ISSAND ÕNNISTAGU JA HOIDKU TEID OMA ARMASTUSES

Nõustades hiljaaegu üht kristlasest meesterahvast, kel oli probleeme abielu, raha ja tööga, jõudis mulle ühtäkki kohale, et ta lootis saada mu käest kas palvet või mõnd muud üleloomulikku nõuannet, mis lahendaks kõik tema mured. Samas tunnistas ta aga, et tema ise ei palveta. Ta pühendab mitmeid tunde teleka vaatamisele, kuid mitte palvele ega Sõna lugemisele. Ja siis ma mõtlesin endamisi: „Kui palju tegelikult on neid kristlasi, kes seisavad silmitsi tõeliselt keeruliste ja koormavate probleemidega, kuid kes iialgi ei otsi Jumalat neis asjus oma vaiksel palveajal?“

Tohib ma küsin sinult sõbralikult midagi? Kas sina otsid oma probleemide ja vajaduste pärast Issandat kogu oma südamest ja jõust? Pühendad sa Talle kvaliteetaega, oodates Tema ligiolus? Leiad sa vähemalt veidigi sisukat aega igal päeval, et uurida Tema Sõna? Kui su vastus on ei, siis ma pean ausalt tunnistama sulle, et mitte kellegi teise palved ei kanna sind ka läbi. Jumal ootab, et me kõik oleksime ühel meelel palves.

Tema Sõna tõotab: „...ja sa leiad ta, kui sa teda otsid kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest.“ (5Moosese 4:29)

Senikaua, kuni Jumala rahvas ei õpi kiiruga minema oma salajasse palvekambrisse, viies sinna kaasa kõik oma probleemid ja vajadused ning valades välja oma südame Jumala ligiolus, jääb kestma pidev segadus ja meeleheide. Sest igakord, kui ma võtan kiirustamata kvaliteetaega oma Issanda jaoks, tulen ma tagasi värskendatud, julgustatud ja veendununa, et Jumalal on väljapääs.

Kui minu sõnumid õhutavad sind pöörduma tagasi innuka palve ja usu juurde, olen ma veendunud, et üks päev sa tänad mind, kuna sa saad nägema Jumala õnnistusi ja soosingut voolamas su ellu uksest ja aknast. Jumal armastab kogu südamest neid, kes igapäevaselt otsivad Tema palet. Andku Ta meile andeks, et oleme Ta unustanud neil viimseil päevil

Tahan julgustada sind hakata veetma seda aega koos Jumalaga juba täna. Mine Tema ette ja vala välja oma hing Ta ees.