kolmapäev, 25. november 2015

HÄMMINGUS TEMA ARMASTUSEST

Peame täie tõsiduse ja südamega võtma seda sõna Kristuse toodud tähendamissõnas: „Sa tige sulane! Ma kustutasin kogu sinu võla…Eks siis sinagi oleksid pidanud halastama oma kaassulase peale, nõnda nagu mina sinu peale halastasin!” (Matteuse 18:32-33).

Küsimus, mida iga kristlane endalt küsima peaks, on järgmine: „Kas ma andestan oma vendadele? Olen ma leplik nende erinevuste suhtes?“ Sest kui ma keeldun armastamast neid ja andestamast neile, kuigi ise olen andeks saanud, nimetab Jeesus mind „tigedaks sulaseks“.

Siinkohal on oluline, et te minust valesti aru ei saaks – see ei tähenda seda, et peaksime minema kompromissile Jumala Sõna õpetuse osas. Paulus kuulutas julgelt Jumala armu, kuid samas juhendas ka Timoteost, öeldes: „Noomi, manitse, julgusta igati pika meelega ja õpetamisega.“ (2 Timoteose 4:2)

Samas ei tohi me seda õpetust kasutada müüride ehitamiseks usklike vahel. See oli patt, mida variserid tegid. Seadus käskis neil pühitseda hingamispäeva, kuid käsust üksi ei piisanud nende lihalikule loomusele. Seetõttu lisasid nad sellele omaenda turvaelemendid, täiendavad reeglid ja juhtnöörid, mis lubasid hingamispäeval vaid üksikuid füüsilisi tegevusi. Käsk ütles ka: „Ära võta asjata Jumala nime suhu.“ Kuid variserid ehitasid sellele veelgi kõrgemad müürid ja ütlesid: „Me ei võta üldse Jumala nime suhu, sest siis pole ka ohtu, et kasutaksime seda asjata.“

Milline oli kuninga reaktsioon oma sulase tänamatule käitumisele? Piiblis on öeldud: „Ja ta isand vihastas ning andis ta piinajate kätte, kuni ta maksab ära kõik, mis ta temale võlgnes.“ (Matteuse 18:34) Kreeka keeles oleks selle lause tõlge järgmine – ta viidi põhja, kus teda piinati. Siinkohal ei saa kohe teisiti, kui mõelda, et Jeesus räägib siin põrgust. Seega, mida see tähendamissõna meile ütleb? Kuidas Jeesus selle sõnumi oma jüngrite, oma kõige lähemate kaaslaste jaoks, kokku võtab? „Nõnda teeb ka minu taevane Isa teile, kui teie igaüks kogu oma südamest ei anna andeks oma vennale.” (Matteuse 18:35).

„Jumal, andesta mulle. Olen teiste poolt nii kergesti ärritatav ja reageerin liiga sageli vihastumisega. Samas pole mul aimugi, kus mu enda elu ilma sinu armu ja pika meeleta oleks. Olen hämmingus Sinu armastusest. Palun aita mul mõista ja võtta vastu Su armastus kõige täiega, sest ainult nii saan olla kannatlik ka oma usukaaslaste suhtes. Sinu armastava ja armuliku vaimsuse läbi.“

teisipäev, 24. november 2015

JUMALA IMELINE ARMASTUS

Mis peitub hukkamõistvate tülide taga? Miks jumalasulased, kes on isiklikult nii palju andeks saanud, kohtlevad halvasti oma usukaaslasi ega nõustu nendega osadust pidama? See kõik viib tagasi kõige raskema võimaliku patuni – Jumala headuse põlgamiseni.

Jõudsin sellele järeldusele vaid seetõttu, et tegin omaenda südames inventuuri sellele küsimusele vastamiseks. Mäletan omaenda isiklikke võitlusi võtmaks vastu Jumala armu ja headust. Elasin ja jutlustasin aastaid käsumeeles ja seotuses. Püüdsin nii väga elada standardite kohaselt, mida uskusin juhtivat pühasse ellu. Kuid valdavalt taandus see vaid käskude-keeldude täitmisele.

