teisipäev, 25. oktoober 2016

TÕUSE JA KÕNNI

Kõndides templi poole, kohtasid Johannes ja Peetrus üht kerjust, kes oli lapsest saati olnud jalutu. Eeldavasti olid Peetrus ja Johannes temast varemgi mööda käinud, kuid seekord nad peatusid. Turul tunglev rahvamass kuulis Peetrust kerjusele ütlevat: „Vaata meie peale!...Jeesuse Kristuse, Naatsaretlase nimel - tõuse ja kõnni!” (Apostlite teod 3:4, 6)
Peetrus kutsus Jumalat tegutsema, pannes Jumala au kaalule. Rahva hulgas olevad inimesed ütlesid eeldavasti üksteisele: „Mis tobe jutlustaja! Ta palub mehel, kes on eluaeg jalutu olnud, tõusta ja kõndida.“ Usun, et need inimesed olid valmis Peetrust ja Johannest välja naerma.
HÜPPAMINE JA TANTSIMINE
Kuid see jalutu koges üht kummalist sensatsiooni oma jalgades. Ta liigutas esmalt oma pahkluud. Seejärel aga liikus see tunne edasi tema säärde ja puusadesse. Ta ajas end kargu najal püsti ja seejärel aeglaselt sirgu, kuni seisis täienisti. Ja rahva suureks hämmastuseks hakkas seejärel hüppama ning tantsima.
Las ma küsida su käest: aga mis siis, kui Jumal poleks tegutsenud? Peetrus ei muretsenud selle pärast hetkekski, usaldades kogu loo rõõmuga Jumala hoolde. Jumal ei jäta kunagi häbisse neid, kes Tema peale loodavad! Nii kutsutakse täna meidki panema Jumala au, aulisus ja maine kaalule.
JUMALA ELLUJÄÄMISPLAAN
Mõtle kõigi nende episoodide peale, mida me Apostlite tegude raamatust loeme. Igas ühes neist pandi kaalule kõik see, mille pärast Kristus siia maa peale tuli ja suri. Ometigi, läbi kogu Vana Testamendi jäid nii Jumala plaan, eesmärgid kui rahvas ellu. Ja Jumal kutsus igal võimalikul juhul oma lapsi mitte vaid usaldama Teda, aga ka uskuma, et Ta saadab korda imesid.
Mis sa siis arvad, kas Jumal ootaks midagi vähemat sellelt põlvkonnalt?

esmaspäev, 24. oktoober 2016

IGATSEDES JUMALAT - Gary Wilkerson

Isegi peale seda, kui Jumal oli neid võimsalt õnnistanud, pöördusid iisraellased ebajumalate poole. Samal ajal, kui Mooses suhtles mägedes Jumalaga, sulatas rahvas all orus oma ehteid ja tegi neist endale kuldvasika. Meil on tänapäeval raske end sellega samastada, kuid asja põhituum on järgmine: kui sa igatsed enam Jumala õnnistusi kui Jumalat ennast, lõpetad sa ebajumala teenistuses, kuna su igatsuste sihtmärk on midagi maist.
Nagu Paulus ütles: „Nad on Jumala tõe vahetanud vale vastu ning austanud ja teeninud loodut Looja asemel.”(Roomlastele 1:25).
MIS ON SINU EBAJUMALAD?
Õnneks ei pea enamus meist enam täna leiba ja vett anuma. Me kas keerame kraani lahti või läheme poodi. Kuid meil on omaenda kuldsed ebajumalad – asjad, mida me ihkame lahus Jumalas: edu töös, finantsiline kindlustatus, materiaalsed mugavused. Need pole iseenesest halvad asjad, kuid kui me ihkame neid enam kui Jumalat – kui neist saab meie elu keskpunkt – on neist saanud meile ebajumalad. Ja Jumal ütleb meile: „Andke aga minna ja jahtige neid! Nautige neid! Kuid te ei leia mind nende asjade keskelt.“
Mulle meeldib Moosese vastus: „Jumal, pigem tapa mind kõrbes, kui et juhid mind kusagile, kus Sind ei ole.“ Mu palve on, et sellest võiks saada ka koguduse hüüe: „Issand, mu elu on olnud nii õnnistatud, et olen lasknud sel end kõrvale juhtida. Mu pilk on olnud Su piiritu soosingu ja õnnistuste peal, mida oled jaganud. Kuid ma tahan midagi teist. Olgu mu elu märgistatud Sinu ülima soosinguga – sellega, et võin tunda Sind just sellena, kes Sa oled.“
KAS JUMALAST PIISAB?
Las ma küsida su käest: kas sulle piisab vaid Jumalast? Kas Tema tundmine rahuldab sind? Kas miski hoiab sind Temast eemale? Mõni ebajumal, mis on tulnud teie vahele? Tema esimene käsk on: ”Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval!” (2 Moosese 20:3).

