reede, 9. oktoober 2015

TULE JUMALA PÜHALE MÄELE

Jesaja nägi ette Saatana alandust. Ühtlasi nägi ta sedagi, kuidas Jumal kiskus maha kogu kurjusejõudude uhkuse ja väe. „Sest Issanda käsi viibib sellel mäel.” Aga Moab tallatakse maha ta omas paigas, otsekui tallataks õlekubu virtsalompi.“ (Jesaja 25:10). Jesaja annab väga selgelt mõista, et Saatana alandamine leiab aset seal mäel – paigas, kus ülistatakse ja palvetatakse ja kus Kristuse ligiolu saab ilmsiks. Salmis mainitud Moab oli Iisraeli tegelik vaenlane, sümboliseerides samas kõike kurja ja saatanlikku.

Peetrus kuulutas, et see Jesaja nägemus täitus juba Jeruusalemma koguduses. „Jumal on aga sel kombel täide saatnud kõigi oma prohvetite suu kaudu ennustatu, et tema Võitu peab kannatama. Parandage siis meelt ja pöörduge, et teie patud kustutataks, nii et Issandalt tuleksid kosumisajad.“ (Apostlite teod 3:18-19). Peetrus andis mõista, et kui juba kõik prohvetlikud sõnumid Kristuse kohta said täidetud sõna sõnalt, siis ka kõik teised prohveteeringud saavad täituma, hõlmates endas ka Issanda ligiolus olevaid kosutusaegu.

Ka Jesaja viitas nendele kosutusaegadele (vt Jesaja 28:12). Need on ajad, kus Jumal tahab meid elustada ja tervendada. Ja seda mitte seetõttu, et me oleks selle ära teeninud, vaid seetõttu, et tuua au oma nimele. Peetrus nägi seda nelipüha päeval täitumas – Jeesuse ligiolu sai ilmsiks, tuues tuhandetele ärkamist ja värskendust. Paljud inimesed said vabaks, sh ka perekonnad. Näeme seda kasvõi selles loos, kus Peetrus kandis endas oleva Jeesuse ligiolu Korneeliuse kotta ning kogu sealne pere sai päästetud.

Usun, et elame praegu viimaste ärkamisaegade alguses. See on aeg, kus näeme, kuidas perekonnad tuuakse välja vangistusest. Miljonite tagasilangenute silmilt kõrvaldatakse varjutav kate ja oma teed läinud pojad-tütred taastavad oma suhted oma vanematega. Kuid milline on meie osas selles? Peame olema nagu Taavet, kes lugedes Jeremija prohveteeringut ja tundes ära aegu, ütles: „Ja ma pöörasin oma näo Issanda Jumala poole, otsides teda palve ja anumistega, paastudes, kotiriides ja tuhas.“ (Taanieli 9:3). Taaniel tegi seda, milleks meidki on kutsutud – minema Jumala pühale mäele. Kohtugu iga pühendunud Jeesuse sulane seal neil viimseil päevil.

neljapäev, 8. oktoober 2015

EELOLEVATEL AEGADEL

Eelolevatel aegadel saavad paljud kogema Kristuse ligiolu ja väge. Kõik, kes täie pühendumusega Tema poole pöörduvad – meelt parandades, andestades ja Tema Sõnast ammutades ning palvetades – saavad nägema, kuidas kõik nende pisarad pööratakse rõõmuks. Üle kogu maailma voolavad tohutud pisarate jõed, mis valatud nende poolt, kes juba vabaks saanud. Olles olnud sajandeid Saatana ahelais, on inimesed neist lõpuks vabaks saanud, mistõttu nad valavad nii meeleparanduse –kui tänupisaraid oma Vabastaja ees.

Jesaja kuulutas, et kui me hakkame nägema Jumala imelisi tegusid enda keskel, hüüame me: „Vaata, see on meie Jumal, keda me ootasime, et ta meid päästaks. See on Issand, keda me ootasime, hõisakem ja tundkem rõõmu tema päästest.“ (Jesaja 25:9). Jesaja oli nii elevil sellest, mida ta ette nägi, et oleks ääre pealt plahvatanud hämmingust.

