teisipäev, 21. veebruar 2017

MITTE ÜKSI OMA RASKUSTES

„Päris asjata olen ma hoidnud oma südame puhta ja olen süütuses pesnud oma käsi.“ (Psalmid 73:13) 
Aasaf, selle Psalmi autor, oli oma kannatuste tõttu segaduses. Veelgi enam ka seetõttu, kui ta nägi end ümbritsevate õelate kätt hästi käimas. Ta oli peaaegu langemas uskmatuse auku, valmis süüdistama Jumalat tema hülgamises ja mitte hoolimises. Muide, ta peaaegu et loobus sellest lahingust.
See jumalakartlik mees vist mõtles: „Olen elanud õiget elu ja kannatanud pidevalt kõiki neid raskusi ei millegi nimel. Kogu mu usinus on olnud asjata. Olen olnud ustav tänama ja kiitma Jumalat ning uurima Tema Sõna, mistõttu need katkud ja hädad ei tundu üldse loogilised. Mis mõtet on üldse edasi minna?“
Mu armas, kui rahutused ja katsumused sindki tabavad, pead olema väga ettevaatlik. Kui oled kurvastamas millegi pärast, pead valvama oma südant langemise eest. Ja isegi, kui sa ise pole Aasafi olukorras, võid sa teada kedagi, kes on. Võib-olla on mõni su sugulane, sõber või koguduse liige minemas läbi rasketest aegadest ja nähes selle õige inimese kannatusi, küsida sa: „Jumal, miks? Kuidas Sa küll lased millelgi sellisel sündida?“
Aasaf läks templisse ja palvetas. Nõnda samuti ka, kui sind tabavad kurvastuse ja kannatuste ajad, pead minema oma salajasse palvekambrisse. Võta aega ainuüksi koos Jumalaga ja hüüa kogu südamest Tema poole. Küll Ta mõistab sind.
Püha Vaim kõnetas Aasafit ja ütles: „Tõesti, sina asetad nad libedale ja sa langetad nad rusuks.“ (Psalmid 73:18). Aasaf mõistis: „Mitte mina pole see, kes on langemas, vaid hoopis õelad, kes on teel otse hävingusse.“ Ja kui siis Aasaf hakkas nägema tervikpilti, rõõmustas ta ja ütles: „Siiski oled sina, Jumal, mu südame kalju ja mu osa igavesti.“ (Psalmid 73:26). Ta võis öelda: „Jah, mu jõud on raugemas ja ma olen silmitsi suure lahinguga, kuid ma pole üksi keset seda kõike. Mul on taevas armastav Isa, kes valvab mu üle.“

esmaspäev, 20. veebruar 2017

KUI OTSINGUD EBAÕNNESTUVAD - Gary Wilkerson

„Kord olid Kiisi, Sauli isa emaeeslid kadunud.“ (1 Saamueli 9:3).
Piiblilood kadunud asjadest viitavad Jumala südamehoiakule kadunud hingede pärast. Jumal tahab, et Ta lapsed oleks valmis minema välja ja päästma kõiki, kes on kadunud. See on ka see, mida me ülaltoodud loos näeme.
Sauli isa ütles talle: „Võta üks mu noortest meestest enesega kaasa, tõuse ja mine otsi need kadunud eeslid üles.“ Ja nad läksid, läbides Efraimi mäestiku (vt salmd 3-4). Efraimi mäestikus üles-alla rallimine oli juba piisavalt raske, kuid Saul oli pühendunud selle missiooni lõpule viimisele, mille isa olid talle andnud.
Jah, Saul käis läbi kogu selle mäestiku, otsides erinevatelt aladelt, kuid ometi ei leidnud neid  eesleid. Kujutan ette, et ta oli juba lootust kaotamas, kuid ta läks siiski edasi, kuna oli otsustanud jääda sõnakuulelikuks oma isa korraldusele. Lõpuks ütles Saul oma sulasele: „Tule, lähme tagasi, viimaks mu isa ei hooligi enam emaeeslitest, vaid on mures meie pärast!” (salm 5). Saul otsekui tunnistas oma kaotust, püüdes seda selgitada järgnevaga: „Andsime ju oma parima. Arvasin, et saame olema edukad, aga me polnud, mistõttu peame leppima sellega ja minema edasi.“
Osade jaoks on usus välja astumine osa suuremast pühendumisest, mis kätkeb endas kuuletumist ükskõik, mis hinnaga. Teiste jaoks tähendab mõte mõne asja lõpule viimisest hirmu läbikukkumise ees. Ehk teisisõnu – need inimesed ei tee seda, mida Jumal on kutsunud neid tegema, kuna nad kardavad põruda selles.
Sul on oluline mõista, et kui Jumal kutsub sind midagi tegema, siis Ta ei kutsu sind igakord olema edukas, vaid hoopis sõnakuulelik!
Kuulekus Jumala kutsele sõltub sinust – selle kutse edukas täitumine aga Temast!