laupäev, 22. oktoober 2016

KANGELASED, ÄRGAKE! - Claude Houde

„Innustage kangelasi…Nõdergi öelgu: „Ma olen kangelane!”…Rahvahulk on rahvahulga kõrval Otsuseorus.“ (vt Joeli 4:9, 10, 14).
Ma anun teid paluma ühes minuga: „Issand, kasvata meie usku!“, kuid samas julgustan teid ka langetama otsust olemaks Tema kangelane. Kasutan teadlikult sõna „anuma“, kuna usun, et see on igati kohane ja sobilik kogu praeguse aja tõsiduse keskel.
LEEGITSEV KIRG JUMALA JÄRELE
Apostel Pauluse sees põles üks tuli. Ta ütles korintlastele: „Sest Kristuse armastus sunnib meid…“ (vt 2 Korintlastele 5:14). Igavese kuningriigi teemad olid nii ehedalt ja tugevalt ta südamel, et ta lasi õhku hüüde, mis tungis kui noolena ka meie südameisse, läbistades kõik sajandid ja kultuurid.
„Me palume Kristuse asemel: Andke endid lepitada Jumalaga!“ (2 Korintlastele 5:20)
See leegitsev kirg põleb täna minugi südames, mistõttu ma anun teid – laske end lepitada nende igatsuste ja eesmärkide suhtes, mis Jumalal on teie jaoks.
TAASÄRATATUD USK
On üks usk, mis taasäratab ja taaselustab kangelasi. Olen sageli mõelnud, et kui taevas kergitaks kasvõi murdosaks sekundiks Jumala armastuse, igatsuste ja kavatsuste loori kogu inimkonna suhtes, peaks monotoonne kristlik eluviis hoobilt kaduma. Me ei saaks enam istuda veel ühel jumalateenistusel, mõtted hajevil ja ilma vähimagi huvita, mõeldes samal ajal filmide laenutuse või tõsielu sarjade peale telekas.
Kallid lugejad, miljonid usklikud üle kogu maailma on kuulmas Jumala häält, mis ütleb: „Äratage ja taaselustage kangelased!“

Claude Houd on Eglise Nouvelle Vie (Uue Elu Koguduse) juhtivpastor Montrealis, Kanadas. Pidev kõneleja World Challenge’i poolt korraldatavatel pastorite ja juhtide konverentsidel. Uue Elu Kogudus on kasvanud tema juhtimise all käputäiest inimestest enam kui 3500 liikmeliseks, olles üks väheseid edukaid protestantlikke kogudusi Kanadas.

