VAADATES JEESUSELE by Gary Wilkerson

Olen kogenud oma südames üht koormat kõigi teie pärast, kes olete hetkel läbi minemas erinevatest võitlustest, katsumustest ja hingetormidest. Seetõttu tahan ka, et teaksite – Jumal näeb teid just täpselt seal, kus olete ega ole unustanud teid. Veelgi enam, Ta on käinud te kõrval kogu selle aja. Ta tahab, et oleksite teadlikud Tema piiritust armastusest teie suhtes ja et see teadmine võiks peletada eemale iga väikseimagi hirmu teie südamest.

Me ei peaks kartma oma elu orge, kuna Jumal on koos meiega. Ja keset kõiki me raskusi ootab Ta meilt vaid üht – et me vaataks Tema peale. Tema on meie kindel kalju ja varupaik; meie päästekindlus. Ja ainuüksi Temas võime olla kindlad, et isegi kui kõik muu me ümbert peaks hävima, püsib Tema igavesti.

Külastades hiljaaegu üht vanglat Louisianas, oli mul eesõigus teenida ühes pastor Jim Cymbala’ga Brooklyn Tabernacle’i kogudusest. Ja kuigi nende vangide olukord pole just kõige ideaalsem, kuulsime me ometigi tunnistus tunnistuse järel sellest, kuidas nad olid vabaks saanud. Vaatamata nende välistele ahelatele, elavad nad ometigi tõelises teadmises ja lootuses Kristuse armastusse. Mõned on palunud end isegi üle viia mõnda teise vanglasse, kus nad saaksid jagada evangeeliumi. Milline julgustav tunnistus võidukast, usuga täidetud eluviisist!

Seega ajal, mil seisad silmitsi oma katsumusega, tea, et Jeesus on sinu vastus. Jah, me kogeme elus raskusi, kuid ometigi püsib meie suurim lootus Kristuse lõpule viidud ristitöös. Ta on võtnud kõik meie patud, haigused ja valu enda kanda. Ta kannab neid kõiki meie eest, et me võiks kogeda võidukat ja lootusrikast elu. See oli ülim armastuse tegu, mis sai tehtud sinu eest ja Issand tahab jätkuvalt näidata oma armastust ja väge su elus.

„Vaadakem üles Jeesusele, usu alustajale ja täidesaatjale, kes häbist hoolimata kannatas risti temale seatud rõõmu asemel.“ (Heebrealastele 12:2).