laupäev, 18. veebruar 2017

NÄGEMUS LASTEST - Nicky Cruz

Jumal on andnud mulle viimase paari aasta jooksul nägemuse tulevikuks. Ta on näidanud mulle aega, kus Püha Vaim saab liikuma öö vaikuses ning õhutama me lapsi üles rohkem kui eales varem. Nad saavad olema kui see noor poiss Saamuel Piiblis, kes jooksis preester Eeli juurde, kuna ta ei teadnud, kelle hääl teda öösel kõnetas (vt 1 Saamueli 3 ptk). Olen näinud lapsi hirmununa jooksmas oma vanemate magamistuppa öösel, kuna nad ei mõista, et Jumal ise räägib nendega.
Jumal on kutsumas me lapsi muutma olukordi. Ta teab, et paljude nende vanemad pole usaldanud täielikult oma elusid, aega ega energiat – oma käsi-jalgu, südameid ja mõtteid – Jumala kontrolli alla, mistõttu Jumal kutsub nende lapsi täitma seda tühimikku.
Mu sõnum nende kallite laste vanematele on: ärge takistage neid! Jumal ise on see, kes neid kutsub. See on Tema tuli ja Tema Püha Vaim, kes valmistavad teed suurimaks muutuseks, mis saab maailmas eales aset leidma. Seetõttu ka on paljud noored rahutud. Nad on tüdinud käimast koguduses, kus valitseb üks ja seesama rutiin. Nad tahavad näha Püha Vaimu tegutsemist. Nad tahavad kogeda täit Jeesust ja nad tahavad seda praegu!
„Ja viimseil päevil sünnib, ütleb Jumal, et ma valan oma Vaimust välja kõigi inimeste peale ja teie pojad ja teie tütred ennustavad ja teie noored näevad nägemusi…“ (Apostlite teod 2:17).

Nicky Cruz, rahvusvaheliselt tunnustatud evangelist ja viljakas raamatute autor, pöördus Jeesuse Kristuse poole 1958 aastal New York Citys peale David Wilkersoniga kohtumist. Enne seda oli ta elanud vägivaldset ja kuritegelikku elu. Tema dramaatiline pöördumislugu ilmus esmalt D.Wilkersoni raamatus „Rist ja pussikangelased“ ja hiljem juba tema enda bestselleris „Jookse, poiss, jookse.“

