teisipäev, 28. märts 2017

OHAKATE POOLT TROONILT TÕUGATUD

Tahan jagada sinuga täna sõna, mille usun olevat Kristuse mõtetes ja mis on edastatud läbi Püha Vaimu. Usun, et tegu on millegagi, mis on tänapäeva koguduse üks suurimaid vajadusi. Pole kahtlustki, et see on sõna, mida iga usklik peaks kuulma.
Üha suurenev hulk kristlasi ei leia enam rahuldust Kristuses. Issand on tõugatud troonilt „ohakate“ poolt nagu Ta ise neid nimetas. Nendeks on selle maailma mured, rikkuste petlikkus ja erinevad südamehimud. Jeesus ütles, et ohakad olid need, mis lämmatasid Sõna ja muutsid selle viljatuks (vt Markuse 4:7).
Ons’ Issand su mõtetes täna rohkem kui Ta oli seda aasta tagasi? Veedad sa Tema ligiolus täna rohkem aega kui aasta tagasi? Kas sinu igatsus Tema järele on kasvamas või kahanemas?
Paljud, kes olid kord kirglikult Jeesusesse armunud, ajavad täna taga oma huve. Nad on koormatud kõikvõimaliku stressi ja probleemide tõttu, ajades taga rikkusi ja muid selle maailma asju. Nad on muutunud külmaks või leigeks ning neil on üha vähem aega Jeesuse jaoks. Issand ja kogudus saavad neilt vaid tunnikese – seda pühapäeva hommikul.
Jeesus ütles: „Kes ei jää minu külge, heidetakse välja nagu oks, ja ta kuivab.“ (Johannese 15:6). Ehk teisisõnu, see inimene kuivab kokku ega ammuta enam elu tõelisest viinapuust. Ta on petetud mõttest, et kõik on hästi, kuna ta räägib endiselt sellest lähedasest suhtest, mis tal kord Jeesusega oli.
Kuulen, kuidas Püha Vaim kutsub Jumala rahvast tagasi oma esimese armastuse juurde. Tagasi selle juurde, kus olla üha enam janune ja näljane Jeesuse järele. Tagasi selle juurde, kus veeta kvaliteetaega Tema ligiolus, armastada Ta Sõna, heita kõik oma mured Tema hoolde ja sõltuda igati Tema juhtimisest. Kristus igatseb, et Ta armastatud pöörduksid tagasi Tema juurde armastuses ja sõnakuulelikkuses.
Edastan selle sõnumi teile alandlikus meeles, uskudes ja lootes, et Püha Vaim õhutaks te südameid ja tõmbaks teid lähemale iseendale.

esmaspäev, 27. märts 2017

MEIL PEAB OLEMA JUMALA LIGIOLU - Gary Wilkerson

Jumal ütles prohvet Aamosele: „Ma olen teie pühadest nördinud, ma põlgan neid ja ma ei salli teie koosolekute lõhna…Saada ära mu eest oma laulude kära, ma ei taha kuulda su naablite mängu! Aga õigus voolaku nagu vesi ja õiglus nagu kuivamatu jõgi!“ (Aamos 5:21, 23-24). Jumal ütleb igale põlvkonnale: „Küsimus pole mitte laulus või helis, mida ma teilt ootan. Küsimus on õiguses ja õigluses, mis voolavad teie ülistusest ning selles, milliseid tegusid need õhutavad teid tegema, toomaks au minu nimele.“
Me ei saa enam mõõta laulus peituvat väge selle meelelahutusliku väärtuse või mõne muu inimliku standardi järgi. Me mõõdame seda selle järgi, kas see kutsub esile seda, mida Püha Vaim just sel hetkel oma Koguduse jaoks soovib. Meie ülistus peaks kätkema Tema alatiselt voolavat õiglast ligiolu. Seetõttu ei saaks me ka lubada lavale neid, „kes te sepitsete laule naabli saatel…ja võiate endid parima õliga.“ (Aamos 6:5-6). See salm räägib juhtidest, keda me võiame ainuüksi nende talendile, oskustele ja tarkusele tuginedes. Jumal kutsub meid puhastama oma lavad kõigist standarditest, mis ei vasta järgnevale: “Issand, Sina oled siin paigas!“
Kõneldes kõigile pastoritele, kõnelen iseendalegi, kui ütlen: „Ons’ me usk tõesti rohkem me strateegiates, struktuurides ja programmides kui Jumala juhtimises? Kui nii, tuleb lava neist asjadest puhtaks lüüa.“ Kogudustel võib ju olla kõik vajaminev, moodustamaks dünaamilist kogudust. Võime ju kanda hoolt selle eest, et iga jutlus oleks viimse kui detailini peenelt viimistletud, iga laul täiuslikus helistikus, espresso masin täitmas inimeste tasse, kuid – see kõik on väärtusetu, kui selle kõige keskel ei leia kusagil Jumalat.
On aeg heita kõrvale küsimustikud selle kohta, mida inimesed koguduselt ootavad, selle asemel, et küsida, mida Jumal ootab? Kui küsimustikud dikteerivad me suundi, võime sama hästi eemaldada „kiriku“ oma nimest, sest sel juhul me lihtsalt pole kirik. Oleme lihtsalt üks professionaalne organisatsioon, mis otsib edu vastavalt turunõudlusele. Ja see on kaugel evangeeliumist!

