PÄÄSTE VÕTI

Püha Vaim kinkis Taavetile ilmutuse, milles peitus kogu pääste võti. Taavet võis öelda: „Põhjus, miks Jumal mind kõigi mu vaenlaste käest päästis – kõigi mu murede ja põrguvägede käest päästis – on selles, et Ta armastab mind ja Ta tunneb minu üle suurt rõõmu!“ „Ta tõi mu välja lagedale, ta päästis minu, sest tal oli minust hea meel.“ (Psalmid 18:20).

Kas sina vajad ka päästet? Oma himudest, kiusatustest või katsumustest? Probleemist, mis mõjutab sind kas emotsionaalselt, mentaalselt, füüsiliselt või vaimselt? Sinu võidu võti peitub ülaltoodud salmis. Jumalal on sinu üle hea meel ja sa oled Talle kallis!

Ülemlaulus ütleb Issand oma pruudile: „Ah, kui ilus, ah, kui kaunis oled sa, armastus, hellituste tütar!“ (Ülemlaul 7:7). Kõik selles salmis peituvad kolm heebreakeelset sõna on sünonüümid, viidates nii kallidusele, meeldivusele kui imelisusele ja meeleheale. Kõik need sõnad kirjeldavad Jeesuse mõtteid oma pruudi suhtes, kui Ta tema peale mõtleb. Ta vaatab oma pruudi peale ja ütleb: „Kui võrratult armas, kaunis ja imeline sa oled. Sa oled nii ütlemata kallis mu jaoks, mu arm!“

Vastutasuks uhkeldab pruut aga järgnevate sõnadega: "Mina kuulun oma kallimale ja tema ihaldab mind.“ (Ülemlaul 7:11). Ehk teisisõnu: ta jookseb mu järele hea meelega. Ta ajab mind taga, sest ma olen nii kallis ta jaoks.“

Sarnased mõtted jooksevad läbi kogu Psalmide raamatust. „Issandal on hea meel neist, kes teda kardavad, kes loodavad tema helduse peale.“ (Psalmid 147:11). „Sest Issandal on hea meel oma rahvast, ta ehib viletsad päästega.“ (Psalmid 149:4)