reede, 21. oktoober 2016

JUMAL KAITSEB OMA RAHVAST

Piiblis on öeldud, et kuningas Hiskija oli jumalakartlik mees: „Tema kiindus Issandasse.“ (2 Kuningate 18:6).
Kuningas Hiskija valitsuse ajal sattus Jeruusalemm assüürlaste – tolle aja võimukate – piiramisrõngasse. See tohutu armee oli juba vallutanud Samaaria ning Juuda linnad ja nüüd piirasid nad Jeruusalemma. Nende kapten irvitas mõnuga, öeldes: „Oleme olnud võimsamad kui kõigi rahvaste jumalad. Kuidas küll usute, et teie Jumal teid päästa suudaks?“
JUMAL KOHTU EES
Siin me näeme, kuidas Jumal ise viidi kui kohtu ette. Tema ustavus seati kahtluse alla kogu impeeriumi ees, kõigi Iisraeli vaenlaste ja isegi Ta oma rahva ees. Mis siis, kui Ta poleks tegutsenud?
Kriisi suurenedes, seisis Jesaja selle kõige kõrval ja vaatas seda kõike pealt. Ta oli saanud sõnumi Issandalt ja usaldas seda täiesti. Nüüd andis ta selle sõna Jumalale tagasi, pannes Jumala maine täiega proovile. Ehk teisisõnu oli ta palve järgmine: „Jumal, minu aul pole vahet. Kui Sa ka ei päästa meid, võin ma alati kõrbe pakku minna. Kuid hetkel on Sinu au mängus.“
Seetõttu kõneles ka Jesaja rahulikul toonil Hiskijale, rääkides kõigest Assuri kuningasse puutuvast:
„Sellesse linna ta ei tule ja ta ei ammu siia nooli; ta ei tule selle ette kilbiga ega kuhja selle vastu piiramisvalli. Sedasama teed, mida mööda ta tuli, läheb ta tagasi ja sellesse linna ta ei tule, ütleb Issand. Sest ma kaitsen seda linna, et seda päästa iseenese pärast….“ (2 Kuningate 19:32–34)
Jumal ei jäta kunagi ühtki oma last, kes Tema peale loodab, häbisse ja tol ööl saatis Ta korda võimsa ime. Piiblis on öeldud, et 185 000 Assüüria sõdurit suri kummalisel kombel, põhjustades sellega tohutu paanika, nii et kogu ülejäänud osa sellest võimsast armeest põgenes. Taaskord – Jumal kaitses oma rahvast omaenda nime pärast.

neljapäev, 20. oktoober 2016

TULI EI TEINUD NEILE LIIGA

Sadrakit, Meesakit ja Abednegot peetakse sageli „kolmeks juudi nooreks“, kes keeldusid kummardamast Nebukadnetsari hiilgelsuurt kullast ebajumalat. Nad jäid enestele kindlaks isegi siis, kui neid oli määratud surma tulikuumas ahjus. Isegi siis, kui õel kuningas neid mõnitas, öeldes: „Kes oleks see jumal, kes teid päästaks minu käest?” (Taaniel 3:15), hoidsid need noormehed kinni Jumala tõotustest.
„Nebukadnetsar! Selle peale pole meil tarvis sulle vastata sõnagi. Kui see peab olema, võib meie Jumal, keda me teenime, meid päästa: ta päästab meid tulisest ahjust ja sinu käest, oh kuningas! Aga kui mitte, siis olgu sul teada, kuningas, et meie ei teeni su jumalaid ega kummarda kuldkuju, mille sa oled lasknud püstitada.”  (Taaniel 3:16–18).
TÄIELIK KINDLUS JUMALAS
Need noormehed olid nii kindlad selles, et Jumal austab oma nime, et nad olid vabatahtlikult nõus seisma silmitsi surmaga. Kõik kuulsad juhid üle kogu maa tulid kokku nende hukkamist vaatama – kõik printsid, valitsejad, kohtunikud ja ümbruskaudsete provintside juhid. Nebukadnetsar käskis ahju tavapärasest seitse korda kuumemaks kütta. Nii kuumaks, et sulased, kes seda kütsid, hukkusid selle kuuma käes.
Rahvahulk oli hirmust kange, kisendades: „Need mehed seal küll ellu ei jää! Nad hukkuvad juba enne kui ahju ligigi jõuavad. Ükski jumal ei suuda neid sellest saatusest päästa!“
TULLES TULEST LÄBI
Taaskord oli Jumala nimi kaalul. Kui Ta poleks sekkunud, oleks Ta nimi olnud häbistatud kõigi ümberkaudsete rahvaste seas. Kuid Jumal ei jäta kunagi häbisse neid, kes täie rauaga Teda usaldavad! Piiblis on öeldud, et Jeesus ise ilmus sinna ahju, et trööstida ja kaitsta oma sulaseid. Ja need mehed tulid sealt tulest välja, omamata grammigi kärsahaisu enda küljes.

