JUMALA IGAPÄEVANE USTAVUS

Su elu võib tunduda hetkel kui suure tormi kätte sattunud paat, kus olukord on kõike muud kui lootustandev. Su ümber möllav torm võib olla hirmuäratavam kõigist, mida varem oled näinud. Kuid Tema on endiselt Jumal ja keegi, kes on suurem kui Saalomon, on alati koos sinuga. Ta valitseb absoluutselt iga tormi üle, kasutades seda samas selleks, et panna sind proovile. Ta laseb kriisidel tulla, et näha, mis on tegelikult su südames.

Sa võid endamisi mõelda: „Aga mis siis, kui mu paat lähebki põhja? Mis siis saab?“ Tuleta siinkohal meelde Pauluse näidet Apostlite tegude raamatus. Ka tema laev läks põhja, aga ta ei kaotanud oma elu. Muide, keset seda tormi hoidis ta hoopis kinni talle Jumala poolt antud tõotusest: „See laev läheb küll põhja, kuid ma kingin sulle kõigi pardal olijate elud.“ Kui torm oli möödas, sai Jumal austatud tänu oma ustavusele. Ühtlasi aga sündisid ka suured imed, millele omakorda järgnes võrratu ärkamine (vt Apostlite teod 28:1-10).

Jah, Issand võib lasta sul kogeda midagi, mis võib tunduda täiega hävitav. Kuid sa jääd ellu – nii nagu su uskki – kui vaid usaldad Teda. Su paat võib küll minna põhja, kuid Jumal annab sulle jõu ujuda kaldale nagu Ta selle Pauluselegi andis. Kõik, mida sa kaotada võid, on vaid materiaalne, mille Jumal saab alati lihtsalt asendada. Tal on palju suuremad ja paremad paadid ja Ta on võimeline õnnistama sind palju enamaga võrreldes sellega, mille kaotasid. ”Heida Issanda peale oma koorem, ja tema hoolitseb sinu eest; ta ei lase iialgi kõikuda õiget!” (Psalmid 55:23)

Pean siinkohal tunnistama, et Jeesuse poolne jüngrite sõitlemine keset tormi tundub mulle ebaõiglasena. Tahaks öelda: „Issand, see pole aus. Ma saan pidevalt kirju inimestelt, kes seisavad silmitsi oma kohutavate hävingutega. Nad kaotavad töökohti, kodusid ja oma lähedasi. Sa ei saa ju ometigi oodata, et nad keset neid olukordi pakataksid usust!“ Kuid siis tuletab Püha Vaim muule meelde teatud näljahädast räsitud piirkondi, mida olen külastanud. Olen näinud inimesi elamas hurtsikutes ja magamas mullast põrandatel, kuid ometi on neil rõõm, mille sarnast ma pole kohanud kusagil mujal. Nad rõõmutsevad Jumala igapäevase ustavuse üle ja see laseb ka nende usul pulbitseda sõltumata nende katsumustest.