reede, 31. detsember 2010

ÜLISTAJA TÕELINE OLEMUS

2 Moosese raamat kirjeldab üht võrratut hetke Iisraeli laste ajaloos. Iisraellased olid just lahkunud Egiptusest Jumala üleloomuliku juhtimise läbi, kui korraga vaarao armee neid tulisjalu taga ajas. Iisraellased olid juhitud orgu, kus kahelt poolt ümbritsesid neid kõrged mäed ja ees laius hirmuäratav meri. Ja kuigi nad veel ei teadnud seda, olid need inimesed kohe kohe seismas silmitsi oma hinge pimedaima ja tormiseima ööga. Nad olid ahhetama panevas olukorras kesk paanikat ja meeleheidet, mis pani neid proovile kuni viimse piirini.

Ma usun, et see peatükk näitab väga konkreetselt, kuidas Jumal muudab oma rahva ülistajateks. Mitte ükski teine kirjalõik Piiblis ei peegelda seda nii selgelt. Kas teadsite, et ülistajad ei sünni mitte keset ärkamisi ja päikselisi helgeid aegu, kus valitsevad võidud ja hea tervis. Jumala ülistajad leiavad oma kuju keset pimedaid tormiseid öid. Seetõttu määravad meie reaktsioonid tormidele ära selle, millised ülistajad me oleme.

Heebrea kirja 11 peatükk annab meile sellest aimu elatunud Jaakobi näol: „Usus õnnistas surev Jaakob Joosepi mõlemat poega ja kummardas Jumalat oma kepi najal.“ (Heebrealastele 11:21). Miks kirjeldatakse Jaakobit sellisel viisil oma viimseil päevil?

Jaakob teadis, et ta elu on lõpusirgel, mistõttu me ka näeme teda jagamas õnnistust oma lastelastele. Seega, mida Jaakob teeb, kui ta vaatab tagasi oma elusündmustele? Ta kiidab Jumalat. Ta ei lausu sõnagi, aga oma kepi najale nõjatudes ta imetleb elu, mille Jumal on talle kinkinud ja ta „kummardab“ oma Jumalat.

Jaakob kummardas ja kiitis Jumalat, sest ta hing oli saanud rahu. Ta oli kogenud Jumala vankumatut ustavust, mis ületas iga väiksemagi kahtluse. Ja nüüd see suur usumees lõpetas, öeldes: „See ei omanud kunagi tähtsust, millistest lahingutest ma läbi läksin, sest Jumal tõestas oma ustavust minu vastu. Ta on alati ustav olnud. Oo Kõikväeline Jumal, ma kiidan ja ülistan sind!“

neljapäev, 30. detsember 2010

ÄRA KARDA VÄIKESEID KANNATUSI

Kristuse ülestõusmisele eelnes lühike kannatuste periood. Me tõepoolest sureme! Me tõepoolest kannatame ja maailmas leidub ikka valu ja kurbust!

Meile aga ei meeldi kannatada või kogeda valu. Meie tahame kogeda valutut pääsemist ja üleloomulikku sekkumist. Meie palved kõlavad: „Tee seda Jumal, sest ma olen nõrk ja saan seda alati olema. Seni, kuni mina lähen oma teed ja ootan üleloomulikku päästet, aja sina kõik korda.“

Me võime ajada kõik oma hädad ka deemonite kaela. Seetõttu püüame me leida mõne jumalamehe, lootuses, et ta ajaks kõik deemonid välja meist ja meie saaks ilma valu ja kannatusteta jätkata oma teed. Ja ongi kombes! Lenda kui linnuke rahu täis võiduka elu poole. Me tahame, et keegi tuleks ja paneks oma käed me peale, peletades kogu tuimuse. Kuid võidud ei saabu igakord valu -või kannatusteta. Vaata oma patu peale. Seisa sellega silmitsi ja koge selle kannatust nõnda nagu Jeesus seda tegi. Sisene Tema kannatusse. Sest vaev kestab küll läbi öö, aga hommikul saabub hõiskamine.

Jumala armastus nõuab üht valikut. Kui Jumal kõrvaldaks meid üleloomulikult igast võitlusest ilma valu või kannatusteta, hävitaks see küll kõik katsumused ja kiusatused, kuid samas ei jätaks alles meie vabadust valida ega võimalust saada tules läbikatsutud. See tähendaks otsekui Jumala tahte meelevaldset pealesurumist inimkonnale. Seepärast on Ta otsustanud kohtuda meiega pigem keset meie kõrbeaegu, et näidata seeläbi teed uude usuellu.

Sageli peegeldubki just meie põuaaegades ja valus Jumala tahtmine. „Sellepärast ka need, kes kannatavad Jumala tahtmise järgi, usaldagu oma hinged head tehes tema, ustava Looja hoolde.“ (1Peetruse 4:19)

Kuid tänu Jumalale, et kannatused kestavad vaid lühikest aega enne lõplikku võitu! „Aga kogu armu Jumal, kes teid on kutsunud oma igavesse kirkusesse Kristuses Jeesuses, parandab, kinnitab, tugevdab ja toetab teid, kes te üürikest aega olete kannatanud.“ (1Peetruse 5:10)

kolmapäev, 29. detsember 2010

HOIDES ALAL OMA PALVEELU

Selleks, et ületada vaimulikku põuda, pean ma alal hoidma oma palveelu. Miks see küll on nii, et keegi meist ei palu nii nagu peaks? Me teame, et võime lahti saada kõigist oma koormaist, kui me vaid võtaksime aega olla Jumalaga kahekesi. Püha Vaimu hääl kutsub meid pidevalt, öeldes: „Tule!“

Tule selle jõe äärde, mis rahuldab januneva hinge. Tulle Isa juurde, kes tunneb kaasa oma lastele. Tule elu Issanda juurde, kes lubab andestada iga tehtud patu. Tule selle juurde, kes keeldub sind hukka mõistmast, hülgamast ja varjamast end su eest.

Me võime püüda pugeda peitu Jumala ees tänu oma süütundele või hukkamõistule, kuid Tema ei peida end iial. Seetõttu tule julgelt Tema armutrooni ette – isegi kui sa oled pattu teinud või läbi kukkunud. Ta andestab hoobilt neile, kes siiras kahetsuses meelt parandavad. Sa ei pea veetma tunde ja päevi süümepiinades või kuidagimoodi teenima välja Tema armu. Mine Isa ette, nõtkuta oma põlvi, ava oma süda ning vala välja kogu oma vaev ja valu. Räägi Talle oma üksindusest, eraldatuse tundest, hirmudest ja läbikukkumistest.

Me proovime kõike muud, aga mitte palvet. Me loeme raamatuid, otsime juhtnööre ja mudeleid; käime sõprade, pastorite ja nõustajate juures, et kuidagigi moodi leida lohutust või head nõu. Me püüame leida vahemehi, unustades ära selle peamise Vahemehe, kellel on vastused igale meie küsimusele.

Miski ei hajuta kuivist ja tühjustunnet kiiremini kui tund või paar Jumala ligiolus. Mitte miski ei saa asendada palvetamist Isa poole oma salajases palvekambris. Selles peitub lahendus igale põuaperioodile.

„Sest ma valan janusele vett ja kuivale voogusid; ma valan sinu soo peale oma Vaimu ja su järglaste peale oma õnnistuse.“ (Jesaja 44:3)

teisipäev, 28. detsember 2010

MINNES LÄBI PÕUAPERIOODI

Kuigi ma kuulutan tuhandetele inimestele, tuleb mu elus siiski ette aegu, mis tunduvad väga kuivadena ja kaugel Jumala kallist ligiolust. Olles kuiv ja tühi, pole mul ka suurt palju tahtmist lugeda Tema Sõna või paluda. Ma muidugi tean, et mu usk on kindel ja mu armastus Jeesuse vastu tugev ning mul pole vähimatki igatsust selle maailma asjade järele, kuid...vahel ma lihtsalt ei koge Jumalat päevi või isegi nädalaid.

Oled sa kunagi näinud teisi kristlasi saamas nii õnnistatud samas, kui sina ei koge midagi? Rõõmupisarad silmis annavad nad tunnistust sellest, kuidas Jumal vastas nende palvetele. Tundub, et nad elavad otse mäe tipus keset meeliülendavaid kogemusi samal ajal, kui sina lihtsalt kuidagimoodi kulged, armastades küll Jeesust, kuid samas mitte süüdates kogu maailma.

Mina usun, et kõik tõelised kristlased kogevad oma elus erinevatel aegadel põuaperioode. Isegi Jeesus koges eraldatust, kui Ta hüüdis:“ Isa, miks sa oled mind küll maha jätnud?“
Ilma Jumala ligioluta ei ole ka rahu. Ainuüksi Tema auhiilguse kaste saab peatada meie kuivuse. Meeleheide saab hajutatud ainuüksi läbi kindlustunde, et Jumal vastab. Püha Vaimu tuli peab kütma nii meie meeli, ihu kui hinge.

On aegu, kus ma tunnen end täiesti väärtusetuna, otsekui kõige hullem patukott kogu maailmas, kuid vaatamata sellele ma tean, et Jumal ei ole kaugel. Kuidagimoodi ma kuulen seda väga selget, samas vaikset häält, mis hüüab: „Tule, mu laps! Ma tean täpselt, millest sa läbi lähed, kuid sellegipoolest ma armastan sind ega jäta sind iial. Me läheme sellest koos läbi, sest ma olen siiski su Isa ja sina minu laps.“ Minu sees põleb üks tuli, mida ei saa summutada ja ma tean, et Ta kannab mind läbi ükskõik, millisest põuasest maast.

„Sest Issanda omand on tema rahvas, tema mõõdetud pärisosa on Jaakob. Ta leidis tema kõrbemaalt, tühjast paigast, uluvast kõrbest; ta võttis tema oma kaitse alla, hoolitses tema eest, ta hoidis teda nagu oma silmatera.“ (5Moosese 32:9-10)

„Vaata, mina teen hoopis uut: see juba tärkab, kas te ei märka? Ma teen kõrbessegi tee, tühjale maale jõed. Mind austavad metsloomad, saakalid ja jaanalinnud, sest ma annan kõrbes vett, jõgesid tühjal maal, et joota oma valitud rahvast.“ (Jesaja 43:19-20)

esmaspäev, 27. detsember 2010

OLED SA HILJUTI TAHTNUD ALLA ANDA?

Suurel hulgal pastoreid on kirjutanud mulle murest oma inimeste pärast, kes lihtsalt annavad alla. „Tublid, ausad kristlased elavad selliste süü ja hukkamõistu koormate all, et see viib neid lausa meeleheitele. Ja kui nad siis ei suuda elada vastavalt iseeneste ootustele ja langevad tagasi pattu, otsustavad nad lihtsalt alla anda...“.

