reede, 27. märts 2015

ISA ARMASTUS

Uuel Testamendil on korralekutsumise kohta üsnagi palju öelda. ”Ja te olete täiesti unustanud julgustuse, mis teile nagu poegadele ütleb: "Mu poeg, ära põlga Issanda karistust ja ära nõrke, kui tema sind noomib! Sest keda Issand armastab, seda ta karistab, ta piitsutab iga poega, kelle ta vastu võtab." Kannatused on teile kasvatuseks: Jumal kohtleb teid nagu poegi, sest mis poeg see on, keda isa ei kasvata?” (Heebrealastele 12:5-7). Jeesus ise kuulutas: ”Keda iganes mina armastan, neid kõiki ma noomin ja karistan. Ole siis innukas ja paranda meelt!” (Ilmutuse 3:19). Ja Paulus kirjutas: „Issand kasvatab meid, et meid koos maailmaga hukka ei mõistetaks.” (1 Korintlastele 11:32).

Ka Vana Testament räägib noomimisest: „Mu poeg, ära põlga Issanda karistust ja ärgu olgu sulle vastumeelne tema noomimine, sest keda Issand armastab, seda ta karistab otsekui isa poega, kellele ta head tahab!” (Õpetussõnad 3:11-12).

See, millest Jumala lapsena läbi lähed, ei ole mingi õnnetus või ootamatu saatuselöök. Iga proovilepanek ja tuline läbikatsumine toimub Jumala tähelepaneliku kontrolli all ja sel kõigel on oma põhjus, sest ”Tema kasvatab meid meie kasuks, et saaksime osa tema pühadusest.” (Heebrealastele 12:10). Manitsemine ja karistamine võib tunduda kurvastava loona, otsekui midagi kummalist sünniks meile. Jah, tegu polegi millegi toredaga, kuid kui see kõik on möödas, toob see esile „õiguse rahuvilja“. Tõsi küll, seda vaid nende puhul, kes tahavad õppida ja on valmis võtma vastu manitsust.

Saatan kõnetab sind nii nagu Iiobitki: „Jumala õiged ei kannata ju! Kui Jumal sind tõepoolest kuuleks, päästaks ja armastaks; kui Ta tõotused tõepoolest vastaks tõele, peaksid ju koheselt pääsema sellest olukorrast. Su kannatused ei tohiks ju nii pikale venida. Kus su Jumal küll on? Kas see ongi see, mida su usk sulle pakub?“

Mu armsad, ärge heitke ära oma usku! Saatan on valetaja! Te kannatate, sest Jumal armastab teid ja hoolib teist! Te olete palunud, et Ta muudaks teid üha enam enda sarnaseks ja ainuüksi Tema teab, mida selleks vaja läheb. Ta teab, kust maalt läheb piir selle vahel, mis teid hävitaks ja kust maalt valmistada päästetee. Ta ei tegutse enne, kui Ta aeg on käes. Seetõttu ärge väsige! Jumalal on kõik kontrolli all – sh ka kogu te valu või pikale veninud haigus. Te võib-olla ei läheks lõpuni välja, kui Ta selle koorma just praegu kõrvaldaks. Kuid nii nagu Pauluselgi, on teiegi ihus üks vai, mis hoiab teid uhkeks minemast.

neljapäev, 26. märts 2015

PUHASTUSTULI

Kõik Vana Testamendi prohvetid kuulutasid Jumala rahvale ette, et nad lähevad läbi puhastustulest. ”Ja ma viin kolmanda osa tulle ning sulatan neid, nagu sulatatakse hõbedat, ja proovin neid, nagu proovitakse kulda.“ (Sakarja 13:9). ”Sest tema on nagu sulataja tuli ja nagu pesupesija leelis. Ja ta istub, sulatab ja puhastab hõbedat, ta puhastab Leevi poegi ja selitab neid nagu kulda ja hõbedat: siis toovad nad Issandale õige ohvrianni.” (Malaki 3:2-3).

Jumal ütles Jeremijale: ”Eks mu sõna ole nagu tuli.” (Jeremija 23:29) ja Jeremija vastas: ”Siis oli mu südames nagu põletav tuli, suletud mu luudesse-liikmetesse.” (Jeremija 20:9). Jumal on taaskord saatmas oma põletavat, puhastavat Sõna, mis on kui kuumad söed Tema altarilt! Ta on kuumust juurde lisamas. Sa näed seda üha enam ja enam, kui Jumal toob esile oma pühasid prohveteid, kes on Tema puhastatud sõnumitoojad. „Sest vaata, päev tuleb, põlev nagu ahi.“ (Malaki 3:19).

