neljapäev, 25. august 2016

KOGUDUSE EESKUJU

Maailm vajab elavat eeskuju Kristuse armust. Pinged, mida kogetakse, pole iial olnud nii suured. Rassilised pinged uhuvad nii üle Euroopa kui Ameerika, hiilides vaikselt kogudustessegi. Ei maksa end petta uskumusega, justkui valitsus suudaks lahendada need probleemid. See hinnaline arm, mida kogu maailm vajab, saab tulla vaid nende poolt, kes on ise saanud maitsta ja kogeda seda armu. Ja just see ongi Jeesuse koguduse kutse. Me peame iseennast salates pakkuma armu, mida me ligimene vajab, kuid nagu Jeesuski näitas – pakkuma seda isegi oma vaenlasele.
PEATU JA VAATA TÕELE NÄKKU
Tahan õhutada sind peatuma ja seisma silmitsi selle tõega. Ära liigu enam sammugi edasi oma elus või teenistuses – peata kõik oma plaanid ja head teod – kuniks sa pole mõistnud, mida tähendab olla Jeesuse koguduse liige. Issand kuulutab oma koguduse kohta: „See on minu kallihinnaline pärl – minu Poja pruut.“ Kujuta ette, milline ime see on! Ühtlasi aga mõtle ka Tema Ihu suurele kutsele olla armulised selles armutus maailmas.
Kõige lihtsamalt öeldes – arm vaatab kaugemale vigadest, läbikukkumistest ja enese õigsusest. Kui me tõesti usuksime, et oma usuõde või usuvenda haavates haavame me ka Kristust - st et mida iganes me ütleme või teeme ükskõik, kelle Tema ihu liikme vastu, seda me teeme ka Jeesuse vastu (vt Luuka 11:23). Kui me seda kõike mõistaks, rabaks me nii ööd kui päevad, et saada need asjad joonde jälle. Ja me ei peatuks enne, kui me teame, et asjad on jälle korras.

kolmapäev, 24. august 2016

VALUS REAALSUS

Kujuta ette seda Sauli hingevaeva, kui Kristus ta Damaskuse teel karmi reaalsusega rajalt maha võttis. Issand ütles talle: „Mina olen Jeesus ja sa kiusad mind taga.“ (vt Apostlite teod 9:4-5) Saul oli siiamaani arvanud, et tal on tegu vaid inimestega, kes tegid Jumala tööd, et juurida välja juudi ketserid. Nii sai ta raputatud tõest, et Jeesusel on tegelikult vaimulik ihu. Ja et Jeesus on selle ihu  - kelleks on Tema lapsed siin maa peal – pea ning see ihu on peaga ühendatud. Tegu on ühtse ihuga, mis koosneb usklikest, kes on liha Tema lihast. Ja igaüks, kes tõuseb ühegi nende vastu, tõuseb tegelikult Jeesuse vastu.
JEESUSELE VALU PÕHJUSTAMINE
Iga nö „Jeesuse inimene“, keda Saul oli taga kiusanud või keda vangistanud – mida iganes ta oli neile öelnud või teinud – seda kõike koges ka Kristus. Sauli arusaam sellest tõest muutis ta elu täienisti.
Saades juba apostel Pauluseks, õppis ta veelgi enam mõistma, kui sügavalt Jumal oma Kogudust armastas. Ta õppis nägema, kuidas Kogudus oli Jumala silmis kui kallihinnaline pärl. Ühtlasi aga ka Tema Poja laitmatu pruut – üks ühtne nähtamatu ihu, mis koosnes Tema vere hinnaga ostetud lastest igast suguharust ja rahvast maa peal. 
TÕSINE TÕDE
Ma olen kindel, et me ei võta seda tõde nii tõsiselt, kui peaks. Täielik arusaam sellest tõest lõpetaks igasuguse vimma pidamise Koguduses. Lõpetaks kibestumised ja igasugused eelarvamused, inimliku omavahelise võistlemise, uhkuse, tagarääkimised ja lahknemised.
„Et ihus ei oleks lõhestumist, vaid et liikmed üksmeelselt muretseksid üksteise eest.“ (1 Korintlastele 12:25).