reede, 17. veebruar 2017

TEE VÕIDUNI

Milline on võidu tee Jumala rahva jaoks?
Esiteks, sukeldu Jumala Sõnasse, hoia kinni oma erilisest tõotusest, vii see oma salajasse palvekambrisse ja hoia seda Jumala silme ees. Mul on oma lemmiksalmid Piiblist, mida igakord, kui Jumala poole hüüan, Talle ka ette kannan.
„Kas on teie seas sellist inimest, kellelt ta poeg palub leiba, ent tema annab talle kivi? Või kui ta palub kala, ent ta annab talle mao? Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam teie Isa, kes on taevas, annab head neile, kes teda paluvad!“ (Matteuse 7:9-11).
Palu Jumalalt häid asju. Ta igatsus on anda neid sulle! Ühtlasi palu ka, et Ta kõrvaldaks kogu su häbi ja patu plekid. Ta igatseb seda teha su heaks. „Aga Jumalale, kes meis tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda,  temale olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses igavesest ajast igavesti kõigi sugupõlvedeni! Aamen.“ (Efeslastele 3:20-21).  Vii see tõotus igapäevaselt Jumala ette ja ütle: „Isa, Sa oled öelnud, et Sa teed rohkem, kui ma eales suudan paluda, mistõttu ma palun täna, et Sa täidaksid mu palve ülirikkalikult.“ Jumalale on taoline usk meelepärane.
Teiseks, usalda Püha Vaimu, kes elab sinu sees. Jumal ei pea läkitama inglit kõnelema sinuga. Tema allikad on juba olemas su sees – Püha Vaimu enda näol! Tunnista Tema ligiolu ja ütle Talle: „Püha Vaim, Sina tead teed välja sellest segadusest, mina mitte. Seetõttu usaldan kogu oma elu suuna Sinu hoolde, sest Sina tunned ja tead Jumala meeli ja mõtteid.“
Mu armas, kui kasutad seda lihtsat ülestunnistust, saad ka kogema värskenduse aegu Issandalt. Ja isegi, kui sina oled valmis alla andma, on Tema ustav täitma oma tõotust.

neljapäev, 16. veebruar 2017

ONS’ SU LAHING UNIKAALNE?

Koged sa, kuidas sind litsutakse ja pressitakse igast küljest ning pannakse proovile rohkem, kui sa kanda jõuad? On su jõud peaaegu, et otsakorral, jättes sind enam-vähem allaandmise seisu? Kui nii, siis milline on su tee võiduni? Las ma jagada sinuga, kuidas Jumal mind pidevalt läbi kannab.
Esiteks, ära arva, et koged mingit imelikku, unikaalset lahingut. Hoopis vastupidi! Sa oled heas seltskonnas. Mäletad Iiobit, Jeremijat, Eelijat, Taavetit või Paulust? See, millest läbi lähed, on olnud tuttav teema paljudele usklikele läbi sajandite. „Armsad, ärge võõrastage enestes tulekuumust, millega teid pannakse proovile, nii nagu sünniks teile midagi võõrast, vaid rõõmustage, et nii nagu te olete Kristuse kannatuste osalised, võite rõõmuga hõisata ka tema kirkuse ilmumisel.“ (1 Peetruse 4:12-13). 
Teiseks, kui arvad, et ei suuda enam teha ühtki sammu või pidada vastu veel üht tundi, kisenda kõige täiega Jumala poole: „Issand aita!“ Seejärel aga võta kuulda psalmisti nõu: ”Aga mina hüüan Jumala poole ja Issand aitab mind. Õhtul ja hommikul ja lõunaajal ma kurdan ja ägan, ja ta kuuleb mu häält. Ta lunastab mu hinge rahusse kallalekippujaist, sest need on hulgani mu ümber. ” (Psalmid 55:17-19).
„Kiidetud olgu Issand!” nõnda ma hüüan, ja ma pääsen oma vaenlaste käest...Oma kitsikuses ma hüüdsin Issandat ja kisendasin oma Jumala poole. Ta kuulis mu häält oma templist ja mu appihüüd jõudis ta palge ette, ta kõrvu.”  (Psalmid 18:4,7).
„Issand, mu Jumal, ma kisendasin su poole ja sa tegid mu terveks.“ (Psalmid 30:3) 
Siin on aga võtmesalm: „Sest tema kisub hädast välja vaese, kes kisendab, ja viletsa ja selle, kel pole abimeest.“ (Psalmid 72:12) 
Jeesus saatis Püha Vaimu olema su abimees, mistõttu ta kõrvad pole kurdid su appihüüu suhtes!

