KUI TE OTSITE TEDA

”Aga sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja lukusta uks, palveta oma Isa poole, kes on varjatud, ja su Isa, kes näeb varjatutki, tasub sulle!” (Matteuse 6:6). Kui Jeesus räägib salajasse kambrisse minekust, et otsida Isa palet, räägib Ta millestki nii palju enamast kui vaid reaalsest kambrist. Vanas Testamendis on öeldud, et Jumal jagas oma rahva kahte kategooriasse: nendeks, kes Teda regulaarselt oma salajases palvekambris otsisid ja nendeks, kes seda ei teinud.

Kui Jumal vihastas iisraellaste ebajumala teenistuse peale, pani Mooses oma palvetelgi üles väljapoole leeri. Piibel ütleb: „…ja igaüks, kes otsis Issandat, läks kogudusetelgi juurde, mis oli väljaspool leeri.“ (2Mo.33:7). Keset kõike seda ebajumala teenistust, mis Iisraelis aset leidis, võttis Jumala rahvas siiski aega, et otsida oma Issandat. See väike otsiv jääk teadis, et peab minema väljapoole laagrit, et mitte langeda samasse punti nendega, kes olid taganenud oma põhiväärtustest. Sajandeid hiljem mõistsid ka kuningas Aasa valitsuse all olevad inimesed, miks Jumal neid õnnistas ja neile hea käekäigu andis, hoides rahu nende ja nende vaenlaste vahel: „Sest me oleme otsinud Issandat, oma

Jumalat, oleme otsinud ja tema on meile ümberkaudu rahu andnud.” Siis nad ehitasid ja see läks neil korda.“ (2Ajaraamatu 14:6).

Kord ühel Aasa valitsemise hetkel, tõusis miljoni suurune etiooplaste armee Iisraeli vastu. „Ja Aasa hüüdis Issanda, oma Jumala poole…Sina oled meie Jumal, ära luba, et inimene oleks sinust üle!” Siis Issand lõi etiooplasi Aasa ja Juuda ees, ja etiooplased põgenesid…sest nad löödi puruks Issanda ja tema leeri ees...“ (2Ajaraamatu 14:10-12). Kui Aasat rünnati, langes ta silmili maha ja pöördus palves Jumala ette. Ja Jumal vastas talle võiduga. Kuid peagi peale seda võitu, tuli prohvet Asarja Aasa juurde ja ütles: „Issand on teiega, kui teie olete temaga, ja kui te otsite teda, siis te leiate tema; aga kui te tema maha jätate, siis jätab tema teid maha!“ (2Ajaraamatu 15:2). Ehk teisisõnu: „Kui te lakkate otsimast Jumalat ja hüüdmast Teda appi kõiges, mida teete, hülgab Ta teid.“

Igakord, kui Iisrael peale seda Jumalat otsis, Ta õnnistas neid: „Aga kui temal kitsas käes oli, siis ta pöördus Issanda, Iisraeli Jumala poole. Ja nad otsisid teda ning leidsid ta.“ (2Ajaraamatu 15:4). Iisrael nautis hingerahu, kui oli otsinud Jumalat palves. Ja Tema alati päästis nad, kinkides neile korda ja jõudu.