid teise äärmusesse ja tekitada meis haiglaslikku hirmu eelolevate hädaaegade ees.
Ehk lihtsamalt öeldes – Saatan tahab röövida meilt kogu me lootuse, täites me mõtted kõige halba ettekuulutavaga. Kuid isegi, et me selle kõige üle juurdleks, ei suuda me sellest hoolimata tulevikku ette näha. Selle asemel oleme vaid hirmust kanged ja muretseme eelolevate sündmuste pärast.
KOONDA OMA MÕTTED JEESUSELE
Apostel Paulus kinnitab meid järgmise nõuandega:
„Viimaks, vennad, kõik, mis on tõsine, mis aus, mis õige, mis kasin, mis armas, mis on hea kuulda kui vooruslik komme ja kiituse väärt, sellele mõelge!“ (Filiplastele 4:8)
Ehk teisisõnu: „Te olete kuulnud kõiki hoiatusi. Nüüd pange tähele seda, mida Jumala Sõna on teile ilmutanud ja mida Tema vahimehed ütlevad. Lõppeks aga keskenduge Jeesusele ja Tema headusele.“

teisipäev, 27. september 2016

RAHU ISA ARMASTUSES

Olen aastaid hoiatanud ette peagi saabuva ülemaailmse majandusliku holokausti eest. Näeme selle märke juba praegu. Olen hoiatanud, et kristlased saavad kannatama, et tuleb suuri kaotusi ja raskusi ning seegi on juba sündimas. Suurel hulgal Jumala kalleid üle maailma kannatab tohutu finantsilise ja vaimse stressi all.
ELUSTIILI MUUTUSED
Ükskõik, kui kohutavad ka olukorrad poleks – meie energia ja teenistused ei tohiks keskenduda neile. Selle asemel peaksime jätkama kuulutustööd Isa Jumala armastusest ja Jeesuse imelisest armust.
Ma tean, et Ameerika elustiil – nii nagu tegelikult kõigi väga rikaste ja edukate rahvaste elustiil – saab peagi muutuma ja seda jäädavalt. Sest ma tean, et kõik saab raputatud. Kuid sellest hoolimata ei muretse ma ühelgi hommikul selle pärast, mida me küll sööme või millega end riietame? Kas meil saab olema elektrit ja sooja või kuidas on lood me turvalisusega? Jeesus hoiatas meid, et me ei peaks muretsema nende asjade pärast.
TÄIUSLIK RAHU
Ma hingan oma Isa armastuses. Fakt on see, et ma tean, et mina ei ole Jumal ja ainuüksi Temal on kontroll kõigi nende asjade üle. Minu asi on lihtsalt teha seda, mida prohvet Jesaja tegi – ta lasi Issandat täielikult usaldades oma meeltel täiega hingata.
„Kindlameelsele sa hoiad rahu, rahu, sest ta loodab sinu peale.“ (Jesaja 26:3)
Prohvet Jesaja kuulutas seda tõde kõigile usklikele läbi aegade ja see on tõde, sest Jumal ei valeta!

esmaspäev, 26. september 2016

NÜÜDSEST ALATES - Garry Wilkerson

„Ja ingel ütles talle: „Ära karda, Maarja, sest sa oled leidnud armu Jumala juures! Ja vaata, sa jääd lapseootele ja tood ilmale poja ja paned talle nimeks Jeesus.“ (Luuka 1:30-31).
Jumala soosing tõi sõna otseses mõttes kaasa olukordade muutuse Maarja elus. 180-kraadise muutuse. Piibli sõnul jäi ta lapseootele. Kui Jumala soosing on ka sinu elu üle, siis Ta ei ütle sulle: „Küll kõik laabub, mistõttu püüa lihtsalt mõelda rõõmsaid mõtteid.“ Ei! Jumal muudab kogu su maailma ja pöörab kõik heas mõttes pahupidi.
MILLEGI UUE SÜND
Maarja jäi lapseootele! Kui sa koged Jumala soosingut, laseb Ta su elus eostuda ja esile tulla millelgi uuel. Su elus on teatud vajadusi ning su hinges teatud igatsusi. Kui aga tuled Jumala juurde ja võtad vastu Tema soosingu, saavad ka õnnistused valatud sinu üle ja su elu saab muudetud.
Maarja mõistis seda ning hakkas laulma:
„Mu hing ülistab Issandat 
ja mu vaim hõiskab Jumala, minu Päästja pärast, 
sest ta on vaadanud oma teenija madaluse peale.
“ (Luuka 1:46-48).
KÕIK SAAB OLEMA ERINEV
Mulle meeldib see mõte „nüüdsest alates“. Nüüdsest alates saavad teatud asjad olema teisiti ja ma tahan, et sa hoiaksid kinni neist. Ma tahan, et see tõde võiks settida su südamesse, vaimu ja mõtteisse just praegu.
„Nüüdsest alates“ saab sinus toimuma üks muutus. Sa liigud kohast, kus seni elasid omaenda tahtmiste ja igatsuste järgi, ellu, mis on täielikult alistatud Jumalale. Sa mõistad, et omaenese uhkusest ei suuda sa midagi. Seetõttu ka otsusta ära, et usaldad vaid Jeesust ja ei kedagi teist.