Väga paljud kristlased on murdumise äärel. Mõningad neist julgevad mõelda isegi sellele, et nad ei armasta enam Jeesust, kuid keset meeleheidet annavad nad alla eelkõige iseendi suhtes.

Mõned tänapäeva jutlustajatest kuulutavad vaid positiivseid sõnumeid. Neid kuulates jääb mulje, et iga kristlane kogeb imesid, igaühe palved saavad koheselt vastatud, kõik tunnevad end hästi ja elavad veelgi paremini ning tegelikult on kogu elu üldse kui üks suur lust ja lillepidu. Mulle täitsa meeldib kuulata taolisi jutlusi, sest ma nii väga igatseks kõiki neid häid ja võrratuid asju Jumala rahvale. Kuid kahjuks ei kehti see väga paljude siirate kristlaste puhul.

Pole siis ime, et meie noored annavad järgi pettustele, sest nad ei suuda elada vastavalt religiooni poolt loodud kujutlusele rikkast, muretust, edukast ja alati positiivsest kristlasest. Nende maailm ei ole nii ideaalne, sest nemad peavad toime tulema murtud südamete-, pidevalt jätkuvate kriiside -ja pereprobleemidega.

Paulus rääkis raskustest, öeldes: „Me ei taha ju, vennad, et teile jääks teadmata, kuidas meid Aasias ahistati: meid koormati üliväga üle meie jõu, nii et me koguni kahtlesime oma ellujäämises.“ (2 Korintlastele 1:8)

Positiivne mõtlemine ei pane probleeme haihtuma. Nõndasamuti nagu „tunnistamine“ sellest, et neid otsekui ei eksisteerikski, ei muuda samuti midagi! Mis siis aitaks? On olemas kaks muutumatut tõde, mis on pakkunud mulle võrratut lohutust ja abi:

• Jumal armastab mind. Ta on armastav Isa, kes tahab kanda meid läbi me nõrkuste.
• Minu usk on see, mis on Talle kõige meelepärasem. Ta tahab, et ma usaldaksin Teda.

reede, 24. detsember 2010

SA JÄÄD ELLU

Õnn ei tähenda elu ilma valu või haiget saamisteta. Sugugi mitte! Tõeline õnn tähendab õppida elama üks päev korraga, sõltumata valust ja kurvastusest. See tähendab õppida rõõmustamist Issandas sõltumata sellest, mis on toimunud minevikus.

Sa võid tunda end hüljatud ja mahajäetuna. Su usk võib olla nõrk ja sul on tunne, et sind võiks vabalt saata mahakandmisele. Kurbus, pisarad, valu ja tühjus võivad sind ju neelata aegajalt endasse, kuid Jumal on siiski troonil ja ikka endiselt Jumal!

Veena iseennast, et sa jääd ellu. Sa tuled sellest välja ja tulgu või elu või surm – sa kuulud Issandale! Elu läheb edasi ja sa saad üllatuma sellest, kui palju sa tegelikult koos Jumala abiga kanda suudad.

Sa ei saa küll aidata iseennast või kõrvaldada oma valu, kuid sinu kallis Issand tuleb sinu juurde, toetab sind oma armastava käega ja tõstab sind taas üles istumaks taevasis paigus koos Temaga. Ta vabastab sind hirmust suremise ees ja ilmutab sulle oma lõputut armastust.

Tõsta oma pilk üles ja julgusta end Issandas! Kui su ümber on üks suur udupilv ja sa ei näe vähimatki väljapääsu oma olukorrast, siis lihtsalt nõjatu Jeesusele ja usalda Teda. See on tema rida korraldada kõik! Ta igatseb näha sinu usku ja kindlust. Ta tahab, et sa hüüaksid kõva häälega: „Jeesus armastab mind! Ta on koos minuga! Ta ei vea mind alt! Ta töötab lahenduste kallal just praegu ja need olukorrad ei suru mind maha! Mind ei võida mitte miski ja minust ei saa Saatana ohvrit! Ma ei kaota oma mõistust ega sihti, sest Jumal on minu poolel! Ma armastan Teda ja Tema mind!“

Kõige selle aluseks on usk, mis tugineb järgnevale vankumatule tõele: „Aga ei ole edu ühelgi relval, mis valmistatakse sinu vastu...“ (Jesaja 54:17)

neljapäev, 23. detsember 2010

JUMAL EI LASE SUL MURDUDA

Tuleta endale meelde, et Jumal teab täpselt, kui palju sa kanda suudad ega lase sul seetõttu jõuda murdumiseni.

Meie armastav Isa ütles: „Senini pole teid tabanud muu kui inimlik kiusatus. Aga Jumal on ustav, kes ei luba teid kiusata rohkem, kui te suudate taluda, vaid koos kiusatusega valmistab ka väljapääsu, nii et te suudate taluda.“ (1Korintlastele 10:13)

Kõige suurem jumalateotus on arvata, et Jumal on kõigi su kannatuste ja katsumuste taga; et su Taevane Isa distsiplineerib sind; et Jumal peab vajalikuks lasta su südamel veel paaril-kolmel korral murduda enne kui Ta laseb sul saada osa oma õnnistustest. See pole üldsegi mitte nii!

On tõsi, et Issand korrigeerib neid, keda Ta armastab, kuid see toimub vaid teatud aja jooksul ja pole iialgi mõeldud selleks, et sulle haiget teha. Jumal ei ole kõigi segaduste autor sinu elus ja nõndasamuti ei ole seda sa ka ise. Vaenlane püüab haavata meid läbi teiste inimeste nõnda nagu ta püüdis Iiobile haiget teha läbi tolle uskmatu abikaasa.

Sinu Taevane Isa jälgib sind vankumatu pilguga, mistõttu iga sinu liigutus on fikseeritud ja iga su pisar kokku kogutud. Ta on tuttav iga sinu valuga ja teab täpselt, millal vaenlase tagakius on sind viinud viimase piirini, sest see on aeg, mil Ta astub esile ja ütleb: „Nüüd aitab!“ Kui sinu valu ei too sind enam Jumala ligi, vaid hakkab hoopis nõrgestama sinu vaimulikku elu, astub Jumal esile. Sest Ta ei saa kuidagimoodi lubada oma ustaval lapsel minna allamäge liigse valu või hingepiinade tõttu.

Jumal vabastab sind su lahinguist mõneks ajaks ja teeb seda just täpselt õigel ajal. Ta ei lase iialgi su valul hävitada su mõistust, sest Ta on tõotanud tulla õigel ajal ja pühkida ära kõik su pisarad, andes sulle rõõmu tuha asemel. Jumala Sõna ütleb: „...õhtul jääb nutt varaks, kuid hommikul on hõiskamine.“ (Psalm 30:5)

kolmapäev, 22. detsember 2010

PÜHENDUNUD OLEMAKS OTSIJAD

„Ja ma pöörasin oma näo Issanda Jumala poole, otsides teda palve ja anumistega...Ma palusin Issandat, oma Jumalat...Ja kui ma alles rääkisin ja palvetasin ja tunnistasin oma pattu ja oma Iisraeli rahva pattu...“ (Taanieli 9:3, 4, 20) Siin oli tegu palvetavate meestega!

Teate, see esimene pühendumine, mille need mehed tegid – elada üht eraldatud elu – pidi saama toetatud teise pühendumise poolt ja see oli: olla Jumala otsijad. Sest on võimatu elada püha elu ilma veetmata rohkelt aega põlvedel, otsimaks Jumala väge ja meelevalda, mis juhiks meid läbi sellise elu.

Siinkohal on oluline asjadest õigesti aru saada – ustav palvetamine ei säästa teid veel raskustest! Hoopis vastupidi – üsna suure tõenäosusega juhib see teid otse tulikuuma ahju ja lõvipuuri. Kuid palve on see, mis valmistab teid ette seismaks usus silmitsi selle kõigega, saades elavaks ohvriks Jeesuse heaks!

Taanieli palved viisid ta otse lõvipuuri ja see juhtus aastaid hiljem peale heebrea meeste kogemust – ajal, mil Taaniel oli oma kaheksakümnendates eluaastates! Võib-olla see ehmatab sind ja sa mõtled, kui kaua kulub siis aega selleks, et minu kriisid lõppeksid? Võib-olla sa arvad, et oled kõik oma „tähtsad õppetunnid“ Jumalas aastate jooksul juba kätte saanud? Kuid ometigi laseb Jumal siin ühel oma suurimal palvesõdalasel – vaiksel ja tasase vaimuga mehel – , kes aastakümneid ustavalt palunud, seista silmitsi oma elu ühe suurima raskusega.

Mu armsad, katsumused lõppevad alles siis, kui Jeesus tagasi tuleb või kui te surete Kristuses. Seepärast on palve nii tähtis! Te võite küll tõotada elada puhast ja rüvetamata elu, kuid seda tõotust on võimatu täita, kui te pole tõotanud otsida Jumalat.

teisipäev, 21. detsember 2010

RÜVETAMATUNA KESET PATUST MAAILMA

„Aga Taaniel otsustas oma südames ennast mitte rüvetada kuninga roaga ja tema joodava veiniga, ja ta taotles ülemteenrilt, et tal poleks vaja ennast rüvetada.“ (Taaniel 1:8)

Siinses kontekstis viitab sõna rüvetama „vabakssaamisele läbi hülgamise“. Ehk teisisõnu ütles Taaniel: „Ükskõik, milline kompromissile minek oma põhimõtete suhtes röövib minult minu vabaduse.“, mistõttu ta otsustas kümne päeva jooksul süüa vaid ube ja juua vaid vett. Kui ta sellest kuninga ülemteenrile teada andis, vastas too: „Sa lähed mulle maksma mu elu! Kümne päeva pärast näed sa üsna haige välja ja su põsed on lohku vajunud, mis kohe kindlasti ei jää kuningale märkamatuks. Söö ometi natukenegi liha, sest sa vajad selles peituvat valku. Ja joo ka veini, mis paneb vere käima. Näksi mõned maiustused, mis annavad sulle energiat!“

Ma usun, et Taanielil ja ülejäänud kolmel heebrea mehel oli midagi enamat plaanis kui vaid vältida millegi ebapuhta söömist. Neid vangistati ühes tuhandete kaasmaalastega ja viidi Babüloni. Sinna jõudes olid nad aga vist küll shoki äärel, sest ühiskond, mis neid ees ootas, oli nii vabameelne, ebamoraalne ja täis needmist, et nende vaimulikud tõekspidamised sattusid täieliku rünnaku alla.

