MÜÜRIVAHID

Vana Testament lõppeb imelise prohveteeringuga Malaki kirjas: „Vaata, ma läkitan teile prohvet Eelija, enne kui tuleb Issanda päev, suur ja kardetav. Ja tema pöörab vanemate südamed jälle laste poole ja laste südamed vanemate poole, et ma ei peaks tulema ja lööma maad needusega.” (Malaki 3:23-24). See prohveteering täitus suurel määral Ristija Johannesse teenistuse läbi. Ingel ilmus Johannese isale ja kuulutas talle, et ta poeg saab pöörama paljusid Jumala poole ja et „ta ise käib tema eel Eelija vaimus ning väes, et pöörata isade südant laste poole ja sõnakuulmatuid õigete meelsusse, et kujundada Issandale valmistatud rahvast.” (Luuka 1:17).

Rääkides oma jüngritega, ütles Jeesus Ristija Johannese kohta järgmist: „Ja kui te nõustuda tahate: tema on Eelija, kes pidi tulema.“ (Mt.11:14) ning lisas siis: „Kel kõrvad on, see kuulgu!“ (s.15). Usun, et Ta tahtis, et jüngrid mõistaksid Johannese tuleku vaimset tähendust ja tähtsust, nõnda nagu see oli ette kuulutatud, et ta tuleb kui Eelija vaimus ja väes. Johannes oli võitud selle sama kartmatu Vaimu ja väega, mis hingas Eelijagi üle. Ta rääkis avalikult tolle aja sõnakuulmatute patust ja naudinguid otsivatest inimestest. Kristus pidi peagi ilmuma, mistõttu see võimsalt tõde kuulutav mees ilmuski orbiidile, et valmistada rahvast ette Jumala jaoks. See kõrbe prohvet oli saadetud selleks, et pöörata inimeste südamed (mis on kõige õigem definitsioon meeleparandusele) Jumala poole. Johannes kuulutas meeleparandusest, südame puhtusest ja püha elu praktilisest elamisest, mille kõigiga käis kaasas avalik pattude ülestunnistus.

Mina usun, et nii prohvet Malaki kui ka kõik teised Vana Testamendi prohvetid, kuulutasid pühadest inimestest, kes saavad esile tõstetud vahetult enne Kristuse teist tulekut. Nad saavad kuulutama selles samas Vaimus ja väes, mis hingas nii Eelija kui Ristija Johannesegi üle. See viimsete aegade „Eelija punt“ hoiab varmasti kinni Jesaja prohveteeringust: „Hüüa täiest kõrist, ära peatu, tõsta häält otsekui pasun! Tee teatavaks mu rahvale nende üleastumine ja Jaakobi soole nende patud!“ (Jesaja 58:1). Need on need müüride peal seisvad vahid, kelle kohta on öeldud: „kogu päeva ja kogu öö ei tohi nad hetkekski vaikida…ärge andke temale puhkust, enne kui ta on rajanud Jeruusalemma ja seadnud selle maa peale kiituseks!“ (Jesaja 62:6-7).