laupäev, 25. märts 2017

KUULUTA NEILE REBASTELE - Carter Conlon

Olles otsustanud oma elus asjad korda seada, ei tasu üllatuda, kui hingevaenlane tuleb ja ütleb sulle, et sa ei saa sellega nagunii hakkama. Isegi Jeesus seisis ta valedega silmitsi, kuid Ta teadis, et see oli kõigest „rebane“, kes tahtis hävitada Talle Jumala poolt antud viinamäe vilja.  
Piibel räägib meile ajast, kui „tulid mõned variserid ja ütlesid Jeesusele: „Lahku siit ja mine teele, sest Heroodes tahab sind tappa!” Aga tema ütles neile: „Minge ja ütelge sellele rebasele: Vaata, ma kihutan kurje vaime välja ja teen terveks täna ja homme ning kolmandal päeval jõuan ma kõigega lõpule.““ (Luuka 13:31-32).
„Jõuan lõpule“ tähendab oma eesmärki saavutama. Pole kahtlustki, et Saatan püüab sind rajalt maha võtta, öeldes: „See tee on sinu jaoks liiga raske. Vali kergem tee. Sa ei pea ju ometi tegema asju Jumala moel!“ Ometi, pane tähele, kuidas Jeesus vastas: „Ei! Ma ajan kurjad vaimud välja, millele järgnevad tervenemised. Ja kolmandal päeval ma saavutan oma eesmärgi, tehes seda Jumala väes!“
Sinulgi on vägi kuulutada rebastele oma elus: „Ma ei lase teil enam oma elus möllata! Tänu Jumala armule saan ma teist lahti. Mulle on antud vägi, et võita ära kõik kuri ja tervenemised tulevad esile minugi elus ja selle läbi. Ma ei vii oma töökohta midagi, mis kannab küll kristluse silti, kuid mis jätab maha tohutu haisu, kui kusagilt mööda lähen. Ei! Ma viin endaga kaasa hoopis Jumala ligiolu magusa lõhna, kuhu iganes ma ka ei lähe! Ma lõpetan oma teekonna, saavutades oma täispotentsiaali elus, milleks mind on kutsutud! Ükski väike rebane ei saa mind juhtida kõrvale Jumala plaanist mu elu jaoks!“
Kuuluta seda kõike neile rebastele ja usalda seejärel Jumalat, et Tema annab sulle oma armu ja varustuse.
Carter Conlon liitus Times Square’i koguduse pastorite meeskonnaga ps. David Wilkersoni kutsel 1994 aastal. 2001 aastal sai temast koguduse vanempastor. 

reede, 24. märts 2017

OLED SA HAIGET SAANUD?