Seetõttu tegid need neli ühe pühendumise, öeldes üksteisele: „Me ei julge minna kompromissidele ega võtta omaks taolisi moraalistandardeid. Me eraldame iseendid ja distsiplineerime end käima usus!“ Need mehed ei kuulutanud kellelegi kõva häälega oma otsusest, sest see oli täielikult nende ja Jumala vaheline asi.

Luba mul küsida su käest: kas keset raskusi hüüad sa Jumala poole, küsides: „Issand, kus sa küll oled, kui ma sind vajan? Kas sa siis tõesti ei taha mind vabastada?“ Kuidas aga on lood siis, kui Issand ütleks sulle: „Aga kus oled sina, kui mina vajan üht häält? Sest ma vajan hääli keset neid patuseid aegu; astjaid, kelle läbi ma saaks kõnelda. Sina tahad, et ma sekkuksin sinu raskustesse – ometigi püsid sa ise osana sellest kurjast, maailmalikust süsteemist. Ütle mulle – oled sa pühendunud minu eesmärkidele?“

esmaspäev, 20. detsember 2010

MINU TÕOTUS ON KÕIK, MIDA SA VAJAD

Usk on väga paljunõudev. See nõuab, et niipea kui me kuuleme Jumala Sõna, me kuuletume sellele ilma ühegi teise tunnuse või märgita, mis meid juhiks. Ei oma tähtsust, kui suured on takistused me teel või kui võimatud me olukorrad ka ei tunduks. Me peame uskuma Tema Sõna ja tegutsema selle põhjal ilma ühegi muu kinnituseta, millele tugineda. Jumal ütleb: „Minu tõotus on kõik, mida sa vajad!“

Nõnda nagu iga põlvkond enne meid, nõnda imestame meiegi, et: „Jumal, miks küll mina pean sellisest raskusest läbi minema? See on lihtsalt üle mõistuse! Sa oled lasknud nii paljudel asjadel tulla mu ellu, mis kuidagi ei arvutu. Miks küll ei leidu selgitust kõigele sellele, millest ma läbi lähen? Miks küll on mu hing nii vaevatud ja elu täis nii mitmeid katsumusi?“

Kuulake mind veelkord: usule seatud nõudmised ongi inimesele mõistetamatud! Seega, kuidas siis Issand vastab me appihüüule? Ta saadab oma Sõna, tuletades meile meelde oma tõotusi ja ütleb: „Lihtsalt kuuletuge mulle ja usaldage minu Sõna eneste suhtes!“ Jumal ei lepi ühegi vabanduse ega kahtlusega, ükskõik, kui võimatuna te olukorrad ka ei tunduks!

Palun ärge saage minust valesti aru. Meie Jumal on armastav Isa ja Ta ei lase oma lastel ilma põhjuseta kannatada. Me ju teame, et Tema käes on kõik vägi ja ka tahe kõrvaldada kõik probleemid ja südamevalu. Piisaks vaid ühest Ta sõnast, et kõik meie vaevad ja mured kaoksid.

Samas aga on fakt ka see, et Jumal ei näita meile ette, kuidas või millal Ta täidab oma tõotused. Miks? Aga seepärast, et Ta ei võlgne meile ühtki selgitust, kuna on juba andnud meile oma vastuse. Ta on andnud meile kõik, mida me vajame eluks ja jumalakartuseks Tema Pojas Jeesuses Kristuses. Tema on kõik, mida me vajame selleks, et tulla toime ükskõik, millise eluolukorraga. Ja Jumal saab seisma oma Sõnal, mille Ta meile juba on ilmutanud: „Minu Sõna on teile kõigile kättesaadav. Minu tõotused on „jah“ ja „aamen“ igaühele, kes usub, mistõttu hingake minu Sõnas, uskuge sellesse ja kuuletuge sellele.“

reede, 17. detsember 2010

KRISTUS TULI NII KUTSE KUI HOIATUSEGA

Jeesus seisis templis ja kutsus kõiki tulema tema armulise kaitsva tiiva alla. Ta kutsus nii pimedaid, haigeid, pidalitõbiseid, vaeseid, eksinuid kui kõiki teisi tulema ja leidma tervenemist ning andestust. Kuid religioosne seltskond keeldus sellest pakkumisest, mispeale Kristus tunnistas: „...ent teie ei ole tahtnud!“ (Matteuse 23:37)

Seda lugedes tekkib mul küsimus: kas Jumal püüab siin Uues Testamendis lahti saada kõigest vanast nõnda nagu Ta tegi seda Vanas Testamendis? Püüab Ta kõrvale heita kõik selle, mis hülgas Tema pakkumised armu, halastuse ja ärkamise suhtes?

Jah, Ta teeb seda! Jeesus vastas Teda hüljanutele: „Vaata, teie koda jäetakse maha...“ (Matteuse 23:38). Ta ütles neile: See tempel on nüüd teie ja mitte minu koda. Mina jätan selle maha ja ma jätan selle koos kõigega, mida te raiskasite ja hülgasite.“ Ja siis Ta lisas: „Teie ei näe mind nüüdsest enam, kuni te ütlete: Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel!" (Matteuse 23:39). Ehk teisisõnu Ta kuulutas neile: „Minu au ei ole enam selle vana töö keskel.“

Mõelge sellele. Siin seisis armu ja halastuse kehastus ja ütles: „See vana ei kuulu enam mulle.“ Ja siis liikus Jeesus edasi Nelipüha sündmustesse – uue asja algusesse. Ta oli üles äratamas uut kogudust, mitte vana jäljendit. Ja Ta tahtis selle luua uhiuuena otse alustaladest peale. See pidi olema uute preestrite ja uue rahva kogudus, kes kõik uuestisündinud Temas.

Lubage mul küsida teilt: Kas see, mida te näete tänapäeva kogudustes sündimas, esindab seda, kes Jeesus on? Kas see, mida me näeme, on tõesti võidukas kogudus; Kristuse laitmatu ja plekita pruut? Kas see ilmutab hukkaläinud maailmale Jumala tõelist loomust? Kas see on parim, mida Jumala Vaim suudab korda saata neil viimseil päevil?

Olete te leidnud koguduse, kus Kristus tõepoolest on kohal ja Tema Sõna ustavalt kuulutatud? Kui olete, siis peaksite olema ütlemata tänulikud! Või kuulute te ehk nende paljude sekka, kes ei suuda leida kogudust, kus valitseks elu? Ma kuulen neid hüüdmas: „Ma ei suuda leida kogudust, mis kustutaks mu vaimuliku nälja. Liiga palju meelelahutust – liiga palju iseennast – liiga palju kuivust!“

Olge julged – Jumal saab varsti raputama asju nii, et ei usukski! Ja keset seda kõike hõlmavat suurt raputust saab Jumal tooma esile tõelisi karjaseid, kes toidavad nälginud lambaid.

neljapäev, 16. detsember 2010

MA OLEN JUBA ANDNUD TEILE SÕNA

Me elame ajal, kus evangeelium on ilmunud suuremal määral kui eales varem. Ka jutlustajate, raamatute ja evangeelse meedia arv on kõrgem kui eales varem. Ja ometigi pole Jumala rahva seas olnud iial varem nii palju kannatusi, katsumusi ja murtud hingi kui praegu. Tänapäeva pastorid kujundavad oma jutlusi selleks, et tõsta inimesi üles ja aidata neil toime tulla oma meeleheitega.

Selles pole muidugi midagi halba. Ma ise ju kuulutan ka neid tõdesid. Kuid ometigi ma usun, et on vaid üks põhjus, miks me näeme nii vähe võite ja vabanemisi ja see on: uskmatus. On selge, et Jumal on neil viimseil päevil rääkinud väga selgelt, öeldes: „Ma olen juba andnud teile Sõna. See on lõpetatud ja täielik, mistõttu seiske sellel.“

Ärge lubage kellelgi öelda enestele, et me oleme kogemas Jumala Sõna põuda, sest tegelikkuses valitseb põud hoopis Jumala Sõna kuulmises ja sellele kuuletumises. Miks? Sest usk on nii mõistetamatu ja samas ei tule ta iialgi me juurde läbi loogilise arusaamise. Paulus ütles väga lihtsalt: „Usk tuleb kuuldust ja kuuldu Jumala Sõnast!“ (Roomlastele 10:17). See on ainukene viis, kuidas tõeline usk võib tõusta uskliku südames. See tuleb läbi kuuldu, mis tähendab usku ja usaldust Jumala Sõnasse ning selle põhjal tegutsemist. „Issanda silmad on õigete poole ja tema kõrvad nende appihüüdmise poole...Õiged kisendavad ja Issand kuuleb ning tõmbab nad välja kõigist nende kitsikustest...Õiget tabab palju õnnetusi...Issand lunastab oma sulaste hinge ja süüdi ei mõisteta ühtki, kes tema juures pelgupaika otsib.“ (Psalm 34:16,18,20,23)

Ainuüksi nende väheste lõikude näol Psalmide raamatust on meile antud piisavalt Jumala Sõna, et peletada eemale kõik kahtlused. Seetõttu tahaks julgustada teid kõiki: kuulge seda, usaldage seda, kuuletuge sellele ja lõpuks – hingake selles.

kolmapäev, 15. detsember 2010

MIKS ON MU HING NII RÕHUTUD?

Psalmist küsib ikka ja jälle: „Miks on mu hing nii rõhutud? Ma tunnen end nii kasutu ja hüljatuna. Selline rahutus valitseb mu sees. Miks Issand? Miks ma küll tunnen end nii abituna keset oma raskusi?“ (vt. Psalmid 42:12 ja 43:5). Need salmid räägivad paljude eest, kes on armastanud ja teeninud Jumalat.

Võtkem näiteks jumalakartliku Eelija. Näeme teda istumas leetpõõsa all, anumas Jumalat, et Too ta tapaks. Ta on nii mahasurutud, et on valmis loobuma omaenese elust. Me leiame ka Jeremija rõhutud ja meeleheites, hüüdmas: „Issand, sa oled petnud mind. Sa käskisid mul kuulutada kõiki neid asju, kuid ükski neist pole sündinud. Ma pole teinud midagi muud oma elus kui vaid otsinud sind ja see on siis tasu selle eest? Ma ei võta enam iialgi su nime suu sisse.“

Kõik need jumalasulased langesid ajutise uskmatuse rünnaku ohvriks. Kuid Jumal mõistis nende olukorda keset segaduste ja kahtluste aegu ning teatud aja möödudes viis neid alati sellest välja. Keset kannatusi süttis Püha Vaimu valgus põlema nende kohal.