kolmapäev, 19. oktoober 2016

JUMALA USTAVUS

Elus tuleb ette aegu, kus tundub, et Jumalat lihtsalt pole kohal – kui Ta rahvas on meeleheitel või jäetud häbisse - , kuid ometigi ei peegelda see tervet lugu. (Kõik ristil toimunu oli üks neist kordadest). Me ei mõista, et keset me kriise ja raskusi, on Jumala enda au mängus.
Läbi kogu Piibli on Tal olnud inimesi, kelle ränikivi sarnane usk on kinnitanud Tema ustavust keset kõige raskemaid aegu. Need Ta sulased usaldasid Teda ilma vähimagi häbita, uskudes, et Jumal tegutseb nende nimel, päästab nad ja Tema enda nimi on kaalul kogu loos.
MINE VAID EDASI!
Mõtle Moosese näitele Kõrkjamere ääres – täiesti võimatu olukord! Iisraellased põgenesid Egiptuse sõjaväe eest, olles ühelt poolt piiratud veega ja teiselt poolt mägedega. Mooses oli juba prohveteerinud, et Jumal juhib neid Tõotatud Maale, mistõttu Jumala maine oli nüüd kaalul ja kõigi pilgud suunatud Talle.
Kuidas Mooses sellele kriisile reageeris? Nähes lõputut merd laiumas enda ees, hüüdis ta: „Edasi!“ Mooses uskus nii väga Jumala hoolitsusse ja Tema tõotusse juhtida iisraellased oma tõotuste sisse, et Ta kuulutas: „Ma tean, et Issand on ustav ja seetõttu ka tegutsen Tema sõna põhjal.“
VALMIDUS TEHA END LOLLIKS
Mõtle, millised on taolise usu tagajärjed. Kui Kõrkjameri poleks imekombel avanenud, oleks Moosest täitsa lolliks peetud. Iisraellased oleks langenud taas orjusesse ja keegi poleks enam iialgi Jumalat usaldanud. Ometigi teame kõik, mis juhtus – Mooses sirutas oma käe, vesi lõi kahte lehte ja rahvas kõndis sealt kuiva jalaga läbi. Seetõttu las ma öelda sulle – mitte keegi, kes usaldab Jumalat täie rauaga, ei jää kunagi häbisse. Jumal täidab oma tõotuse ainuüksi juba oma nime pärast.
„Issand, vägede Jumal, kes on nii võimas kui sina, Issand? Ja sinu ustavus on sinu ümber.“ (Psalmid 89:9).

teisipäev, 18. oktoober 2016

JUMAL PEAB OMA SÕNA

„Issand toetab õigeid…Nemad ei jää häbisse kurjal ajal, ja nälja päevil on neil küllalt.“ (Psalmid 37:17, 19)
Sa võid nüüd küsida: „Mida see täpsemalt tähendab?“ Aga seda, et Jumal pole vaid ustav oma hoiatuste suhtes, aga ka oma tõotuste suhtes. Taavet ütleb: „Vaadake vaid ringi ning nähke, kuidas Jumal peab oma Sõna.“ Tema hoiatused on täna saanud ilmsiks meie uudiste ja ajalehtede pealkirjades ning Tema teod kogu meedias. Kas siis Jumal ei pea oma Sõna, et hoida alal oma väljavalituid?“
HIRMUTAVAD UUDISED
Mõtle sellele: mis iganes ka maailmas ei juhtuks - kui hirmuäratavad uudised ka poleks, kui korralikult maailm ka ei rappuks ja kui lähedal ka majandus poleks kokku kukkumisele – Jumala rahvas ei jää häbisse. Jumal tegutseb meie usu põhjal Tema Sõnasse. Me võime küll kannatada, kuid Ta kannab ometigi läbi kõik, kes Teda täielikult usaldavad. Seetõttu ei saa ka maailm kunagi öelda: „Te Jumal ei täitnud oma sõna.“
TUNNISTUSEKS TUIMALE MAAILMALE
On oluline mõista, et me saame eelolevatel aegadel kogema võimatuid olukordi. Kuid me Issand ütleb, et Tema on ka võimatuste Jumal, saates korda imesid, kus puuduvad inimlikud lahendid. Muide, Ta usaldab lausa teadlikult oma maine oma laste kätesse, kutsudes meid pühenduma Talle, et näha, kuidas Ta peab oma sõna. Sa võid nüüd mõelda: „Kuid Jumal suudab ju ise kaitsta oma nime. Milleks siis mind veel tarvis?“ Kuid see pole nii! Jumal on valinud oma rahva, olemaks Tema tunnistuseks sellele tuimale ja liikumatule maailmale. Mistõttu ta kutsubki meid üles avalikult pühenduma Talle, et näha Tema tõotusi täitumas.