JUMAL LÕPETAB SÕJAD

"Kes lõpetab sõjad maailma otsani…“ (Psalm 46:9).

Milline võrratu uudis jumalalapsele, kes on olnud vintsutatud ja kurnatud hinge sõdade poolt! Lahingud minu hinges on Jumala lahingud ja ainuüksi Tema saab need ka lõpetada! Minu Taevane Isa ei lase mu lihalikul loomusel või Saatanal vedada mind lõksu. Minu sõjad on selgelt defineeritud Jakoobuse poolt, kes kirjutas: „Kust tulevad siis sõdimised ja kust tülid teie keskel? Eks nad tule sealt, teie ihuliikmetes sõdivatest lõbuhimudest?“ (Jakoobuse 4:1). Nende himude alla käivad ka saamahimu, uhkus ja kadedus.

Jumalamehed on läbi sajandite küsinud ühte ja sama küsimust: „Kas see himude lahing üldse kunagi lõppeb mu sees?“ Ja kas pole see mitte see sama küsimus, mida paljud need, kes Jumalat täie südamega armastavad, samuti enestelt küsivad?

Vastus sellele on, et otse loomulikult see sõda peab lõppema ja lõppebki, tuues endaga kaasa suurima rahu, mida eales tuntud. Kuid kuidas see sõda siis lõppeb ja kes selle lõpetab? Sest kui see on minu lahing ja minu vastutus see lõpetada, siis peab Jumal ka näitama mulle, kuidas seda teha? Kui see aga on Tema lahing, siis on see ka Tema rida see omal ajal ja omal viisil lõpetada, andes mulle rahu seniks, kuni lahing veel käib ja teadmist, et vaatamata kõigele, Ta armastab mind siiski.

Jakoobuse poolt kasutatud kreekakeelne sõna stratenomai viitab lahingule lihalike kalduvuste vastu; viitab sõdurile sõjas. See sõna tuleneb juurest stratia, mis tähendab väehulka või laagrisse jäänud sõjaväge. Kas mitte Taavet ei rääkinud meie vastu suunatud sõjaväest? Meie lihalikud kalduvused ründavad meid kui sõjavägi; kuri jõuk, kelle peamiseks eesmärgiks on hoida meid kesk’ keeristormi, suruda meid maha ja hävitada meie usk läbi hirmu ja uskmatuse me mõtetes ja südames.

Kui uurida lähemalt heebreakeelset tähendust sõnale „sõda“ Psalmis 46:10, annab see meile põhjust rohkeks rõõmustamiseks. See sõna on milchamah, mis tähendab millestki toituma, ammutama, midagi kugistama. Ehk, mida Jumala Sõna meile siin ütleb, on lihtsalt imeline: Jumal peatab vaenlase, et ta ei saaks meid enam endasse haarata või meid alla neelata. Ta ei lase enam himul toituda meist või saada jagu meist. Seetõttu ole julge! Jumal lõpetab meie himude sõja. See on Jumala lahing ja Tema ei kaota kunagi!