LAITMATU ELU VÄGI

“Teie ja Jumal olete tunnistajaks, kui vagalt ja õiglaselt ja laitmatult me oleme käitunud teiega, kes te usute.” (1 Tessalooniklastele 2:10).

See on ikka üks võimas julgustükk kutsuda Jumalat tunnistajaks oma pühadusele! Paulus kuulutas ilma vähimagi kõhkluseta ja uhkustundega kõigile Tessaloonika usklikele: „Mina ja mu kaastöölised oleme elanud laitmatult nii teie kui Jumala ees. Meie teod on olnud puhtad ja õiged. Ja Jumal ise, nii nagu teiegi, olete olnud tunnistajateks meie pühale käitumisele. Te ise olete näinud, et me oleme elanud püha ja laitmatut elu nii Jumala kui inimeste ees!“

Paulus oli mõjuvõimas jutlustaja ja ta teadis ka, milles peitus tema mõju saladus, mis suunas rahvast Jumala poole. Ta võis seista julgelt iga elava hinge ja võimu ees ning tunnistada: „Ma elan igat oma päeva püha Jumala valvsa pilgu all. Ma käitun otsekui Ta pühad silmad oleks kinnitatud mulle ja seetõttu võite te kõik olla tunnistajateks minu laitmatust elust!“

Apostli igatsuseks oli, et iga usklik võiks omada seda sama väge, mida temagi omas, mis viis rahvast lähemale Jumalale. Ta palus nii ööd kui päevad, et Jumala rahvas oleks rajatud pühalt ja laitmatult Jumala palge ees: „et kinnitada teie südameid olema pühaduses laitmatud Jumala ja meie Isa palge ees, kui meie Issand Jeesus tuleb kõigi oma pühadega.” (1 Tessalooniklaste 3:13).

Üks rikas noormees, kes kord Jeesuse juurde tuli, oli käitunud õigesti oma nooreeast alates ja pälvis sellega Jeesuse armastuse ning austuse (vt.Matteuse 19:16-20). Kuid ometigi jäi tal millestki puudu ja see „miski“ on miski, mis muudab kõik! Armsad, kui teie sõnad ja teod ei ole kantud sellest samast eesmärgist, ei saa te iialgi olema laitmatud Jumala ja inimeste ees. Ja see eesmärk on: “Et meie Issanda Jeesuse nimi kirgastuks teis.” (2 Tessalooniklaste 1:12)

See on, mis motiveeris Paulust elama laitmatut elu: ta kaitses kiivalt Jeesuse nime ja au! Ta teadis, et kõik, mis tal oli, tuli rajada sellele alusele, sest kogu inimlik headus on vaid kui räpased räbalad! Laitmatut elu eristab tavalisest elust põlev igatsus austada Jeesuse nime kõigi inimeste ees.