reede, 29. juuli 2016

ME LIIGUME ÜLESMÄGE!

Olles oma katsumuste ja raskuste tipul, ütles Martin Luther järgmist: „Issand, nüüd, kui oled mulle kõik andestanud, tee minuga, mida iganes soovid.“ Luther oli enam kui veendunud, et Jumal, kes oli võimeline pühkima ära kõik Tema patud ja päästma Ta hinge, oli ka enam kui võimeline kandma hoolt Tema füüsilise ihu ja materiaalsete vajaduste eest. Ehk siis Luther ütles tegelikkuses veelgi enam:

„Miks peaksin kartma seda, mida mõni inimene mulle teha võib? Ma teenin Jumalat, kes suudab puhastada mind kõigist mu üleastumistest ja tuua rahu mu hingele. Seetõttu pole ka vahet, kui kõik mu ümber kokku kukuks. Kui mu Jumal on võimeline päästma ja hoidma mu hinge alal kogu igaviku tarvis, miks ei peaks Ta siis kandma hoolt mu füüsilise ihu eest juba siin maa peal olles? Oh Issand, nüüd, mil olen andeks saanud ja võimeline seisma Su kohtujärje ees suure rõõmuga, tee minuga, mida iganes Sa soovid.“

Ma jagan seda sõnumit sinuga selleks, et su hing võiks olla ankurdatud Temas ja sa võiks olla valmis ükskõik, millisteks eelolevateks rahutusteks või rasketeks aegadeks, mis alles ootel.

Armas Jumala püha – rõõmutse! See praegune elu pole su lõplik reaalsus. Meie reaalsus on igavene elu meie õnnistatud Issanda ligiolus. Nii et hoia alal oma usk sellesse. Isegi, et kõik läheb allamäge, liigume meie ikka ülesmäge!

Aga kui kõik see hakkab sündima, siis tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb!” (Luuka 21:28).

neljapäev, 28. juuli 2016

MEIE KROONIMISE PÄEV

Hirm ei sobi kokku kõigi nende võrratute suhetega, mida Jumal on meile kuulutanud oma armastuses meie vastu. Jumal kirjeldab läbi kogu Piibli Tema erinevaid suhteid meiega:
  • Ta on meie Isa, vend ja sõber 
  • Ta on meie peigmees, pea ja abikaasa 
  • Ta on meie advokaat ja lunastaja 
  • Ta on meie varustaja, varjupaik ja karjane
Jumal on loonud kõik need imelised suhted meiega läbi risti ja soovib enam kui innukalt, et me teaks: „See on see, kes ma olen te jaoks.“

Usud sa tõesti, et Jumal tühistab kohtumõistmise päeval kõik need suhted oma rahvaga? Mitte iial! Kuidas saaks isa hüljata oma järglased lapse aruandluse tunnil? Ja isegi, et Eluraamat avatakse, on Ta endiselt su Isa, advokaat ja eestpalvetaja. Mitte miski ei saa röövida sinult seda suhet Temaga.

Hirmul pole mingit asja sinu taastamise ja kroonimise päevaga.

Tema ei tee meile meie pattu mööda ega tasu meile kätte meie pahategusid mööda…Nii kaugel kui ida on läänest, nii kaugele viib ta meist meie üleastumised.“ (Psalmid 103:10, 12)

Me ei saa hakata oma mõtetes kaaluma selle üle, kui kaugel on ida läänest? See on ka Jumala mõte kogu selles loos – Ta on kõrvaldanud me patud nii palju kaugemale meie võimest kutsuda neid jälle tagasi.

Miks ma aga kutsun Jumala Kohtumõistmise päeva meie kroonimise päevaks? Aga seetõttu, et Jesaja ütleb selle päeva kohta järgmist:

Nagu peigmees tunneb rõõmu pruudist, nõnda tunneb su Jumal rõõmu sinust.“ (Jesaja 62:5)

Seistes üks päev oma Issanda ees, tunned sa ka ära Tema armastuse sinu vastu Ta silmis.

kolmapäev, 27. juuli 2016

LAITMATUD TEMA EES

Jumalal on võrratu tõotus kõigi jaoks, kes on süüdi kohutavates pattudes:
  • kelle teod veritsevad põrgu lehast
  • kes väärkohtlevad oma ihu alkoholi, uimastite, perverssuste ja abielurikkumistega 
  • kes neelatavad, kui mõistavad, kui lähedal nad on olnud põrgusse sattumisele
Jumala tõotus neile on, et nad võivad üks päev seista vähimagi hirmuta ja suure rõõmuga Jumala kohtujärje ees. Tema tõotus on:

Kuigi teie patud on helepunased, saavad need lumivalgeks; kuigi need on purpurpunased, saavad need villa sarnaseks.“ (Jesaja 1:18)

Ükskõik, milline su minevik ka poleks – Jumal ei näe sind enam sellisena nagu sa kord olid. Selle asemel on sind muudetud hoopis Tema kalliks, ihaldusväärseks ja plekita Pruudiks. Nii ootab Ta ka su kohalolu juubeldaval pulmapeol.

Ükski peigmees, kes ootab oma pulmapäeva, ei esita ju oma pruudile ootamatuid süüdistusi osade ta puudujääkide kohta. Mitte ükski peigmees ei teeks seda. Sa võid nüüd muidugi mõelda: „Kuid kas siis Jeesus ei mõista hukka kõike kurjust?“ Ikka mõistab. Kuid see sama Kristus, keda sa tol päeval kohtad, on see sama Kristus, kes on andestanud su patud, kutsunud sind nimepidi, lunastanud sind oma vere hinnaga, puhastanud sind ning teinud su eest eestpalveid kõik need aastad.

