JUMAL TÕOTAB TAASTADA

On tõsi, et kuningas Taavet maksis kõrget hinda oma patu eest. Ta muide kuulutas iseendale kohtuotsust ette, öeldes prohvet Naatanile, et rikas mees, kes varastas vaese mehe lamba, peab selle neljakordselt hüvitama (vt 2 Saamueli 12:5-6). Ja nii ta elus ka läks – laps, kelle Batseba ilmale tõi, suri vaid mõne päeva pärast. Ka Taaveti teised kolm poega – Amnon, Absalom ja Adonija – surid liiga varakult ja traagilist surma. Nii et Taavet tõesti maksis oma patu eest oma „nelja lambaga“.

Samas näitab Piibel meile väga selgelt, et millal iganes me pöördume Jumala poole ehtsas ja siiras meeleparanduses, reageerib Jumal sellele absoluutse lepituse ja taastamisega. Me ei pea lõpetama nii nagu Saul, kes langes hirmude ja hullumeelsuse küüsi. Ka ei pea me kuidagimoodi tiksuma oma aega ära, oodates vaikivas häbis, kuni Issand meid koju viib. Hoopis vastupidi. Prohvet Joel kinnitab meile, et Jumal on koheselt olemas, kui me vaid pöördume Ta poole, öeldes: „Käristage lõhki oma süda…ja pöörduge Issanda, oma Jumala poole, sest tema on armuline ja halastaja, pika meelega ja rikas heldusest, ja tema kahetseb kurja!“ (Joel 2:13). Seejärel aga annab Jumal meile imelise tõotuse: „Ja ma tasun teile nende aastate eest, kui saagi sõid rohutirtsud…Te saate küllalt süüa, te sööte kõhud täis, ja kiidate Issandat, oma Jumalat, kes teiega on talitanud imepäraselt. Jah, mu rahvas ei jää igavesti häbisse.“ (Joel 2:25–26). Jumal tõotab taastada kõik.

Siinkohal on oluline mõista, et ajal, mil see prohveteering anti, oli Jumal juba kuulutanud välja kohtu Iisraeli üle. Kuna aga rahvas parandas meelt, ütles Jumal: „Nüüd ma teen imelisi asju te heaks. Ma taastan kõik selle, mille vaenlane on teilt röövinud.“

Armsad, Jumala imeline arm lubab isegi kõige hullemal patusel öelda: „Ma ei ole narkosõltlane. Ma ei ole alkohoolik. Ma ei ole abielurikkuja. Ma olen elava Jumala laps, kes kannab hinges kõiki taevaseid õigusi. Ma ei ela enam hukkamõistu all, sest mu minevik on jäänud täielikult selja taha. Ka ei pea ma enam maksma ühegi mineviku patu eest, sest Jeesus on maksnud hinna mu eest. Kuid mis veelgi enam – Ta on tõotanud taastada mulle kõik röövitu.“