reede, 30. jaanuar 2015

LOOTUSEST TULVIL

Hiljuti kirjutas üks murest murtud kristlasest naine mulle järgmise kirja: „Olen täiesti hirmunud. Minu meelest oleks ütlemata tore, kui vesinikupomm meid tabaks, eriti mind ja mu peret, sest siis saaks kogu looga kiirelt ühele poole. Oleksime koheselt Jeesuse juures! Kaotasin vähi tõttu abikaasa ja ühel mu kahest vallalisest tütrest on tervise probleemid, mis pole lasknud tal juba 2 aastat tööl käia. Sain ise just hiljaaegu haiglast välja, taastudes murtud selgroost. Oleme viimase paari aasta jooksul kohutavalt kannatanud. Meie koguduse liikmeid on taga kiusatud ja kõik mu sõbrad kannatavad armutult. Hirm ja ärevus on osa mu igapäeva elust. Hr.Wilkerson – meil on raske ja valus! Kas Kristuse Pruudi ehk koguduse jaoks ei leidu enam tõesti mingit lootust?“

See naine on vaid üks tuhandetest, kes kirjutavad meile keset oma meeleheidet ja lootusetust. Kuuleme nii paljudest, kes küll kogu südamest armastavad Jeesust, kuid kes elavad olukordades, mis inimlikult tunduvad neile lootusetutena. Nad jagavad meiega oma tupikusse jõudnud abieludest, tervise ja pere probleemidest, kasutades väljendeid nagu: „Sellest pole mingit väljapääsu!“, „Tundub, et Jumal ei kuule mind.“, „Mitte miski ei muutu – hullud seisud lähevad veelgi hullemaks!“, „Vahel mõtlen, on see kõik seda üldse väärt? Kui vaid Jumal tuleks ja päästaks mind sellest põrgust!“

Keegi on öelnud, et hullumeelsusest jubedamad on vaid meeleheide ja lootusetus. Kuid tänu Issandale, et me teenime lootuse Jumalat! Kreekakeelne vaste sõnale lootus, on „elpo“, mis tähendab „rõõmsa kindluse ja ootusärevusega ettepoole vaatamist“. Apostel Paulus kirjutas roomlastele: „Aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust Püha Vaimu väes!“ (Roomlastele 15:13). Paulus toob siin esile ühe imelise mõtte: „et teil oleks küllaga lootust“. Ta peab silmas seda, „et teil oleks piisavalt tagavara; varusid, mis oleks igatpidi ülevoolavad“. Mõned võivad nüüd mõelda: „See kõlab nüüd küll julma naljana! Oma hetkeolukorras ei vaja ma enamat kui vaid väikest lootuskiirt; kasvõi väikest märkigi palvevastusest. Väikest märki muutusest!“ Kuid mu armsad, Jumala Sõna vastab tõele! Ta on lootuse Jumal. Lootuse, mis on igatpidi ülevoolav ja külluslik.

neljapäev, 29. jaanuar 2015

ELA JA KÄI ÜLESTÕUSMISE ELUS JA VÄES

Keset üht väsitavat hetke, peatus Jeesus kaevul, kust leidis eest naise, kes oli omadega metsas ja vajas abi. Taaskord leidis Jeesus uut jõudu ja Ta jüngrid leidsid Ta eest lõõgastunud ning värskena! „Aga tema ütles neile: „Minul on süüa rooga, mida teie ei tea.” (Johannese 4:32). Selles peitubki ülestõusmiselu salajane jõud!