Seistes üks päev Jeesuse ees, saad sa Teda nägema kui oma abikaasat, oma lunastajat, oma sõpra, oma advokaati ja sinu eest palvetajat. Ja sel hetkel oled sa täiesti täiuslik Ta ees, ilma ühegi süü, laigu või plekita. Täiesti püha ja laitmatu.

Ning teid, kes olite surnud üleastumistes ja oma ihu ümberlõikamatuses - teid on Jumal koos Kristusega elavaks teinud, andestades meile kõik üleastumised.“ (Koloslastele 2:13).

teisipäev, 26. juuli 2016

ELURAAMAT

Johannes kirjutab kohtupäeva kohta järgmist:

Ma nägin suurt valget trooni…Ja ma nägin surnuid, suuri ja pisikesi, seisvat trooni ees, ning raamatud avati. Teine raamat avati, see on eluraamat. Ja surnute üle mõisteti kohut sedamööda, kuidas raamatuisse oli kirjutatud, nende tegude järgi.“ (Ilmutuse raamat 20:11-12)


PALJU RAAMATUID

Pane tähele, kuidas Johannes ütleb, et seal oli palju raamatuid ja nende alusel mõisteti kohut. Esimesed raamatud on raportid iga patuse elust, kes seisavad kohtujärje ees. Igal uskmatul on taevas oma tegude raamat, kus iga lehekülg peegeldab seda, kuidas ta oma elu elab.

Kujutad sa ette, mis tunne saab olema ühel patusel, kui ta üks päev Issanda ees seisab? Iga tema mõeldud mõte, öeldud sõna ja tehtud tegu tuuakse seal päevavalgele ühes kõige kurjaga, mis neis peitub.


UUS NIMI

Õigeksmõistetute jaoks on seal aga vaid üks raamat ja kui see avatakse, pole seal ühtainust sõna ega märki Jumala laste pattudest või põrumistest. Miks? Sest kõik meie patud on kaetud Jeesuse verega. Ainus, mis seal raamatus kirjas on, on meie nimi. Muideks, see kätkeb endas meie uut, taevast nime, mille Jumal ise meile ilmutab.

Kuidas aga saada oma nimed sinna eluraamatusse? Me usume kogu oma olemusega, et Jeesus Kristus valas oma vere meie eest ja meie nimed on seal eluraamatus just seetõttu kirjas. See kõik sünnib tänu sellele, kui me võtame vastu Tema ristil saavutatud võidu ja otsustame otsida Teda kogu oma südamest, hingest, jõust ja väest.

esmaspäev, 25. juuli 2016

ME PEAME MINEMA TEMA JUURDE - Gary Wilkerson

Ja tuli üks sünagoogi ülemaid nimega Jairus, langes Jeesust nähes ta jalge ette maha.“ (Markuse 5:22)

Meie peame tegema seda sama. Olles kristlased, elab Jeesus me südameis, kuid sellest hoolimata ja veelgi enam, peame me minema Ta ette põlvedel, sirutudes Temani oma meeleheites.

Kui sa veel ei tunne Jeesust, võin sulle öelda, et Ta armastas sind juba siis, kui sa alles mässasid Tema vastu ja elasid isekat elu. Ta suri sinu pattude eest ja tõusis surnuist kolmandal päeval. Piibel ütleb, et see on tõde ja kogu sellel lool on üle 500 tunnistaja, kes nägid seda kõike sündimas.

Selle kohta oli tõestus, et Jeesus tõusis surnuist 3-ndal päeval ja Ta elab nüüd igavesti. Kui võtad Ta oma südamesse vastu, võid saada andeks kõik oma patud ning alustada puhtalt lehelt. Piibel ütleb, et kõik vana on möödas ja uus on sündinud (vt 2 Korintlastele 5:17).

Sa võid joosta kohe täna ja langeda Ta jalge ette just täpselt nõnda nagu Jairus seda tegi. Võib-olla sa oled jäänud kinni kuhugi religiooni rõngasse – käid lihtsalt tuimalt kirikus, kuid ei koge ega tunne midagi. Kui nii, siis võid joosta Jeesuse juurde ja öelda: „Jeesus, ma hüüan su poole usus, mis tuleb Jumala Sõna kuulmisest.“ See on kogu evangeeliumi tuum ja sa võid võtta Ta vastu kui oma Issanda ja Päästja juba täna!

laupäev, 23. juuli 2016

USK, MIS SIRUTUB VÄLJA - Claude Houde

Aabraham oli mees, kelle elu oli läbi imbunud usust, mis sirutus välja. Ta teadis, et usk ilma tegudeta on surnud (vt Jaakobuse 2:17). 1 Moosese 14:11-16 kasutab väga selgeid sõnu peegeldamaks Aabrahami välja sirutumist ja otsust olukorras, kus ta sai teada, et Lott ühes oma perega oli kinni võetud ja nad olid kaotanud kõik. „Kui Aabram kuulis, et ta vennapoeg oli vangi viidud, siis ta viis välja oma kodakondsed, kes tema peres olid sündinud, arvult kolmsada kaheksateist, ja ajas vaenlasi taga kuni Daanini…Ja ta tõi tagasi…Loti, oma vennapoja, ja tema varanduse ta tõi tagasi, samuti naised ja rahva.“ (1 Moosese 14:14-16)

