LEIDES ARMU KOGU RAHVA SILMIS by Carter Conlon

Las ma küsida su käest Jumala nimel: oled sa valmis armastama teisi nagu Jeesus seda meid on käskinud? Oled sa valmis avama vajadusel oma kodu teistele? Andma sellest, mis sul on, et täita teiste Kristuse ihu liikmete vajadusi? Oled sa valmis olema see astja, kellel kaudu Jumal saab joota mõnda janust? Või sööta seda, kes näljane? Riietada seda, kes alasti? Pakkuda varjualust sellele, kes koduta?

Palun ära saa minust valesti aru – ma ei väida siin, et peaksid võtma koheselt kinnisvaramaakleriga ühendust ja oma maja või korteri maha müüma. Või minema panka, võtma sealt kõik oma säästud ja laskma need tuulde. Mida ma silmas pean, on see, et Jumal, nähes ette eelolevaid aegu, teab, mida me peame kuulma ja mille üle järele mõtlema. Sest need on need asjad, mis iseloomustavad tõelist Jeesuse kogudust. Sama seis kehtis ka Apostlite tegude raamatus: „Nad viibisid päevast päeva ühel meelel pühakojas, murdsid leiba kodudes ja võtsid rooga juubeldades ning siira südamega, kiites Jumalat ja leides armu kogu rahva silmis. Issand aga lisas päästetuid päevast päeva nende hulka.“ (Apostlite teod 2:46-47). Usun, et see väljend „leides armu kogu rahva silmis“ tähendas just seda sama, mida Jeesus ütles oma jüngritele: „Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate.” (Johannese 13:35).

Viimaste aastakümnete jooksul on paljud pingutanud selle nimel, et tõestada Jumala ligiolu endi keskel. Tegelikult aga on sõnakuulelikkus sellele Jeesuse korraldusele kõige parem tõestus! Keeltes rääkimist võib järgi teha, Püha Vaimu andide olemasolu võib teeselda ja prohvetlikke sõnumeid jagada ka inimlikust loomusest. Kõik need asjad võivad olla petlikud. Küll aga pole võimalik teeselda jätkuvat, heasoovlikku ja ennastohverdavat armastust üksteise vastu. Vähemalt mitte pikka aega. Seetõttu näevadki maailma inimesed Kristuse ihu elamas ehedas osaduses, mis on otsene vastand kaasaja põlvkonna enesekesksusele ja lõhestatusele ning neil pole muud valikut, kui tunnistada, et see on võimalik vaid tänu Jumala Vaimule.