laupäev, 24. september 2016

MUUDETUD - Claude Houde

Ühel perel meie kogudusest on võimas tunnistus. Pereisa oli noores eas sattunud ühe usujuhi vägivallatsemise, peksmise ja kuritarvitamise ohvriks, mistõttu ta oli kogu oma täiskasvanuea põlenud vihast usu ja religiooni vastu. Ajal, mil ta mõni aasta tagasi töö kaotas, käis ta naine abipakkide järel, mida me kogudus läbi erinevate teenistusharude me linna peredele pakub. Jõulude ajal sai temast endast üks meie vabatahtlik. Olles leidnud meie rahva seast sõpru, hakkas ta tasapisi ka kirikus käima.
MA EI ASTU ENAM KUNAGI ÜLE KIRIKU LÄVE
Aasta hiljem, kui naine oli taas jõulude ajal vabatahtlikuna rakkes, ütles mees talle väga resoluutselt: „Mine pealegi, kui tahad, kuid arvesta, et järgi ma sulle ei tule! Ma ei astu enam kunagi üle kiriku läve!“
Oma vabatahtlikuks olemise viimasel päeval helistas naine mehele ja ütles: „Kallis, ma olen nii väsinud. Palun tule mulle kirikusse järgi.“ Mis iganes põhjustel, kuid mees oli vastumeelselt nõus. Enam kui tund hiljem, polnud meest veel kusagil, mistõttu naine hakkas tema pärast muretsema. Kirikus ringi vaadates leidis ta aga oma mehe väikesest kabelist üht toidukasti kandmas!
“Mida sa teed?” küsis naine.
“No ma otsustasin siiski sisse tulla, et seda kõike oma silmaga näha. Nad vajasid abi, nii et, kui sa ei pahanda, jääksin pisut kauemaks.“
TA LANGETAS NUUKSUDES PEA
Kaks tundi hiljem jõudis see paar kiriku parklas oma autoni, olles just äsja kohanud sadu perekondi – vaesematest vaesemaid – kes olid tulnud kirikusse oma toidupakkide ja kingutuste järgi. Mees ei suutnud end enam tagasi hoida, vaid naaldus rooli najale ja lihtsalt nuuksus. Ta naine polnud teda kunagi varem sellisena näinud.
Kuritarvitamist täis aastate valu, mis oli põhjustatud ühe Jumalat esindava „religioosse“ kuju poolt, voolas pisaratena ta palgeil. Kuni ta lõpuks oli võimeline ütlema oma naisele: „Mulle meeldis kuulda inimesi rääkimas Jeesusest, kui ma väike olin ja ma tahtsin aidata teisi nii nagu Jeesus seda tegi.“
Selle aasta jõulude ajal oli juba kogu nende pere vabatahtlikena kaasas. Läbi üleloomuliku usu väe on neist saanud Jumala elavad kivid ja elavad kirjad, mis on mõeldud lugemiseks kõigile.

Claude Houd on Eglise Nouvelle Vie (Uue Elu Koguduse) juhtivpastor Montrealis, Kanadas. Pidev kõneleja World Challenge’i poolt korraldatavatel pastorite ja juhtide konverentsidel. Uue Elu Kogudus on kasvanud tema juhtimise all käputäiest inimestest enam kui 3500 liikmeliseks, olles üks väheseid edukaid protestantlikke kogudusi Kanadas.

reede, 23. september 2016

LASTES ARMUL VOOLATA

Nelipühapäeval langes Püha Vaim ettevalmistunud inimeste üle, kes olid kõik koos ühes paigas (vt Apostlite teid 2:1). Mida sa tähendab, et nad olid kõik koos või ka ühel meelel, nagu osa piiblitõlkeid ütleb? Kõige lihtsamalt öeldes – arm voolas neist läbi. Las ma selgitada.
Mõtle nende inimeste peale, kes seal nelipühapäeva sündmustes osalesid. Need olid inimesed, kellele me täna suure austusega kui kirikuisade peale vaatame. Osa neist meestest oli täiega teinud pattu Jumala ja oma vendade ees. Nad kõik vajasid andestust ja pattude katmist, sest vastasel korral poleks kogudus kunagi liikunud edasi Jumala Vaimus ja kõiges selles, mis nende jaoks valmis oli pandud.
TÕSISED PATUD
Mõtle Peetruse peale. Ta oli ju täiega Jumalat teotanud, haavates sellega nii Jeesust kui kõiki teisi jüngreidki. See koguduse ihu andis Peetrusele andeks ja tegi talle katet, et tema minevik ei saaks kunagi varjutama tema tulevikku. Mõtle ka Jaakobuse ja Johannese ehk Kõuepoegade peale. Nemadki olid korralikult pattu teinud, solvates kaasjüngreid sellega, et pidasid end teistest paremaks. Nemadki said andeks ja leidsid katet.
Fakt on see, et ükskõik, kes, oleks võinud too päev öelda: „Pea nüüd hoogu, Peetrus! Kes sind üldse juhiks määras? Sind, kes sa eitasid ju Kristust!“ Mitte keegi ei öelnud seda, sest nende südamed olid armu läbi ette valmistatud. Seetõttu olid nad ka valmis võtma vastu Püha Vaimu, kui Ta nelipüha päeval suure väljavalamise näol tuli.
SÜDAME LOOD
Armsad, see on ka põhjus, miks Peetruse kirjad keskenduvad südame teemadele. Ta teadis, et kõigepealt tuleb kõik need lood korda ja andeks saada, et kõik lihalik ei saaks kuidagi takistada Jumala Vaimu tööd. Sama kehtib ka tänapäeva ristikoguduse kohta. Meie kohta, kes tahame saada osa Tema võimsast viimse lõikuse vihmast.
Kas me takistame seda Jumala Vaimu tööd tänu sellele, et ei anna andeks? Või oleme me valmis laskma armul voolata läbi iseendi?