TÄIELIK KONTROLL

Kahjuks ei ole olemas ühtegi mudelit, mille järgimine aitaks täielikult sõltuda Issandast. Kõik, mida võin teile pakkuda, on mõned mõtted, mida Jumal on mulle õpetanud selles valdkonnas. Ta on näidanud mulle kahte lihtsat asja, mille kaudu saaksin anda Talle täie kontrolli oma elu üle.

Esmalt pean ma olema täiesti veendunud, et Issand igatseb ja on valmis ilmutama mulle oma tahet ja seda isegi kõige väiksemates detailides minu elus. Ma pean uskuma, et Püha Vaim, kes elab minu sees, on teadlik Jumala tahtest minu elu suhtes ja et Ta juhib ja juhatab mind ning räägib minuga.

„Aga kui tema, Tõe Vaim, tuleb, juhib ta teid kogu tõesse...Tema kirgastab mind, sest ta võtab minu omast ja kuulutab teile.“ (Johannese 16:13-14)

Sa võid hetkel kogeda teatud sorti kannatusi, mis võivad olla tingitud liiga rutakalt langetatud otsustest. Vaatamata sellele tõotab Issanda sulle, et: “Su seesmine kõrv saab kuulma minu Vaimu ütlemas sulle: „Mine seda teed. Tee seda või ära tee toda...““

Teiseks peame me aga vankumatus usus paluma võimet kuuletuda Jumala juhtnööridele. Piibel ütleb meile: „Aga ta palugu usus, ilma kahtlemata, sest kahtleja sarnaneb tuule tõstetud ja sinna-tänna paisatud merelainega. Selline inimene ärgu ometi arvaku, et ta midagi saab Issandalt.“ (Jakoobuse 1:6-7). Kui Jumal annab meile teha midagi, vajame me väge püsida õigel kursil ja kuuletuda Temale. Üle viiekümne aastase teenistusaja jooksul olen ma õppinud tundma, et nii Saatan kui ka meie endi lihalik loomus külvavad alati kahtlusi ja küsimusi minu mõtetesse, mistõttu ma vajangi jõudu otse taevast mitte ütlemaks „jah“ asjadele, mille kohta Jeesus on öelnud „ei“.

Paljude meie palved koosnevad ütlusest: „Issand, ma tean, mida sa oled mulle öelnud, kuid ma ei ole ikka päris kindel, et see oli sinu hääl, mis rääkis. Ma pole kindel, kas ma üldse olen piisavalt vaimulik, et tunda ära sinu häält, mistõttu palun lihtsalt ava või sulge see uks minu jaoks selles olukorras.“

Kuid see ei ole see usk ja see reaktsioon, mida Ta oma lastelt ootab. Sa võid paluda nii palju kui kulub, tunde või isegi päevi ühes rodus, kuid kui sa ei palu usus - uskudes, et Püha Vaim saab juhtima sind nii nagu Jeesus tõotas – ei saa Jumala meelsus iialgi võtma maad sinu sees. Seetõttu Ta ootabki nii kaua, kuni sa oled pühendunud aktsepteerima ükskõik mida, mida Ta ka ei ütleks ja kuuletuma sellele ilma küsimusi esitamata.