Seda lugu on äärmiselt oluline lugeda sõna sõnalt, et haarata kogu öeldu tõelist sügavust. „Kui Aabram kuulis, et ta vennapoeg oli vangi viidud“, siis ta ei oodanud enam midagi, ei otsinud mingeid vabandusi ega lükanud tegutsemist järgmise päeva peale. Ta ei varjunud vabanduste taha, et tal pole piisavalt vahendeid aidata või et tal pole üldse midagi. Nii õhutab ka apostel Paulus meid langetama otsuseid, kui ta tuletab neid asju korintlastele meelde. Ta ütleb, et kui me kavatsused on head, siis nende väljendamine ei sõltu sellest, mida meil pole või mida me loodame üks päev omada, vaid sellest, mis on me võimalused nüüd ja praegu. „Sest kui on olemas valmidust, siis on see meeldiv selles, mis kellelgi on, mitte selles, mida tal pole.“ (vt 2 Korintlastele 8:12). Seetõttu aita kedagi juba täna sellega, mis sul on. Usk, mis sirutub välja, lihtsalt keeldub ütlemast: „Ei.“

„Aabraham viis välja oma kodakondsed, kes tema peres olid sündinud, arvult kolmsada kaheksateist.“ On huvitav, et selles lauses on välja toodud konkreetne inimeste arv. Seetõttu usun ka siiralt, et Jumal teab igat usklikku, kes aitab hädasolijat, nii nagu Ta teab ka igat usklikku või kogudust, kes otsustab mitte tegutseda. Piiblis on mitmeid konkreetseid olukordi, kus Jumal tahab anda meile täie kindlusega teada, et iga inimene loeb. Nii näiteks näeme Nehemja 3 ptk’s põhjalikku nimekirja inimestest, kes imelisel moel ehitasid üles maha lõhutud linnamüüri.

Armas lugeja, see on see usk, mis sirutub välja. Taoline ohver avab taevad ja toob esile midagi üleloomulikku. Me loeme neid sõnu Aabrahami loos kui prohvetlikku tõotust kõigile, kes pöörduvad kellegi poole, kes on haiget saanud, vangis või hädas: „Pärast neid lugusid tuli Aabramile nägemuses Issanda sõna, kes ütles: „Ära karda, Aabram! Mina olen sulle kilbiks. Sinu tasu on väga suur!” (1 Moosese 15:1).


Claude Houd on Eglise Nouvelle Vie (Uue Elu Koguduse) juhtivpastor Montrealis, Kanadas. Pidev kõneleja World Challenge’i poolt korraldatavatel pastorite ja juhtide konverentsidel. Uue Elu Kogudus on kasvanud tema juhtimise all käputäiest inimestest enam kui 3500 liikmeliseks, olles üks väheseid edukaid protestantlikke kogudusi Kanadas.

reede, 22. juuli 2016

TA EI PEA NEID ENAM MEELES

Iga kristlase jaoks, kes on pingutanud selle nimel, et omas jõus oma lihalikke tegusid suretada, on häid uudiseid. Kas see puudutab ka sind? Kui palju kordi oled sa elus pingutanud selle nimel, et saavutada võitu oma kristlikus elus? Kui palju kordi oled andnud Jumalale erinevaid tõotusi, neid siis murdes? Kui palju kordi oled püüdnud olla Talle meelepärane, sõdides oma himude ja halbade harjumustega, kuid ometigi põrunud selles kõige täiega?

Mul on sulle, tuginedes Miika raamatule, häid uudiseid: „(Issand) halastab jälle meie peale ja tallab maha meie süüteod.“ (Miika 7:19) Jumala Sõna toob meile näiteid näidete järel, kuidas Jumal kustutab kõik me patud oma mälust – Ta lihtsalt pühib need ära. Ta ei mäleta neid enam. Ta matab need mere kõige sügavamasse põhja. Ta jahib neid ja püüab need kinni. Jesaja lausa ütleb, et Jumal võtab kõik me üleastumised ja viskab need üle õla minema: „Sa heitsid kõik mu patud oma selja taha.“ (Jesaja 38:17). See tähendab, et Jumal ei vaata enam kunagi me pattude peale või kaabi neid kusagilt üles.

Seetõttu las ma küsida su käest: kui Jumal unustab kõik me patud, miks siis laseme hingevaenlasel kaevata oma minevikust üles igasugu soppa ja pori ning lehvitada sellega me nina all? Kõik meie patud on ju juba kaetud Kristuse verega, mille puhastav ja andestav vägi hõlmab ja katab kõike. Kogu me elu.

neljapäev, 21. juuli 2016

TERVIKLIK TEMAS

Jumala kohtumõistmise päeval saab olema kaks gruppi – lambad ja sikud. Nad saavad seisma oma Issanda ees eraldi puntides – ühed paremal ja teised vasakul; ühed pühad ja teised patused. Ja kõik halvad teod, mis saavad tol päeval paljastatud, kuuluvad neile, kes on kurjad. Sest Piiblis on öeldud, et kõik õelate kurjad teod saavad toodud päevavalgele ja paljastatud. Iga kuri mõte, iga salajane iha, iga himu, iga nurjatu kujutluspilt, iga Kristuse eiramine ja neetud sõna – need kõik tuuakse letti ja nende üle mõistetakse kohut.

Teisalt aga ei mainita sel päeval mitte ühtki õigeksmõistetud inimese kurja tegu. Selle asemel tuuakse päevavalgele hoopis iga hea asi, mis nende elus oli – iga püha mõte, iga hea tegu, iga ennastohverdav töö. Jumal toob kõik selle hea nende elust päevavalgele ja see saab olema üks auline hetk!

