kolmapäev, 27. juuli 2016

LAITMATUD TEMA EES

Jumalal on võrratu tõotus kõigi jaoks, kes on süüdi kohutavates pattudes:
  • kelle teod veritsevad põrgu lehast
  • kes väärkohtlevad oma ihu alkoholi, uimastite, perverssuste ja abielurikkumistega 
  • kes neelatavad, kui mõistavad, kui lähedal nad on olnud põrgusse sattumisele
Jumala tõotus neile on, et nad võivad üks päev seista vähimagi hirmuta ja suure rõõmuga Jumala kohtujärje ees. Tema tõotus on:

Kuigi teie patud on helepunased, saavad need lumivalgeks; kuigi need on purpurpunased, saavad need villa sarnaseks.“ (Jesaja 1:18)

Ükskõik, milline su minevik ka poleks – Jumal ei näe sind enam sellisena nagu sa kord olid. Selle asemel on sind muudetud hoopis Tema kalliks, ihaldusväärseks ja plekita Pruudiks. Nii ootab Ta ka su kohalolu juubeldaval pulmapeol.

Ükski peigmees, kes ootab oma pulmapäeva, ei esita ju oma pruudile ootamatuid süüdistusi osade ta puudujääkide kohta. Mitte ükski peigmees ei teeks seda. Sa võid nüüd muidugi mõelda: „Kuid kas siis Jeesus ei mõista hukka kõike kurjust?“ Ikka mõistab. Kuid see sama Kristus, keda sa tol päeval kohtad, on see sama Kristus, kes on andestanud su patud, kutsunud sind nimepidi, lunastanud sind oma vere hinnaga, puhastanud sind ning teinud su eest eestpalveid kõik need aastad.

Seistes üks päev Jeesuse ees, saad sa Teda nägema kui oma abikaasat, oma lunastajat, oma sõpra, oma advokaati ja sinu eest palvetajat. Ja sel hetkel oled sa täiesti täiuslik Ta ees, ilma ühegi süü, laigu või plekita. Täiesti püha ja laitmatu.

Ning teid, kes olite surnud üleastumistes ja oma ihu ümberlõikamatuses - teid on Jumal koos Kristusega elavaks teinud, andestades meile kõik üleastumised.“ (Koloslastele 2:13).

teisipäev, 26. juuli 2016

ELURAAMAT

Johannes kirjutab kohtupäeva kohta järgmist:

Ma nägin suurt valget trooni…Ja ma nägin surnuid, suuri ja pisikesi, seisvat trooni ees, ning raamatud avati. Teine raamat avati, see on eluraamat. Ja surnute üle mõisteti kohut sedamööda, kuidas raamatuisse oli kirjutatud, nende tegude järgi.“ (Ilmutuse raamat 20:11-12)


PALJU RAAMATUID

Pane tähele, kuidas Johannes ütleb, et seal oli palju raamatuid ja nende alusel mõisteti kohut. Esimesed raamatud on raportid iga patuse elust, kes seisavad kohtujärje ees. Igal uskmatul on taevas oma tegude raamat, kus iga lehekülg peegeldab seda, kuidas ta oma elu elab.

Kujutad sa ette, mis tunne saab olema ühel patusel, kui ta üks päev Issanda ees seisab? Iga tema mõeldud mõte, öeldud sõna ja tehtud tegu tuuakse seal päevavalgele ühes kõige kurjaga, mis neis peitub.


UUS NIMI

Õigeksmõistetute jaoks on seal aga vaid üks raamat ja kui see avatakse, pole seal ühtainust sõna ega märki Jumala laste pattudest või põrumistest. Miks? Sest kõik meie patud on kaetud Jeesuse verega. Ainus, mis seal raamatus kirjas on, on meie nimi. Muideks, see kätkeb endas meie uut, taevast nime, mille Jumal ise meile ilmutab.

