Postitused

Kuvatud on kuupäeva mai, 2009 postitused

TERVITUSED MEIE KALLI ISSANDA JEESUSE NIMEL

KRISTUS VALITSEB!

JUMAL ON USTAV IGAL AJAL

PAISTKU JUMALA ARMASTUS TE ÜLE

JUMAL EI OLE MEID IIALGI ALTVEDANUD

ANDKU JUMAL SU SÜDAMESSE HINGAMIST JA RAHU

SAATANAL POLE VÄHIMATKI ÕIGUST KIUSATA SIND JA SU PERET. USALDA JUMALAT, ET TEMA PÄÄSTAB TEID!

ISSAND ÕNNISTAGU SIND JA HOIDKU SIND

MU PALVE ON, ET TE NAUDIKS ISSANDA LIGIOLU

HÕISKA JA RÕÕMUSTA ISSANDAS!

TERVITUSED MEIE KALLI KRISTUSE NIMEL

VALITSEGU JUMALA RAHU SU SÜDAMES

TERVITUSED MEIE VÕRRATU ISSANDA NIMEL

SINU LAHING KUULUB ISSANDALE (vt. 2 Ajaraamatu 20:15)

JÄÄGU JUMALA RAHU TEISSE

JUMALALE KUULUB KOGU KIITUS JA AU

TÄNU JUMALALE TEMA IMELISE ARMU EEST

JUMALA ARMASTUS OMA RAHVA VASTU EI HÄVI IIALGI

ME KIIDAME OMA ISSANDA JEESUSE KRISTUSE NIME

JUMAL ÕNNISTAGU SIND JA ANDKU SULLE OMA RAHU