Mõelge Jeremija tunnistuse peale: „Kui leidus su sõnu, siis ma neelasin neid ja su sõna oli mulle lustiks ja südamerõõmuks...“ (Jeremija 15:16). „Ja vaata, temale tuli Issanda sõna...“ (1Kuningate 19:9). Varem või hiljem meenus kõigile neile jumalasulastele Jumala Sõna, millest sai nende rõõm ja rõõmustuse allikas, tõmmates neid välja pimeduseaugust.

Tõde on see, et kogu selle aja jooksul, mil nad maadlesid oma raskustega, viibis Issand nende kõrval ja ootas. Ta kuulis kõiki nende nutte ja nägi nende ahastust. Kuid kui teatud aeg oli möödas, ütles Ta neile: „Teil on olnud piisavalt aega meelt heita ja kahelda. Nüüd aga tahan ma, et te usaldaksite mind, mistõttu kas te pöörduks palun tagasi mu Sõna juurde? Kas te haaraks palun taaskord kinni minu tõotustest? Sest kui te seda teete, kannab mu Sõna teid ka läbi!“

teisipäev, 14. detsember 2010

MINU TÕOTUS ON KÕIK, MIDA SA VAJAD

Usk on väga paljunõudev. See nõuab, et niipea kui me kuuleme Jumala Sõna, me kuuletume sellele ilma ühegi teise tunnuse või märgita, mis meid juhiks. Ei oma tähtsust, kui suured on takistused me teel või kui võimatud me olukorrad ka ei tunduks. Me peame uskuma Tema Sõna ja tegutsema selle põhjal ilma ühegi muu kinnituseta, millele tugineda. Jumal ütleb: „Minu tõotus on kõik, mida sa vajad!“

Nõnda nagu iga põlvkond enne meid, nõnda imestame meiegi, et: „Jumal, miks küll mina pean sellisest raskusest läbi minema? See on lihtsalt üle mõistuse! Sa oled lasknud nii paljudel asjadel tulla mu ellu, mis kuidagi ei arvutu. Miks küll ei leidu selgitust kõigele sellele, millest ma läbi lähen? Miks küll on mu hing nii vaevatud ja elu täis nii mitmeid katsumusi?“

Kuulake mind veelkord: usule seatud nõudmised ongi inimesele mõistetamatud! Seega, kuidas siis Issand vastab me appihüüule? Ta saadab oma Sõna, tuletades meile meelde oma tõotusi ja ütleb: „Lihtsalt kuuletuge mulle ja usaldage minu Sõna eneste suhtes!“ Jumal ei lepi ühegi vabanduse ega kahtlusega, ükskõik, kui võimatuna te olukorrad ka ei tunduks!

Palun ärge saage minust valesti aru. Meie Jumal on armastav Isa ja Ta ei lase oma lastel ilma põhjuseta kannatada. Me ju teame, et Tema käes on kõik vägi ja ka tahe kõrvaldada kõik probleemid ja südamevalu. Piisaks vaid ühest Ta sõnast, et kõik meie vaevad ja mured kaoksid.

Samas aga on fakt ka see, et Jumal ei näita meile ette, kuidas või millal Ta täidab oma tõotused. Miks? Aga seepärast, et Ta ei võlgne meile ühtki selgitust, kuna on juba andnud meile oma vastuse. Ta on andnud meile kõik, mida me vajame eluks ja jumalakartuseks Tema Pojas Jeesuses Kristuses. Tema on kõik, mida me vajame selleks, et tulla toime ükskõik, millise eluolukorraga. Ja Jumal saab seisma oma Sõnal, mille Ta meile juba on ilmutanud: „Minu Sõna on teile kõigile kättesaadav. Minu tõotused on „jah“ ja „aamen“ igaühele, kes usub, mistõttu hingake minu Sõnas, uskuge sellesse ja kuuletuge sellele.“

esmaspäev, 13. detsember 2010

MÕISTETAMATU USK

Kui Jumal ütleb inimkonnale „Uskuge“, siis Ta nõuab midagi, mis ületab täiega kogu selge mõistuse. Usk on täiesti ebaloogiline ja selle peamine definitsioongi on seotud millegi mõistetamatuga. Mõelge sellele – heebrea kirjas on öeldud, et: „Usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse ja veendumus selles, mida ei nähta.“ Ehk teisisõnu öeldakse meile, et: usu puhul pole tegu millegi reaalselt kogetava või silmaga nähtavaga. Ja ometigi on meile öeldud, et me peame uskuma.

Ma räägin sellest teemast väga tähtsal põhjusel. Just praegu on suurel hulgal usklikke üle maailma langenud suurde meeleheitesse. On selge, et me kõik seisame ühel või teisel viisil silmitsi elu madalseisudega. Samas aga usun ma, et kui me mõistame usu tõelist tähendust – selle ebaloogilist, mõistetamatut sisu – siis me saame ka abi, mida tarvis, et minna neist läbi.

Mõelge usu peale, mida Noa’lt nõuti. Ta elas keset põlvkonda, mis oli oma vindi ikka täiega üle keeranud. Inimeste olukord oli läinud nii hulluks, et Jumal ei suutnud seda enam taluda, mispeale Ta teatas lõpuks: „Aitab! Inimene on otsustanud end hävitada, mistõttu see peab lõppema!“ (vt.1 Moosese 6). Kujutage ette Noa segadust, kui ta püüdis sellest kuidagigi moodi aru saada. Jumal plaanis saata ühe vapustava sündmuse, mis pidi hävitama kogu maa. Ometigi kõik, mida Noale sellest teada anti, seisnes paaris lühikeses sõnas taevast ja tema asi oli need lihtsalt usus vastu võtta, ilma täpsemate juhisteta järgneva 120 aasta jooksul.

Mõelge, mida taoline usk nõudis Noalt. Talle oli antud kolossaalne ülesanne ehitada võimas laev ja samas pidi ta jätkuvalt elama selles ohtlikus maailmas. Ajal, mil kogu maailm tema ümber tantsis, pidutses ja möllas oma himudes, pidi tema alal hoidma oma usku. Ja Noa tegi nõnda nagu Jumal oli teda käskinud. Enam kui kogu sajandi uskus ja usaldas Noa seda sõna, mille ta Jumalalt oli saanud. Ja tänu oma sõnakuulelikkusele sai Piibli sõnul Noa „selle õiguse pärijaks, mis tuleb usust.“ (Heebrealastele 11:7)

1Moosese 12:1-4 ütles Jumal Aabrahamile: „Tõuse üles ja jäta oma maa.“ Kindlasti mõtles Aabraham endamisi: „Aga kuhu ma lähen, Issand?“, mispeale Jumal vastas lihtsalt: „Ma ei ütle sulle. Lihtsalt mine.“ See polnud üldse loogiline. Igale vähegi mõtlevale inimesele oleks see olnud täiesti mõistetamatu nõue. Ma illustreeriks seda küsides igalt kristlasest naiselt, kes on abielus: kujutage ette, et te abikaasa tuleb üks päev töölt koju ja ütleb: „Hakka pakkima, kallis – me kolime ära!“ Kindlasti tahaksite te teada miks, kuhu ja kuidas?, kuid ainuke vastus, mis te saate, on: „Ma ei tea. Ma lihtsalt tean, et Jumal käskis minna.“ Taolise olukorra suhtes ei leidu mingit normaalset vastust, sest see lihtsalt pole loogiline.

Ja ometigi on just see ebaloogiline korraldus miski, mida Aabraham järgis. „Usus oli Aabraham kuulekas, kui teda kutsuti minema paika, mille ta pidi saama pärandiks, ja ta läks välja, teadmata, kuhu ta läheb.“ (Heebrealastele 11:8). Kõik, mida ta teadis, oli lühike korraldus Jumalalt: „Mine Aabraham ja tea, et mina olen sinuga. Sinuga ei juhtu midagi halba!“ Usk nõudis, et Aabraham ei tegutse millegi muu kui ainult selle tõotuse põhjal.

Ühel tähistaevasel õhtul ütles Jumal Aabrahamile: „Vaata üles taevasse. Näed sa neid lugematus koguses tähti? Loe nad kokku, kui suudad. Just nii palju saab olema sul järglasi.“ (vt.1Moosese 15:5). Aabraham pidi sellise jutu peale vist küll pead raputama. Olid ju nii tema kui ta kaasa Saara üsna vanad ja ammu üle lapse-saamise-ea piiri. Ometigi oli tal tõotus, et temast saab paljude rahvaste isa ja ainuke tunnistus sellest, millel seista, oli sõna taevast: „Mina olen Issand.“ (1Moosese 15:7) Ometigi Aabraham kuuletus ja Piibel ütleb tema kohta sama, mida Noagi kohta: „Ja ta uskus Issandat ning see arvati temale õiguseks.“ (1Moosese 15:6). Siin on taaskord näha ebaloogilist olukorda, kus samas ühe mehe usk kandis ta õigsusesse.

Ka see, mida Jumal sinu käest ootab, võib tunduda mõistetamatuna. Ometigi ootab Ta, et me usaldaksime Teda ka siis, kui palvevastustest pole mingit märki, kui olukord näeb lootusetuna ja meil on tunne, et kõik on läbi nagunii. Jumal ütleb: „Usalda mind!“ Tundub see ebaloogilisena? Tundub! Kuid samas on Jumal tõestanud läbi sajandite, et Ta ei jää kunagi hiljaks ega jäta iialgi Saatanale viimast sõna öelda. Jumal ajab alati asjad korda ja seda Püha Vaimu täiuslikul ajal!

reede, 10. detsember 2010

PIDEVALT KASVAV VÄLJAVALAMINE

Hesekieli 47 peatükis näidati prohvetile järgmist: viimseil päevil saab Jeesuse Kristuse kogudus olema aulisem ja võidukam kui kogu ajaloo vältel kokku. Issanda tõeline ihu ei ole mitte nõrk ega kõikuv ning tema arv ei kahane ega vaimulik autoriteet ei vähene. Ei! Tema kogudus läheb välja täies jõus ja hiilguses ja tunneb rõõmu suurimast ilmutusest Jeesuse kohta, mida eales nähtud.

Hesekiel kirjutab: „...seal on igasugu kalu, nagu suure mere kalu, väga palju.“ (Hesekieli 47:10). Üks usklike kogu tõuseb esile, kes ujub Issanda ligiolu tõusvates vetes (s.9).