Fakt on see, et tundsin end mugavamalt kõue kombel kärkivate prohvetite, kui risti juures, kus mu tegelikud vajadused paljastusid. Ma küll kuulutasin rahust, kuid ise ei kogenud seda kunagi. Miks? Kuna ma polnud kindel Jumala armastuses enda vastu ja leplikkuses mu läbikukkumiste suhtes. Nägin end nii nõrga ja kurjana, et ei pidanud end Jumala armastuse vääriliseks. Ehk lühidalt öeldes – pidasin oma patte suuremaks Tema armust.

Kuna ma aga ei kogenud Jumala armastust enda vastu, mõistsin hukka ka kõiki teisi. Nägin teisi nagu iseennast – kompromisside tegijatena – ja see mõjutas ka mu jutlusi. Manitsesin teisi neis peituva kurjuse pärast, samas kui kurjus oli tõstmas peab mu enda südames. Nagu see tänamatu sulane, ei uskunud minagi Jumala headust enda suhtes (vt Matteuse 18:32-33). Ja kuna ma ei osanud võtta vastu Jumala armastavat leplikkust enda suhtes, ei olnud mul seda ka teiste suites.

Lõpuks jõudsin kogu asja tuumani. Enam polnud küsimus selles: „Miks nii paljud kristlased on kõva südamega ja andestamatud?“, vaid selles: „Kuidas mina saaks võimalikult hästi täita Kristuse käsku armastada teisi nii nagu Tema on mind armastanud, kui ma samas pole isegi veendunud, et Ta armastab mind?“

Paulus manitseb meid: „Kõik kibedus ja raev ja viha ja kisa ja teotamine jäägu teist kaugele eemale koos kogu kurjusega. Olge üksteise vastu lahked, halastajad, andestage üksteisele, nii nagu ka Jumal on teile andestanud Kristuses.“ (Efeslastele 4:31-32)

esmaspäev, 23. november 2015

MUUTUDES VILJAKAMAKS by Gary Wilkerson

„Iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, lõikab ta ära ja igaühte, mis kannab vilja, ta puhastab, et see kannaks rohkem vilja.“ (Johannese 15:2)

Kristlasi, kes kannavad vilja, poogitakse kui viljapuid? See pole nüüd küll päris see, mida enamus meist Jumala teenimise eest ootaks. Sügaval oma südames ootame me igaüks ju ikka tasu. Sest see oleks ju igati õiglane, kas pole?

See, mida Jeesus selles salmis ütleb, on ebaloomulk ja kaasaja arusaamadega vastuolus. Kui mina üles kasvasin, oli suht raske saada komplimenti ükskõik, millise oma saavutuse eest. Tänapäeval aga piisab juba sellest, kui laps osaleb mõnes meeskonna mängus, et saada autasuks karikas. Palun ärge arvake, et olen mingi kibestunud päss, kes arvab, et pole elus saanud piisavalt tunnustust. Lisaks sellele olen igati oma laste toetamise ja julgustamise poolt, mida ka paljud vanemad oma lastele pakuvad. Lihtsalt et, me ühiskond hakkab tasahilju avastama neid laste poputamistest lähtuvaid negatiivseid mõjusid. Liigne poputamine õpetab lapsi vihkama korrale kutsumist ja kui neid kiidetakse absoluutselt kõige eest, mida nad teevad, tekkib neil ka arvamus, et kõik, mida nad teevad, on rige.

Taoline suhtumine iseloomustab paljuski ka tänapäeva kogudust. Kristlastena naudime küll tingimusteta armastust, kuid meile ei meeldi, kui meid korrale kutsutakse. Kuid oma viinapuu näites annab Jeesus märku, et Isa tahab lasta meil kogeda sügavamat armastust, kui see, mida üks poputav vanem pakub. Me armastav Jumal ütleb: „Jah, sa kannad head vilja ja see on mulle meelepärane. Kuid ma tahan suurendada su rõõmu ja rikkalikku elu veelgi. Selle saavutamiseks aga pean sind pookima.“