Püha Vaim juhtis mind palveajal Psalmide 56 juurde. See sõna on mõeldud kõigile neile, kes on haiget saanud. Olgu siis oma pere, sõprade või jumalakartmatute inimeste sõnade-tegude poolt. See sõna on ka neile, kes küll armastavad Issandat, kuid kes valavad pisaraid ja kannavad koormaid, mis tunduvad muutuvat iga päevaga üha raskemaks. Osa usklikke ärkab igal hommikul hirmu ja meeleheite pilve all. Rahalised raskused võivad rõhuda ja hirmutada. Teised kogevad tõsiseid tervisehädasid ja väljakannatamatut valu. Kolmandad kurvastavad pereliikmete pärast, kes on tõsistes raskustes ja võib-olla ka mässamas Jumala vastu.
Võta siis kuulda seda imelist Jumala Sõna, mis mõeldud sulle, kes sa keset raskusi praegu:
Psalm 56:4 “Sel päeval, kui ma kardan, loodan ma sinu peale.“
Psalm 56:5 “Jumala peale, kelle sõna ma kiidan. Ma loodan Jumala peale, ei ma karda. Mida võibki lihane inimene mulle teha??”
Psalm 56:9 “Pane sina mu pisarad oma lähkrisse; eks need ole su raamatus?”
Psalm 56:10 “Kord peavad taganema mu vaenlased sel päeval, mil ma hüüan; seda ma tean, sest Jumal on minu poolt.“ 
Psalm 56:14 „Sest sa kiskusid välja mu hinge surmast, mu jalad libisemisest, et ma kõnniksin Jumala ees eluvalguses. 
Need on võitud sõnad Jumala Vaimult. Julgustan sind palvetama iga selle salmi üle ja haarama sellest usus kinni. Jumal teab kõike su võitluste ja valu kohta. Ta teab igat detaili su olukorra kohta ja kuuleb isegi sõnatut nuttu su murtud südames. 

neljapäev, 23. märts 2017

TÕELINE VÄRSKENDUS

Apostlite tegude raamatus 3:19 (vanas tõlkes) räägitakse „hingamiseaegadest“, mida saab kogeda Issanda ligiolus olles. Usun, et isegi praegu, keset keerulisi aegu kogu maailmas, kogeb Kogudus neid hingamiseaegu. See on sündmus, mille käigus Jeesus ilmutab oma ligiolu üle kogu maailma.
On tõsi, et paljudes kogudustes leidub vaimset surnud olemist ja kuivust. Suur hulk usklikke on läinud kompromissile oma usu suhtes, samas kui teine hulk on täiesti segane maailma naudingute järele. Samas aga toimub ka midagi täiesti aulist üle kogu maailma ja seda isegi islami rahvaste seas. Leidub täiesti vaieldamatuid kinnitusi selle kohta, et Püha Vaim hõljub rahvaste üle ja Kristuse erakordne ligiolu tuleb esile väga võimsal viisil. See sünnib nii Venemaal, Hiinas, Lõuna-Ameerikas, Aafrikas, Aasias ja kõigi rahvaste seas kogu maa peal. Jumal sütitab inimesi nii Mongoolias kui endistes Nõukogude Liidu riikides. Jumala Vaim tegutseb võimsalt ka Indias. Kuulen neist värskendamise –ja hingamiseaegadest ka erinevates Ameerika linnades ja paikkondades. Pastorid igatsevad lausa meeleheitlikult Jumala ligiolu esiletuleku järele oma kogudustes.
Taoline Kristuse värskendava ligiolu esiletulek on aga ainuüksi Tema ülistamise tulemus. Mitte imede ja tunnustähtede, mitte vaimuandide ega isegi „ärkamise“, mis mingi hetk vaibub. Tegu on lõpuaegade ilmutusega Kristuse aust ja väest. Paljud inimesed kirjutavad mulle oma igatsusest kogeda oma kogudustes tõelist Kristuse ligiolu. Nad tahavad kuulda jutlust karjase suust, kes on veetnud üks ühele aega oma Issandaga. Nad ei  taha enam meelelahutust, etteasteid ja tühje meetodeid. Nende praegune südamehüüd on: „Andke mulle Kristust! Andke mulle sulatavat, tervendavat, imelist Jeesuse ligiolu.“
Olgu see kõigi Jumalalaste hüüd neil päevil.

