USU TAASTUMINE

Mul on eriline sõnum kõigile neile, kes seisavad silmitsi võimatustega. Usu taastumine sõltub suuremast ilmutusest meie Taevase Isa armastuse kohta, mida Ta meie vastu tunneb.
„Issand, sinu Jumal, on su keskel, kangelane, kes aitab. Ta rõõmustab sinu pärast väga, ta uuendab oma armastust sinuga, ta tunneb hõisates sinust rõõmu.“ (Sefanja 3:17). Selles salmis peitub üks auline ilmutus Jumala vankumatust armastusest oma laste vastu. Piibel ütleb meile, et Ta hingab ja rõõmutseb oma armastuses meie vastu!

Jumalal pole vähimatki kahtlust oma armastuse suhtes meie vastu. Ta on oma armastuse kinnitanud – otsekui paika pannud – ja Ta ei võta seda kunagi tagasi. Veelgi enam, meile öeldakse, et Jumal on nii rahulolev oma armastuse suhtes meie vastu, et Ta lausa tunneb hõisates sellest rõõmu.

Kujutad sa seda ette? See on konkreetne taevalik kinnitus Jumala heameelest sinu suhtes. John Owen on tõlgitsenud seda salmi järgnevalt: „Jumal lausa kargab ülevoolavast rõõmust!“
Veelgi enam – Paulus ütleb meile, et kõik, mis on väljaspool jumalikku tahet – kõik segadus ja uskmatus – saab muutuma Jumala armastuse palge ees. „Kui aga Jumala, meie Päästja heldus ja inimesearmastus ilmus...“ (Tiituse 3:4)

Sellele eelnevas salmis ütleb Paulus: „Meiegi olime kord ju arutud, sõnakuulmatud, eksijad...“ (Tiituse 3:3). Ehk teisisõnu: „Kõik oli korrast ära. Meie usk ei olnud selline, mis oleks suutnud ületada kõik, kuid siis said Jumala heldus ja armastus ilmsiks, mida Isa jagas meile rikkalikult läbi oma Poja Kristuse.“

Kui Paulus räägib Jumala armastuse „ilmumisest“, kasutab ta kreekakeelse sõna juurt, mis tähendab „katma“. Ehk lühidalt öeldes: Jumal vaatas ülevalt alla me peale, kes me olime väsinud vaevatud hinged täis hirmu ja kartust ning kattis meid ilmutusega, mille sõnum oli: „Minu armastus päästab teid. Hingake ja rõõmustuge minu armastuses teie vastu.“
Ma tänan Jumalat selle päeva eest, mil Tema armastus „ilmus“ mulle. Mitte ükski usk ei suuda seista vastu võimatustele enne, kui absoluutselt kõik – iga probleem ja mure – on usaldatud meie Isa armastavasse hoolde. Kui minu olukorrad on kõige hullemad, pean ma lihtsalt hingama usus.