JUMALA TÕOTATUD HINGAMINE

„Nii on siis Jumala rahva hingamisaeg alles ees, sest kes läheb tema hingamisse, see hingab ka ise oma tegudest, nii nagu Jumal oma tegudest.“ (Heebrealastele 4:9-10)

Sa võid mõelda: „Mida see tähendab minna tema tõotatud hingamisse? Kuidas see peaks minu elus välja nägema?“ Mu palve on, et Jumal võiks kõrvaldada kae meie silmilt ja aidata meil sellest aru saada. Lihtsamalt öeldes tähendab Jumala hingamisse sisenemine täielikku Kristuse usaldamist selles osas, et Ta on teinud kõik sinu päästmise nimel. Sina pead vaid hingama tema päästvas armus, mis omakorda on võimalik ainuüksi usu kaudu.

See on, mida Jeesus silmas pidas, kui ta õhutas meid: „Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!“ (Matteuse 11:28). See tähendab kõigi meie lihalike püüdluste ja inimlike pingutuste lõppu rahu nimel. Ja täielikku sõltumist Jeesuse tehtust sinu heaks.

Meie võitlus ei toimu liha ja vere tasandil, aga vaimses sfääris. Vana Testament teeb selle väga selgeks. Iisrael andis Jumalale ikka ja jälle tühje lubadusi stiilis: „Me tahame sind teenida, Issand. Me teeme, mida iganes sa tahad, et me teeks.“ Kuid ajaloo põhjal on selgelt näha, et neil ei jagunud ei südant ega ka võimeid oma lubadusi täide viia. Jumal pidi rebima neid lahti nende usust iseendasse, sest kõik, mida me vajame, peab lähtuma meie kalli Issanda ligiolust.

Paulus ütleb: „Sest tema sees meie elame ja liigume ja oleme.“ (Apostlite teod 17:28). See viitab segamatule osadusele. Tänu risti võidule on Issand teinud end meile kättesaadavaks nii päeval kui öösel. Meie peame vaid otsustama, et: „Ma tahan Kristust oma ellu. Ma tahan saada vabaks kõigest lihalikust, mistõttu ma liigun edasi Tema ligiollu ja saan osa sellest, mis mulle kuulub. Ma tahan, et Jeesus oleks minu kõik – minu ainuke allikas kõiges.“