esmaspäev, 5. detsember 2011

JUMAL ON VALMIS PÄÄSTMA PAADUNUD PATUSEID!

Jumala rahval Juudas oli probleem. Nad kahtlesid Jumala tahtes ja väes päästa need, kes olid taganenud oma usust ning teenisid ebajumalaid. „Aga nad vastavad: Asjata! Sest me käime oma nõu järgi ja talitame igaüks oma kurja südame paadumuses.“ (Jeremija 18:12).

Juuda oli kaotanud lootuse, mõeldes: „Me oleme läinud liiga kaugele ja nüüd pole enam mingit tagasiteed. Me oleme hüljanud oma Jumala, solvanud ja pilganud Teda ning jätnud Ta tahaplaanile. Oleme langenud nii sügavale oma pattu, et see on täiesti lootusetu. Isegi Jumal ei suuda meid sellest päästa!“

Olles teeninud aastaid jumalariigitöös, võitlen ma endiselt sarnase mõtteviisiga. Tunned ehk sina samuti? Su abikaasa on võib olla ateist, õel ja jumalakartmatu inimene ning sa oled veennud end selles, et: „Kõikjal minu ümber saavad inimesed päästetud, kuid minu abikaasaga on teisiti. Ta on liiga kalk.“

Kuid Issand küsis Juudalt: „Ons mu käsi liiga lühike lunastamiseks?“ (Jesaja 50:2). See lühike viitab „maha raiutule“. Jumal küsis: „Kas sa tõesti arvad, et vaenlane on raiunud maha mu võimsa käe? Et ma olen kaotanud oma päästva väe? Ei! Minu võimas käsivars kuivatas Surnumere. See kattis taevad pimedusega. See avas pimedate silmad! Sa oled näinud, et ma päästan kõige täiega. Miks sa siis arvad, et ma olen kaotanud oma väe lunastamaks sind?“

Mu armsad, millal kaotas Jumal oma väe, et päästa kõige nurjatumgi patune maa peal? Millal kadus Ta soov päästa narkomaanid, joodikud ja prostituudid ja seda isegi siis, kui keegi ei palvetanud nende pärast?

Kas Jumal peaks siis mingil põhjusel otsustama mitte päästa su pereliikmeid, kelle pärast sa oled ustavalt palunud ja paastunud? Kindlasti mitte! Me peame hüüdma Ta poole usus: „Oo Issand, sina suudad päästa Wall Street’i. Sina suudad vabastada patuse New Yorgis. Sina suudad lunastada ükskõik, millise moslemi ükskõik, kus maal ja sina suudad päästa ka mu pereliikmed. Sinu käsi pole liiga lühike ja Sa suudad päästa ükskõik, kelle!“

Seetõttu ära arva, et Ta käsi on maha raiutud. Selle asemel usu parem võimatusse! Hakka nägema Tema armu ja armastust, mis voogab läbi Tema kõikvõimsa käsivarre, mis on enam kui võimas, et päästa! Me peame paluma ja olema kannatlikud, mispeale Tema kogub kõik meie armsad ükshaaval kokku!

„Pöörduge ümber, taganenud lapsed, ütleb Issand, sest mina olen võtnud teid oma valdusesse; ja mina võtan teid: igast linnast ühe ja igast suguvõsast kaks ning viin teid Siionisse!“ (Jeremija 3:14)

reede, 2. detsember 2011

PIMEDUS EI SAA PEATADA VALGUST!

Olles alles alustanud oma teenistusega, kõnelesin ma erinevates kogudustes üle Ameerika, hoiatades ette moraalsest langemisest. Rääkisin inimestele Iowas, Oklahomas ja Lõuna osariikides, et narkootikumid saavad niitma kõige väiksemaidki alevikke, tuues kupeldajaid nii koolidesse kui mänguväljakutele. Hoiatasin ka jultunud homode eest, kelle paljastavad paraadid saavad toimuma meie linnades. Samuti kuulutasin ette alastust ja seksuaalseid akte, mis vallutavad meie teleekraanid.

Paljud, kes kuulsid mind kõnelemas, arvasid, et tulen Marsilt. Pastorid sõimasid mind ja vagad kristlased tulid ning ütlesid mulle: „Pole vähimatki võimalust, et Jumal laseks sel Ameerikas sündida!“ Tänasel päeval on osa neist inimestest vanavanemad. Nad istuvad oma telekate eest, vaadates „Alla 16.a. keelatud“ filme, millest ma prohveteerisin ning nende lapselapsed on alkoholi ning uimastite sõltlased. Pimedus, mille suhtes hoiatasin, on nüüd käes.