Hesekieli 47:3-4 näitab Jumal meile Hesekieli nägemuse kaudu seda tõusvat vett. Hesekiel räägib siin Püha Vaimu mõju kasvust ja sellest, et viimseil päevil suureneb Jumala ligiolu Tema rahva seas. Selle jõe lähtepunktiks ja aluseks on rist ise. Piltlik näide sellest peitub järgnevas salmis: „...vaid üks sõdur torkas piigiga tema küljesse ning kohe voolas välja verd ja vett.“ (Johannese 19:34)

See kasvav veetulv on kujund Nelipühast, mil Püha Vaim valati jüngrite üle. Ühes Püha Vaimu anniga anti Kristuse järgijatele ka tõotus, et neist saavad voolama elava vee jõed ja et see jõgi saab voolama kogu maailma (vt.Johannese 7:38-39)

Elujõgi tulvab esile vahetult enne Issanda tulekut. Seda on ette ennustatud nägemuses, mis anti Hesekielile, kui Jumal viis oma prohveti ühele imelisele rännakule. Kandes käes mõõdunööri, mõõtis Jumal välja tuhat küünart vett ja siis hakkasid nad koos Hesekieliga liikuma. Sel hetkel ulatus vesi pahkluudeni.

Hesekiel tunnistab: „(Ta) laskis mind veest läbi minna...“ (Hesekieli 47:3). Jumal muudkui utsitas prohvetit liikuma edasi sügavamale ja kaugemale vette ja peale järgmist tuhande küünra mõõtmist, ulatus vesi juba põlvini ja jätkas oma tõusu.

Näed sa, mis on toimumas siin? Hesekiel oli kõndimas tuleviku suunas, otse meie aega. Tänapäeva kristlased elavad tolle nägemuse viimase 1000 küünra veehulga sees. Me oleme selle vee kõige viimasel mõõtetasemel. Hesekiel ütles, et kui ta astus üle selle mõõte piiri, oli vesi liiga sügav ja hingemattev ta jaoks. „...ma ei saanud läbi minna, sest vesi oli kõrge; vesi oli paras ujumiseks...“ (Hesekieli 47:5)

Ma võin vaid ette kujutada selle mehe imestust, kui Issand temalt küsis: „Hesekiel, mis on need veed, mis on tõusnud? Kui see jõgi puudutab elu ja ülestõusmisväge, siis kes küll on need, kes on nii õnnistatud sellest, et võivad ujuda keset seda au?“ Hesekiel võis vaid ette kujutada, mida meie praegu naudime.

Võib-olla oled sa kogenud Jeesuse ülevoolavat ligiolu ja sa oled vaimustuses oma hetke ilmutusest Tema kohta. Ometigi las ma öelda sulle: sa pole näinud veel midagi võrreldes sellega, mis kõiki Jumala õigeid ees ootamas. Kristus saab avama me silmad ja ilmuma imelisel viisil me keskele. Ta saab ilmutama end meile ja valama välja nii palju oma elust kui me vähegi suudame vastu võtta.

neljapäev, 9. detsember 2010

KUI SÕELUMISAEG SAABUB

Ja Issand ütles: „Siimon, Siimon, vaata, saatan on väga püüdnud sõeluda teid nagu nisu!“ (Luuka 22:31)

Sa pead mõistma, et Saatan püüab sõeluda vaid neid, kes osutuvad ohtlikuks tema tööle. Ta ründab puud, millel on kõige suurem potentsiaal kanda vilja. Kuid miks püüdis ta siis luhvtitada Peetrust? Miks pingutas ta nii meeleheitlikult selle nimel, et Peetrust proovile panna? Peetrus oli kolm aastat ajanud välja deemoneid ja tervendanud haigeid. Samuti oli Saatan kuulnud Jeesust lubavat oma jüngritele ristimist Püha Vaimu tule ja väega, mis pani ta täiega värisema! Nüüd aga kuulis ta Jumala ülimast plaanist Peetruse elu kohta ja mõistis, et viimased kolm aastat pole võrreldavadki nende suurte tegudega, mis nii Peetrust kui teisi jüngreid alles ees ootavad. Olles võtnud Juudase juba rajalt maha, pidi ta leidma mingi vääratuse Peetruse sees, millele rajada oma lõks ja mille kaudu panna Peetruse usk kõikuma.

Võib-olla oled ka sina, nagu Peetrus tookord, sõela peal raputada ja luhvtitada ja sa küsid: „Miks mina?“ Kuid samas - miks ka mitte? Esiteks võiksid sa rõõmustada selle üle, et sul on selline kuulsus põrgus. Saatan poleks iialgi palunud Jumalalt luba sind sõeluda, kui sa poleks ületanud sõnakuulelikkuse piiri. Miks muidu pingutaks ta nii meeleheitlikult selle nimel, et sind hirmutada, kiusata ja vaevata ning raputada kõike, mis sul on? Ta sõelub sind, sest sul on neil päevil oluline osa täita Jumala koguduses. Jumal on taaskord tegemas midagi uut selle põlvkonna keskel ja sind on eraldatud selleks, et olla võimsaks tunnistuseks paljudele. Ta on teinud sind vabaks ja valmistab sind oma igavikuliste eesmärkide tarvis. Ja mida suuremad su annid, mida suurem su potentsiaal, mida suurem sinu alistumine Jumala tahtele – seda suuremad ja pingelisemad ka sinu sõelumised!

Kui keegi on minemas läbi sõelumistule, siis mida peaksid tegema tema ümberkaudsed? Mida Jeesus tegi Peetruse langemise hetkel? Ta ütles: „Aga mina olen sinu pärast Jumalat palunud, et su usk ei lõpeks.“ (Luuka 22:32)

Vaatan sellele võrratule Kristuse armastuse eeskujule ja mõistan, et ma ei tea peaaegu midagi sellest, kuidas armastada neid, kes langevad. On selge, et Jeesus ise on „sõber, kes ustavam kui vend“ (Õpetussõnad 18:24). Ta nägi Peetruses nii head kui halba ja jõudis järeldusele, et: „See mees on väärt päästmist. Ja kuigi Saatan igatseb ta järele, siis mina igatsen veelgi rohkem!“ Peetrus tõesti armastas Issandat ja Jeesus ütles talle: „Ma olen palunud su eest.“ Jeesus oli juba ammu ette näinud kogu asjade käiku. Kindlasti oli Ta veetnud tunde Isa ees, rääkides Peetrusest ja sellest, kui väga Ta teda armastas, kui vajalik Peetrus on Jumalariigi jaoks ja kui väärtuslik ta on sõbrana.

Issand, kingi meile kõigile taolist armastust! Kui me näeme oma õdesid-vendi minemas kompromissile või liikumas otse jamade ja hävingu suunas, siis aita meil armastada neid piisavalt, et hoiatada neid nõnda nagu Jeesus hoiatas Peetrust. Sest siis oleme ka me võimelised ütlema: „Ma palun su eest.“

Tänapäeval on me kasutuses veel üks „Kirjutatud on...“, millega seista Saatana vastu ja see peitub Jeesuse lauses: „Aga mina olen sinu pärast Jumalat palunud, et su usk ei lõpeks.“ Seetõttu võid sa öelda Saatanale: „Sul võib ju olla luba mind sõeluda ja kiskuda maha mu usku, kuid samas tea, et: minu Jeesus on palumas minu eest!“

kolmapäev, 8. detsember 2010

ÜLETADES PIIRI

Elades siin maa peal, oli Jeesus rohkem kui tuttav Saatana raevutseva väega, mille ta toob esile iga põrguliku relva läbi, et kõigutada Jumala rahvast. Ma ei usu, et keegi meist suudaks mõista seda tegelikku suurt konflikti, mis on valitsemas vaimses maailmas. Nõnda nagu me ka ei mõista seda, kui väga on Saatan otsustanud hävitada kõik need usklikud, kes on kindlameelselt köitnud oma janunevad südamed Jumala külge ja tahavad minna lõpuni koos Kristusega. Samas vastab aga tõele see, et kui me oma kristlikus elus ületame piiri – sõnakuulelikkuse piiri – hakkavad põrgus häirekellad lööma. Sest niipea, kui me ületame piiri ellu, mis sõnakuulelik Jumala Sõnale ja alistunud ainult Jeesusele, muutume me ohuks pimeduse kuningriigile ja peamiseks märklauaks deemonlikele jõududele ja vägedele. Iga usklik, kes pöördub kogu südamest Jumala poole, võib anda tunnistust ootamatutest, kummalistest ja pingsatest raskustest NING katsumustest.

Kui sina oled ületanud selle sõnakuulelikkuse piiri, tekitad sa nähtamatus maailmas suurt möllu. Luuka 22:28-34 räägib Jeesus meile pühade sõelumisest: „Siimon, Siimon, vaata, saatan on väga püüdnud sõeluda teid nagu nisu!“ (s.31). Kristuse päevil kasutasid põllumehed enne vilja kottidesse panekut sõela. Nad kühveldasid vilja neljakandilisse kasti, mis oli pealt kaetud võrguga, pöörasid siis kasti ringi ning raputasid kõvasti. Kõik rämps ja puru kukkusid läbi võrgu välja ning pinnale jäid vaid terved viljaterad. Ülalmainitud piiblisalmis viitab sõelumine „raputamisele ja eraldamisele“ – shokeerimisele tänu ootamatutele raskustele. Jeesus kasutas seda analoogi ütlemaks Peetrusele: „Saatan ei pea sind millekski enamaks kui vaid sõklaks ja puruks, mistõttu kui ta asetab sind sõelale ja raputab, kukud sa sealt maha!“

Meie elus on nii katsumusi kui proovilepanekuid kui ka sõelumist. Ma näen sõelumises üht peamist, kõiki saatanlikke vägesid haaravat rünnakut, mis tavaliselt koondunud lühikesse, kuid väga intensiivsesse ajaperioodi. Peetruse jaoks kestis see sõelumine vaid paar päeva, kuid neist said kõige enam usku raputavad, šokeerivad ja kahetsusväärsemad päevad kogu tema elus. See sõelumine raputas välja kogu temas peituva uhkuse ja kõik takistused tema hingest, mis oleksid võinud hävitada tema tunnistuse igaveseks.