Fakt on see, et üks päev Issanda kohtujärje ees seistes, oleme me Temas terviklikud. See tähendab seda, et mida iganes me ka poleks elu jooksul teinud – sh iga patt, mille oleme korda saatnud – saab olema kaetud Tema verega ja seda ei mainita enam. Sest Jumala õigete üle pole mingit hukkamõistu. Ei mingit! Jeesus ütleb meile: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõna ja usub teda, kes minu on saatnud, sellel on igavene elu, ning ta ei lähe kohtu alla, vaid on läinud surmast ellu.“ (Johannese 5:24) Ehk siis Jeesus ütlebki: „Kui te usute minusse, te ei kuulu kohtu alla, vaid lähete otse surmast ellu.“

kolmapäev, 20. juuli 2016

HEAD UUDISED

„Ja otsekui inimestele on seatud üks kord surra, pärast seda on aga kohus. „ (Heebrealastele 9:27). Nagu Piibel seda kirjeldab, on meie maise elu päevad kui rohi (vt Psalmid 102:12). Üks päev oleme olemas – kasvamas ja vohamas – ning järgmine päev lihtsalt kaome koos ajaga. Me oleme nagu pakaselisel päeval väljahingatav õhk – hetkeks on ja siis enam pole. Seetõttu olen ka veendunud, et saades üks päev osa igavikust, me mõistame, kui tühised ja põgusad me hetke hirmud ja katsumused on olnud. Ühtlasi aga mõistame sedagi, kui ligi Issand meile oli kõigil neil aegadel, valvates me üle oma päästva ja alalhoidva väega.

Toon sulle siinkohal häid uudiseid – aulisi uudiseid – mis aitavad sul toime tulla kõigi halbade uudistega, mida oled kuulnud. Usun, et see uudis hoiab su südame ja vaimu rahulikuna, isegi rõõmsana, sõltumata sellest, mis on seda maamuna tabamas. See hea uudis on järgmine: kui sa oled parandanud meelt ükskõik, millisest ja kõigist oma pattudest, uskudes Jeesusesse ja sellesse, et Ta veri puhastab ning oled alistanud end igapäevaselt Tema valitsuse alla, siis sa võid seista Ta trooni ees ilma ühegi süü või hirmuta. Veelgi enam, sind tunnistatakse kõigi seal olijate ees - iga inimese, ingli ja põrgus oleva deemoni ees - Kristuse kallihinnaliseks pruudiks.

Sa ei pea enam seisma silmitsi ühegi sinu vastu tõstetud patuga või mõne paljastatud läbikukkumisega, vaid sa võid seista puhta ja laitmatuna kõigi ees. Mitte ühtainsatki su pattu ei võeta enam jutuks. Küll aga esitletakse kõiki su häid tegusid – sh su usku Jeesusesse Kristusesse – kõigi nende suurte hulkade ees, kes on sinna kokku koondunud.

teisipäev, 19. juuli 2016

VASTUPIDAV USK

Mil iganes me kogeme raskusi ja tagakiusu, tuleb Saatan ja sosistab meile kõikvõimalikke hirme ja valesid: „Kuidas sa küll kavatsed sellest kriisist läbi minna? Mida sa küll peale hakkad? Kui Jumal on nii kangesti ustav, miks Ta siis laseb millelgi sellisel sündida sulle? Kuidas Ta küll saab riskida oma kõige kallimatega? Mis küll sinust või su perest, tööst ja teenistusest saab?“

Vastupidav usk aga ajab end püsti ja vastab vaenlase valedele järgmist: „Saatan, sa esitad valesid küsimusi. Minu jaoks pole hetkel üldse küsimus selles, kuidas ma sellest läbi lähen või mis minust saab, sest olen juba ammu usaldanud kõik – nii oma raskused, katsumused, plaanid ja kõik muu minusse puutuva – oma armastava Isa kätesse. Ta on ikka ja jälle tõestanud oma ustavust ja seetõttu võin usaldada Ta kätte ka oma tuleviku.“ Kui taoline suhtumine on juurdunud me südameisse, pole meil muud, kui vaid küsida: „Kuidas saaksin veelgi paremini oma Issandat armastada ja teenida? Kuidas teenida teisi nii nagu iseennast?“

Vastupidav usk tähendab anda end täienisti üle Jumala tahtele nagu Jeesus seda ka Mäejutluses kirjeldab. Ehk lühidalt öeldes – me peame esmalt otsima Jumalat ja asju, mis Talle korda lähevad ning kõike muud, mida vajame, antakse meile pealekauba (vt Matteuse 6:33). Vastupidav usk kuulutab: „Mul pole oma tahet, sest pigem on nii, et Tema tahe sündigu. Ei mingeid isiklikke kavatsusi. Ei mingit omapoolset Jumala mängimist enam, püüdes lahendada nii iseenda kui teiste probleeme. Püha Vaim, hoia mu mõtted Issandas ja Tema tõotustel.“

Taolise usuga oleme valmis ükskõik, milleks, mida ka tänane päev kaasa ei tooks.

esmaspäev, 18. juuli 2016

JEESUS TULI HÄVITAMA SAATANA TEGUSID - Gary Wilkerson

Olles saanud sõimata deemonitest vaevatud mehe poolt, ütles Jeesus sellele deemonile: „Jää vait ja mine temast välja!“ (Luuka 4:35). Deemon viskas mehe seepeale pikali ja lahkus temast ilma talle enamat kahju tegemata.

Kuidas see kõik välja näeks, kui sul oleks usku uskuda, et su abielu ei saa enam rohkem kahjustada? Kuidas oleks uskuda, et su lapsed, kes täna on kaugel Jumalast, tuleks tagasi Tema juurde ja õpiks tundma Teda?