kolmapäev, 22. märts 2017

JUMAL ON VÄGA KANNATLIK

Jumala sõnum oma rahvale Psalmides 37 puudutab mind vägagi sügavalt. Tahan julgustada sind lugema seda Psalmi veel enne, kui päev õhtusse jõuab. See on üks rikkalikumaid ja julgustavamaid peatükke kogu Jumala Sõnas. Millest iganes sa ka läbi ei läheks ja ükskõik, kui katsumusterohke su olukord ka poleks – sellest Psalmist saab sulle võrratu jõu ja julgustuse allikas.
Psalmid 37:7 pakub mulle erilist huvi just selles valguses, mis on toimumas geide kogukonnas. Erinevad Ameerika osariigid võtavad vastu seadusi, mis sillutavad teed geide abieludele ja sajad homopaarid on juba ka abiellunud. Olin nii meeleheitel kõigest sellest seadusetusest ja Jumala poolt seatud tõelise abielumudeli pilkamisest, mistõttu hüüdsin: „Oh, Issand, nad röövivad meilt meie rahva. Nad pilkavad Su püha Sõna. Ameerika kümbleb end sellistes pattudes, mille sarnaseid ei nähtud isegi Soodomas ja Gomorras. Pole ühtki talletatud piibellikku alust, mis kinnitaks homoabielusid tolle aja ühiskonnas.“
Siis aga lugesin Psalmi 37:7 „Ära ärritu sellest, kelle tee õnnestub, ega mehest, kes teeb kavalusi!“ Ehk teisisõnu: „Ära lase sel minna hinge. Ära ärritu sellest. Jumal kuuleb oma rahva seesmisi sügavaid oigamisi ja Ta on väga kannatlik.“ Ärgu ükski kurja tegija arvaku hetkekski, et Jumal saab vaatama läbi sõrmede nende otsesele sõnakuulmatusele ja Tema Sõna pilkamisele. Läbi kogu Piibli on näha, kuidas Jumal saadab oma kohtumõistmise, kui seadusetus hakkab ühiskonda neelama. Seetõttu palugem oma rahva pärast keset praeguseid aegu, kuna Jumal kuuleb oma rahva palveid!

teisipäev, 21. märts 2017

SÜDAME VÄLJAVALAMINE

Järgnev sõna, mille Püha Vaim mulle andis, on nende jaoks, kes vajavad vastust oma palvele, abi hädaolukorras või kes on valmis liigutama Jumala südant vastavalt Tema Sõnale. Haara kinni lepingulisest tõotusest Psalmides 46:1: „Jumal on meie varjupaik ja tugevus, meie abimees kitsikuses ja kergesti leitav.“ 
Fraas „kergesti leitav“ viitab mõttele „alati saadaval, koheselt ligipääsetav“. Usk peab leidma rahu teadmisest, et Jumala Vaim elab meis kõigis nii ööd kui päevad ja seda pidevalt. Ja kuna Ta on seadnud end elama me sisse, kuuleb Ta ka igat me palves õhatut mõtet ja hüüdu. Seetõttu võime olla kindlad, et kui Ta kuuleb meid, siis Ta ka vastab me palvetele. Pole kahtlustki, et Püha Vaim saab liigutama taevast ja maad iga Jumala lapse heaks, kes võtab aega valamaks välja oma südant Isa ees.
Loe ja usu Psalme 62:5-7. Tegu on Taaveti palvega, mis puudutas Jumala südant. Taavet ütles: „Oota ainuüksi Jumalat! Ära oota abi ühestki teisest allikast. Ainuüksi Tema peab olema su varustaja, ainus lootus ja kaitse. Ainuüksi Tema saab anda sulle jõu, mis hoiab sind käigus kuni vastuse saabumiseni.“
Siin aga peitub selle kõikehõlmava palve saladus ja tuum, mida iga Jumala püha on läbi ajaloo omandanud – oma südame väljavalamine Issanda ees. „Lootke tema peale igal ajal, rahvas; valage välja oma südamed tema ette: Jumal on meile pelgupaigaks!“ (Psalmid 62:9). Hanna on meile selles heaks eeskujuks. Igatsedes nii väga lapse järele, valas ta oma hinge välja Issanda ees (vt 1 Saamueli 1:15). Mispeale Piibel ütleb: „Ja ta nägu ei olnud enam kurb.“ (1 Saamueli 1:18).