teisipäev, 23. august 2016

ARMU VÄGI

Jumala armus peitub hämmastav vägi päästa. Tema arm on murdnud kõik sõltuvuste ahelad ja toonud üle suuri rahvahulki Saatana kuningriigist Kristuse kuningriiki.
Oli kord aeg, kus miljonid inimesed üle maailma sattusid narkootikumide lõksu ja Saatan arvas, et nad on tal peos. Üle maailma levis lausa sõnum, et kui Saatan on juba kord sind pimestada saanud, oled sa igaveseks lootusetult seotud. 
Küll aga saadab Jumal oma Püha Vaimu iga põlvkonna ajal nii pea –kui kõrvalteede äärde.
  • Tema arm tungib otse Saatana territooriumi keskpunktidesse: slummidesse, narkokeskustesse ja katustele, kus sõltlased poolteadvusetult lebavad
  • Tema arm on toonud tagasi elule kõige nõrgemad, kõige enam sõltuvuste küüsis vaevlevad ja ühiskonna poolt täiesti lootusetute juhtumitena kõrvale heidetud
MITTE IGAVESTI LOOTUSETUD
Kõige esimene heroiinisõltlane, kes läbi Teen Challengi teenistuse vabaks sai, oli Sonny Arguinzoni. Täna on Sonny piiskopiks enam kui 600 kogudusele üle maailma, mis koosnevad endistest sõltlastest. Nicky Cruz, endine tuntud gängster ja samuti Teen Challengi lõpetaja, on kuulutanud armu evangeeliumi miljonitele inimestele üle kogu maailma, mille käigus suured hulgad on saanud vabaks ja päästetud.
MITTE ENAM HÜLJATUD
Kogu maailm peaks tõusma ja tänama Jumalat Tema päästva vabastamise eest. Selle eest, et Ta taastab need, kes olid omadega hukas ja inimkonna poolt hüljatud. Või vähemalt peaks ühiskond tänama Jumalat selle eest, et Ta on päästnud joodikutest pereisad ning viinud nad taas kokku oma naiste ja lastega.
„Halastaja ja armuline on Issand, pikameelne ja rikas heldusest.“  (Psalmid 103:8)

esmaspäev, 22. august 2016

JUMALA PLAANID - Gary Wilkerson

Sageli, kui Jumal ütleb kristlastele, et Tal on nende elude suhtes suured plaanid, vastavad nad: „No ma ikka ei tea, Issand!“ Kui aga Saatan tuleb ja ütleb: „Ma hävitan su!“, mõtlevad nad: „Jaa, võib olla tõesti!“
KEDA SA USUD?
Me tundume uskuvat hingevaenlase valesid enam kui Jumala tõdesid. Küll aga peame me jõudma punkti, kus öelda: „Ei! Jumala kutse hingab mu elu üle ja Tal on üks suurem plaan mu elu jaoks. Seetõttu ka jään Tema armust kindla ja vankumatuna püsima. Seda kõike tänu Tema armule, mis läbi minu võimsalt töötab.“ (vt Koloslastele 1:29)
Sa ei jää püsima tänu omaenda jõule ja väele, vaid tänu Tema Vaimu väele, kuna Tema Vaim elab sinus! Sa võid olla kristlane, kellel on julgust ja enesekindlust; kes usub tõde nii iseenda kui teiste suhtes, kuid veelgi enam Jumala ja kõige selle suhtes, mis Tal on sinu jaoks varuks.
KALJU SERV
Sul võib täna olla tunne, et oled kui tõugatud kalju servale ja oled sealt kohe, kohe alla kukkumas. Su närvid on viimse piiri peal ja sul on tunne, et põhja minek on enam kui kindel. Lisaks sellele veel kõik muud lood, mis seotud su abielu, tunnete, töö pingete ja sõltuvusega. Tahaksid täiest kõrist kisendada: „Issand, kas sellest on üldse veel mingit väljapääsu?“ Kuid veelgi enam pulbitseb su sees küsimus: „Kuidas küll jõuda punkti, kus usaldada ja uskuda seda, kus ma olema pean?“
VASTUS
Jumala Sõnas peitub vastus ja siin on sulle üks piiblikoht, millest kinni hoida:
„Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand: need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust.“  (Jeremija 29:11).