Tänu Jumalale, et Peetruse usk pidas vastu ja nõnda sama kindlalt nagu Jeesus palus tema usu vastupidamise eest, nõnda teeb Ta seda ka meie eest!

teisipäev, 7. detsember 2010

ERALDATUSE TUND

Ma tean täpselt, mis tunne on seista silmitsi jumaliku vaikusega ega kuulda Jumala häält mõnda aega. Olen läbinud oma elus täielikke segaduste aegu, ilma ühegi ilmse juhtnööri –või vaikse hääleta minu sees. On olnud ka aegu, kus mu lähedal pole olnud ühtegi sõpra, kelle käest nõu küsida. Kõik minu varasemad juhtnööride saamise kogemused olid kadunud kui tina tuhka ja ma sattusin keset pilkast pimedust. Ma ei näinud teed oma ees ja tegin viga vea järel, mistõttu mul oli tunne, et: „Oh Jumal, mis küll ometigi toimub? Ma ei tea, mis teedpidi minna!“

Kas Jumal tõesti peidab oma palge nende eest, keda Ta armastab? Kas pole see ehk pigem nii, et Ta eemaldab oma käe mõneks ajaks, et õpetada meile usaldust ja sõltuvust? Piibel ütleb väga selgelt, et: „...ta pani teda (Hiskijat) proovile, et teada saada kõike, mis tal südames oli.“ (2Ajaraamatu 32:31)

Sa võid hetkel minna läbi kõige suurematest katsumuste voogudest ja sa tead täpselt, mida ma silmas pean, kui ütlen, et taevad on kui kumisev vask. Sa tead täpselt, mis tähendab pidevalt läbi kukkuda. Sa oled oodanud ja oodanud vastuseid oma palvetele, kuid selle asemel saanud hoopis osa mõnest täiendavast kannatusest. Mitte keegi ega miski ei saa muuta midagi selle igatsuse suhtes sinu südames!

Kuid just see on aeg, mil võtta vankumatu positsioon! Sa ei pea ilmtingimata olema võimeline naerma või hõiskama, sest su südames ei pruugi olla kübekestki rõõmuiva. Muide, võib-olla pole su hinge jäänudki midagi enamat kui vaid üks suur möll. Kuid ometigi võid sa olla kindel, et Jumal on sinuga, sest Piibel ütleb: „Issand istus aujärjel veeuputuse tulles, ja Issand jääb kuningaks igavesti!“ (Psalmid 29:10)

Üsna peagi võid sa kuulda Teda ütlemas: „Ära närvelda ega paanitse. Lihtsalt hoia oma silmad minu peal. Anna kõik asjad üle mulle.“ ja sa tead, et püsid alati Tema võrratu armastuse orbiidis.

esmaspäev, 6. detsember 2010

SAA TÄIS JUMALA VÄGE JA MINE!

Niipea, kui jüngrid said kuulda Püha Vaimuga ristimisest, küsisid nad: "Issand, kas sa sel ajal taastad Iisraeli kuningriigi?" (Ap.1:6). „Jeesus aga ütles neile: "Ei ole teie osa teada aegu ja tunde, mis Isa on iseenese meelevallaga seadnud.“ (Ap.1:7).

Peatu ja mõtle korra hetkeks, millele nad oma küsimusega vihjasid? „Issand, kas peale kõike, mis seal ülemises toas juhtus – ainult meiega - taastad sa taas Iisraeli kuningriigi? Kas meie saame olema need, kes kukutavad Heroodese ja Rooma? Kas meie oleme need, kes löövad platsi puhtaks üle kogu maa, rajades kuningriigi ja tuues sind tagasi?“

Me teame, et osade jüngrite puhul pidi Jeesus tegelema võimu ja juhtivpositsiooni järele ihalevate küsimustega. Kuid ma kogen nende küsimuses midagi enamat kui vaid igatsust võimu ja väe järele. See hõlmab endas inimlikku vajadust olla kaasas millegi suurema ja igavikulist väärtust omavaga! Vajadust tunda end erilisena – olla õiged inimesed õigel ajal ja õiges kohas!

Oma südames ütlesid ehk jüngrid: „Issand, kus me oleme sinu prohvetlikus ajagraafikus? Vaimselt õhutaks see meid vägagi, kui me teaks, et käsuseadus on peagi läbi saamas ja uus päev on koitmas. Oleks see vast tore, kui sa ütleks meile, et me elame ja teenime saatust mõjutavatel aegadel – et sa kasutad meid oma töö lõpule viimiseks!“

Armsad pühad, see sama vajadus olla saatust mõjutav rahvas, on ühel või teisel viisil me kõigi sees. Kuid Jeesuse vastus sellele oli üsna otsekohene: „“Ei ole teie osa teada aegu!“. Jeesus ei otsi saatust mõjutavaid mehi või naisi. Ta igatseb vaid neid, kes Temast tunnistaksid! Ta ütleb: „Küsimus ei ole „prohvetlikus hetkes“ või mingis suuremas saatuses, mis teie jaoks määratud. Ma vajan tunnistajaid selle tänapäeva põlvkonna keskele!“

Ja see kõnetab mind üsnagi tõsiselt. Nõnda nagu paljud teisedki, nõnda tahan minagi teada, kus maal me Jumala prohvetlikus ajaarvamises omadega oleme? Oleme me kohe kohe sisenemas suurde tagakiusu aega või on Jumal juba kogumas viimast usklike jääki? Kuid siis ma kuulen Jeesust ütlevat: „See pole teie asi teada. Saage täis Püha Vaimu, oodake Jumala ees, võtke vastu Tema vägi ja siis minge ning kuulutage!“ Me peaksime elama oma elusid otsekui valveseisundis, oodates ootusärevalt ja oma lambid töökorras ning põlemas. Me peaksime igatsema ja otsima Tema ilmumist. Jah, me peame kuulutama Tema tagasitulekust ja kohtumõistmisest, kuid esmalt ja kõige enam peame me olema Tema tunnistajad!

reede, 3. detsember 2010

JUMAL KASUTAB INIMESI KUULUTAMAKS OMA SÕNA

Ma usun, et enamus kristlasi sooviks põgeneda kuhugi vaiksesse, turvalisse peidupaika kusagil mägedes, et hoida end saamast rüvetatud kõigest väärusest nende ümber. Paljud on meeleheitel, öeldes: „Mida saaks küll üks kristlane teha kõige selle ebamoraalsuse suhtes? Mida saaks küll üks kogudus teha keset seda metsikut ja kurjust täis linna? Piisab sellest, kui ma hoian Jeesuse ligi ega lähe kaasa kõige selle vooluga.“

Teised aga mõtlevad: “Kas tõesti on midagi, mida mina saaks teha – tühine kristlane nagu ma olen? Mul pole ei raha, vastavat väljaõpet ega mõjuvõimu. Kõik, mis mul on, on vaid armastus Jeesuse vastu!“

Sageli ootame me, et Jumal tegutseks kahel järgneval viisil: saates üleloomuliku Püha Vaimu väljavalamise, mis uhuks suured rahvahulgad otsemaid Tema kuningriiki või saates kohtumõistmise, mis suruks kogu rahva põlvili. Kuid armsad, see ei ole Jumala viis muuta asju siin kurjas maailmas. Tema viis ehitada üles kõik varemed, on kasutada tavalisi mehi ja naisi, keda Tema on puudutanud. Ta teeb seda täites nad oma Püha Vaimuga ja saates nad seejärel lahingusse täis rohket usku ja väge!

Jumal on tõstmas esile üht püha teenistust, mis koosneb meestest ja naistest, kes täielikult pühendunud Sõnale ja palvele. Nad ei lajata kellelegi Piibliga, aga nad on täis hoolivust ja nende südamed on üles õhutatud. Nende igatsuseks pole midagi enamat kui vaid otsida, kuulda ja kuuletuda Jumalale.

Järgmisena kutsub Jumal sind igapäevasesse teenistusse. Ta vajab selleks tavalisi inimesi ehk nö. “lihtrahvast“. Ta kasutab inimesi, kelle kohta ülempreestrid ütleksid „õppimata ja lihtsad mehed“ (Ap.4:13). Piibel räägib meile ka sellest, kuidas Nelipühapäeval seal ülemises toas kõik Püha Vaimuga täidetud said (Ap.2:4). Nad kõik said täis väge minna lahingusse ja olid julged ning võimsad tunnistajad. Kuid vaimuga täidetud usklike hulka ei kuulunud mitte ainuüksi Peetrus, Jakoobus, Johannes ja teised teada-tuntud jüngrid, vaid ka lesed, noored, teenijad ja teenijatüdrukud!

Me teame, et Stefanos oli täis Püha Vaimu – „täis armu ja väge“ (Ap.6:8). Ta ei olnud ei apostel ega ka ordineeritud jumalariigi teener. Tegelikult oli ta hoopis kui ettekandja, kes koguduses laudu teenindas, et jüngrid võiksid pühendada endid täielikult palvele ja Sõna kuulutamisele.

Stefanos oli tavaline mees täis Jumala Vaimu! Seetõttu võid ka sina olla Jumala tunnistajaks oma kodupaigas. Jumal kasutab kõige tavalisemaid inimesi, kes Temaga hästi läbi saavad, kelle süda põleb Talle, kes otsivad Teda palves ja kes liiguvad edasi otsekui Stefanos, täis Püha Vaimu armu ja väge!

neljapäev, 2. detsember 2010

AHELDATUD JEESUSE KÜLGE

Paulus viitab endale sageli kui „Kristuse vangile“ (Efeslastele 3:1). Efeslastele 4:1 ütleb ta, et Issanda vangiks olemine on otsekui tema kutsumine! Ta pidas seda kui Jumala armuanniks (Ef.4:7).

Paulus kirjutas Timoteosele: „Ära siis häbene tunnistamast meie Issandat ega mind, tema vangi...“ (2 Timoteose 1:8). Isegi oma vanas eas tundis apostel rõõmu asjaolust, et ta on kui Kristuse vang, aheldatud Tema tahte külge: “Olles vana mees Paulus, aga nüüd [või endiselt] ka Jeesuse Kristuse vang. (Fileemon 9).

Paulus võis sõna otseses mõttes väita, et Issand oli ta kinni võtnud ja enese külge aheldanud. Ta oli teel Damaskusesse, käes ülempreestrite korraldus võtta kinni kõik kristlased ja tuua nad tagasi Jeruusalemma. Ta „paiskas tapmisähvardusi Issanda jüngrite vastu“ (Ap.9:1), olles oma väärastunud agaruses täis viha, kibestumist ja vihkamist Jumala vastu. Lähenedes Damaskuse linnale, „välgatas äkitselt taevast tema ümber valgus“ (Ap.9:3) ja ta jäi täiesti pimedaks sellest valgusest, milleks oli Kristus ise!

Paulus tunnistas ikka ja jälle, kuidas teda kui abitut vangi käekõrval Damaskusesse talutati. Nägemata ja söömata midagi, veetis ta kolm päeva isoleeritud toas. Ta oli täielikult vangi võetud - nii vaimu, hinge kui ihu poolest.