„Ta puhastab, et see kannaks rohkem vilja.“ Enamus meist ei saa sellele mõttele pihta. Mina ja mu naine saime selle kohta eheda õppetunni aasta tagasi, kui me aednik oma aiakäärid me aias käiku lasi. Reisilt tagasi tulles leidsime, et kõigist me rohelistest taimedest olid järgi vaid köndid. Meie imeilusast aiast oli saanud kui viljatu, hüljatud planeet. Olime enam kui valmis oma aedniku lahti laskma! Kui aga selle aasta kevad kätte jõudis, õitses iga taim kahekordselt! Iga taim puhkes õide kiiremini ja lopsakamalt ning seal, kus valitses enne suur segadus, valitses nüüd puhtus, konkreetsus ja õitemeri. Jumala pookimine me eludes käib umbes samamoodi. See pole me jaoks kerge. Otse vastupidi – see on lausa valulik! Ja see pole ka algul midagi ilusat, kuid lõppeks toob see siiski esile aulise vilja, mis muudmoodi poleks saanud esile tulla.

laupäev, 21. november 2015

LEIDES OMA TULE by Nicky Cruz

Viimased uuringud on näidanud, et 2020 aastaks saab islamist peamine religioon nii Norras kui ka Skandinaavia maades. Kui see vastab tõele, võib oodata, et islamist saab Norras riigiusk juba lähimate aastate jooksul. Nii on juhtunud iga maaga, kus moslemid on saanud kanda kinnitada.

Mul on äärmiselt kurb näha, kui vähe mõjuvõimu on kristlased Euroopale avaldanud. Tegelikult oleme me kõik olnud suht jõuetud kadunud hingete võitmisel – seda mitte vaid Euroopas, aga ka Ameerikas. Me palume, et Jumal laiendaks me haldusalasid ja aitaks Kristuse ihul õitseda ja kasvada, kuid vaid vähesed kogudused näevad seda ka tegelikult sündimas. Enamus neist on kokku kuivamas ja mõned juba lausa välja surnid.

Mida siis läheks tarvis, et Jumal ometigi tegutseks ja tooks esile muutuse, mida nii väga vajame? Muutuse, mille pärast me kõik palume. Millal me küll ometi end tõsiselt püsti ajame, andes tõelise hoobi Saatana tugipunktidele maailmas?

Vastus sellele on nii lihtne, et seda on kummaline isegi välja öelda, aga siin see on – me peame uskuma, et Jumal teeb suuri imesid! Peame tõusma üheskoos ühte liidetud südamete ja julge usuga, paludes Jumalal teha meist Tema riigi väelised sõdalased. Peame avama oma südamed ja elud Jumalale ning laskma Tal istutada valu ja kire kadunud hingede pärast oma südameisse. Seda moel, et kadunud hingedest saaks lausa me kinnisidee. Paluma, et Jumal murraks meid, kasutaks meid ja väestaks meid oma teenistuse tarbeks!

Vaatan oma väikest noortepunti, seda kahtteist väliselt üldse mitte kangelaslikku kuju, kes on mitmes mõttes elus rõhuda ja litsuda saanud. Neil on vaevu paar paari riideid, kuid samas tohutu kirg põlemas nende südameis, nii et Jumal kasutab neid võimsalt võitlusvälja esiridades. Seda kõike nähes tekkib väikegi arusaam sellest, mida Jumal võib teha kasvõi kõige väiksemagi usuga. Korraga hakkad mõistma, mis oli see miski, mis tõi plahvatusliku kasvu algkogudusele, tõmmates tuhandeid Jumala juurde vaid käputäie jüngrite kaudu. Korraga sa mõistad, mis oli see miski, mis tõmbas inimesi selle sõnumi ligi – Jeesuse sõnumi ligi ja sa näed, kui vähese kaudu suudab Jumal saata korda nii paljut.

„Kuid Jumal on valinud maailma meelest narrid, et häbistada tarku, ja Jumal on valinud maailma meelest nõrgad, et häbistada tugevaid.“ (1 Korintlastele 1:27).

reede, 20. november 2015

JUMALA HEADUS

„Või suhtud sa üleolevalt tema helduse ja sallivuse ja pika meele rohkusesse ega saa aru, et Jumala heldus tahab sind juhtida meelt parandama?“ (Roomlastele 2:4). Mida Paulus mõtleb sellega, kui ütleb, et siin on keegi, kes suhtub üleolevalt Kristuse rikkalikku heldusesse ehk headusesse? Antud kontekstis kasutatud sõna „üleolevalt“ tähendab seda, et see inimene ei pidanud seda võimalikuks. Ehk teisisõnu ütles see usklik: „Taoline arm ja heldus pole võimalikud. Ma ei suuda seda mõista.“ See ei klappinud tema teoloogiaga, nii et selle asemel, et see vastu võtta, otsustas ta end selle vastu häälestada.

