JÕU ALLIKAS by Claude Houde

Mõtle hetkeks kõigele, mis takistab sind ja seisab ees pärimast Kristuse pärandit. Need võivad olla sõnad, mis räägiti su üle alles siis, kui veel väike olid: ”Sa oled nii rumal! Sust’ ei saa iialgi asja! Ma lahkun, sest sinu pärast pole mõtet jääda.“ Mida iganes ka sulle pole öeldud, või mis iganes vastuseisu sa ka praegu ei kogeks – pea lihtsalt meeles, et see kõik on selleks, et hoida sind eemal imelisest elust Kristuses.

Joosua ütles oma rahvale: „Ärge kartke maa rahvast, sest nad on meile parajaks palaks.” (4 Moosese 14:9). Ehk teisisõnu – vastuseis just hoiabki meid alal; see toidab ja kosutab meid. Otseloomulikult on see täielikus vastuolus tavapärase mõtteviisiga. Meie peame ju vastuseisu millekski täiesti kohutavaks; millekski suuremaks kui me ise. Kõige selle taustal tunneme end kui väikesed rohutirtsud – need olukorrad hirmutavad ja heidutavad meid. Aga kuidas siis ikkagi vastuseis kosutab meid?

Mäletate, kui Jeesus Samaarias teenis ja Ta jüngrid Talle toitu otsima läksid? Nad tulid tagasi Jeesuse juurde ja julgustasid Teda sööma, kui Ta vastas neile: „Minul on süüa rooga, mida teie ei tea.” (Johannese 4:32). Ehk tegelikult ütles Ta: „Mul on üks jõuallikas, millest teie veel ei tea; te pole seda kunagi proovinud ega tea ka, kuidas see teid toita võib.“ Jüngrid pöördusid seejärel üksteise poole ja küsisid: „Tunnistage nüüd üles, kes Talle vahepeal süüa tõi?“ Kuid Jeesus selgitas: „Minu roog on see, et ma teen selle tahtmist, kes mu on läkitanud.” (Johannese 4:34). Ehk teisisõnu: „Minu toidus on see, kui seisan silmitsi otsese vastuseisuga Jumala tahtele ja võidan selle ära Jumala väega.“ Jeesus jätkas: „Eks te ise ütle, et veel on neli kuud, ja siis tuleb lõikus? Vaata, mina ütlen teile: Tõstke silmad ja vaadake põlde: need on juba valged lõikuseks!” (s 35). Ei oskagi öelda, kui palju kordi olen kuulnud kristlasi ütlemas, et lõikus on tulemas – suur päev, kus paljud leiavad tee Kristuse juurde. Kuid Jeesus ütles jüngritele: „Tõstke oma silmad ja vaadake – lõikus on juba siin! Juba valmis lõikuseks!“

„Nüüd saab lõikaja palka ja kogub vilja igaveseks eluks, et niihästi külvaja kui lõikaja ühtlasi saaksid rõõmustada.” (s 36). See, kes läheb välja lõikust koguma, saab ka oma palga, milleks on Jumala varustatus ja jõud. Need saavaks osa sellele, kes ütleb: „Issand, ma annan Sulle kõik, mis mul on. Olen valmis tegema Issanda tööd sõltumata vastuseisust, millega pean ehk silmitsi seisma, sest selles peitubki mu kosutus ja toidus.“

Carter Conlon liitus Times Square’i koguduse pastorite meeskonnaga ps. David Wilkersoni kutsel 1994 aastal. 2001 aastal sai temast koguduse vanempastor. Tugev, samas kaastundlik juht, kes on pidev kõneleja World Challenge’i poolt korraldatavatel pastorite ja juhtide konverentsidel.