Mis juhtus seal toas nende kolme päeva jooksul? Issand aheldas seal Saulust, muutes ta Pauluseks – Jeesuse Kristuse vangiks! Keset seda ilmekat olukorda laseb Paulus lahti oma iseseisvusest ja alistub täielikult Kristuse ikkele. Ta sirutab oma käe Jeesuse poole, et olla aheldatud Tema külge terveks eluajaks! Sa võid peaaegu et kuulda tema ägavat palvet: „Oo Issand, ma arvasin, et olen tegemas sinu tahet! Kuidas ma ometigi küll nii pime võisin olla? Ma olen käinud omaenda radu ja teinud asju, mida õigeks pidasin. Ma ei saa usaldada omaenda mõtteid!“

Minu palve on: „Jeesus, võta mu käed ja ahelda mind enese külge. Muuda mind oma tahte vangiks ja juhi mind, kuhu iganes sa tahad mind viia. Hoia mind aheldatuna oma võimsa ja õiglase käsivarre küljes!“

kolmapäev, 1. detsember 2010

TEMA TAASTAB SU RAISATUD AASTAD

„Ja ma tasun teile nende aastate eest, kui saagi sõid rohutirtsud, vastsed, mardikad ja röövikud - see mu suur sõjavägi, kelle ma läkitasin teie kallale.“ (Joel 2:25).

Kui palju aastaid sa raiskasid enne kui sa parandasid meelt ja andsid kõik üle Jeesusele? Kui palju aastaid sai ära söödud patu –ja vastuhaku röövikute poolt?

Sa küll tead, et oled andeks saanud ja su minevik on unustatud, sest see on kaetud Jeesuse verega, kuid kas poleks tore, kui sa saaksid tagasi kõik need aastad, et elada neid uuesti Issanda auks?

„Ma oleks võinud olla palju lähemal Kristusele! Ma oleks võinud valmistada nii palju rõõmu Talle! Ma oleks võinud säästa nii iseennast kui oma peret kõigest sellest valust ja kannatustest. Kui pime ma küll olin! Kui orjastatud vaenlase poolt! Ma olin nii lähedal, et kaotada oma hing ja mõistus. Pole mingit võimalustki, et heastada kõiki neid raisatud aastaid!“ Kui sageli sa oled mõelnud selliseid mõtteid?

Paulus ütles oma elu lõpusirgel olles: „Olen võidelnud head võitlemist, lõpetanud elujooksu, säilitanud usu. Nüüd on mulle valmis pandud õiguse pärg...“ (2Timoteose 4:7-8). Ta ütles ka: „Ma unustan kõik, mis on taga, ja sirutun eesoleva poole, ma püüdlen sihtmärgi poole, Jumala üleva kutsumise võiduhinna poole Kristuses Jeesuses.“ (Filiplastele 3:1-14). Ehk siis teisisõnu: „Unusta oma minevik ja rühi edasi Jeesuses!“

Üks Saatana lemmikumaid piinamisviise on tuua kapist välja su mineviku luukered ja hirmutada sind nendega! Ta püüab veenda sind, et see vana sõltuvus või iha tõuseb taas esile su südames ja viib sind tagasi su vana elu juurde. Või sa võid langeda uhkuse ohvriks arvates, et sina ei lange iial! Kuid niiviisi mõeldes oled sa üks esimesi vaenlase märklaudu!

Sa võid kogeda kahetsuse laineid seni, kuni elad. Ja on tõsi, et mälestused hoiavad sind alandlikuna. Kuid Jumala silmis on su minevik juba ammu kustutatud. Ja mis puutub hukkamõistu või süütundesse, siis selle kohta ütleb Jumal, et: „Unusta minevik ja rühi edasi selles suunas, mida mina olen sulle tõotanud!“

Me näeme pilti taolisest taastamisest Uues Testamendis, kus Jeesus tervendas kuivanud käega mehe. „Siis ta ütles inimesele: "Siruta oma käsi!" Ja too sirutas ning ta käsi sai jälle terveks nagu teinegi.“ (Matteuse 12:13). Tea, et kui Jeesus sind taastab, siis Ta tervendab ka kõik sinu haavad!

Armsad, võtke need vanad haavad – kõik oma mure ja kahetsus oma raisatud aastate pärast – ja laske Jumalal taastada kõik need aastad, mis said röövitud teilt. Seejärel aga rühkige edasi Tema kõrgema kutsumise suunas.

teisipäev, 30. november 2010

AINUÜKSI PERE JAOKS

„Aga Joosep vaikis äkki, sest ta oli südamest liigutatud oma venna pärast ja otsis võimalust nutmiseks. Ta läks ühte siseruumi ja nuttis seal.“ (1Moosese 43:30).

See on pilt meie Päästja südamest, kes kogeb kõike sarnast isegi patuste suhtes. Joosepi vennad olid ta kojas – söömas ja joomas ühes temaga – aga tema istus eraldi ja ta vennad eraldi. (43:32). Sellest pildist ei saa lihtsalt niisama mööda minna. Need mehed rõõmutsesid Joosepi seltskonnas ilma tegelikult teda tundmata. Nad ei olnud ka täielikult taastatud ega olnud neil ilmutust armastusest ega armust.

Meiegi võime olla hõiskav rahvas, kes sööb ja joob Issanda ligiolus, kuid kes ei ole kunagi saanud ilmutust Tema lõputust armastusest. Tunne sellest, et me pole armastatud, püsib endiselt me südameis. See puudutab kristlasi, kes käivad jumalakojas laulmas, ülistamas ja kiitmas, kuid kes peale seda koju minnes naasevad taas vana vale juurde, mis ütleb: „Ma pole näinud ühtegi märki sellest, et Jumal mind armastaks. Mu palved ei saa iialgi vastatud. Ta ei hooli minust nii palju kui teistest kristlastest!“

Joosepi vennad pidid tegema veel ühe viimase sammu enne, kui neile võis ilmutada täit armastuse ilmutust. Taoline ilmutus saab osaks neile, kes on murtud südameilt ja kogevad kahetsust. „Jumalale meelepärane ohver on murtud vaim, murtud ja purukslöödud südant ei põlga Jumal.“ (Psalmid 51:19). Joosepi vennad aga polnud veel murtud (1Moosese 43:34).

Need mehed olid küll mõistnud oma pattu, kuid nad pidid saama täielikult murtud; jõudma oma inimlike võimete ja kibestumise viimse piirini enne kui Joosep oleks saanud ilmutada neile oma armastust. Seega Joosep pani nad viimast korda proovile. Ta andis oma kojaülemale käsu peita ta hõbekarikas noorima venna, Benjamini, kotti enne, kui nad tagasi Kaananimaale pöördusid. Vennad olid vaevalt linnast välja jõudnud, kui Joosepi mehed nad kinni nabisid ja hõbekarika varguses süüdistasid. Nemad aga olid nii kindlad oma süütuses, et ütlesid: „Kelle juurest su sulaste hulgast see leitakse, surgu, ja me teised jääme su isandale orjadeks!"“ (1Moosese 44:9).

Siinkohal aga pange tähele muudatust nende suhtumises: „Jumal on avastanud su sulaste süü. Vaata, me jääme oma isandale sulaseiks.“ (1Moosese 44:16). Nende keskel polnud enam mingeid tülisid ega uhkust. Nad olid alandlikud ja murtud ja lõpuks ometi kisendasid nad kogu oma südameist: „Me anname alla! Me alistume!“

Seejärel aga tuli ilmutus Jumala suurest armastusest. Siis Joosep ei suutnud enam enese üle valitseda kõigi nende ees, kes ta juures seisid, ja ta hüüdis: "Minge kõik mu juurest ära!" Ja ükski ei seisnud tema juures, kui Joosep ennast vendadele tunda
andis.“ (1Moosese 45:1)

Maailm ei tea midagi sellest armastuse ilmutusest. Kuid nemad kogesid sel hetkel peretunnet – tingimusteta armastust ja aktsepteerimist. Piibel ütleb meile, et „Ta (Joosep) puhkes valjusti nutma, nii et Egiptus seda kuulis ja kuulis vaarao koda.“ (1Moosese 45:2). Maailm võib küll kuulda Jumala armastusest, kuid ainuüksi pere võib seda tunda. Ainuüksi Jumala perekond võib kogeda taolist armastust ja armu.

Mu armsad, Jumal elab murtud ja alandlike südameis. Ta tunneb rõõmu oma perest ja Ta armastas meid isegi neil aastatel, mil me alles patused olime. Hingake siis Tema armastuses.

reede, 26. november 2010

SÜDAME HÜÜE

Mina usun, et Jumal ilmutab oma halastavat armastust kõigile, kes Teda kogu südamest appi hüüavad ja kelle appihüüu näol ei ole tegu vaid lihtsalt mingi hüüdega, aga alandliku abivalvega päästeks. Piiblil on nii mõndagi öelda taolise südamest lähtuva abipalve kohta. „Oma kitsikuses ma hüüdsin Issandat ja kisendasin oma Jumala poole.“ (Psalmid 18:7) „Mitu korda ta kiskus nad välja, kuid nad jäid tõrksalt oma nõu juurde ning said jõuetuks oma pahategude tõttu. Aga ta vaatas nende kitsikusele, ja kui ta kuulis nende halisemist.“ (Psalmid 106:43-44)

Sa võid olla kindel, et iga Jumala poole teele saadetud appihüüd leiab vastuse taevaliku tervendava sõna näol! Mitte keegi, kes hüüab alandlikkuses Jumala poole, pole Tema jaoks liiga halb või liiga lootusetu. Kuningas Manasse lugu on elav tõestus sellest! Piiblis on öeldud, et ta oli üks õelamaid kuningaid kogu Iisraelis. „Tema tegi kurja Issanda silmis...Tema ehitas jälle üles ohvrikünkad, mille ta isa Hiskija oli hävitanud, ja ta püstitas altareid Baalile...ta kummardas kõiki taevavägesid ning teenis neid...Tema laskis oma poja tulest läbi käia...seadis vaimudemanajaid ja ennustajaid; ta tegi palju kurja Issanda silmis...“ (2Kuningate 21:2-6) „Aga Manasse ahvatles Juuda ja Jeruusalemma elanikke tegema rohkem kurja, kui tegid need paganad...Ja Issand rääkis Manassele ja tema rahvale, aga nemad ei pannud tähele.“ (2Ajaraamatu 33:9-10).