Olen näinud selles piiblitekstis kirjeldatut reaalsusena ja tahan öelda sulle, et sama võib juhtuda ka sinuga. Olin ise omadega üsna lõpu korral ja seda oma „kadunud“ poja tõttu. Ta lahkus kodunt, hakkas tarvitama narkootikume ja elas tänavatel. Ta oli üks metsik tegelane, kellel samas oli hea süda ja ma teadsin, et Jumala kutse oli tema elu üle. Seetõttu hakkasin paluma järgnevaid asju: „Püha Vaim, sekku mu kadunud poja Elliotti ellu. Oh Püha Vaim, kus iganes ta ka praegu poleks – lõika läbi kõik hingevaenlase plaanid, sest ma tean, et ta on kutsutud elama võidust võitu. Issand, hävita kõik Saatana teod.“

Mu kadunud poeg tuli tagasi koju! Jeesus sekkus tema ellu ja mu poeg on tänaseks muudetud mees, teenides Jumalat. Ta on nii teistsugune! Temas on rõõmu, enesekindlust ja julgust. Ja tal on nägemus oma eluks. Miks? Sest Jeesus ise sekkus ning lõikas läbi ja hävitas Saatana teod.

Hea uudis on see, et Jeesus tahab võtta ka kõik selle, mis on plaanitud sinu vastu ning hävitada selle, et see ei saaks sulle rohkem kahju teha. Ta võib seda teha su heaks juba täna!

laupäev, 16. juuli 2016

KUI JUMAL VARUSTAB - Nicky Cruz

Jumala juhtimise ja varustamise all elamine pakub tohutut kergendust. See võtab su õlgadelt suure koorma. Ma ei pea muretsema, kust tuleb mu järgmine toidukord või kas mul on paika, kuhu õhtul oma pea panna. Ma tean, et Jumalal on täis kontroll mu elu üle ja Ta ei ole mind kunagi alt vedanud.

Oma teenistuse algaastatel muretsesin palju oma laste pärast. Ma teadsin, et mu minevik jälitab mind ning kartsin, ega mu vanematega kaasas käiv needus ei kandu juhuslikult üle mu perele. Teadsin, et Saatanale ei meeldinud see, kuidas talle nädalast nädalasse kandadele astusin ja kuidas nö tema tagaõues möllasin. Seetõttu irvitas ta mu üle pidevalt ja ma teadsin, et ta teeb sama ka mu naise ja lastega.

Evangelistina veetsin palju aega ringi rännates, olles kodust eemal. Nii palusin noore mehena tunde, et Jumal kannaks hoolt mu pere eest ja kaitseks neid kõige halva eest, mida Saatan nende vastu plaanis. Olin mitmeid öid hotellitoas ärkvel, paludes: „Issand, Sa tead, et üritan olla parim abikaasa ja isa, kes eales võimalik. Ma armastan oma naist ja lapsi enam kui omaenda elu. Ma ei suudaks seda taluda, kui nendega midagi juhtuks. Palun kanna hoolt mu pere eest. Palun valva nende südamete üle. Palun valva mu laste üle, Jeesus.“

Mida enam seda palvet palusin, seda suurema rahu tõi Jumal mu hinge. Ta ütles, kui mina püsin ustavana Tema kutsele oma elus, kannab Tema hoolt mu naise ja laste eest. Ta teadis mu südant. Ta teadis, kui väga tahtsin teenida Teda ja kui väga mu süda valutas kadunud ja abitud hingede pärast maailmas. Seetõttu oligi Ta läkitanud mind jõudma nendeni igal võimalikul juhul, muretsemata samas oma perekonna pärast.

See oli üks paljudest jutuajamistest, mis mul on Jumalaga aastate jooksul olnud. Ta tõotas kanda hoolt mu pere eest, mistõttu usaldasin nad täielikult Tema hoolde. Ta on oma tõotust pidanud.


Nicky Cruz, rahvusvaheliselt tunnustatud evangelist ja viljakas raamatute autor, pöördus Jeesuse Kristuse poole 1958 aastal New York Citys peale David Wilkersoniga kohtumist. Enne seda oli ta elanud vägivaldset ja kuritegelikku elu. Tema dramaatiline pöördumislugu ilmus esmalt D.Wilkersoni raamatus „Rist ja pussikangelased“ ja hiljem juba tema enda bestselleris „Jookse, poiss, jookse.“

reede, 15. juuli 2016

OHTLIKUS PAIGAS

Osad teist, kes on minemas läbi raskete olukordade, on oma usuga ohtlikus seisus.

Siinkohal pean küsima su käest: oled sa ehk lasknud uskmatuse seemnetel võtta maad oma südames? On sul tõsiseid küsimusi Jumala ustavuse suhtes? Kas selle asemel, et Teda kiita, sa hoopis kahtled Temas? „Issand, miks Sa küll pole minu olukordadesse sekkunud? Miks oled lasknud sel tohutul segadusel võtta maad mu abielus ja peres? Oled pannud mu õlule rohkem kui suudaksin kanda.“ Taoline suhtumine võib viia paadunud südameni ja lõppeks vaimse surmani.

Apostel Paulus õhutas Timoteost: „Kannata koos minuga kurja nagu Kristuse Jeesuse tubli sõdur!“ (2 Timoteose 2:3). Kreekakeelne tähendus sõnale „kuri“ viitab siin kannatustele ja rasketele katsumustele. Mida Paulus siis ütleb Timoteosele nende asjade kohta? „Kannata need välja, mu poeg! Sa oled Issanda sõjaväe sõdur. Sind on koolitatud selleks, et läbida vaimse lahingu raskusi.“

Näeme seda sama teemat jooksmas läbi ka Vanas Testamendis. Meile öeldakse seal: „Sest Issanda silmad jälgivad kogu maad, et võimsasti aidata neid, kes siira südamega hoiavad tema poole.” (2 Ajaraamatu 16:9). Heebreakeelne tähendus sõnapaarile „siira südamega“ tähendab „täielikus usalduses Temale pühendumist“. Jumal vaatab kogu maa peale, otsides täie innukusega neid usu mehi ja naisi, kes usaldavad Teda täienisti. Ja mil iganes Jumal taolise sulase leiab, ütleb Ta sellele inimesele: „See armas hoiab kindlameelselt kinni oma usust ja kindlusest minus. Seetõttu tahan ka ilmutada end talle võimsal moel. Ta saab nägema minu väge ja võimast käsivart tegutsemas tema heaks.“

neljapäev, 14. juuli 2016

VÕIMATU VÕIT

Sõnumitooja tõi Juuda kuningale Aasale hirmuäratava sõnumi - miljoni-pealine sõjavägi oli liikumas nende suunas! Etiooplased ja üks teine rahvas olid koondanud oma jõud suureks armeeks, liikudes täiskäigul Juuda poole, et seda hävitada.