kolmapäev, 15. veebruar 2017

MISKI EI KÕIGUTA SIND

„Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule.“ (Matteuse 7:24). 
Mu armas, sa ei ole küll kaljule ehitamas, kui vajad Jumalale kuuletumiseks pastori kärkimist. Või teatud paketti reegleid, mida järgida. Sa ei vaja mingit reeglistikku, vaid kirglikku armastust Jeesuse vastu. Mida enam sa Jeesust armastad, seda lihtsam on ka Teda teenida ja Talle kuuletuda. Kui su süda on lummatud Jeesusest, ei pea sa pidevalt minema Ta ette ja nutma: „Jumal, murra see hingevaenlase vägi mu elus!“ Ei! Need ahelad hakkavad iseenesest langema, kui õpid tundma Tema südant ja kuuletumine Talle saab sulle enam kui omaseks.
Kui armastad Jeesust, tahan küsida su käest mõned küsimused:
Kuidas sa saad veeta üht ainustki päeva ilma Tema Sõna lugemata?
Kuidas sa saad mitte igatseda isiklikku palveaega vaid koos Temaga?
Kuidas sa saad mitte kiita ja ülistada Teda?
Kuidas sa saad mitte püüda olla Talle meelepärane?
Jeesus ütleb meile: „Kellel on minu käsud ja kes neid peab, see ongi see, kes armastab mind. Aga kes armastab mind, seda armastab mu Isa, ja mina armastan teda ning näitan talle ennast.” (Johannese 14:21). Milline imeline tõotus!
Uuri evangeeliume ja õpi tundma Jeesuse sõnu. Alusta Mäejutlusega Matteuse 5 ptk’s ja loe ka kuuendat ning seitsmendat peatükki. Seejärel aga, kui oled õppinud tundma Tema sõnu, tee nende järgi! Jumala korraldused ei ole koormaks ega kurvastavad. Hoopis vastupidi – nendele kuuletumine muutub üha kergemaks, mida enam Teda armastad.
Rajades oma maja kaljule, võid sa tormide saabudes seista täie julgusega. Miski ei kõiguta sind, kuna elad ja käid armastavas sõnakuulelikkuses oma Isale.

teisipäev, 14. veebruar 2017

ÜKSKI SEPITSUS SU VASTU EI TOIMI

Teadsid sa, et Saatan koondab vahel inimesed kokku su vastu, takistamaks su jõupingutusi Jumala heaks? Nad teevad kõik selle nimel, et sind heidutada või su teenistusele vett peale tõmmata. Kuid kui oled Jumala missioonil , tegemas Tema tööd ja täitmas Tema tahet, ei lähe ükski sinu vastu sepitsetud plaan täide.
Jumal kutsus Nehemjat ehitama üles Jeruusalemma langenud müüre. Kogu töö kulges enam kui ladusalt, kuniks Saatan õhutas üles ühe herilasepesa takistama seda kõike. Neli väga prominentset juhti koondasid jõud, et teha Nehemjale kurja (vt Nehemja 6:2). Need juhid seadsid neli korda Nehemjale lõksu, kutsudes teda välja. „Me nõuame, et tuleksid oma müüri otsast alla ja räägiksid meiega!“ Kuid Nehemja vastas kõigil neil neljal korral: „Ei tule ma midagi müüri otsast alla, kuna Jumal on andnud mulle töö, mis vajab tegemist.“ (vt Nehemja 6:3).
Mu armsad, ärge saage seotud inimestega, kes tahavad vaid vaielda. See on mõeldud teie häirimiseks, samas kui te peate minema edasi Jumala tööga. Põhjus, miks Saatan tõuseb teie palveelu, pühitsuse ja osaduse vastu Jumalaga, pole vaid selles, et teid rajalt maha võtta. Ta tahab ühtlasi ka rikkuda teenistuse, mille Jumal on teile andnud ja hävitada kõik, mis võiks tuua au Isa nimele.
Need neli juhti lasid Nehemja kohta lahti kulutulena levivaid kõlakaid, mispeale paljud pöördusid tema vastu. Kõik need rünnakud olid vaid selleks, et tekitada hirmu Nehemja südames, et ta heituks ja põgeneks. Kuid ükski neist sepitsustest ei suutnud peatada Jumala tööd! Piibel ütleb: „Nõnda sai müür valmis…Ja kui kõik meie vaenlased seda kuulsid, siis kõik meie ümberkaudsed paganad kartsid ja langesid väga eneste silmis, sest nad mõistsid, et see töö oli tehtud meie Jumala abiga.“ (Nehemja 6:15-16).
Kui me jääme vankumatuks, läheb ka Jumala töö edasi ning inimesed meie ümber näevad seda ja toovad au Tema nimele ühes meiega.