„Ja Issand Jumal…kõrvaldab oma rahva teotuse kogu maalt.“ (Jesaja 25:8). See sõna „teotus“ siin lähtub heebrea keelsest sõnajuurest, mis viitab „nöökimisele“ või „häbistamisele“. See räägib saatanlikest vägedest, mis pilkavad ja nöökavad pühendunud usklikke. Tavaliselt tabavad need rünnakud meid eriti siis, kui palvetame mõne lähedase pärast, et too võiks saada vabaks mõnest deemonlikust sidumisest.

Ehk oled sinagi kuulnud neid nöökavaid pilkeid põrgust, mis otsekui jälitavad sind, öeldes: „Uhkeldad siin, et Jumal vastab palvetele? Kus Ta vastused siis on? Oled juba aastaid palvetanud ja paastunud oma lapse pärast, kuid ei mingit läbimurret! Mitte miski pole selle ajaga muutunud! Ta ei saa mitte kunagi päästetud!“ Ja siis kuuled süüdistusi: „See kõik on sinu süü! Sa ise oled külvanud mässumeelsuse seemneid oma lapse (või sõba või lähedase) sisse. Sina oled see, kes oled paadutanud ta südame.“

Mu armsad, ülaltoodu on Saatana kõige tugevaim relv Jumala rahva vastu, mistõttu me ei tohiks seda kunagi tähele panna. Selle asemel peaksime hoopis seisma Jumala vankumatul Sõnal, mis ütleb: „Ja Issand Jumal…kõrvaldab oma rahva teotuse kogu maalt.“ (Jesaja 25:8).

kolmapäev, 7. oktoober 2015

IMED JUMALA LÕPUAJA RAHVALE

„Ta hävitab sel mäel loori, mis looritab kõiki rahvaid, ja katte, mis katab kõiki paganaid.“ (Jesaja 25:7). Selles salmis peitub kaks imelist prohveteeringut, millest esimene puudutab juute. See loor, millele Jesaja siin viitab, puudutab vaimset pimedust, mis on katnud juutide südameid Moosese aegadest peale. Apostel Paulus räägib sellest pimedusest pikemalt: „Aga kui nende süda pöördub Issanda poole, siis võetakse kate ära.“ (2 Korintlastele 3:16). „Iisraelile on osaliselt tulnud paadumus, kuni paganate täiskogus on sisse astunud…„Siionist tuleb vabastaja, tema kõrvaldab Jaakobist jumalakartmatuse.“ (Roomlastele 11:25-26).

Paulus uskus seda, mida Jesaja oli Iisraeli kohta prohveteerinud: et tuleb Vabastaja, kes kõrvaldab nende pimestatuse loori. Käputäis juute pidi pöörduma Issanda poole ja saama osa Tema armust (vt Roomlastele 11:30). Mu armsad, see prohveteering on täitumas just praegu. Juutide silmad üle kogu maailma avanevad nägema Kristust. Üks ilmalik ajakiri teatas hiljaaegu, et juudid näevad Jeesust hoopis uue vaatenurga alt. See on kõik, mida tarvis – vaid üht vaatamist.

Kuid Jesaja prohveteeringul on ka teine tähendus, mis puudutab sinu lähimat pereringi. See puudutab igat abikaasat, last ja pereliiget, kelle silmad Saatan on katnud vaimse pimedusega. Saan nii paljudelt lapsevanematelt kirju selle kohta, kuidas hingevaenlane on pimestanud nende laste silmi. Nad kasvatasid küll oma lapsi väikestena kristlikus vaimus, kuid nüüd on vanemad segaduses ja hämmingus, öeldes: „Me ei saa aru, mis toimub? Nad lihtsalt ei usu enam! Ja mida iganes sa neile ütled, see ei jõua kohale.“ Paulus ütleb, et selle maailma jumal on pimestanud noorte silmi. Nad on kaotanud oma usu, kuna hingevaenlane on summutanud evangeeliumi valguse nende ees. Seetõttu pole ka vanematel mingit põhjust otsida olukorra sügavamaid põhjuseid. See kõik on Saatana töö. Ta tahab hoida neid lapsi seotuina, segaduses ja patus. Probleem on nii palju sügavam, kui mida nõustamised, jutlused või lastekasvatus-strateegiad suudaks eales lahendada. See nõuab lihtsalt imet – ei midagi enamat ega vähemat. 


