laupäev, 27. mai 2017

PUHASTAV TULI - Jim Cymbala

Me koguduse 2. korruse fuajees ripub suur maal, mis kujutab endast Päästearmee tänavakoosolekut New Yorgis 1900’ndatel. Päästearmee sõjahüüd või moto oli „VERI ja TULI“. Veri esindas Jeesuse verd, mis sai valatud kõigi inimeste eest ja tuli Püha Vaimu, kes saadeti selleks, et varustada usklikke ja muuta nende elusid.
Päästearmee asutaja William Booth’i naine Catherine Booth mõistis tule kui Püha Vaimu sümboli olulisust. Olles tuntud kui kogu Päästearmee ema, sai temast omamoodi kuulsus. Lugesin kord ühest tema ütlusest, mis on hämmastanud mind tänaseni. Kuna ma aga ei mäleta, kust see pärines, pean selle mõtte oma sõnadega edasi andma. Ta ütles u 1890. aastal: „Ma reisin üle me maa ja kuulen paljusid väga peenelt viimistletud sõnu ja meisterlikult kokku pandud jutlusi. Tegelikkuses aga igatseb mu hing põletavate sõnade järele.“
Catherine igatses võitud sõnumite järele, mis tungiksid südamest läbi, tooksid esile murtuse ja samas õhutaksid selle üles. Ta koges omaenda vajadust selle järele ja teadis, et muutus saab aset leida vaid seestpoolt väljapoole. Ta oli ka ise juht, kes õpetas Jumala Sõna, mistõttu ta mõistis, mis vahe on lihtsalt sõnades peituvas jutluses ja jutluses, mis oli inspireeritud Jumalast muutma inimeste elusid.
Prohvet Malaki kirjutas: „Ja ta (Jumal) istub, sulatab ja puhastab hõbedat, ta puhastab Leevi poegi ja selitab neid nagu kulda ja hõbedat…“ (Malaki 3:3). Kui Püha Vaim jõuab me südameni, on Ta kui puhastav tuli. Nõnda nagu korralik tuli põletab ära igasuguse räbu ja mustuse, põlevad ka väärtusetud asjad me elust, kui laseme Pühal Vaimul teha oma tööd.
Jim Cymbala alustas Brooklyn’i Tabernacle kogudusega väikeses, viletsas seisus hoones, mis asus kahtlases linnaosas ja kuhu kuulus algul vaid 20 liiget. Põlise Brooklyn’i asukana on ta nii David kui Gary Wilkersoni pikaajaline sõber.

neljapäev, 25. mai 2017

VAID JEESUS TOOB ELU

Jumal mõtleb seda tõsiselt, kui ütleb: „Sest patu palk on surm.“ (Roomlastele 6:23)
Paulus toob läbi kogu Rooma kirja 8 ptk’i välja patu hävitava reaalsuse. Ta ütleb: „Kui elate oma lihaliku loomuse järele, siis surete. Ainuüksi ihadest ja tunnetest lähtumine viib surma. Te ihud on tänu patule surnud.“ Ehk lühidalt öeldes – surm tähendab elu puudumist. Ja ainult Jeesus on see, kes saab tuua elu, kuulutades: „Mina olen ülestõusmine ja elu.“ (Johannese 11:25)
Kuna uskmatutel puudub elu, viib kõik, mida nad taga ajavad, surma. See on ka põhjus, miks nii paljud pöörduvad alkoholi ja uimastite poole. End pilve tõmbamine pole enam niivõrd pidu, kuivõrd püüe tuimestada patu poolt põhjustatud valu. Valu, mis lähtub tõelisest tühjusest.
„Olles oma mõtlemisega sattunud pimedusse ning võõrdunud Jumala elust neis oleva teadmatuse ja südame paadumuse tõttu. Nende tunnetus on nüristunud ja nad on loovutanud end kõlvatusse tegema ahnelt kõike roppust.“ (Efeslastele  4:18–19). Milline kohutav olukord, mida Paulus kirjeldab. Ta ütleb: „Need inimesed on nii andunud maailma naudingutele, et nad isegi ei tunne enam midagi.“ Ehk teisisõnu: nad on muutunud nii tuimaks igasuguse Jumala elu tunnetuse suhtes. Ometi sirutub Jumal oma armus iga tuimaks muutunud hinge poole.
Paulus loob kontrasti nendega, kes on Kristuse ihus: „Teie ei ole aga niimoodi Kristust tundma õppinud,  kui te üldse olete temast kuulnud ja temas õpetatud, nii nagu tõde on Jeesuses. Teil tuleb jätta oma endise eluviisi poolest vana loomus, kes laostub petlike himude käes, ning saada uueks oma mõttelaadilt.“ (Efeslastele 4:20-23). Pauluse sõnum siin on väga selge: „Te võite ärgata surnuist ellu. Te võite saada muudetud. Te võite saada osa uuest elust.“ Milline lootus!