Just vahetult enne seda oli Aasa kutsunud oma rahvast üles kiitma ja tänama Jumalat rahu ja õnnistuste eest, mida nad olid kogenud tänu sellele, et olid otsinud Issanda palet. Nüüd aga võime lugeda, et „nende vastu tuli etiooplane Serah väega.“ (2 Ajaraamatu 14:8). Juuda sattus üle öö lahingusse, seistes silmitsi miljoni vihase sõduriga.

Mida siis üks Jumalat usaldav sulane teeb, seistes silmitsi sellise dilemmaga? Kuidas ta reageerib? Satub ta paanikasse? Pöördub ta abi saamiseks inimliku käsivarre poole või usaldab täielikult Jumalat, andes kõik üle Talle? Milline oli selle õiglase kuninga reaktsioon?

„Ja Aasa hüüdis Issanda, oma Jumala poole ning ütles: „Issand! Ei ole peale sinu ühtegi, kes suudaks jõuetut aidata tugeva vastu! Aita meid, Issand, meie Jumal, sest me toetume sinule ja oleme tulnud sinu nimel selle hulga vastu! Issand! Sina oled meie Jumal, ära luba, et inimene oleks sinust üle!” Siis Issand lõi etiooplasi Aasa ja Juuda ees, ja etiooplased põgenesid.“ (2 Ajaraamatu 14:10–11).

Mida ütleb kuningas Aasa reaktsioon meile, tänapäeva Kristuse kogudusele? Sellele jumalakartlikule mehele sai osaks kõige kohutavam ja hirmuäratavam uudis. Ta seisis silmitsi võimatu võimalusega ellu jääda, rääkimata veel mingist võidust.

Mu armsad, selle piiblilõigu sõnum on selge: see näitab meile, et võit – võimatu võit – hoitakse alal neile, kes panevad kogu oma usu ja lootuse täielikult Jumala peale.

kolmapäev, 13. juuli 2016

LASTES JUMALA RAHUL VALITSEDA

Jumal loob läbi oma Vaimu rahu – Ta laseb sel esile tulla ja loob seda ka sinu sees. Ma ei räägi siinkohal ainult rahust Jumalaga, vaid ka rahust, mille Ta sinus loob ja mis toob kaasa hingerahu. Rahu, mis sinus pulbitseb ja voolab ja mis toob kaasa tervenemise ning tasakaalu. Rahu, mis ehitab üles kindlustunde.

Omades sellist rahu, lõpetad sa ise jumala mängimise. Sa lõpetad püüde lahendada nii iseenda kui teiste probleeme. Sa lõpetad ajugümnastika selle üle, mis võib juhtuda ja mis kohutavad asjad kõik võivad sind tabada. Selle asemel võtad kõik need mõtted hoopis vangi. Suudad seda tänu sellele, et võid toetuda rahule, mille Jumal on sinus loonud. Võid hakata usaldama ja aktsepteerima Tema armastust ning uskuma kõiki tõotusi, mis Ta oma Sõnas on andnud.

Mu armsad, tahan julgustada teid paluma Jumala Vaimult suuremat usku Tema armastuse osas teie vastu. Paluge, et Ta tooks teis esile suurema Jumala Vaimu voogamise. Tema rahu täidab teid üleloomulikumal ja imelisemal moel, kui annate kõik Talle üle. Vaid siis saab Ta tuua esile oma rahu kui teie huulte vilja.

Tõelist rahu pole võimalik teeselda – maailm tunneb selle ära, kui see kelleski on. Püha Vaim muudab sinus oleva rahu sind ümbritsevatele inimestele teatavaks. Nii pole see ka enam sinu rahu, mis neid kõnetab, vaid Tema rahu. See puudutab neid, pannes neid paluma sinult eestpalvet nende eest. Palvet, mis puudutaks ja tooks tervenemise.

Ajal, mil üha enam koonduvad pilved toovad hirmu maailma üle, käigu Jumala rahvas vastavalt Pauluse sõnadele: „Ja teie südameis valitsegu Kristuse rahu.“ (Koloslastele 3:15).

teisipäev, 12. juuli 2016

RAHU, RAHU!

„Rahu, rahu kaugel ja lähedal olijale, ütleb Issand.“ (Jesaja 57:19). See on üks kõige enam julgustavamaid tõotusi kogu Jumala Sõnas. Jumal ütleb, et Ta ajab meist välja hirmu vaimu ja istutab meisse üleloomuliku rahu vaimu. Jesaja kordab seda sõna „rahu“ lausa kahel korral, et rõhutada selle jätkuvat püsimist. Püha Vaim tõotab meile: „Ma loon teis rahu.“ Kogedes ise seda rahu, saab sellest loov sõna, mis voolab üle me huulte teistenigi.

Igaühe meie elus tuleb ette aegu, kus oleme üdini väsinud kõigist meid ümbritsevatest probleemidest; isiklikest probleemidest, mis võivad puudutada me perekonda, sõpru, tööd või rahaasju. Oleme kurnatud kõigist südantlõhestavatest „halbadest uudistest“, mida kuuleme ja kriisidest, millel ei näi lõppu olevat.