Meie lahingud peavad toimuma vaimus. Oleme ju selle maailma jumala vaimsuse vastu, mis saab võidetud ainuüksi seal mäe tipus toimuval pidustusel. See eeldab sellist Kristuse ligiolu me eludes, mille sarnast me pole veel eales varem kogenud. Ainuüksi Jeesuse ehe reaalsus sulatab vahana lahti kõik Saatana ahelad, muutes ta võimetuks me kallite suhtes.

teisipäev, 6. oktoober 2015

JEESUSE LIGIOLU

Kas sulle külla tulnud inimesed kogevad su kodus Jeesuse ligiolu? Kas Tema pühaduse aroom levib su pereliikmeteni, abiellu ja muudesse suhetesse? Leidub su kodus eestpalves valatud pisaraid oma lähedaste pärast, murtuses valatud pisaraid ning siirast igatsust heastada kõik halb? Või valitseb seal hoopis kõik maine ja lihalik?

Iga kristlase kodu peaks olema koht, kus eralduda maailmast ja kõigest maisest; koht, mis on kui pidulik banketisaal, kus kohtuda Kristusega. Ometigi ei leia seda just paljudest kristlikest kodudest, kuna need on määrdunud erinevate asjade poolt. Teleri ja interneti kaudu lastakse sisse kõikvõimalikku lõbujanu ja meeletut kurjust. Kujutan vaid ette, millises hämmingus inglid võivad olla, kuid nad näevad seda kõike kodudes, mis peaksid tõstma esile Jeesuse ligiolu. Kuid tänapäeval on suurel hulgal kristlasi, kes on haaratud interneti pornost, rendivad erinevaid tundeküllaseid DVD’sid, ammutavad TV’s lokkavast rikutusest ning maksavad isegi kinoskäikude eest, kus filmides häbistatakse Kristuse nime. Ja siis imestavad, miks vaimuliku surma hõng hõljub nende kodude üle.

See on Püha Vaimu töö tuua ja hoida alal Jumala ligiolu ja väge meie kodudes, kogudustes ja südameis. Kuid suurel hulgal kristlasi kurvastab ebajumalateenistusega jätkuvalt Jumala Vaimu. Mis mõtet on siis paluda oma päästmata lähedaste pärast, kui meie enda kodu on rüvetatud?

Jumalal on plaanis saata korda terve rida imesid, mis ületavad meie igasugused mõtted või tunded. Tal olid need varuks juba ammu enne maailma loomist. Ja kui Tal juba selline lepinguline plaan valmis on, peab see ka täituma ning täitubki. Ometigi ei jõua mitte kõik Ta rahvast Tema pidulaua äärde. Need, kes on jäänud leigeks, kes armastavad kergemat elu ja on andnud end üle maailma naudingute-hulluste kätte – keegi neist ei saa osa sellest pidusöömaajast. 


Prohvet Jesaja kirjeldab sellest banketist osasaajaid aga järgnevalt: „Ja vägede Issand valmistab sellel mäel kõigile rahvaile võõruspeo rammusate roogadega, võõruspeo laagerdatud veiniga, üdirammusate roogadega, pärmi pealt selitatud veiniga.“ (Jesaja 25:6). See räägib inimestest, keda ei rahulda Jumala Sõna enam vaid nö piima tasemel. See Jumala rahvas on valmis võtma vastu Jumala manitsust. Nad igatsevad taheda tõe järele; jumaliku sõna järele, mis tuleb läbikatsutud ja proovile pandud karjaste suust; sõnumi järele, mis on sütitatud Püha Vaimu enda poolt. Ühtlasi otsivad nad aga ka ise iga päev isiklikku Jumala sõna, igatsedes maitsa seda kaua laagerdatud head veini.

esmaspäev, 5. oktoober 2015

TEEJUHT by Gary Wilkerson

Mõned aastad tagasi võtsime sõpradega ette automatka San Antoniosse, Texases, et näha Alamot. Üks me sõpradest pakkus end meile teejuhiks, öeldes: „Tegu on mu kodulinnaga ja ma oleks teile hea meelega teejuhiks.“ Kui me aga San Antoniosse jõudsime, tekkis väike segadus, kui osad meist märkasid, et sõitsime juba kolmandat korda ühest ja samast poest mööda. „Kuule, ega me juhuslikult ringiratast sõida?“ küsis keegi. „Ei, ei. Oleme juba üsna lähedal“, kinnitas sõber meile.