kolmapäev, 24. mai 2017

TA ON USTAV PÄÄSTMA

Paulus oli kord Efesose linnas jutlustamas. Linnas, mis kummardas Diana nimelist jumalannat.  Efesose hõbesepad olid ajanud kokku terve varanduse, müües selle jumalanna väikesi kujukesi. Kuid kui Paulus platsi ilmus, kuulutas ta: „Teil on vale jumal. On vaid üks tõeline Jumal, kelle Poeg elas ja suri, nii et need, kes on surnud oma pattudes, võiksid elada.“
Hõbesepad olid raevus, kuna mõistsid, et nende elatise teenimine on kaalul. Nii õhutasid nad Pauluse kinni võtmiseks üles suure hulga rahvast, olles otsustanud ta tappa (vt Apostlite teod 19:24-31). Paulus oli kindel, et ta lüüakse maha, nii et surmaga silmitsi seistes, kuulutas ta: „Meid koormati üliväga üle meie jõu, nii et me koguni kahtlesime oma ellujäämises.“ (2 Korintlastele 1:8). Ja lisas siis selgituse: „Jah, meil oli meie endi arvates surmakäsk juba käes, et me ei loodaks endi, vaid Jumala peale, kes surnud üles äratab.“ (2 Korintlastele 1:9). 
Oled sa kunagi olnud sama maha surutud kui Paulus? Lausa üle oma jõu? Oled sa kunagi olnud nii kutu, et sul pole enam jõuraasugi ja omadega nii meeleheitel, et sa pole isegi enam kindel, kas ellu jääd? Kui Paulus ütles: „kahtlesime oma ellujäämises“, pidas ta silmas, et ta seisis silmitsi surmaga: „Meil oli…surmakäsk juba käes.“
Kuid Jumal astus mängu ja päästis ta. Olles kogenud seda imet, kirjutas Paulus Efesose kogudusele: „Mind on surnuist üles äratatud. Issand tõmbas mu hauast välja. Vaatasin põrguga tõtt, kuid Jumal tõstis mu üles!“ Ehk teisisõnu tunnistas ta: „Issand päästis mu tohutust surmast ja teeb seda jätkuvalt. Nii on Ta ka ustav tegema seda tulevikus.“