Miks ei suutnud see tänamatu sulane Matteuse 18:23-25 võtta vastu kuninga armu? Seda vaid ühel põhjusel: ta ei võtnud tõsiselt oma patu tegelikku suurust. Samas oli kuningas talle juba öelnud: „Sa oled vaba. Su kohta ei kehti enam ühtki süüdistust, hukkamõistu ega ootust midagi heastada. Kõik, mida nüüd tegema pead, on keskenduma minu headusele ja kannatlikkusele, mida olen sinu osas üles näidanud.“

Kahjuks aga on nii, et inimene, kes ei võta vastu armastust, ei suuda ka kedagi teist armastada. Selle asemel muutub ta hoopis teiste suhtes hukkamõistvaks ja see on just see, mis ka selle sulasega juhtus. Ta ei jaganud üldse ära kuninga armus peituvat tegelikku iva. Jumala kannatlikkuse ja väljateenimatu andestuse taga on vaid üks eesmärk – juhtida meid meeleparandusele. Paulus küsib: „Kas te ei mõista, et Jumala headus juhib teid meeleparandusele?“ Sellest tähendamissõnast on selge, et see on see põhjus, miks isand andestas oma sulasele. Ta tahtis, et see mees pöörduks oma lihalikest jõupingutustest ja leiaks hingamise kuninga ütlemata erilises headuses. Hingamise, mis võimaldaks omakorda armastada ja andestada teistele. Selle asemel aga, et meelt parandada, läks sulane oma teed, kaheldes oma isanda headuses. Tal oli kindel mõte töötada välja tagavaraplaan. Tõugates aga ära kuninga armu, kohtles ta teisigi hukkamõistuga.

Kujutad sa ette taolise inimese piinatud mõtteviisi? See mees jättis püha andestuse paiga, kus ta oli kogenud oma isanda armu ja headust. Kuid selle asemel, et rõõmustada, ta hoopis põlgas ära mõtte süükoormat kergendavast vabadusest. Kuid las ma öelda sulle: iga usklik, kes peab Jumala headust võimatuks, avab end kõikvõimalikele Saatana valedele. Ta hinges pole rahu ja ta mõtetes valitseb pidev möll. Ühtlasi tunneb ta pidevat hirmu hukkamõistu ees.

Huvitav, kui paljud tänapäeva kristlased elavad taolises piinarikkas olekus? On see ehk ka põhjuseks, miks Kristuse ihus on nii palju pingeid ja lõhenemisi? Miks nii paljud jumalasulased on vastupidistel arvamustel ja miks nii paljud kirikud ja konfessioonid keelduvad pidamast osadust üksteisega?

neljapäev, 19. november 2015

ARMUGA KAASNEV VASTUTUS

Kas Matteuse 18:23-35 jagatud tähendamissõnas vaatas kuningas oma sulase patust mööda? Pigistas ta silma kinni oma sulase võlgnevuse ees ja andis selle talle lihtsalt andeks? Ei, üldse mitte. Tõsiasi, et kuningas talle andestas, pani selle sulase õlgadele veelgi suurema vastutuse, kui oli olnud ta võlakoorem. See sulane võlgnes oma isandale nüüd palju rohkem, kui enne. Kuidas? Tal oli vastutus andestada teistele ja armastada teisi täpselt samamoodi nagu kuningas oli seda tema puhul teinud.

Milline imeline vastutus see küll on. Samas miski, mida ei saa lahutada kõigist teistest Kristuse kuningriigi õpetustest. Ütles ju Jeesus ise: „Kui te aga ei anna inimestele andeks, siis ei anna ka teie Isa teie eksimusi andeks.“ (Matteuse 6:15). Tema mõte oli enam kui selge: „Kui te ei andesta teistele, ei andesta ka mina teile.“ Tegu pole mitte valikuvõimaluse, vaid korraldusega. Jeesus ütleb meile: „Ma olin teie suhtes kannatlik. Ma kohtlesin teid armu ja armastusega ja ka andestasin teile ainuüksi oma headusest ja armust lähtuvalt. Seetõttu peate ka teie oleme armulised ja armastavad oma kaasinimeste suhtes. Peate andestama neile nii nagu mina olen teile andestanud. Minnes oma kodudesse, kogudustesse, tööpaikadesse ja tänavatele, peate edastama seda sama armu ja armastust, mida mina teile olen jaganud.“

