SA OLED JUMALA SILMATERA

Piiblis on öeldud: „...aga teise mehe naine püüab kallist hinge.“ (Õpetussõnad 6:26). See abielurikkujast naine, kellest siin salmis juttu, viitab Saatanale, kes jahib neid, kes kallid Jumalale.

Piibel annab meile sellest väga elava pildi 4Moosese raamatu 13 ja 14 peatükis. Iisrael oli saatnud välja oma 12 maakuulajat, et saada rohkem infot tõotatud maa kohta. Kui need tagasi jõudsid, külvasid kümme neist kolme erinevat valet Jumala rahva südameisse: (1.) „Seal maal on liiga palju rahvast ja nad on meist palju tugevamad.“ (2) „Nende linnad on kindlustatud ja väga suured.“ (3) „Seal maal elavad hiiglased ja meist pole neile vastast. Me oleme abitud! Me oleme omadega õhtal!“

Need sõnad röövisid koheselt kogu iisraellaste julguse ja Piibel ütleb, et rahvas langes meeleheitesse. „Terve kogudus tõstis valjusti häält ja rahvas nuttis sel ööl.“ (4Moosese 14:1). Enam kui kaks miljonit inimest halas, nuttis ja ägas, keskendudes täielikult oma nõtrustele ja võimetusele. Nende uskmatu hala pommitas taevast kõige täiega.

Mu armsad – vaenlane külvab neid samu valesid Jumala rahva sekka tänaselgi päeval. „Sul on liiga palju katsumusi. Su kiusatused on liiga suured. Sa oled liiga nõrk, et seista vastu sellele jõule, mis sind ründab.“

See sõna, mille Jumal andis tookord Iisraelile, kehtib täna ka sinu puhul: „Te olete minu omand kõigi rahvaste hulgast, sest minu päralt on kogu maailm.“ (2Moosese 19:5). „Sest sa oled Issandale, oma Jumalale pühitsetud rahvas ja sind on Issand välja valinud, et sa oleksid temale omandrahvaks kõigist rahvaist, kes maa peal on!“ (5Moosese 14:2).

Joosua ja Kaaleb said ilmutuse selle kohta, kui kallid nad tegelikult Jumala silmis on ja nad teadsid, et Iisrael on Jumala jaoks väga eriline. Selles peitus ka nende lootust kandva vaimsuse võti. Joosua ütles: „Kui Issandal on meist hea meel, siis ta viib meid sellele maale ja annab selle meile.“ (4Moosese 14:8). Ehk teisisõnu: „Kuna Ta tunneb meist nii suurt head meelt, on see maa juba sama hästi kui meie!“

See on sama ilmutus, mille ka Taavet sai: „Ta tõmbas mind välja ja päästis mu, sest Tal on minust hea meel.“ Nõnda samuti on igal tänapäeva võidukal kristlasel sama ilmutus oma armastavast Taevasest Isast. „Me ei saa põruda! Kõik meie vaenlased on kui tühipaljas õhk me jaoks, sest me oleme kallid oma Jumalale!“