PÜHADUS

Kui ma räägin Kristuse täielikust usaldamisest, siis seda mitte ainult pääste kontekstis, aga ka Tema alalhoiu kontekstis ja väes. Me peame usaldama Püha Vaimu, kes hoiab meid ja muudab meid Jeesuse sarnaseks.

Mõtle omaenda tunnistuse peale. Oli aeg, mil sa tänu oma kurjadele teedele olid Jumalast täiesti võõrdunud ja äralõigatud. Mida head sa ka tegid, et saada õigeks Jumala ees? Mitte midagi! Mitte keegi pole veel ise suutnud päästa end!

Nõnda samuti pole keegi suutnud ka muuta või hoida end pühana. Me käime igapäevaselt Kristuse pühaduses vaid tänu usule ja usaldusele Jumala Sõna vastu, mis ütleb, et: „Kui sa oled Kristuses, siis sa oled sama püha kui Tema!“

„Ka teid, kes te varem olite Jumalast võõrdunud ja oma mõtlemise poolest tema vaenlased oma kurjade tegudega, on Kristus lepitanud nüüd oma lihalikus ihus surma läbi, et teid seada pühadena ja veatutena ja laitmatutena Jumala palge ette, kui te vaid jääte kindlaks ja rajatuks usule ega lase end kõrvale viia evangeeliumis olevast lootusest, mida te olete kuulnud ja mida on kuulutatud kogu loodule taeva all ja mille teenriks olen saanud mina, Paulus.“ (Koloslastele 1:21-23).

Pane tähele mõtet: „kui te vaid jääte kindlaks ja rajatuks usule“. Ehk teisisõnu ütleb Jeesus: „Jätka minu usaldamist ja usus elamist ja mina sean sind pühana, veatuna, laitmatuna Jumala palge ette.“

Mu armsad, see kõik on Püha Vaimu pühitsev töö. Kui Püha Vaim annab sulle väe suretada kõik lihalikud teod, juhib Ta sind ka oma kindla meele ja lohutusega.

On ainult üks viis, kuidas olla püha: Kristuses! Seetõttu ei või ka ükski usklik olla „püham kui sina“. Pühadusel ei ole erinevaid tasemeid, vaid küpsusel on. Seetõttu võid sa olla alles verinoor kristlane, kuid olla sellegipoolest täielikult püha Jeesuses. Seetõttu on ka rumal mõõta end kellegagi, keda sa võib-olla pead eriti „pühaks“. Meid kõiki mõõdetakse vaid ühe mõõdupuuga ja selleks on Kristuse pühadus. Ja kui me oleme Temas, mõõdetakse Tema pühadust meile kõigile ühe mõõduga.

Seetõttu ära vaata enam kunagi mõne teise kristlase peale, öeldes: „Oh oleks ma ometigi sama püha kui tema!“ Jah, sa võib-olla pole sama distsiplineeritud või ei oma sarnast palveelu kui tema; sul võib olla ka rohkem võitlusi ja sa teed vigu, mida tema ei tee, kuid sellest hoolimata – ta ei ole Isa silmis rohkem väärt kui sina! Seetõttu ära võrdle end kellegagi, sest mitte keegi pole Isa poolt nii palju armastatud kui sina!

Seetõttu, armas Jumala püha: võta kingad jalast ja heida ära iseendale toetumine, sest pinnas, millel sa elama peaks, on järgmine: „Ma võtan vastu pühaduse, mis on Jeesuses Kristuses ja ma olen osa Tema ihust. Mu Isa näeb mind pühana, sest ma elan Temas.“