JUMALA TÕOTUSED

Jumala tõotused on mõeldud ehitamaks üles meie ootusi Tema suhtes. Võime seista kindlana Tema Sõnal, mis antud meile kui armastava ja kõikväelise Isa lastele. Sageli aga, kui me ei näe Ta Sõna täitumas vastavalt meie ajagraafikule, ujutab hingevaenlane me mõtted üle kõikvõimalike kahtlustega Jumala ustavuse suhtes. Saatana eesmärk on vägagi lihtne – röövida meilt meie usaldus Jumala vastu.

Olen enam kui veendunud, et Saatan püüdis külvata ka kõikvõimalikke kahtlusi Ristija Johannesesse, kui ta vanglas istus. Kujutan vaid ette, kuidas ta sosistas Johannesele kõrva: „Jah, see Jeesus on püha mees, kuid Ta on kõigest järjekordne prohvet, kes saadab korda imesid ja teeb head. Kui Ta oleks tõesti Messias, miks sa siis istud keset kõike seda häda siin? Miks pole Ta siis oma sõna pidanud nagu Jesaja ja teised prohvetid seda kuulutasid? Ja miks su enda jutlustamine pole sulle mingi kasu toonud?“

Saatan kasutab neid samu valesid ja pettusi ka meie puhul. Ta eesmärk on külvata meisse kahtluse seemneid Jumala Sõna, Tema tõotuste ja armastuse suhtes. Ta sosistab ja ütleb: „Sa ütled, et su Taevane Isa on imede ja võimatuste Jumal ja et Ta kuuleb sind veel enne, kui paludagi jõuad? Kui nii, siis milleks kõik need kannatused? Milleks see vaikiv taevas su pea kohal? Miks ei näe sa pisimatki märki sellest, et Jumal on kuulnud su nuttu ja palveid? Vaata ometigi enda ümber – kõigi teiste palved saavad vastatud, aga mitte sinu omad! Su abielu ei paku sulle mingi rahuldust. Sa küll palud oma laste pääste eest, aga midagi ei muutu. Oled aastaid kuulutanud teistele Jumala ustavusest, aga miks see siis su enda elus ei toimi? Miks on Ta küll jätnud su sellesse kohutavasse olukorda?“

Üks kindel märk sellest, et uskmatuse juur on võtnud koha su hinges, on see, et oled lakanud palvetamast selle pärast, mida kord uskusid Jumalat tegevat. Sa ei too enam oma koormaid Ta ette ega oma ka usku Temasse. Ehk lühidalt öeldes – sa pole enam valmis laskma Tal teha asju su elus Tema moel.

„Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse.“ (Matteuse 7:7).