neljapäev, 18. august 2016

JEESUSE ARM

Esimene hind, mida Jeesus armu eest pidi maksma, oli Tema taevane positsioon. Arm oli see, mis pani Ta jätma taeva ja tulema maa peale inimlikul kujul. Lõpeks aga läks see arm, mida Ta maailmale pakkus, maksma Talle Ta elu. Ometi on Jeesuse armu mudel eeskujuks kõigile, kes tahavad Teda järgida. Ta ütleb meile: „Las mu elu näidata teile armu hinda – totaalset hülgamist selle maailma poolt.“ 
Apostel Paulus maksis Jumala armu välja elamise eest sama kõrget hinda, kui mida Jeesus oli maksnud ja mille eest meid hoiatanud:
„Pidage meeles sõna, mis mina teile olen öelnud: „Ei ole teener suurem kui ta isand!” Kui nad on taga kiusanud mind, kiusavad nad taga teidki. (Johannese 15:20)
Paulus tunnistas sellest samast tõest:
„Me näeme vaeva oma kätega tööd tehes. Kui meid sõimatakse, siis me õnnistame, kui meid taga kiusatakse, siis me kannatame ära, kui meid halvustatakse, siis me räägime lahkesti. Me oleme nagu maailma kõntsaks saanud, kõigi jätiseks tänini.“
(1 Korintlastele 4:12–13).
VALUS TÕDE
Mida me selle hülgamisega siis peale peame hakkama? Jeesus ütles meile: „Olge rõõmsad sel päeval ja hüpake, sest vaata, teie palk on suur taevas!“ (Luuka 6:23). See on päris valus tõde, mida kuulata. Mis mõttes peaksime hõiskama ja rõõmustama, kui kogeme tõelist tagakiusu? Kuid armsad, see kõik ongi osa armu kõrgest hinnast. Nii nagu see oli seda Pauluse jaoks, keda nähti vaid kui kõntsana, nii on see ka Kristuse ihu ehk Koguduse jaoks. Sellel on oma hind, mille peame maksma, kui kuulutame Jeesusest ja Tema armust.

kolmapäev, 17. august 2016

ARMU HIND

Isegi, et sa olid aheldatud oma sidumiste külge, kostis su südame hüüe Jeesuseni ja Ta imeline arm leidis su. Ta avas su silmad, muutis sind ja täitis sind oma Püha Vaimuga. Seejärel aga tegi sinust auastja, et kuulutada Tema evangeeliumi.
Siinkohal aga ära unusta, et tegu on väga hinnalise armuga, mille osaliseks sa said. Me kuulutame kõikjal sellest, kuidas Jumala arm on kõigile tasuta; kuidas seda ei saa välja teenida ja kuidas selle hind sai täielikult makstud Jeesuse valatud vere läbi. See kõik vastab tõele ja Jumal on enam kui rahul selle hinnaga, mille Jeesus maksis selle eest, et lasta meil osa saada oma armust, pärida taevas ja kindlustada meile igavene elu.
Ometigi on Jumala armul ka inimlik külg – meie pool. Mida see meile maksma läheb? Sellel on kõrge hind saada tõeliseks Jumala armus peituva väe tunnistajaks, mille osaliseks me oleme saanud. Fakt on see, et selle sama armu jagamine, millest ise oleme osa saanud, läheb meile maa peal kalliks maksma. See on igapäevane hind, mida maksta.
KRISTUSE EESKUJU
Jeesus andis meile korralduse: “Olge armulised, nagu teie Isa on armuline.” (vt Luuka 6:36). Ja nagu me Jeesuse enda eeskujust näeme – sel on üsnagi kõrge hind olla sama armuline kui Isa. Mida enam Kristus saab ülendatud me eludes, seda enam saame maailma poolt kogema järgnevat:
  • Täielikku hülgamist
  • Meie sõnade eiramist
  • Jumala armu pilget ja hülgamist
Jeesus maksis armu eest oma eluga ja sina ning mina peame samuti maksma oma hinna.

teisipäev, 16. august 2016

ARMULINE JUMAL

„Aga armastage oma vaenlasi ning tehke head ning laenake ilma midagi tagasi lootmata, ja teie palk on suur ja te olete Kõigekõrgema lapsed, sest tema on helde tänamatute ja kurjade vastu! Olge armulised, nagu teie Isa on armuline!“  (Luuka 6:35-36).
Läbi kogu Piibli kõlab üks võimas sõnum: „Sest Issand, su Jumal, on halastaja Jumal“ (5 Moosese 4:31). See armu (leebuse, kaastunde, andestuse) teema moodustab täiega Vana Testamendi tuumiku. Võime lugeda selle kohta ikka ja jälle nii 5 Moose raamatust, Ajaraamatutest, Nehemjast kui ka Psalmidest: „Issand, su Jumal, on halastaja ja armuline.“ Nõnda samuti jookseb see armu teema läbi ka kõigist evangeeliumitest ja kogu Uuest Testamendist.
KALLIHINNALINE OHVER
Kui Jumal vaatas alla maa peal vohavale liiderlikkusele, ei pööranud Ta ometigi selga oma loodule. Ta ei andnud selle patuse, jumalatu ja himudest läbi imbunud maailma suhtes alla. Küll aga annab Piibel meile teada millestki, mida Ta arm patuse maailma suhtes Talle maksma läks. Ta saatis oma Poja siia maailma meie keskele ja ohverdas Ta tänu oma imelisele armule, nii et Kristus võttis kõik me patud ja süü enda kanda.
Mõtle sellele kõrgele armu hinnale, mille Jeesus maksis. Selle kaalu pole võimalik isegi välja arvutada. Keegi ei suudaks eales mõõta ära Jeesuse valu, mida Ta koges, kui kogu maailma patud enda kanda võttis.