Millal iganes kulda või hõbedat tules puhastatakse, tõuseb kõik mustus, sulamid, vähem väärtuslikumad metallid, prügi ja räbu pinnale. Saatan hiilib ka ligi, kui oled parasjagu läbimas Jumala poolt tehtavat puhastusprotsessi ja istud Tema nö tulikuuma Sõna all. Ajal, mil kõik see mustus ja rikutus pinnale kerkib, ütleb Saatan sulle: „Vaata sellesse sulatuspotti ja ütle, mida sa näed? Kõikvõimalikku rämpsu ja mustust! Mida tulisem sõnum, seda enam mustust. Vaata nüüd end keset seda puhastaja ahju, täis kõike seda mustust ja saasta! Sust’ ei saa iial asja! Oled aastaid kuulnud ja ammutanud Jumala Sõna ja kõik, mis sul ette näidata on, on vaid see mustus!“ Sel juhul vasta talle: „Saatan, näed Seda, kes mu kõrval istub? See on mu Isand, mu Puhastaja. Tema on see, kes on süüdanud need leegid ja kes on mind sellesse tulle toonud. Ja tead, mis Saatan – kogu see saast on vaid pinnapealne! Kogu pott selle saasta all on täis puhast kulda! Jumal ise on meid ette valmistamas. Näed seda asja Ta käes? See on sõel. Ja kui Ta üks päev omadega valmis on, riisub ta poti pealt kogu selle pealispinna. Ta riisub seda seni, kuni võib üks päev sinna sisse vaadates naeratada, sest näeb sealt omaenese palet vastu vaatamas – otse minu seest!“

kolmapäev, 25. märts 2015

SUUR TUNNISTAJATE PILV

Jumal on andnud meile võimsa relva, mida kasutada meie usu vastu suunatud rünnakute korral. „Seepärast ka meie, kelle ümber on nii suur pilv tunnistajaid, pangem maha kõik koormav ja patt, mis hõlpsasti takerdab meid, ja jookskem püsivusega meile määratud võidujooksu!“ (Heebrealastele 12:1).

Ära vaata nende peale, kes su ümber langevad, vaid tõsta oma pilk sellele „tunnistajate pilvele“, kes on juba jõudnud Jumala juurde! Ülaltoodud salm kujutab erinevatest aegadest pärit Jumala pühade võidukat armeed, kes istuvad taevas otsekui kusagil areenil ja ergutavad neid, kes alles oma võidujooksu jooksmas. Pane tähele nende hüüdeid: „Jäta maha oma patt, sest võit on sinu jaoks valmis pandud! Me juba võitsime! Me võitlesime kuni surmani ega langenud, sest Jumal ise hoidis meid! Meie usk ei kõikunud kunagi. Jookse kannatlikult, liigu edasi ja tea, et tõde toimib alati! Me oleme selle kõik juba edukalt läbi teinud!“

Et siis mõned jutlustajad langevad. Et siis isegi mõned tuhanded jutlustajad langevad! Et siis need, keda usaldasid, langevad. Kas see tähendab seda, et võim on Saatana käes? Et võiduka lõpuni peavad vastu vaid vähesed? Tõsta oma pilk ja vaata seda suurt tunnistajate pilve, kes kõik riietatud valgesse! Oli see seda kõike väärt? Küsi Noa käest, kes vastaks: „Kogu mu põlvkond langes! Ainult 8 meist hoidis alal oma usu. Me pidasime vastu 120 aastat, sõltumata vägivallast, metsikust vastuseisust ja pilgetest. Seetõttu võid ka sina võitjana välja tulla.“

Ütle Saatanale: „Kui patt on nii mõjuvõimas ja sa väidad, et kõik kristlased nii võltsid, siis kuidas on lood selle suure tunnistajate pilvega? Kust kogu see suur kamp siis tuli? Kui patt on nii kangesti tugev, kuidas siis ometigi nii paljud vabaks said? Vaata seda võidukat tunnistajate armeed, kes lehvitavad palmiokstega ja kannavad peas õigsuse krooni. Kuidas nemad küll hakkama said? Jah, sa röövisid ja rikkusid nende kodusid. Sa saatsid oma käsilased, et heita nende lapsi üle parda. Sa lõikusid neid tükkideks, sa raiusid nende pead maha ja lõid neile mõõgaga makku. Sa peksid ja nüpeldasid neid. Sa lõikasid nende kõrid läbi ja ometi nad ei kummardunud su ees, sest nende usk oli suurem kui kõik muu.“