EBATAVALINE SÕNA

Hiljaaegu tagasi andis Püha Vaim mulle ühe ebatavalise sõna – sellise, mida ma kohe üldse kuulda ei tahtnud! Ta ütles: ”Sa oled seotud väga kitsa arusaamaga Jumala õrnast ning armastust täis armulikkuse ookeanist. Sa oled kannatanud süütunde, hukkamõistu ja hirmu all, kuna pole lasknud Pühal Vaimul ilmutada endale minu andestava, tervendava ja lepitava armu lõputut suurust. Sa ei tunne vähimalgi määral minu õrnemat poolt!”

Jumal näitas mulle, et see on üks peamisi põhjuseid, miks paljud annavad alla ja langevad ära. Niipea, kui patt „sisse lööb“ – kui Saatan ründab kui suur vetevoog ja sa langed taas mõne vana patu või harjumuse küüsi – loob vaenlane taas ühe ikke. Algul koged sa süütunnet, seejärel aga hirmu oma südames. Üks tõeline abituse ja läbikukkumise tunne valdab su hinge ja see ongi see hetk, kus paljud usklikud väljuvad armu alt, kuna nende arusaam Jumala armust on nii piiratud.

Saatan tuleb ja ütleb sulle: „Nüüd on mõõt täis. Sa oled ikka ja jälle oma pattu tunnistanud, mistõttu pole enam vähimatki lootust, et Jumal võiks sulle andestada, kuna oled patustanud valguse vastu. Ja kui sa peakski veelkord pöörduma ja oma pattu tunnistama, siis sa nagunii kukud ja patustad jälle, mistõttu anna parem alla!“

Kurat ei taha, et näeksid Jumala lõputut armu ookeani. Ta tahab, et näeksid vaid selle üksikuid niresid! Ja tänu sellele, et me ei mõista Kristuse armastuses peituvat andestavat ja taastavat väge, saamegi me hävitatud. Me kaotame armulikkuse iseendi suhtes, kuna meil on nii kohutavalt kitsas arusaam armust. Me silmad pole veel avatud armastava Isa lõputu armu suhtes! Me oleme nii seotud selle vale ja piiratud pildiga Tema armust, et meil on peaaegu võimatu uskuda või leppida Jaakobuse sõnadega: „Te olete kuulnud Iiobi kannatlikkusest ja näinud Issanda antud elulõppu, sest Issand on halastav ja armuline.“ (Jaakobuse 5:11). See salm tähendab, et Jumal saab kergesti puudutatud meie muredest ja valudest. Ta tunneb meie valu ja läbikukkumisi, olles kaastundlik ja lahke me suhtes. Ta armastas meid isegi siis, kui olime Ta vaenlased. Isegi siis, kui Talle haiget tegime, oli Tema kiire aitama, taastama ja andestama meile.“

Sõna arm tähendab „süüdiolijaga lahkelt ning kaastundlikult ümber käimist selle poolt, kelle mõjuvõimu alla ta kuulub“. Jumalal oleks vägi needa meid põrgu igakord, kui me pattu teeme. Me oleme Tema mõjuvõimu all ja Ta võiks teha meiega, mida iganes soovib. Tema armastava südame sooviks on olla aga kaastundlik, armastav ja lahke kõigi nende vastu, kes Tema vastu (kõige rohkem) eksinud.