Kuidas aga saada oma nimed sinna eluraamatusse? Me usume kogu oma olemusega, et Jeesus Kristus valas oma vere meie eest ja meie nimed on seal eluraamatus just seetõttu kirjas. See kõik sünnib tänu sellele, kui me võtame vastu Tema ristil saavutatud võidu ja otsustame otsida Teda kogu oma südamest, hingest, jõust ja väest.

esmaspäev, 25. juuli 2016

ME PEAME MINEMA TEMA JUURDE - Gary Wilkerson

Ja tuli üks sünagoogi ülemaid nimega Jairus, langes Jeesust nähes ta jalge ette maha.“ (Markuse 5:22)

Meie peame tegema seda sama. Olles kristlased, elab Jeesus me südameis, kuid sellest hoolimata ja veelgi enam, peame me minema Ta ette põlvedel, sirutudes Temani oma meeleheites.

Kui sa veel ei tunne Jeesust, võin sulle öelda, et Ta armastas sind juba siis, kui sa alles mässasid Tema vastu ja elasid isekat elu. Ta suri sinu pattude eest ja tõusis surnuist kolmandal päeval. Piibel ütleb, et see on tõde ja kogu sellel lool on üle 500 tunnistaja, kes nägid seda kõike sündimas.

Selle kohta oli tõestus, et Jeesus tõusis surnuist 3-ndal päeval ja Ta elab nüüd igavesti. Kui võtad Ta oma südamesse vastu, võid saada andeks kõik oma patud ning alustada puhtalt lehelt. Piibel ütleb, et kõik vana on möödas ja uus on sündinud (vt 2 Korintlastele 5:17).

Sa võid joosta kohe täna ja langeda Ta jalge ette just täpselt nõnda nagu Jairus seda tegi. Võib-olla sa oled jäänud kinni kuhugi religiooni rõngasse – käid lihtsalt tuimalt kirikus, kuid ei koge ega tunne midagi. Kui nii, siis võid joosta Jeesuse juurde ja öelda: „Jeesus, ma hüüan su poole usus, mis tuleb Jumala Sõna kuulmisest.“ See on kogu evangeeliumi tuum ja sa võid võtta Ta vastu kui oma Issanda ja Päästja juba täna!

laupäev, 23. juuli 2016

USK, MIS SIRUTUB VÄLJA - Claude Houde

Aabraham oli mees, kelle elu oli läbi imbunud usust, mis sirutus välja. Ta teadis, et usk ilma tegudeta on surnud (vt Jaakobuse 2:17). 1 Moosese 14:11-16 kasutab väga selgeid sõnu peegeldamaks Aabrahami välja sirutumist ja otsust olukorras, kus ta sai teada, et Lott ühes oma perega oli kinni võetud ja nad olid kaotanud kõik. „Kui Aabram kuulis, et ta vennapoeg oli vangi viidud, siis ta viis välja oma kodakondsed, kes tema peres olid sündinud, arvult kolmsada kaheksateist, ja ajas vaenlasi taga kuni Daanini…Ja ta tõi tagasi…Loti, oma vennapoja, ja tema varanduse ta tõi tagasi, samuti naised ja rahva.“ (1 Moosese 14:14-16)

Seda lugu on äärmiselt oluline lugeda sõna sõnalt, et haarata kogu öeldu tõelist sügavust. „Kui Aabram kuulis, et ta vennapoeg oli vangi viidud“, siis ta ei oodanud enam midagi, ei otsinud mingeid vabandusi ega lükanud tegutsemist järgmise päeva peale. Ta ei varjunud vabanduste taha, et tal pole piisavalt vahendeid aidata või et tal pole üldse midagi. Nii õhutab ka apostel Paulus meid langetama otsuseid, kui ta tuletab neid asju korintlastele meelde. Ta ütleb, et kui me kavatsused on head, siis nende väljendamine ei sõltu sellest, mida meil pole või mida me loodame üks päev omada, vaid sellest, mis on me võimalused nüüd ja praegu. „Sest kui on olemas valmidust, siis on see meeldiv selles, mis kellelgi on, mitte selles, mida tal pole.“ (vt 2 Korintlastele 8:12). Seetõttu aita kedagi juba täna sellega, mis sul on. Usk, mis sirutub välja, lihtsalt keeldub ütlemast: „Ei.“