teisipäev, 23. mai 2017

JUMALAST LÄHTUV ÜLESTÕUSMISE ELU

Kristlastena me usume Jeesuse Kristuse ülestõusmisesse. Peale Jeesuse ristilöömist sisenes Püha Vaim hauda, kus Ta lebas ja äratas Ta surnuist üles. See on ka põhjus, miks laulame Ülestõusmispühade ajal sellest, et Kristus tõusis hauast, võidutsedes oma vaenlaste üle ja valitsedes igavesti kõigi oma pühadega.
Ühtlasi usume me sedagi, et läbi Kristuse väe äratatakse meidki üles. See sünnib siis, kui Jeesus siia maa peale tagasi tuleb. Piibel ütleb, et me muutume vaid silmapilguga (vt 1 Korintlastele 15:52). Püha Vaim tõstab meid siit maa pealt kadumatus ihus üles, viies meid otse Jumala ligiollu. See on see ülestõusmise vägi, mida Paulus oma kirjades kirjeldab. Jumala vägi, mis äratab surnud üles!
Tahan näidata sulle, et Jeesus äratab surnuid veel tänapäevalgi. Räägin siinkohal ülestõusmise elust, mille Jumal kingib kõigile, kes on vaimselt surnud. Paulus kirjeldab taolist eluandvat väge oma kirjas Efeslastele:
„Jumal on teinud elavaks ka teid, kes te olite surnud oma üleastumistes ja pattudes, milles te varem käisite selle maailma ajastu viisil, vürsti viisil, kellel on meelevald õhus, vaimu viisil, kes nüüdki on tegev sõnakuulmatute laste seas; kelle seas ka meie kõik varem käisime oma lihalikes himudes, tehes liha ja mõtete tahtmist mööda, ning me olime loomu poolest viha lapsed nagu teisedki. Aga Jumal, kes on rikas halastuselt, on meid koos Kristusega teinud elavaks oma suure armastuse pärast, millega ta meid on armastanud, kuigi me olime surnud üleastumistes - armu läbi te olete päästetud! -, ning on meid koos temaga üles äratanud ja asetanud taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses.“ (Efeslastele 2:1–6).

esmaspäev, 22. mai 2017

JEESUS TAHAB LÕHKUDA VANAD MUDELID - Gary Wilkerson

Hirmu sidumine võib takistada meil astuda välja usus. Kuid Jeesusel on lahendus me hirmule. Ta kuulutas lehtmajade püha aja: „Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu! Kes usub minusse, nagu ütleb Kiri, selle ihust voolavad elava vee jõed.” (Johannese 7:37-38).
Kui me hirmunud süda saab värskendatud, on üks asi, mis me südameisse voolab, julgus. „Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks.“ (Filiplastele 4:13). Suur hulk kristlasi teab seda salmi kui kallist tõotust. Kuid see on nii palju enamat – see on reaalsus. Ehk siis selleks, et kuulutada inimestele Jeesusest, ei pea me julgust kuidagi üles õhutama, vaid Jeesus ise annab selle meile. Mis veelgi enam – Ta täidab meid sellega ülevoolavalt.
See muutus sünnib kahel moel: 1. läbi olukordade värskenduse ja 2. läbi tuumiku värskenduse. Kui Jumal värskendab me olukordi, muudab Ta kõiki vanu mudeleid. Vaatame kahte levinud valdkonda selles: raha ja abielu. Kui oled sattunud rahalistesse raskustesse, võib Ta värskendada sind läbi selle, et paljastab su mitteterved kulutamisharjumused ja õhutab sind muutma neid. Ta võib juhtida sind otsima finantsnõu, mille kaudu asendada vanad mudelid ja olla tark majapidaja.
Kuid Ta võib tahta lõhkuda ka vanad mudelid su abielus. Mudelid, mis hoiavad sind kui kalgilt ja mittemeeldivatel viisidel kinni. Liiga palju on paare, kes ütlevad teineteisele: „Sa oled alati selline!“ või „Sa tegid seda viis aastat tagasi!“ või „Sa ei muutu ka kunagi!“ Oluline küsimus kõigi paaride jaoks on: „Kuidas uskuda parimat oma abikaasast, tegeledes samal ajal radikaalselt me probleemidega?“ Kõik saab alguse värskendusnupust. Vaid vähesed suhteprobleemid saavad lahendatud üle öö - enamus neist vajab järjekindlat armu iga päev.
Kuid pidage meeles – Jeesus on valmis värskendama meid rikkaliku armuga igakord, kui seda vajame.

