ISSAND ON HEA JA ARMULINE NEILE, KES TEDA USALDAVAD

Alljärgneva sõnumi eest paludes, sositas Püha Vaim mulle: ”KEEGI, KES SEDA LOEB, VAJA VÄGA JULGUSTUST. KEEGI VAJAB VÄRSKENDUST JA VABASTUST VAIMSEST JA FÜÜSILISEST VALUST NING SEGADUSEST. KEEGI VAJAB ÜHT ERILIST LOOTUSE SÕNUMIT JUST SELLE LUGEMISE AJAL!”

Oled see „keegi“ ehk sina? Mõtlen siinkohal kellelegi, keda ründavad hädad igast ilmakaarest. Kellelegi, kes on nii koormatud seesmistest hirmudest ja välistest võitlustest. Üsna suure tõenäosusega pole sellel inimesel kedagi, kellega rääkida ja kes mõistaks teda; mitte kedagi, keda usaldada sel raskel katsumusetunnil.

Ma tean, et Jumala Vaim kasutab mu pastakat just praegu, et tuua lootuse ja värskenduse sõnum kellelegi, kelle kannatus ja jõud on raugemas. Palun pane tähele seda Issanda sõna, mida just praegu kirjutan Püha Vaimu võidmise all. Jumal on kuulnud su appihüüdu ja kõik järgnevad sõnad pärinevad Tema armastavast südamest:

Keset sinu nõrkuse ja hädahetki püüab Saatan lämmata su mõtteid oma valedega. Ta püüab veenda sind, et Jumal pole sinuga. Kui sa usud sellesse valesse, ei pääse sa iialgi Saatana lõksust.

Kui sa aga jääd vaikseks Issanda ees ja hüüad Ta poole oma salajases palves, ütleb Püha Vaim sulle selgelt: „Jumal on sinuga. Ta ei ole hüljanud sind. Ta näeb sind ja teab kõiki su kannatusi. Jeesus ütles:
„Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni." (Matteuse 28:20)

Sa oled armastatud ja vajalik. Saatan on valevorst, kes loodab, et annad oma meeleheitele alla ja usudki, et oled üksi keset oma võitlusi. Kuid sa ei ole üksi – mitte iialgi! Jumalal on keegi, kes palub su eest, kui sa vajad abi.

Sa tuled oma katsumustest läbi võitjana. Aga sa pead uskuma, et Jumal on kuulnud su appihüüdu. Lihtsalt toetu Jumalale, sest kui sa näeksid kõiki neid häid asju, mis on sind veel ees ootamas, hüppaksid sa rõõmust

Ja lõpuks, kuula Jumala südant läbi Tema puhta Sõna:

„Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand: need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust. Siis te hüüate mind appi ja tulete ning palute mind, ja mina kuulen teid. Ja te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest.“ (Jeremija 29:11-13).