ISSAND JEESUS, TULE RUTTU, TULE VARSTI!

Jeesus kuulutab Ilmutuse raamatus: ”Ja vaata, ma tulen peagi! Õnnis on see, kes hoiab alal selle raamatu ennustuse sõnu!" (Ilmutuse 22:7). Viis salmi hiljem ütleb Ta uuesti: ”Vaata, ma tulen varsti ning toon igaühele palga, ma tasun igaühele tema tegude järgi.” (Ilmutuse 22:12)


Siin on aga kõigi nende südamehüüe, kes ootavad Jeesuse tagasitulekut: Vaim ja mõrsja ütlevad: "Tule!"” (Ilm.22:17). See viitab Kristuse pruudile, mis tähendab kõiki usklikke üle maailma. Usklikke, kes on uuestisündinud ja Jeesuse veres pestud.


Sa võid nüüd küsida: “Ma saan aru, et see on usklike südamehüüe, aga miks peaks Vaim ütlema: Tule!”?” Aga seetõttu, et see on Püha Vaimu viimane palve, kuna ta teab, et tema töö siin maa peal on peaaegu lõpule jõudmas. Nõnda nagu Jumal andis Paulusele ja Peetruselegi teada, et nende aeg siin maa peal saab olema üürike, nõnda hüüab Vaimgi: ”Tule, Issand Jeesus!”


Kust kuulda sellist Vaimu hüüdu aga tänasel päeval? See kõlab läbi nende häälte, kes on asetatud taevasesse seisusesse Kristusega, kes elavad ja käivad Vaimus ning kellede ihud on Püha Vaimu templid. Just nende sees ja nende läbi hüüab Vaim: ”Tule ruttu, Issand, tule!”


Millal oli viimane kord, mil sina palusid: ”Issand Jeesus, tule ruttu, tule varsti!”? Isiklikult võin öelda, et mina küll ei mäleta, millal ma üldse oleks niimoodi palunud. Ma isegi ei teadnud, et ma võiksin kiirendada Kristuse tagasitulekut, lubades Vaimul paluda seda palvet läbi minu! Ometigi annab Peetrus meile tõestuse selle võrratu tõe kohta: ”...oodates ja kiirendades Jumala päeva tulemist, mil taevad põledes lagunevad ja algained lõõmates ära sulavad.” (2 Peetruse 3:12) Kreeka keeles tähendab see kiirendamine ”kiiruse lisamist, takka ajamist”. Seega annab Ppeetrus teada, et meie ootusärevad palved kiirendavad, annavad hoogu juurde ja ajavad Isa takka saatmaks oma Poega kiiremini tagasi maa peale.


Kuid samas on Issanda armuline kannatlikkus see, mis määrab ära Tema tagasituleku. Kas see tähendab siis seda, et me ei peaks paluma Jeesuse tagasituleku pärast? Sugugi mitte! Kristus ise ütleb meile, et: ”...need on ahistuse päevad, milliseid pole olnud loomise algusest, mille Jumal on loonud, kuni praeguse ajani, ega tulegi enam. Ja kui Issand ei oleks nende päevade arvu kahandanud, siis ei pääseks ükski, kuid valitute pärast, keda tema on ära valinud, on ta kahandanud neid päevi.” (Markuse 13:19-20) Kujuta ette, mis juhtuks, kui Kristuse pruut ärkaks üle kogu maailma ja palvetaks vaimus: ”Tule Jeesus!”