TÄIELIK VÕIT

„Ja ammonlased läksid üle Jordani sõdima ka Juuda, Benjamini ja Efraimi soo vastu; ja Iisraelil oli väga kitsas käes.“ (Kohtumõistjate 10:9).

Jumal oli kasutanud ammonlasi korrigeerimaks Iisraeli patte (vt. Kohtumõistjate 10:6-8) ja nüüd oli nende sõjavägi suundumas otse Iisraeli vastu! Jumala rahvas oli kohkunud ja hirmul ning hakkas oma patte üles tunnistama: „Siis Iisraeli lapsed ütlesid Issandale: "Me oleme pattu teinud! Talita sina meiega, nagu see sinu silmis hea on, aga päästa meid praegu!"“ (Kohtumõistjate 10:15). Rahvas oli nii oma pattudest haaratud, et nad ei osanudki midagi enamat Jumalalt paluda kui vaid seda, et Too neid päästaks. Nende palve oli lihtsaimast lihtsam: „Issand, päästa meid vaid see üks kord! Ära lase me vaenlasel meid võita!“

Nad palusid vaid ühtainust võitu, kuid Jumalal oli midagi enamat plaanis ja Ta vastas võimsasti üle nende palvete! Seetõttu ei kogenud Iisrael vaid kaitset, vaid ka võitu, vallutades ammonlased! „Siis Jefta läks ammonlaste vastu, et nendega sõdida, ja Issand andis nad tema kätte. Ja ta lõi neid väga suures tapluses Aroerist kuni Minniti teelahkmeni, kahtkümmend linna, ja kuni Aabel Keramimini; nõnda alandati ammonlased Iisraeli laste ees.“ (Kohtumõistjate 11:32-33). Jumal ainuüksi ei päästnud Iisraeli, vaid andis neile ka julguse ja juhised, kuidas võita ammonlasi! Nad alistasid nad sellest hetkest alates ega kogenud nendepoolset tülitamist enam kunagi! Nad saavutasid täieliku võidu!

Nõnda samuti tahab Jumal vastata ka oma tänapäeva laste palvetele! Enamus kristlasi palub: „Issand, kingi mulle võit vaid selles ühes lahingus!“, kuid Jumal vastab ja ütleb: „Ma annan sulle selle võidu, kuid samas on mul sulle nii palju enamat. Ma tahan alistada su vaenlased, kuid mitte ühekordse võidu läbi, vaid täieliku ja lõpliku võidu läbi!“

Mu armsad, Ta tahab anda teile väe mitte vaid kuidagimoodi toimetulekuks, aga vaenlase alistamiseks! Ta ei taha, et te ainuüksi ületaksite patu, aga oleksite täielikud võitjad patu üle. Et teil poleks ainuüksi elu, aga kõike ülirohkesti. Mitte ainuüksi rõõm, aga kirjeldamatu rõõm ja täielik au. Mitte olla vaba hirmust vaid päevaks, nädalaks või kuuks, aga kogu eluks!