„Aabraham viis välja oma kodakondsed, kes tema peres olid sündinud, arvult kolmsada kaheksateist.“ On huvitav, et selles lauses on välja toodud konkreetne inimeste arv. Seetõttu usun ka siiralt, et Jumal teab igat usklikku, kes aitab hädasolijat, nii nagu Ta teab ka igat usklikku või kogudust, kes otsustab mitte tegutseda. Piiblis on mitmeid konkreetseid olukordi, kus Jumal tahab anda meile täie kindlusega teada, et iga inimene loeb. Nii näiteks näeme Nehemja 3 ptk’s põhjalikku nimekirja inimestest, kes imelisel moel ehitasid üles maha lõhutud linnamüüri.

Armas lugeja, see on see usk, mis sirutub välja. Taoline ohver avab taevad ja toob esile midagi üleloomulikku. Me loeme neid sõnu Aabrahami loos kui prohvetlikku tõotust kõigile, kes pöörduvad kellegi poole, kes on haiget saanud, vangis või hädas: „Pärast neid lugusid tuli Aabramile nägemuses Issanda sõna, kes ütles: „Ära karda, Aabram! Mina olen sulle kilbiks. Sinu tasu on väga suur!” (1 Moosese 15:1).


Claude Houd on Eglise Nouvelle Vie (Uue Elu Koguduse) juhtivpastor Montrealis, Kanadas. Pidev kõneleja World Challenge’i poolt korraldatavatel pastorite ja juhtide konverentsidel. Uue Elu Kogudus on kasvanud tema juhtimise all käputäiest inimestest enam kui 3500 liikmeliseks, olles üks väheseid edukaid protestantlikke kogudusi Kanadas.

reede, 22. juuli 2016

TA EI PEA NEID ENAM MEELES

Iga kristlase jaoks, kes on pingutanud selle nimel, et omas jõus oma lihalikke tegusid suretada, on häid uudiseid. Kas see puudutab ka sind? Kui palju kordi oled sa elus pingutanud selle nimel, et saavutada võitu oma kristlikus elus? Kui palju kordi oled andnud Jumalale erinevaid tõotusi, neid siis murdes? Kui palju kordi oled püüdnud olla Talle meelepärane, sõdides oma himude ja halbade harjumustega, kuid ometigi põrunud selles kõige täiega?

Mul on sulle, tuginedes Miika raamatule, häid uudiseid: „(Issand) halastab jälle meie peale ja tallab maha meie süüteod.“ (Miika 7:19) Jumala Sõna toob meile näiteid näidete järel, kuidas Jumal kustutab kõik me patud oma mälust – Ta lihtsalt pühib need ära. Ta ei mäleta neid enam. Ta matab need mere kõige sügavamasse põhja. Ta jahib neid ja püüab need kinni. Jesaja lausa ütleb, et Jumal võtab kõik me üleastumised ja viskab need üle õla minema: „Sa heitsid kõik mu patud oma selja taha.“ (Jesaja 38:17). See tähendab, et Jumal ei vaata enam kunagi me pattude peale või kaabi neid kusagilt üles.

