HEITUMINE

Kui me oleme haiget saanud või hirmunud; kui me tunneme end üksikuna ja eluolukorrad löövad pea peal lainetena kokku, pöördume me kiiresti eemale oma tõelisest rahu –ja võidu allikast ning püüame leida inimlikke lahendusi. Kui traagiline! Me ju teame, et Jumal on endiselt troonil, oodates, mil me Teda appi hüüame. Me teame, et ainuüksi Jumalal on kõik vastused ja lahendused meie vajadustele. Me isegi tunnistame oma kristlastest sõpradele, et: „Ma tean, et pean paluma! Ma tean, et Jumalal on kõik vastused! Ma tean, et pean valama välja selle kõik just Tema ees!“

Suurim heitumus väljendub just nimelt hirmus ja meeleheitele järgi andmises, ignoreerides oma armastava Isa kõikvõimsust ja ustavust. Jumal ütles Iisraelile: „…te nägite, et ma taevast teiega rääkisin…Kõigis paigus, kus ma käsin oma nime kuulutada, tulen ma sinu juurde ja õnnistan sind.“ (2Moosese 20:22,24). Kuid Iisrael vastas: "Jumal on unustanud, ta on oma palge peitnud…" (Psalmid 10:11) Aga Siion ütleb: "Issand on mu maha jätnud, Jumal on mu unustanud." (Jesaja 49:14).

Oled ehk sinagi meeleheitel kristlane? Sa tõepoolest oled, kui oled eiranud Jumala imelisi tõotusi ja kahelnud Tema võimes neid täita! Ta on tõotanud: „Kas naine unustab oma lapsukese ega halasta oma ihuvilja peale? Ja kui nad ka unustaksid, ei unusta mina sind mitte. Vaata, ma olen sind märkinud oma peopesadesse, su müürid on alati mu silme ees.“ (Jesaja 49:15-16).

Sa jääd alati mahasurutuks, kui kannad pidevalt kaasas mõttetuid süü, -hirmu, -üksilduse, -ärevuse -ja rahutuse koormaid ja seda kõike vaid seetõttu, et keeldud hingamast Jumala imelistel tõotustel.

Jumal ei tee oma laste üle nalja, kui on öelnud, et: „Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks - neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud.“ (Roomlastele 8:28). Ka ei ole petlik Jumala järgmine tõotus: „Issanda silmad on õigete poole ja tema kõrvad nende appihüüdmise poole. Õiged kisendavad ja Issand kuuleb ning tõmbab nad välja kõigist nende kitsikustest.“ (Psalmid 34:16, 18).

Seetõttu ei tohiks me muutuda rahutuks ning käituda vastavalt oma tunnetele. Kui me sattume raskustesse, paludes Jumalalt armu ja abi, aktiveerub kogu taevas meie heaolu nimel. Kui vaid Jumal saaks meile näidata kogu vaimselt maailma ja kõiki neid häid asju, mis Tal on varuks kõigi nende jaoks, kes hüüavad Tema poole ning usaldavad Teda! Oleks see alles vaatepilt!