Kuidas aga siis saada osa sellest imelisest ja kõike haaravast rahust? Esiteks peame me tunnistama, et kõik meie hirmud on tingitud uskmatusest, kuna me pole täielikult usaldanud Püha Vaimu väge, mis on meie sees. Jumala Vaim on jumaliku armastuse täiuslik kehastus – üdini hooliv nagu üks ema; võimsam kui kõik põrguväed kokku ja kõiketeadev. Ja ometi, isegi, et me seda kõike teame, istume me Jumala Vaimu ligiolus virisedes ja kurtes otsekui hüljatud lapsed.

Las ma öelda teile – mitte ükski usklik ei saa vabaks hirmu vaimust ega leia rahu enne, kuni ta pole usaldanud kõike armastava Jumala Vaimu hoolde. Peame usaldama kõik Tema tahte alla, uskudes, et „see, kes on meis, on suurem sellest, kes on maailmas.“ (vt 1 Johannese 4:4).

esmaspäev, 11. juuli 2016

TA HÄVITAB PIMEDUSE JÕUD - Gary Wilkerson

Ajal, mil Jeesus õpetas sünagoogis, hakkas üks kurjadest vaimudest vaevatud mees kisendama: ”Võeh, mis on meil asja sinuga, Jeesus Naatsaretlane? Kas sa oled tulnud meid hukkama?” (Luuka 4:33) Vaata ta poolt esitatud küsimust: “Kas oled tulnud meid hukkama?” ehk siis hävitama. Selles küsimuses peitub täistabamus, sest Jeesus mitte ainuüksi ei sekku, aga Ta ka hävitab.

Olen siiralt rõõmus selle sõna “hukkama” või “hävitama” üle selles salmis, sest kui ainuüksi sekkuda millessegi, on mul hirm, et see võib tagasi tulla. Kas keegi teist on kunagi olnud olukorras, kus miski on läinud ära, aga tulnud seejärel jälle tagasi? Ütlesin aasta tagasi, samal ajal, et kavatsen kaalust 10 kilo alla võtta. Seda ma ka tegin, aga see tuli kõik tagasi, koos veel 3-lisakiloga. Nii et ainuüksi sekkumine pole minu jaoks piisavalt mõjus. Ma vajan, et see kaal saaks lõplikult kaotatud. Kuidas on lood teiega?

Jah, me oleme tänulikud Jumalale, et Ta sekkub, kuid veelgi enam on meil hea meel selle üle, et Ta hävitab hingevaenlase teod. Jeesus ütles: „Ma olen tulnud, et hävitada hingevaenlase teod.“ Kui põrgu sügavustes pandaks paika ükskõik, milline hävitusplaan su elu kohta, siis Jeesus ainuüksi ei sekkuks sellesse, tõmmates sealt mõned punktid maha, vaid Ta võtaks selle plaani, rebiks selle miljoniks tükiks ja viskaks tulle. Saatan aga küsiks: „Mida Sa mu plaaniga tegid? Tahtsin ju hävitada selle inimese elu!“

„Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et ta tühistaks kuradi teod.” (1 Johannese 3:8)

Teadsid sa, et Jeesus hävitab kõik selle, mis on mõeldud hävitama sind? Ta on selleks, et hävitada pimeduse jõud su elus.

laupäev, 9. juuli 2016

HOIA TULI PÕLEMAS - Jim Cymbala

Paulus kirjutas oma viimase kirja Timoteosele – noorele jumalasulasele, kelle ta ise oli ordineerinud. Paulus ütles: „Sel põhjusel tuletan ma sulle meelde, et sa taas õhutaksid lõkkele Jumala ande, mis on sinus minu käte pealepanemise kaudu. Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistlikkuse vaimu.“ (2 Timoteose 1:6-7). See väljaütlemine annab meile aimu tulest, mis on peaaegu kustunud; söest, mis vajab taas lõkkele puhumist. Paulus tahtis, et Timoteos õhutaks lõkkele Jumala Vaimu leegid. Ta hoiatas Timoteost, et too ei eiraks neid, vaid õhutaks need lõkkele ja hoiaks neid põlemas. Mida iganes ka Timoteos ei teinud – ta ülesanne oli hoida tuld kustumast ning pöörata tähelepanu Jumala Vaimu tööle enda sees. Ilma selle võidmiseta poleks Timoteos kunagi täitnud Jumala eesmärke oma elus.

Charles Finney, 19.sajandi presbüterliku kiriku pastor ja Oberlini Kolledži endine president, pidas terve rea loenguid religiooni ärkamise teemadel. Hiljem sai neist raamat ja täna peetakse seda vaimulikuks klassikaks. Ta kirjeldab selles kolme võtmeteemat Püha Vaimu kohta:
  • Jeesus tõotas Jumala Vaimu täiust. „Vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.” (Apostlite teod 1:8).
  • Pühakiri käsib kristlastel olla täis Püha Vaimu. „Ja ärge joovastuge veinist, millest tuleb liiderlikkus, vaid saage täis Vaimu.“ (Efeslastele 5:18). Nii nagu Piiblis on käsud selle kohta, et peame armastama üksteist või mitte varastama, nii ei erine neist käskudest ka korraldus „saada täis Püha Vaimu“. Seda on väljendatud käskivas kõneviisis, mis tähendab, et see käsk ei erine ühestki teisest käsust Piiblis.
  • Püha Vaimu täius on eluliselt oluline me elus. Kui Jeesus ütles „minust lahus ei suuda te midagi teha“ (Johannese 15:5), siis Ta ka mõtles, mida ütles.
Kui Jumal võtab kontrolli kellegi elu või mõne koguduse üle, teeb Ta seda läbi Püha Vaimu, kuna Püha Vaim on see abiline, kelle Jeesus saatis oma tegusid korda saatma. Kui kardame Jumala Vaimule kontrolli andmist, kardame tegelikult Jumala kontrolli oma elude üle. Nii et kui keeldume Jumala Vaimule alistumast, jääme ilma sellest pühast elevusest, mida toob kaasa elu, mis elatud laiemalt kui vaid iseendale.