Korraga leidsime end linna kahtlases linnajaos, seejärel tohutus ummikus ja siis jälle ühte-sama ringi tegemas. Lõpuks keegi ütles me sõbrale: „Kuule, me arvasime, et sa tead teed, sest ütlesid, et tegu on su kodulinnaga!“ Ta vastas: „Ongi. Aga me kolisime siit ära, kui olin kahene.“ Ilmselgelt polnud Michael me jaoks parim teejuht. Ta mõte oli küll hea, kuid tal polnud õrna aimugi, kuhu meid viia. Ta sümboliseerib teejuhti, keda me arvame, et tahame oma ellu, kuid kes tegelikult paneb meid ringiratast tiirlema, selle asemel, et kogeda rahuldustpakkuvat ja rikkalikku elu, mis Jeesusel on me jaoks.

Mõnel teisel juhil võib küll olla õige informatsioon, kuid tal võivad puududa mõned teised olulised oskused. Mina ja mu abikaasa Kelly käisime kord misjonireisil Filipiinidel. Oma vabal päeval otsustasime minna giidi poolt juhitud kanuumatkale. Meeskonda kuulusid mõned väikest kasvu, aga igati sitked ja sportlikud filipiinlased. Mingi hetk jõudsime jõel nii madalasse kohta, et sealt ei andnud enam läbi sõuda. Mõtlesin endamisi, et sellega on nüüd sõit lõppenud, kui korraga mu üllatuseks tõstsid need noored giidid me kanuu üles – mina ja Kelly seal sees istumas! – ja kandsid selle sügavamasse vette. „Wau!“ mõtlesin endamisi, „on need alles usaldusväärsed ja kindlad teejuhid!“

Hiljem jõudsime ühte ilusasse kohta, kus jõgi läks laiemaks ja kus matkajuht andis märku lõpetada sõudmine. Mõtlesin endamisi: „Tore! Nüüd kuuleme kindlasti midagi nende rikkalikust ajaloost. Võimalik, et see on koht, kus nende demokraatlikud juhid planeerisid revolutsiooni läbiviimist.“ Olles silmnähtavalt elevil, viitas aga teejuht ühele kohale ja ütles: „Rambo film filmiti just siin paigas!“ See oli pisut pettumust valmistav. Kuid peagi jõudsime ühe teise ilusa koha peale, kust avanes vaade ilusale, rohelisele aasale. Tundus, et see võiks olla paik, kus mõni ajalooline lahing aset leidis, kuid giid teatas hoopis, et see oli koht, kus Brad Pitt ja Angelina Jolie piknikku pidasid.

Jah, elus on teejuhte, kel on tarkust lahendada teatud me dilemmasid ja küsimärke. Kuid on neil ka tarkust juhtida meid selle rikkaliku eluni, mida Jeesus on meile tõotanud?

”Mina olen tulnud, et neil oleks elu, ja oleks seda ülirohkesti.” (Johannese 10:10)

laupäev, 3. oktoober 2015

HEATAHTLIK ARMASTUS by Carter Conlon

Peale seda, kui Peetrus oli eitanud Jeesust kolm korda – nii nagu Issand seda ka ette oli ennustanud – sai ta aru, et omaenese jõus Issanda käskude täitmine pole võimalik. Jeesus oli öelnud oma jüngritele: „Ma annan teile uue käsu: armastage üksteist! Nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist! Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate.” (Johannese 13:34-35).

See oli alles nelipüha päeval, kui Püha Vaim langes 120 jüngri üle ülemises toas, kui Peetrus oli lõpuks valmis astuma positsioonile, kus ta oli võimeline järgima Jeesuse kutset. Korraga tormas ta turuplatsidele, kus kõneles täie julgusega verejanulistele rahvahulkadele. Tal oli selleks nüüd vägi Jumala Vaimult endalt, et jagada seda teistegagi. Isegi nendega, kes seisid vastu omaenda päästele. See oli tõesti hämmastav hetk.

Kui me teeme asju Jumala viisil, siis Ta ka varustab meid ja täidab meie vajadused. Piibel ütleb meile: „Kes nüüd tema sõna vastu võtsid, need ristiti, ning sel päeval lisati nende hulka umbes kolm tuhat inimest. Aga nemad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses, leivamurdmises ja palvetes. Ent igale inimesele tuli kartus, sest palju imetegusid ja tunnustähti sündis apostlite läbi. Kõik usklikud olid üheskoos ja kõik oli neil ühine. Omandi ja vara nad müüsid ära ning jagasid raha igaühele sedamööda, kuidas keegi vajas.“ (Apostlite teod 2:41-45).

