kolmapäev, 8. juuli 2015

TÄIELIKULT ETTEVALMISTUNUD

Mina tahan olla sõdur, kes on täiesti ettevalmistunud lahinguks. Ma tean, et võit saavutatakse juba ammu enne seda, kui lahing üldse alatagi jõuab. See võidetakse ära treeninglaagris ja enese õigele lainele häälestamises. Hetkeks, mil vaenlane mind ootamatult ründab, vajan ma kõike olemasolevat laskemoona ja see laskemoon peitub Jumala võimsas Sõnas, mille olen peitunud oma südamesse. Seetõttu olen ka enam kui kindel, et kui Saatan mind järgmine kord ründab, on mul piisavalt varusid, millest ammutada. Olen võitnud selle lahingu koos Jumalaga juba enne lahinguväljale jõudmist.

Kuidas on lood sinuga? Oled sa pühendunud Jumala sõdur, uskudes, et Jumal varustab sind isegi just praegu? Kui nii, siis vastad ka neile kolmele nõudele:

1. Sa oled usin Jumala Sõna lugeja

Uurides Piiblit, sa mõistad, kui väga Jumal sind armastab. Kui sa aga pole veendunud Tema tingimusteta armastuses sinu suhtes, ei suuda sa ka tulla toime sind tabavate kriisidega. Seetõttu ongi ainus viis olla veendunud Tema armastuses see, kui ammutad Tema Sõnast.

2. Sa veedad igapäevaselt aega oma Jumalaga, olles lähedases osaduses Temaga läbi palve ja vaikse aja

Jumal tahab, et hüüaksime Ta poole keset oma kriise ja raskusi. Kuid ainuüksi sellest ei piisa. Me peame otsima oma Isa palet ka headel aegadel. Meie usk ei peaks tulema esile vaid teatud olukordades, vaid lähtuma ka meie pidevalt arenevast suhtest oma Jumalaga.

3. Sa usud, et Jumal ei lase sul kogeda ühtki katsumust, ilma et Ta annaks sulle jõu seda kanda

Kui mõni suur raskus peaks sind tabama, ei pea sa muretsema, kas sul jagub piisavalt jõudu seda kanda või ega sa äkki keset seda kõike ära ei nõrke. Me Isa annab armu just siis, kui tarvis. Ja kui sul on lähedane suhe Temaga, annab Ta sulle armu, millal iganes tarvis.

Jumal kutsub sind oma hingamisse ja Ta kutsub sind sinna juba täna.

„Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!“ (Matteuse 11:28)

teisipäev, 7. juuli 2015

SISENEDES JUMALA HINGAMISSE

Selleks, et siseneda Jumala hingamisse, peame loobuma omaenese jõupingutustest ja higistamisest. Ainuüksi usk on see, mille kaudu saame osa Tema täiuslikust hingamisest: „Meie aga, kes oleme uskunud, saame hingamisse.“ (Heebrealastele 4:3). Lihtsamalt öeldes: me peame häälestama oma südamed uskuma, et Jumal on ustav ja päästab meid ükskõik, millistest olukordadest, kui võimatuna need ka ei tunduks.

„Sest kes läheb tema hingamisse, see hingab ka ise oma tegudest, nii nagu Jumal oma tegudest.“ (Heebrealastele 4:10). Kui me hingame Kristuses, ei püüa me enam rasketel aegadel teha nägu, et kõik on hästi. Me ei pumpa üles mingit võltsi kriisidega leppimist. Nõnda nagu ka me ei muretse selle pärast, et äkki anname hirmule alla ja hakkame kahtlema Jumala armastuses me vastu. Ehk lühidalt öeldes: meie „enda tegude“ mentaliteet pole enam see, mis meid takka ajab, vaid me oleme jõudnud punkti, kus me lihtsalt usaldame Jumalat.

