PALUGE LÕIKUSE ISSANDAT

Kui Jeesus vaatas ajale, mis jäi Tema enda eluaja ja kogu aegade lõpu vahele, paljastas Ta üsna kohutava olukorra. Ta ütles oma jüngritele: "Lõikust on palju, töötegijaid aga vähe.“ (Matteuse 9:37)

Lugedes neid sõnu, mõtlen ma endamisi: „Mis on siis lahendus? Kuidas kasvatada üles rohkem töötegijaid, et saata neid välja rahvaste sekka?“ Jeesus vastas sellele küsimusele juba järgmises salmis, öeldes, et: keegi peab paluma, et need töötegijad läheksid lõikust sisse tooma. „Paluge siis lõikuse Issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele!" (Matteuse 9:38)

Sa võid ehk mõelda, et uksed on sulgumas erinevais paigus üle maailma.“See võib olla isegi tõsi, kuid samas ei oma mingit tähtsust, kui suletud mõni rahvas sulle tunduda võib, sest kui Jumal oli võimeline kukutama Berliini müüri ja kiskuma maha mitmeid muid takistusi, ei suuda Teda peatada ka miski muu viimaks täide oma tööd ja tegevust!

1980-ndatel aastatel, kui meie teenistuse peakontor asus Texases, palusin ma terve aasta Jumala poole, et Ta saadaks kellegi New York City’sse rajama kogudust Time Square’l. Ma tõotasin, et ükskõik keda Jumal ka ei valiks, ma olen nõus aitama kaasa raha kogumisel, koosolekute läbiviimisel ja toetuste leidmisel. Ja ometigi, ajal, mil mina palusin, et Jumal saadaks kedagi sellele konkreetsele tööpõllule, pani Jumal kogu selle olukorra hoopis mu enda südamele.

Tänu palveväele saadeti apostel Paulus misjonärina välja. See juhtus Antiookias, kus koguduse juhid olid palumas lõikuse pärast (vt. Apostlite teod 13:2-6). Pauluse esimene misjonireis sai alguse palvekoosolekult. See oli jumalameeste sõnakuulelikkuse otsene tulemus Kristuse sõnadele paluda lõikuse Issandat saatmaks välja töötegijaid.

Sama kehtib ka tänapäeval. Ka meie peame paluma lõikuse ja töötegijate pärast nõnda nagu need pühad mehed Antiookias kord tegid. Sest fakt on see, et meie palvete peale, hakkab Püha Vaim otsima neid, kes igatsevad olla kasutatud Issanda poolt, et panna neile teatud asju südamele. Ta on puudutamas inimesi kõikjal, eraldades neid oma teenistuseks.

Matteuse 8 peatükis tuli sõjaväepealik Jeesuse juurde leidmaks tervenemist oma surevale sulasele. „Ja Jeesus ütles väeülemale: "Mine! Nagu sa oled uskunud, nõnda sündigu sulle!" Ja tema teener paranes selsamal tunnil.“ (Matteuse 8:13). Ma usun, et sama lugu juhtub kõigiga, kes paluvad lõikuse pärast. Samal ajal, kui meie oleme palumas Jumalat saatmaks välja töötegijaid, õhutab Püha Vaim kedagi kusagil ja see ei oma vähimatki tähtsust, kus. Võimas tõde peitub selles, et meie palveid kasutatakse saatmaks välja töötegijaid.