Kuid kujutate te ette, kui pimedaks kogu see lugu veel läheb, kui Issanda tulek peaks viibima?
Samas lubage mul küsida te käest: „Nähes kogu seda pimedust enda ümber muutumas veelgi pimedamaks – usute te, et see saab ületama evangeeliumi valguse? Usute te, et pimedus saab pimestama ja kustutama selle?“

Ei iial! Jumala rahvas ei tohiks kunagi tunda hirmu pimeduse ja vaenlase möllamise ees. Piibel ütleb, et Jeesus saab tõusma ja särama sõltumata sellest, kui pimedaks maailm ka ei muutu! „Rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust; kes elavad surmavarju maal, neile paistab valgus.“ (Jesaja 9:1)

Me elame ajal, kus pimedus ja surm levivad kulutulena. Kuid Jumal ütleb, et just sellistel aegadel saab Tema valgus särama kõige eredama leegina: „Ma juhin pimedaid teel, mida nad ei tunne, ma lasen neid käia tundmatuid radu; ma muudan pimeduse nende ees valguseks ja konara tasaseks. Need on asjad, mis ma teen ega jäta tegemata.“ (Jesaja 42:16).

Ükski pimedus ei suuda peatada Jumala valgust! Seetõttu tõstke oma pilk kõige pimeduse ja patu ja metsikute inimeste pealt ning uskuge Jumala esiletulevasse ning kõike vallutavasse valgusesse!

neljapäev, 1. detsember 2011

VALMIS ÄRKAMISEKS

Kas me saame olla valmis ärkamiseks, kui me usume, et kogu meie lootus on kadunud, et oleme oma armuaja pattude tõttu maha maganud ja ees ei oota midagi enamat kui vaid kohtumõistmine? Mu armsad, me ei saa uskuda ärkamisse enne kui me pole veendunud selles, et Jumal tahab endiselt valada välja oma Vaimu me üle!

Miks pole Ameerika üle veel kohut mõistetud? Miks pole Jeesus veel tagasi tulnud? Aga seepärast, et suur lõikus on veel endiselt ootel ja Jumal: „…ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid meeleparandusele.” (2 Peetruse 3:9).

Me näeme seda Issanda imelist armu ka Jesaja raamatus, kus Jumal juhendas oma prohvetit kõnelema Juudale: „Kus on teie ema lahutuskiri, millega ma tema olen ära saatnud? Või kellele oma võlausaldajaist ma olen teid müünud? Vaata, te olete müüdud oma süütegude pärast, ja teie üleastumiste pärast on teie ema ära saadetud. Miks ei olnud kedagi, kui ma tulin, ei vastanud keegi, kui ma hüüdsin? Ons mu käsi liiga lühike lunastamiseks või ei ole mul jõudu päästmiseks?“ (Jesaja 50:1-2).

Jumal oli juba lahutanud end Iisraelist, andes neile „lahutuskirja“ (Jeremija 3:8). Nüüd aga oli Tema tähelepanu Juuda peal – rahva peal, kes oli Teda petnud ja Talle selja pööranud. Kuid Jumala süda oli endiselt Juudaga, mistõttu Ta tuli nuttes nende juurde, küsides näha seda lahutuskirja (vt. Jesaja 50:1). Ta ütles: „Näidake mulle oma lahutuspabereid! Tõestage mulle, et ma olen teid hüljanud! Hoopis teie olite need, kes mulle selja pöörasite! Ma pole teinud vähimatki, et teid kurvastada või haavata. Olen kogu selle aja armastanud teid, mistõttu ma ka tulin te juurde ja otsisin teid üles!“

Mu armsad, see on just see, mida ma näen Jumalat tegevat ka Ameerikaga praegu. Ta ütleb sellele rahvale: „Näidake mulle neid lahutuspabereid! Tõestage mulle, et ma jätsin teid maha! Ma ei ole veel kõrvaldanud oma Püha Vaimu, vaid olen endiselt tegutsemas selle rahva keskel. Endiselt manitsemas, kutsumas ja tulemas te juurde!“

Jumal on kuulutamas seda sõna mitmetest kantslitest üle kogu maa. Ta jagab seda läbi jumalakartlike meeste ja naiste, kes veedavad kallist aega koos Temaga. Ta on kutsumas Ameerikat tagasi meeleparandusele – tagasi Tema südame ligi!

Seetõttu peame me olema täiesti veendunud, et veel on aega ja veel on lootust. Ja sel ajal, kui me palvetame, on Püha Vaim tegemas oma tööd eri-tasanditel meie ühiskonnas, kutsumas ja hüüdmas rahvast enese ligi!