Kuidas aga sellist usaldust arendada? Otsides Jumalat palves, mõtiskledes Tema Sõna üle ja elades sõnakuulelikkuses Talle. Sa võid ju nüüd muidugi vaielda ja öelda, et: „Kõik need asjad on ju samuti teod.“ Need on usuteod. Kõiki neid distsipliine järgides usaldame Püha Vaimu, et Ta teeks oma tööd me sees, rajades meis jõu reservaate aegadeks, mil’ neid kõige enam vajame. Me ei pruugi küll tunda, kuidas Jumala jõud meisse siseneb, või kuidas Ta vägi meid üles ehitab, kuid iga järgmise katsumuse korral tulevad kõik need ressursid meist esile.

See on ka üks peamisi põhjusi, miks ma Jumalat nii innukalt otsin, tehes seda läbi palve, paastu ja Tema korraldustele kuuletumise. Küsimus pole selles, et me olen jumalasulane, kes peab olema teistele eeskujuks. Ma teen seda kõike selleks, et ma tean, et mind ootab ees veel palju katsumusi. Mitmeid intensiivseid lahinguid ja üllatusrünnakuid. Seetõttu ka, sõltumata kõigist juba saavutatud võitudest ja rahust, mida olen siiani kogenud, vajan ma jätkuvalt taevast varustatust, mis kannaks mind läbi ka edaspidi.

esmaspäev, 6. juuli 2015

HAARATES KINNI UUEST LEPINGUST by Gary Wilkerson

„Kuid oma heldust ma ei tühista ega tee valeks oma ustavust.“ (Psalmid 89:34). (Inglise keelses Piiblis on sõna „heldus“ tõlgitud sõnana „leping“). Sõna „leping“ mängib kristliku usu juures vägagi olulist ja keskset rolli. Samas pole ma veel kuulnud ühtki jutlustajat või õpetajat kirjeldamas adekvaatselt lahti „lepingu“ tähendust kristliku elu jaoks. Isegi Piibel on jagatud kaheks lepinguks ehk testamendiks – Vanaks ja Uueks Testamendiks. Jumal sõlmib Vanas Testamendis inimkonnaga ühe lepingu teise järel. Kuid mida need lepingud endast kujutavad? Või mis veelgi olulisem – kuidas need meisse tänapäeval puutuvad?

Leping on kokkulepe või tõotus kahe või enama osapoole vahel. See hõlmab endas mõlema poole kohustusi, mida kumbki pool peab lepingu pidamiseks täitma. Taolised lepingud on seaduslikult siduvad ja kui nende kehtivus lõpule jõuab, võib emba-kumba osapoolt karistada oma kohustuste mitte täitmise eest.

Luues Uue Lepingu, lõi Jumal oma imelise armastuse inimkonna vastu kõige täiega letti. Samas aga on Ta kogudus olnud aastakümneid pime selle imelise õpetuse suhtes. Olles noor kristlane, õpetati mulle, et „lepingu teoloogia“, mis keskendub Uuele Lepingule (ehk Uuele Testamendile), kätkeb endas liiderlikkuse õpetust. Ehk siis selle väite peamine mõte peitus selles, et Uus Testament on nii imeliselt vabastav, et inimesed võivad hakata seda kurjasti ära kasutama, lubades endale ka lubamatut eluviisi. Samas aga, mida enam ma mõistan Uut Testamenti, seda enam olen veendunud, et me vajame sellest lähtuvat kinnitust neil ohtlikel lõpuaegadel. Selles peituval tõotusel on vägi vabastada Jumala kogudusele kõike ületav jõud, mida vajame selleks, et olla enam kui võitjad igas eluolukorras.

Uus Leping on ametlik leping Isa ja Poja vahel. Ja meie, kes me oleme vaimse Iisraeli seeme, oleme usu läbi samuti kaasatud sellesse lepingusse. „Nüüd on aga Jeesus saanud seda ülevama ameti, mida parema lepingu vahemees ta on, mis on seadustatud paremate tõotuste alusel.“ (Heebrealastele 8:6).

„Ma hoian oma helduse temale igavesti ja mu leping temaga jääb püsima.“ (Psalmid 89:28).