Paulus viitab Jeesuse korraldusele, öeldes: „Nii nagu Issand teile on andeks andnud, nõnda tehke teiegi!“ (Koloslastele 3:13). Seejärel aga selgitab meile, kuidas peaksime olema kuulekad sellele korraldusele: „Rõivastuge siis nagu Jumala valitud pühad ja armastatud südamliku kaastundega, lahkusega, alandlikkusega, tasadusega ja pika meelega, üksteist taludes ja üksteisele andestades, kui kellelgi on teise vastu kaebust…Aga üle kõige selle olgu armastus - see on täiuslik side!“ (Koloslastele 3:12-14).

Mida see tähendab taluda üksteist? Kreekakeelne tähendus sellele on: leppima, tolereerima. See tähendab kannatada ära asjad, mis meile ei meeldi. Peame olema leebed teiste läbikukkumiste suhtes ja leplikud asjade osas, mida me ei mõista.

kolmapäev, 18. november 2015

VÕTTES VASTU TEMA ARMU

Jeesus rääkis Matteuse 18:23-35 ühe tähendamissõna, et tuua meile näide ustavast ja andekast sulasest, kes korraga osutus suurimaks võlglaseks üldse. Tegu oli kellegagi, kes oli täis valesid motiive ja kes ei väärinud vähimalgi määral armu või kaastunnet. Ometi andis ta peremees talle andeks – just nii nagu Jeesus on andestanud sulle ja mulle.

Las ma öelda midagi meeleparanduse kohta. Meeleparanduse kontseptsioon peitub sageli kui ümberpööramises. See räägib 180-kraadidest ümberpööramisest oma endistelt teedelt. Ühtlasi öeldakse, et meeleparandusega peaks kaasas käima ehe, jumalakartlik kurvastus.

Kuid nagu ikka, Uus Testament viib siingi Vana Testamendi mõtte pisut kaugemale. Meeleparandus tähendab palju enamat, kui vaid pöördumist oma lihalikest pattudest. Enamat, kui oma mineviku üle kurvastamist ja kahetsust Issandale meelepaha valmistamise pärast. Jeesuse toodud tähendamissõnale tuginedes tähendab meeleparandus pöördumist haiglaslikust mõtteviisist, mis laseb meil uskuda, et saame ise oma patte kuidagi heastada. See haigus vaevab miljoneid usklikke. Mil iganes taolised kristlased pattu langevad, mõtlevad nad: „Küll ma saan Issandaga asjad korda. Valan Ta ees kõige ehedamaid pisaraid, palun siiramaid palveid ja loen rohkem Piiblit. Annan endast kõik, et heastada see Jumala ees.“ Kuid see on võimatu. Taoline mõtteviis viib aga välja vaid ühte punkti – lootusetu meeleheiteni. Taolised inimesed maadlevad ja põruvad pidevalt, leppides lõpuks võlts rahuga. Nad püüdlevad mingi lääge pühaduse poole, mis on nende endi loodud, veendes endid vaid vales.

Ütle mulle, mis päästis su? Su pisarad ja siirad palved? Tohutu kahetsus Jumala kurvastamise pärast? Su ehe soov pöörduda oma patust? Ei! See polnud mitte ükski neist. Ainuüksi Jumala arm oli see, mis sind päästis. Ja nii nagu see sulane seal tähendamissõnas, polnud ka sina seda armu ära teeninud. Muide, sa pole isegi praegu seda väärt, ükskõik, kui püha elu sa ka ei elaks.

Olgu siinkohal toodud välja lihtne mudel meeleparanduseks: „Pean igaveseks loobuma igast mõttest, mis ütleb, et saan eales Jumalale tasuda. Ma ei suuda eales teenida tegudega välja Tema armu. Seega, mitte ükski mu jõupingutus ega hea tegu ei suuda pühkida ära minu pattu. Seetõttu pean lihtsalt võtma vastu Tema armu, sest see on ainus tee pääste ja vabaduseni.“