PÄÄSTE SOODOMAST

Enamus meist mõtleb Soodoma peale, kui mingile kaasaegsele hukka läind’ linnale nagu näiteks San Francisco, New York või New Orleans. Kuid tõde on see, et meil piisaks vaid vaadata omaenda südamesse, et leida sealt Soodom. Me kõik oleme sündinud soodomlaste natuuriga – südamega, mis on ülemõistuse kuri ja täis igasugu pahet. „Küll te teete südames ülekohut, oma käte vägivalda te kaalute välja maa peal.“ (Psalmid 58:3).

Usun, et järgmine salm peegeldab väga hästi seda, kuidas Jumal päästab meid Soodomast: „Tema jumalik vägi on meile kinkinud kõik, mis on vajalik eluks ja vagaduseks, tema tundmise kaudu, kes meid on kutsunud omaenese kirkuse ja väärikusega. Sel viisil on meile kingitud kõige kallimad ja suuremad tõotused, et te nende kaudu võiksite põgeneda kaduvusest, mis valitseb maailmas himude tõttu, ja saada jumaliku loomuse osaliseks.“ (2Peetruse 1:3-4).

Keset me pimestatud ja seotud olukorda, tuleb Jumal me juurde võimsate tõotustega täielikust vabanemisest. Ta ütleb: „Ma luban, et päästan ja hoian teid ebaõiglusest. Ma kingin teile südame, mis igatseb kuuletuda mulle, mistõttu laske mu tõotustel saada kätte end.“

Milline imeline, vabastav tõde. Haarates kinni Jumala tõotustest, juhitakse meid välja ka patust. Mõelge sellele hetkeks. Peetrus ütleb, et usklikud, kelle poole ta oma kirjas pöördus, „võisid põgeneda kaduvusest, mis valitseb maailmas himude tõttu“ (s.4). Kuidas need kristlased said põgeneda patu eest? Läbi jumaliku väe – elu ja jumalakartuse – mis anti neile tänu nende usule Jumala tõotustesse.

Mu armsad, Jumal tahab, et võiksite kogeda täielikku rõõmu Kristuses. Kuid see rõõm saab tulla vaid siis, kui olete lahti murtud patu ahelaist. Mistõttu laske Pühal Vaimul minna oma himude üsasse ja kõrvaldada sealt kõik, mis pole Kristuse sarnane. Mistõttu paluge Issanda poole just praegu: "Isa, olen oma patu osas sinuga ühel meelel. Minu kompromisside lehk on tõusnud juba taevani ja ma tean, et see peab kaduma koheselt. Issand, ma võtan vastu Sinu armastava, jumaliku ultimaatumi, pannes kõik Sinu ette maha. Põleta ära kõik halb ja las Su tõotused haarata kinni mu südamest. Juhi mind oma pühaduse mäele.“