Jim Cymbala alustas Brooklyn’i Tabernacle kogudusega väikeses, viletsas seisus hoones, mis asus kahtlases linnaosas ja kuhu kuulus algul vaid 20 liiget. Põlise Brooklyn’i asukana on ta nii David kui Gary Wilkersoni pikaajaline sõber.

laupäev, 2. juuli 2016

JUMAL ON ABSOLUUTSELT USTAV - Carter Conlon

„Ma pole näinud õiget hüljatuna ega tema lapsi leiba kerjavat.“ (Psalmid 32:25). Teine osa sellest imelisest tõotusest – „ega tema lapsi leiba kerjavat“ - tähendab seda, et elu koos Kristusega ei mõjuta vaid sind, aga ka nende tulevikku, keda armastad.

Ära unusta, et ainuüksi tänu Kristuse sõnakuulelikkusele Isale – tänu sellele, et Ta pühendas oma elu täitmaks Jumala eesmärke – võime me Jeesuse Kristuse järeltulijatena kuulutada selle tõotuse ka enda omaks. Seetõttu me ka näeme, kui oluline see on, et elaksime sõnakuulelikkuses Jumalale ja annaksime Talle kogu oma südame. Seda tehes laieneb see tõotus ka neile, kes tulevad peale meid – meie lastele ja lastelastele; neile, kelle elude üle on Jumal meile meelevalla andnud. Olen näinud selle tõsi olevat iseendagi elus.

Nii palju põlvkondi, kui ma tagasi tean, olen ma meie suguvõsas esimene kristlane. Täna aga näen paljusid oma õdede-vendade lapsi ning teisigi pereliikmeid pöördumas Jumala poole. Nii usun ka, et kui langetan jätkuvalt otsuseid elada ja käia Kristuse õigsuses, saab selle õnnistus puudutama mu kodu ka pikalt peale seda, kui mind enam ei ole.

Kuulen pühapäeva õhtuti Times Square’i koguduse jumalateenistustel paljusid tunnistusi inimestelt, kes püüdsid põgeneda Jumala eest. Nad elasid patust ja mässumeelset elu, keerates oma muusika täiega põhja, et matta selle alla Jumala häält. Kuid samas seisid nad silmitsi ühe dilemmaga – nimelt oli neil kodus kas jumalakartlik ema või isa; keegi, kes palvetas nende eest! Nii on ka täna selge, et nad pole hüljatud; nad ei pea kerjama leiba, kuna keegi nende kodus elas ja käis koos Jumalaga.

Seetõttu otsustagem meiegi elada igat päeva Jumala tahte kohaselt, hoides kinni Tema õigsusest ja uskudes, et Ta annab meile jõu, mida vajame Tema järgimiseks. Seda kõike tehes, näeme ka Pühakirja täitumas oma elus – õiglase õnnistus saab olema nii meie kui me järglaste üle. Ja kõik, mida me vajame, saab olema, sest Jumal on absoluutselt ustav oma tõotuste suhtes.

__________
Carter Conlon liitus Times Square’i koguduse pastorite meeskonnaga ps. David Wilkersoni kutsel 1994 aastal. 2001 aastal sai temast koguduse vanempastor.

reede, 1. juuli 2016

JUMAL ON MEIE PELGUPAIK

Maailm on teel suurte keeriste ja raputuste poole. Saab sündima asju ja tekkima kaoseid, mis täiesti loomulikult tekitavad hirmu. Kuid Jumal on öelnud meile: „Minu Sõna on teis. Te olete kaetud minu peopesade varjus. Te olete MINU LAPSED.“ Seetõttu on aeg kinnitada oma turvavööd, avada oma Piiblid ja rääkida need asjad oma Isaga läbi. Ta on öelnud, et me ei hävi: „Ma näen Issandat alati enese silme ees, sest ta on mu paremal pool, et ma ei kõiguks.“ (Apostlite teod 2:25)

Tahan julgustada teid võtma järgnevat võimast sõna Jesaja suust väga isiklikult: „Tõstke oma silmad ja vaadake kõrgusse: kes on loonud need seal? Tema, kes nende väe viib välja täiearvuliselt, kes nimetab neid kõiki nimepidi. Tema suure väe ja võimsa jõu tõttu ei puudu neist ainsatki.

Mispärast ütled sina, Jaakob, ja räägid sina, Iisrael: „Minu tee on varjul Issanda eest ja mu õigus läheb mööda mu Jumalast?” Kas sa ei tea? Kas sa ei ole kuulnud? Igavene Jumal, Issand, on maailma äärte Looja; tema ei väsi ega tüdi, tema mõistus on uurimatu.

Tema annab rammetule rammu ja jõuetule jõudu. Poisidki väsivad ja tüdivad, noored mehed komistavad ja kukuvad, aga kes ootavad Issandat, saavad uut rammu, need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad: nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi.“ (Jesaja 40:26–31).

Meie osadus Jumalaga kasvatab usaldust. Valades Jumala ees välja kõik oma mured ja vajadused, võime minna edasi täie kindluse ja rahuga südames. „Lootke tema peale igal ajal, rahvas; valage välja oma südamed tema ette: Jumal on meile pelgupaigaks!“ (Psalmid 62:9)