MU ARMASAD

JEESUS KRISTUS ON ISSAND NÜÜD JA IGAVESTI. AU TEMA KALLILE NIMELE!

 

Nii palju häda. Nii palju kannatusi. Nii palju haiguse, tõbede ja katastroofide poolt põhjustatud kurbust. Nii palju valu kannatavaid usklikke. Nii palju inimesi on silmitsi rahalise kriisiga. Piibel ütleb meile: “Õiget  tabab palju õnnetusi....” Kuid samas muudab järgmine rida selle salmi tähenduse täielikult: “...aga Issand tõmbab tema neist kõigist välja”. (Laulud 34:20)

 

Taavet hüüdis: “Issand, meenuta kõiki vaevu, mis on Taavetil” (Laulud 132:1). See jumalamees oli silmitsi paljude hädadega. Ta palveks oli: “Issand, sa oled teisi päästnud nende hädast. Ära mind unusta. Aita mind, päästa mind.”

 

Apostel Paulus nägi samuti palju häda ja viletsust. Ta kirjutas: “Püha Vaim tunnistab mulle igas linnas, et mind ootavad ahelad ja viletsused”. Paulus lisas: “Ükski ei lööks kõikuma nendest viletsustes” (1 Tessaloonika 3:3). Ta ütles: “Kallid pühad, ärge esitage küsimusi selle kohta, miks ma pean nägema nii palju viletsust ja vaeva. Need asjad ei pane mind Jumalas kahtlema”.

 

“Vaid näitame end Jumala abilistena kõiges: suures kannatlikkuses, ahistustes, hädades, kitsikustes” (2 Korintlastele 6:4). Pane tähele, mida Paulus siin rõhutab: “suures kannatlikkuses”. Kas sa oled oma hädade keskel kannatust kaotamas? Kas sa oled sedavõrd oma julgust kaotanud, et oled oma usu kõrvale heitnud?

 

Üks pastor ja tema naine kirjutasid mulle: “Me oleme löödud. Meid on väga valesti koheldud ja meid ei hinnata piisavalt. Me oleme suurtes rahalistes raskustes ja me näeme väga väheseid tulemusi oma tehtud tööle. Me oleme palvetanud, uskunud ja usust kinni hoidnud. Aga nüüd tunneme, et ei suuda enam kaua seda kõike taluda. Me ei taha kahelda, vaid me vajame imet. Meil on vaja näha vähemalt mingitki märki heast, et võiksime edasi minna.”

 

Täiesti ebapiisavad tunduvad need trööstivad sõnad, mis ma suudan neile mahasurututele leida. Aga ma tean ühte asja: me teenime head ja armastavat Isa. Ta Sõna ütleb, et teda puudutavad hädasolijate tunded. Ja see on mu kindel veendumus, et isegi nüüd ta ootab, et sa asetaksid oma hirmud, ärevuse ja küsimused maha, kõik oma hooled ja murekoormad ja usaldaksid seda, et ta päästab su oma armastava headuse tõttu.

 

Võta kinni järgnevatest kirjakohtadest ja lase usul oma südames tõusta. Jumal ei ole sind ära unustanud.

 

  • Laulud 117:2: “Sest võimsaks on saanud tema heldus meie üle ja Issanda ustavus kestab igavesti. Halleluuja!” 
  • Laulud 119:72: “Olgu nüüd su heldus mulle troostiks, nõnda nagu sa oled ütelnud oma sulasele!”
  • Jesaja 54:7-8, 10:” Ma jätsin su maha üürikeseks hetkeks, aga ma kogun sind suure halastusega. Ülevoolavas vihas peitsin ma oma palge silmapilguks su eest, aga ma halastan su peale igavese heldusega, ütleb Issand, su lunastaja. Mäed liiguvad ja künkad kõiguvad küll, aga minu heldus ei liigu su juurest ja minu rahuseadus ei kõigu, ütleb Issand, su halastaja.”