Seetõttu las ma küsida su käest: kui Jumal unustab kõik me patud, miks siis laseme hingevaenlasel kaevata oma minevikust üles igasugu soppa ja pori ning lehvitada sellega me nina all? Kõik meie patud on ju juba kaetud Kristuse verega, mille puhastav ja andestav vägi hõlmab ja katab kõike. Kogu me elu.

neljapäev, 21. juuli 2016

TERVIKLIK TEMAS

Jumala kohtumõistmise päeval saab olema kaks gruppi – lambad ja sikud. Nad saavad seisma oma Issanda ees eraldi puntides – ühed paremal ja teised vasakul; ühed pühad ja teised patused. Ja kõik halvad teod, mis saavad tol päeval paljastatud, kuuluvad neile, kes on kurjad. Sest Piiblis on öeldud, et kõik õelate kurjad teod saavad toodud päevavalgele ja paljastatud. Iga kuri mõte, iga salajane iha, iga himu, iga nurjatu kujutluspilt, iga Kristuse eiramine ja neetud sõna – need kõik tuuakse letti ja nende üle mõistetakse kohut.

Teisalt aga ei mainita sel päeval mitte ühtki õigeksmõistetud inimese kurja tegu. Selle asemel tuuakse päevavalgele hoopis iga hea asi, mis nende elus oli – iga püha mõte, iga hea tegu, iga ennastohverdav töö. Jumal toob kõik selle hea nende elust päevavalgele ja see saab olema üks auline hetk!

Fakt on see, et üks päev Issanda kohtujärje ees seistes, oleme me Temas terviklikud. See tähendab seda, et mida iganes me ka poleks elu jooksul teinud – sh iga patt, mille oleme korda saatnud – saab olema kaetud Tema verega ja seda ei mainita enam. Sest Jumala õigete üle pole mingit hukkamõistu. Ei mingit! Jeesus ütleb meile: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõna ja usub teda, kes minu on saatnud, sellel on igavene elu, ning ta ei lähe kohtu alla, vaid on läinud surmast ellu.“ (Johannese 5:24) Ehk siis Jeesus ütlebki: „Kui te usute minusse, te ei kuulu kohtu alla, vaid lähete otse surmast ellu.“

kolmapäev, 20. juuli 2016

HEAD UUDISED

„Ja otsekui inimestele on seatud üks kord surra, pärast seda on aga kohus. „ (Heebrealastele 9:27). Nagu Piibel seda kirjeldab, on meie maise elu päevad kui rohi (vt Psalmid 102:12). Üks päev oleme olemas – kasvamas ja vohamas – ning järgmine päev lihtsalt kaome koos ajaga. Me oleme nagu pakaselisel päeval väljahingatav õhk – hetkeks on ja siis enam pole. Seetõttu olen ka veendunud, et saades üks päev osa igavikust, me mõistame, kui tühised ja põgusad me hetke hirmud ja katsumused on olnud. Ühtlasi aga mõistame sedagi, kui ligi Issand meile oli kõigil neil aegadel, valvates me üle oma päästva ja alalhoidva väega.

Toon sulle siinkohal häid uudiseid – aulisi uudiseid – mis aitavad sul toime tulla kõigi halbade uudistega, mida oled kuulnud. Usun, et see uudis hoiab su südame ja vaimu rahulikuna, isegi rõõmsana, sõltumata sellest, mis on seda maamuna tabamas. See hea uudis on järgmine: kui sa oled parandanud meelt ükskõik, millisest ja kõigist oma pattudest, uskudes Jeesusesse ja sellesse, et Ta veri puhastab ning oled alistanud end igapäevaselt Tema valitsuse alla, siis sa võid seista Ta trooni ees ilma ühegi süü või hirmuta. Veelgi enam, sind tunnistatakse kõigi seal olijate ees - iga inimese, ingli ja põrgus oleva deemoni ees - Kristuse kallihinnaliseks pruudiks.

Sa ei pea enam seisma silmitsi ühegi sinu vastu tõstetud patuga või mõne paljastatud läbikukkumisega, vaid sa võid seista puhta ja laitmatuna kõigi ees. Mitte ühtainsatki su pattu ei võeta enam jutuks. Küll aga esitletakse kõiki su häid tegusid – sh su usku Jeesusesse Kristusesse – kõigi nende suurte hulkade ees, kes on sinna kokku koondunud.