laupäev, 20. mai 2017

SÕDIDES VAENLASEGA SILMAST SILMA - Nicky Cruz

Ühes kõige enam tsiteeritud ja samas vääriti mõistetud kuningas Taaveti psalmis ütleb ta järgmist: „Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga; su karjasekepp ja su sau, need trööstivad mind.“ (Psalmid 23:4). Ma ei usu, et Taavet oleks palunud Jumalal kõrvaldada kogu see kurjus. Pigem palus ta tõuget lahingu suunas, et olla sunnitud seisma silmast silma vaenlasega. Ta oli valmis astuma Saatanaga lahingusse ja mitte pugema peitu ta eest!
Kui apostel Paulus inspireeris oma usuvendi pidama meeles oma eesmärki kristlastena ja nende tasu taevas, ütles ta neile: „Julgustage siis üksteist nende sõnadega!“ (1 Tessalooniklastele 4:18). Ehk teisisõnu ütles ta: “Suruge üksteist edasi ses ühises lahingus hingevaenlase vastu.“ Ühtlasi ka, kui Jeesus tõotas oma jüngritele Trööstija tulekut peale Tema surma, oli seegi kui ettekuulutus sõjast. Püha Vaim pidi nii inspireerima kui valmistama neid ette rindejooneks vaimses sõjas. See on see Jumala Vaimu sfäär, mis on vägagi ehe ja samas liiga harva mõistetud ning omaks võetud.
Kui tahad näha Jumala Vaimu töötamas täies aus siin maa peal, võta ette reis lahingu rindejoonele, kus käib intensiivne lahing hea ja kurja vahel – lahing inimhingede pärast. Kui tahad kogeda Saatana viha, veeda pisut aega tema „marjamaal“, rääkides inimestele, keda ta ahelais hoiab, Jeesusest. Vaata, kuidas ta tõstab oma koletisliku pea, püüdes hirmutada ja pilgata sind. Sest miski ei aja teda rohkem marru ja ärevile, kui vaid ükski Jumala lastest läheb armu taskulambiga tema pimedasse vangikoopasse. See on koht, kus ta sõdib kõige tugevamini ja kus Püha Vaim särab kõige võimsamalt.
Nicky Cruz, rahvusvaheliselt tunnustatud evangelist ja viljakas raamatute autor, pöördus Jeesuse Kristuse poole 1958 aastal New York Citys peale David Wilkersoniga kohtumist. Enne seda oli ta elanud vägivaldset ja kuritegelikku elu. Tema dramaatiline pöördumislugu ilmus esmalt D.Wilkersoni raamatus „Rist ja pussikangelased“ ja hiljem juba tema enda bestselleris „Jookse, poiss, jookse.“

reede, 19. mai 2017

NÄHES JA TUNDES JUMALA ARMASTUST

Kui kurb see ka poleks, on usuline maailm olnud aastasadu lõhenenud. Kohutav lahkmeel on lõhkunud kristlaste omavahelisi suhteid läbi põlvkondade. Vend on tõusnud venna ja õde õe vastu ning terved kirikkonnad on saanud laastatud.
Kuid tõde on see, et oma venna siiras armastamine on võimalik vaid siis, kui suudan temaga õlg õla kõrval Jeesust kiita. Tean, et armastan oma venda tõeliselt vaid siis, kui suudan täie kindlusega seista Kristuse trooni ees ja teada, et mu südames pole vähimatki oma venna vastu. Ja ma tean, et armastan oma venda tõeliselt vaid siis, kui mu südames on sama armastus ta vastu, mida Jeesus on mulle osutanud.
Seega, kuidas siis tõeliselt armastada üksteist nagu Kristus meid armastab?
See on võimalik siis, kui andestame neile, kes on meile haiget teinud. Nõnda nagu Kristus on meile andestanud.
See on võimalik siis, kui sirutume kõigi tagasilangenute poole, tehes kõik, mis meie võimuses, et neid taastada.
See on võimalik siis, kui seame teised ettepoole iseendast.
Armas Jumala püha, ma anun sind täna: pane maha kogu kibestumine, riid ja lugupidamatus. Ära takista Jumala õnnistuste voolu oma elus ja kodus. Täida Tema uut käsku, mille Ta on andnud ja pea meeles Tema Sõna: „Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate.” (vt Johannese 13:35). Kadunud hinged näevad ja kogevad Jumala armastust läbi Tema sõnakuulelike, rõõmsate ja ohvrimeelsete laste – läbi Tema koguduse. Aamen.
„Ega tee midagi kiusu ega auahnuse pärast, vaid peate alandlikkuses üksteist ülemaks kui iseennast.“ (Filiplastele 2:3)