Tunnen end sageli kui mahakäinud auto aku. Kui unustad vahel auto tuled välja lülida, kuuled järgmine päev vaid hirmuäratavat häält – rrr….rrr – surnud masinavägi tühja põrinat. Tean, et ka tänapäeva usklike seast on miskit viltu, kuigi meile on tõotatud Kristuse eluandvat väge. „Kui nüüd teis elab selle Vaim, kes Jeesuse surnuist üles äratas, siis see, kes Kristuse surnuist üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma Vaimu läbi, kes teis elab.“ (Roomlastele 8:11). Piibli põhjal on enam kui selge, et Püha Vaim elab me sees selleks, et tuua esile pidevat elu. Jumal on pannud valmis omaenda jõu ja energia, millega täita me surelikke ihusid ja anda meile füüsilist jõudu. „Ning teid, kes olite surnud üleastumistes ja oma ihu ümberlõikamatuses - teid on Jumal koos Kristusega elavaks teinud.“ (Koloslastele 2:13).

Kas sina oled täis Püha Vaimu? Kui nii, siis haara usus kinni uuest elust ja energiast! „Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki tema heategu…et su iga saab uueks nagu kotkal.” (Psalmid 103:2,5).Tiitus räägib samal teemal: ”Mitte õiguse tegude tõttu, mida meie nagu oleksime teinud, vaid oma halastust mööda, uuestisünni pesemise ja Püha Vaimu uuendamise kaudu. Seda Vaimu on ta meie peale ohtralt valanud Jeesuse Kristuse, meie Päästja läbi.” (Tiituse 3:5-6).

Tänu Jumalale meie Issanda Jeesuse olemasoleva armu ja suuruse eest! Võta see usus vastu ja ela ning käi ülestõusmise elus ja väes!

kolmapäev, 28. jaanuar 2015

PÜHA VAIM ANNAB UUT JÕUDU

Jeesus pole kunagi varem olnud nii aldis ilmutama oma väge, kui Ta on seda just praegu, sest Ta pole kunagi varem olnud nii võimas, kui Ta on seda just praegu. Me usk peab ulatuma kaugemale surma punktist. See peab vaatama kaugemale kõigest, mis on surnud ja kuulutama: „Jeesus ei anna surnute osas kunagi alla!“ Seetõttu ei tohiks ka meie anda kunagi alla kellegi ega millegi suhtes – ükskõik, kui surnud mõni olukord ka ei näiks.

Pane tähele Jairuse ja ta tütre lugu (Markuse 5:21-43), kus Jeesus polnud vähimalgi määral huvitatud oma väe ilmutamisest uskmatutele. Ta muide lausa ütleb neile, et keegi ei tohi seal toas toimunust midagi teada (vt Markuse 5:43). Ehk teisisõnu: „Ärge rääkige neile, mida nägite. Las see ime jääda kõigi meie vahele, kes me siin toas viibime.“

Need, kes hoiavad vankumatult kinni oma usust, saavad osa ka Jeesuse ülestõusmisväe aulistest ilmingutest. Ainuüksi sina ja Issand olete teadlikud kõigist Tema isiklikest tegudest. Ta rabab sind jalust, Ta tekitab sinus elevust ja ilmutab sulle oma au!

Kristuse praeguse suuruse saab kokku võtta ühe võimsa lausega: „Tema kaudu oli elu“ (Johannese 1:4). Ta tõi ja toob ka praegu esile elu. Tema omab elu. Jeesus sai pidevalt uuendatud, kui ammutas oma salajastest reservaatidest, mis ei saanud kunagi tühjaks. Seetõttu polnud ta kunagi kurnatud tunglevatest rahvahulkadest ega näidanud ka kunagi üles kannatamatust.

Kui Ta kutsus oma jüngrid mõneks ajaks kõrvale, et veidi puhata, sõudsid nad üle järve vaiksesse paika. Kuid rahvahulgad ootasid neid ees sealgi. Jeesus ei öelnud mitte kordagi: „Oo ei! Jälle see problemaatiline kamp kõigi oma tobedate murede ja rumalate küsimustega. Et see ka kunagi ei lõppe!“ Ei. Kõiki neid rahvahulki nähes koges Ta hoopis suurt kaastunnet. Püha Vaim andis Talle uut jõudu ja Ta asus taas tegutsema. Ta päevad olid täis rassimist ja ööd täis palvet, kuid sellest hoolimata oli Tal aega oma väikeste lapsukeste jaoks!