PÜHA VAIMU VÄGI

Need, kes viibisid ülemises toas, armastasid Jeesust kogu südamest. Nad olid kaastundlikud, ennastohverdavad ja inimesi armastavad. Kuid ometigi polnud nad veel kvalifitseeritud olemaks Tema tunnistajad. Selleks, et saada Tema tunnistajaks, läheb vaja enamat kui vaid armastust Jeesuse ja kaastunnet inimeste vastu.

Nad võisid õppida Kristuse koolis. Nad olid tervendanud haigeid, ajanud välja deemoneid ja saatnud korda imesid. Nad olid mäel näinud Jeesust kogu Tema aus ja hiilguses. Nad olid seal, kui Jeesus valas palvetades verepisaraid ja nägid Teda ka ristil rippumas. Nad nägid Tema ülestõusmist ja tühja hauda; nad olid söönud ühes Temaga ja vestelnud Temaga, kui Ta oli juba surnuist ülestõusnud. Nad nägid isegi Tema taevasse minekut! Ja ometigi polnud nad veel valmis Temast tunnistama.

Miks ei võinud Peetrus minna kohe nende suurte masside juurde Jeruusalemmas ja tunnistada neile Jeesuse ülestõusmisest? Kas mitte polnud tema üks esimesi, kes seda pealt nägi? Tundub, nagu ta oleks võinud kuulutada kogu maailmale: „Jeesus elab! Ta läks üles taevasse! Parandage meelt!“ Küll aga esines Peetrus julge väljaütlemisega ülempreestrite ees: „Ja meie oleme kõige selle tunnistajad ning samuti Püha Vaim, kelle Jumal on andnud neile, kes on talle kuulekad.” (Ap.5:32). Tänu Püha Vaimu sõnadele, Kes kõneles läbi Peetruse, „lõikas see neile südamesse ja nad tahtsid apostlid hukata.“ (Ap.2:37).

Stefanos, täis Püha Vaimu, kuulutas religioossetele juhtidele: „Te kangekaelsed ja ümberlõikamatud südamelt ja kõrvadelt! Teie panete alati vastu Pühale Vaimule, nii nagu teie isad, nõnda teete teiegi….Aga kui nad seda kuulsid, lõikas see neil südamesse ja nad kiristasid hambaid.“ (Ap.7:51, 54).

Kui sa tuled Jumala ligiolust täis Püha Vaimu, võid sa täie julgusega seista nii oma kolleegide, pereliikmete või ükskõik, kelle ees ja su tunnistus toob esile ühe või teise reaktsiooni. Nad kas hüüavad kogu südamest: „Mida ma pean tegema, et päästetud saada?“ või nad tahavad su maha lüüa! Sest sa jagad sõna, mis lõikab neile südamesse. Ja seda seetõttu, et jagasid seda sõna Püha Vaimu väes.