Usklikud hoidsid kokku ja neil oli kõik ühine! Nad olid tulised Jumalas ja nii Tema armastusest kantud, et inimesed müüsid maha oma maad ja majad, tuues saadud tulu jüngrite jalge ette, et nood saaks kasutada seda nende heaks Kristuse ihus, kes elasid puuduses. Kus iganes Jumal oma Vaimu välja valab, seal täidab heatahtlikkus inimeste südameid. See on helde ja kaastundlik armastus, mis paneb neid vaatama kaugemale omaenda vajadustest ja nägema pigem teiste vajadusi, milles peitubki kogu Jeesuse poolt antud uue käsu saladus.

__________

Carter Conlon liitus Times Square’i koguduse pastorite meeskonnaga ps. David Wilkersoni kutsel 1994 aastal. 2001 aastal sai temast koguduse vanempastor. Tugev, samas kaastundlik juht, kes on pidev kõneleja World Challenge’i poolt korraldatavatel pastorite ja juhtide konverentsidel. 

reede, 2. oktoober 2015

IMELINE PIDU

Jesaja 25 peatükis näitab Jumal oma prohvetile üleloomulikku ja külluslikku banketti, mis toimub ühel mäel: „Ja vägede Issand valmistab sellel mäel kõigile rahvaile võõruspeo rammusate roogadega, võõruspeo laagerdatud veiniga, üdirammusate roogadega, pärmi pealt selitatud veiniga.“ (Jesaja 25:6). Mõistad sa, mida Jesaja sellega ütleb? See võrratu võõruspidu leiab aset vahetult enne Jeesuse tagasitulekut. See on aeg, kus Jumala rahvas ei leina enam ega värise hirmust, olles stressis ja lüüasaanud. Nad ei ole enam vaimselt kui mingid haprad, kondised kujud. Ei! Kristus naaseb oma rahva juurde, kes naudib „üdirammusaid roogasid“. Jumal ise on selle söömaaja ette valmistanud ja neil lõpuaegadel on selle banketi korraldamise protsess juba käimas. Jumal ütleb lausa: „Ma olen jätnud parima veini kõige viimaseks, valades selle välja just praegu oma rahva üle. Nad võivad ammutada kõiki neid imelisi asju mu ligiolus.“

Näen seda imelist söömaaega leidmas aset üle kogu maailma, kus ringi rändan. Noored Jumala mehed ja naised on näljased evangeeliumi järele, mis puudutab sügavalt nende vaimu. Nad on hüljanud sellise ülespuhutud evangeeliumi, mis ajab taga vaid inim-masse ja täiuslikkust. Nende igatsus on olla vaid Jeesusega ja saada Temalt ilmutusi. Oma palvekambrist väljudes on nad aga täis sellist tuld, mis õhutab üles kõiki teisigi nende ümber.

Mägi, kus see võrratu pidu aset leiab, on äärmiselt tähendusrikas. See esindab üht püha paika; koda, kus Kristuse ligiolu saab ilmsiks. See on paik, kus Jumala rahvas koguneb ja Temaga suhtleb, ülistades Teda nii tões kui ka vaimus. See Jumala ligiolu mägi on Tema rahva jaoks olulise tähendusega. Sest kõik, mida Issand neil viimseil päevil teeb, on väga lähedalt seotud Tema ligioluga. Kuid Tema „rammusatest roogadest ja veinist“ ammutamine saab leida aset vaid seal, kus Jeesuse ligiolu saab ilmsiks.

Rääkides Kristuse ilmsiks saavast ligiolust, ei räägi ma millestki müstilisest või teisest galaktikast pärit asjast. Millal iganes Jeesus annab endast märku, kogevad kõik seda. Psalmist ütleb, et mäed sulavad kui vaha Ta ligiolus (vt Psalmid 97:5). Ehk lihtsamalt öeldes: kõik vaimsed müürid ja lihalikud takistused aurustuvad, kui Jeesus end teatavaks teeb. Kristuse ligiolu on ilmudes nii ehe, et sa võid peaaegu et puudutada seda.