TÄIELIKULT SÕLTUV TEMAST

Jumal on alati igatsenud rahva järele, kes elaks täielikult Temast sõltuvat elu maailma ees. See on ka põhjus, miks ta võttis täiesti tähtsusetu väikese rahva, Iisraeli ja eraldas nad ära kõrbe. Ta pani nad proovilepanekute kooli, et tuua esile rahvas, kes usaldaks Teda sõltumata oma olukordadest. Ta tahtis kuulda Iisraeli tunnistamas: „Me võime minna läbi ükskõik, millisest katsumusest ja raskusest – isegi, kui need ületavad meie võimed! Kuidas? Sest me teame, et meie Jumal on meiega igas raskuses ja Ta toob meid alati võitjatena välja!“

Mõelge Moosese sõnadele, mis ta ütles Iisraelile: „Tema (Jumal)...laskis sind nälgida.“ (5Moosese 8:3). Issand ütles neile: „Mina korraldasin selle katsumuse ja mitte Saatan. Kogu selle aja vältel oli kogu leib ja liha, mida te vajasite, minu käes ja ma olin valmis päästma selle taevast valla iga hetk. See oli kõik juba valmis pandud, ootamas võimalust, et saada vastuvõetud teie poolt. Kuid ma hoidsin seda tagasi mõnda aega ja tegin seda ühe kindla põhjusega. Ma tahtsin, et te jõuaksite punkti, kus te enam vähimalgi määral poleks saanud toetuda iseendile. Ma tahtsin teid tuua punkti, kus ainuüksi mina oleks saanud teid päästa. Mina olin see, kes lasi teil kogeda „viimast piiri“, inimliku abituse mõju ja olemust. Ja sellest pääsemiseks oli võimalik vaid vabastus minu käest!“

Tänapäevalgi veel otsib Issand inimesi, kes sõltuksid 100% Temast. Ta igatseb koguduse järgi, kes nii oma sõnade kui tegudega tunnistaks, et kõikvõimas Jumal on tema poolel! Ta tahab, et päästmata maailm näeks, kuidas Ta tegutseb võimsalt nende heaks, kes Teda armastavad. 

Iiob kuulutas: „Kuid tema tunneb teed, mida ma käin. Katsub ta mind läbi - ma tulen sellest välja nagu kuld.“ (Iiob 23:10) See on üks võrratu seisukoht, eriti kui arvestada konteksti, milles Iiob seda ütles. 

Iiob kannatas kõige hullemaid katsumusi, millest üks inimene eales läbi minna võiks. Ta kaotas traagilise õnnetuse läbi kõik oma lapsed ja seejärel kogu oma rikkuse ja varad. Kõige tipuks aga ka oma füüsilise tervise. Kõik need asjad juhtusid aga nii lühikese aja jooksul, et need olid rohkem kui koorem, mida kanda.

Samas aga oli Jumal olnud see, kes pannud Iiobi käima sellele teele ja ainuüksi Issand ise teadis, milleni see ükskord välja viib. Kogu see plaan oli nii jumalikult välja töötatud, et Jumal lasi isegi Saatanal kiustada Iiobit. See oli ka põhjus, miks Iiob ei suutnud näha Jumalat üheski oma olukorras: „Vaata, kui ma lähen itta, siis ei ole teda seal; või läände, siis ma teda ei märka. Kui ta on põhjas tegutsemas, siis ma teda ei silma; kui ta pöörab lõunasse, siis ma teda ei näe. Kuid tema tunneb teed, mida ma käin. Katsub ta mind läbi - ma tulen sellest välja nagu kuld.““ (Iiob 23:8-10)

Teisisõnu ütles Iiob: „Ma tean, et Jumal teab kõiki mu kannatusi, millest ma läbi lähen. Mu Jumal paneb mind hetkel proovile, kuid ma olen täiesti veendunud, et Ta kannab mind läbi ja kingib mulle seeläbi tugevama usu. Ma tulen sellest välja puhastatud ja tugevamana, omades usku, mis kallim kui kuld.“