Kas kellegi jaoks, kes omadega nii kaugele läheb, olles täis kurjust ja pimedust, on üldse veel mingit lootust? On, kui ta alistub Jumala ees, tunnistades oma eksimusi ja uskudes Kristuse võidule ristil. Manasse lõpetas vangina, olles ahelais võõra rahva keskel. Milline elav näide patu palgast! Kuid keset oma häda ja viletsust ta hüüdis Jumala poole, mispeale Jumal kuulis teda, andestas talle ja taastas ta.

„Aga kui tal kitsas käes oli, siis ta püüdis leevendada Issanda, oma Jumala palet ja alandas ennast väga oma vanemate Jumala ees. Ja kui ta palvetas tema poole, siis andis Jumal temale järele, kuulis ta anumist ja tõi tema tagasi Jeruusalemma, ta oma kuningriiki. Siis mõistis Manasse, et Issand on Jumal.“ (2Ajaraamatu 33:12-13). „Ta kõrvaldas võõrad jumalad ja kuju Issanda kojast, samuti kõik altarid, mis ta oli ehitanud Issanda koja mäele ja Jeruusalemma, ja viskas need linnast välja.“ (2Ajaraamatu 33:15)

See sõna lootusest, andestusest, armust, armastusest ja taastusest on sulle! Võta see siis omaks, paranda meelt ja saa täieliseks Issandas, elades koos temaga! Pole olemas ühtegi pattu, mida ei saaks andestada, sest mitte keegi pole omadega iialgi nii põhjas, et teda ei saaks sealt päästa ja tervendada.

neljapäev, 25. november 2010

TÕUSE JA KÕNNI

Jeesus ütles talle: "Tõuse üles, võta oma kanderaam ja kõnni!" (Johannese 5:8). See halvatud mees seal Betsata tiigi ääres võis ju olla põnevil kõigist lugudest Jeesuse kohta, kes käis mööda maad ja tervendas inimesi. Ta võis olla kuulnud palju erinevaid lugusid, kuid ta ei tundnud Teda isiklikult. Ta oli omaenda puuduste lõksus ning ei tundnud Issandat. Küll aga tundis Jeesus teda! Jeesus tuli ta juurde keset tema valu ja häda, olles valmis tooma esile oma armuanni. Issand sai puudutatud selle mehe nõtrusest ja kõik, mida Ta tollelt mehelt palus, oli usk Tema Sõnasse ning tegutsemine selle põhjal. „Tõuse! Võta oma raam ja jäta kogu see olukord selja taha!“ Hiljem, peale selle mehe tervendamist, leidis Jeesus ta templist ning läks ja rääkis temaga. Mees sai seeläbi Temaga tõeliselt tuttavaks ning õppis usaldama Teda.

Kuid enne seda kõike lamas too mees seal tiigi ääres – abituna ja meeleheitel – seistes silmitsi oma valulike aastate suurima otsusega. Ülestõusmise lootuse sõnum oli jõudnud temani ja ta seisis silmitsi suure väljakutsega: kas tõusta usus ja saada täielikult terveks või jääda sinna lamama enese haletsuse keskele ja surra üksinda!

See mees oleks võinud jääda sinna tiigi äärde uskmatuses lamama, keeldudes end liigutamast ja mõeldes: „See ei toimi nagunii! Miks peaks Jumal üldse valima mind kogu sellest rahvasumma seast, et mind terveks teha? Ma olen määratud surema selles konditsioonis.“ Jeesus poleks saanud aidata teda üles vastu tema enda tahtmist. Mees pidi ise uskuma, et tema nuttu ja appihüüdeid on kuulda võetud ja tema päästeaeg on käes. See pidi juhtuma kas siis või mitte kunagi!

„Siis Jeesus vastas neile: "Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, Poeg ei saa midagi teha iseenesest, ta teeb vaid seda, mida näeb tegevat Isa, sest mida iganes Isa teeb, seda teeb ka Poeg. Isa armastab ju Poega ning näitab talle kõike, mida ta ise teeb, ning tahab temale näidata suuremaid tegusid, kui need on, nõnda et te seda panete imeks.“ (Johannese 5:19-20). Ehk teisisõnu ütles Jeesus kõigile kahtlejatele: „Mu isa tahtis, et see mees terveks saaks, mistõttu ma tervendasin ta. Ma teen ainuüksi seda, mida mu Isa tahab.“ See oli Jumala tahe, Jumala armastus ja Jumala igatsus teha see mees täiesti terveks.

Nii raske on uskuda, et Jumal endiselt armastab sind, kui sa oled omadega täieti nullis ja nõder! Kui aastad on läinud raisku; kui patt on hävitanud su keha ja hinge; kui sa tunned end väärtusetu ja ebameeldivana Jumala ees, mõeldes: „Miks peaks Ta veel üldse hoolima?“, siis tea, et see kõik nõuab lapsemeelset usku võtmaks vastu Tema armastust. Seetõttu, astu usus välja ja ütle: „Ainuüksi Sinu Sõnale tuginedes ma tõusen ja kõnnin – koos sinuga!“

Sa ei pea saama aru kõigist doktriinidest meeleparanduse, patu ja õigsuse kohta. Sa võib-olla isegi ei tunne Jeesust ühel sügaval ja tähendusrikkal viisil! Kuid selleks kõigeks on oma aeg ja see saab sulle teatavaks, kui sina võtad esimese sammu sõnakuulelikkuses, tõustes ja pöördudes oma Issanda poole. „Kui keegi tahab teha tema tahtmist, küll ta tunneb õpetusest ära.“ (Johannese 7:17)

teisipäev, 23. november 2010

TÕELISE USU ALUS

Ainukene aeg, mil Jumala kannatus meie suhtes katkeb, on siis, kui me ikka ja jälle keeldume aktsepteerimast Tema suurt armastust meie suhtes.

Paljud kristlased on pöördunud tagasi iseenda poolt loodud kõrbe. Neil pole ei rõõmu ega võite. Neid vaadates tekkib tunne otsekui Jumal oleks nad hüljanud juba ammu aastaid tagasi. Tegelikult aga pole see üldse nii! Ta on lihtsalt andnud nad üle nende endi virisemise ja nurisemise kätte.

Tänu Jumalale, et Joosua ja Kaaleb sisenesid tõotatud maale! Nad püsisid kui haljaste puudena Jumala kojas kuni oma surmapäevani. Nad olid mehed täis väge ja nägemist, sest nad teadsid, et nad on kallid Jumalale.

Ka sina oled kallis Jumalale – sõltumata oma probleemidest ja läbikukkumistest – ja sa võid samuti olla kui haljas puu Jumala kojas nõnda nagu Joosua ja Kaaleb seda olid. Ehk siis - lihtsalt seisa sellel, mida Jumala Sõna tõotab: „Ta tõi mu välja lagedale, ta päästis minu, sest tal oli minust hea meel.“ (Psalmid 18:20).

Selles peitub tõelise usu alus!

esmaspäev, 22. november 2010

SA OLED JUMALA SILMATERA

Piiblis on öeldud: „...aga teise mehe naine püüab kallist hinge.“ (Õpetussõnad 6:26). See abielurikkujast naine, kellest siin salmis juttu, viitab Saatanale, kes jahib neid, kes kallid Jumalale.

Piibel annab meile sellest väga elava pildi 4Moosese raamatu 13 ja 14 peatükis. Iisrael oli saatnud välja oma 12 maakuulajat, et saada rohkem infot tõotatud maa kohta. Kui need tagasi jõudsid, külvasid kümme neist kolme erinevat valet Jumala rahva südameisse: (1.) „Seal maal on liiga palju rahvast ja nad on meist palju tugevamad.“ (2) „Nende linnad on kindlustatud ja väga suured.“ (3) „Seal maal elavad hiiglased ja meist pole neile vastast. Me oleme abitud! Me oleme omadega õhtal!“

Need sõnad röövisid koheselt kogu iisraellaste julguse ja Piibel ütleb, et rahvas langes meeleheitesse. „Terve kogudus tõstis valjusti häält ja rahvas nuttis sel ööl.“ (4Moosese 14:1). Enam kui kaks miljonit inimest halas, nuttis ja ägas, keskendudes täielikult oma nõtrustele ja võimetusele. Nende uskmatu hala pommitas taevast kõige täiega.

Mu armsad – vaenlane külvab neid samu valesid Jumala rahva sekka tänaselgi päeval. „Sul on liiga palju katsumusi. Su kiusatused on liiga suured. Sa oled liiga nõrk, et seista vastu sellele jõule, mis sind ründab.“

See sõna, mille Jumal andis tookord Iisraelile, kehtib täna ka sinu puhul: „Te olete minu omand kõigi rahvaste hulgast, sest minu päralt on kogu maailm.“ (2Moosese 19:5). „Sest sa oled Issandale, oma Jumalale pühitsetud rahvas ja sind on Issand välja valinud, et sa oleksid temale omandrahvaks kõigist rahvaist, kes maa peal on!“ (5Moosese 14:2).

Joosua ja Kaaleb said ilmutuse selle kohta, kui kallid nad tegelikult Jumala silmis on ja nad teadsid, et Iisrael on Jumala jaoks väga eriline. Selles peitus ka nende lootust kandva vaimsuse võti. Joosua ütles: „Kui Issandal on meist hea meel, siis ta viib meid sellele maale ja annab selle meile.“ (4Moosese 14:8). Ehk teisisõnu: „Kuna Ta tunneb meist nii suurt head meelt, on see maa juba sama hästi kui meie!“

See on sama ilmutus, mille ka Taavet sai: „Ta tõmbas mind välja ja päästis mu, sest Tal on minust hea meel.“ Nõnda samuti on igal tänapäeva võidukal kristlasel sama ilmutus oma armastavast Taevasest Isast. „Me ei saa põruda! Kõik meie vaenlased on kui tühipaljas õhk me jaoks, sest me oleme kallid oma Jumalale!“

reede, 19. november 2010

SA OLED ERILINE OMA TAEVASE ISA SILMIS!

Ma ei unusta iialgi seda valu, mida tundsin, kui üks mu teismeeas lastest tuli ja tunnistas: ”Isa, ma pole kordagi elus tundnud, et ma olen sulle meelepärane. Ma pole kunagi tundnud, et väärin su armastust ja mul on tunne, et ma olen terve oma elu sind lihtsalt alt vedanud. Sa oled vist ikka üsna pettunud minus.”

Mitte ühedki teised sõnad elus pole mulle teinud nii palju haiget kui need ja ma küsisin iseendalt, mida sellist olen ma küll teinud, et panna oma last niimoodi tundma? Ja seejärel, olles ise seesmiselt sügavalt haavatud, võtsin oma lapse oma embusse ja mõtlesin: ”Kui vale see kõik on. Ma olen ju armastanud oma last. Ma olen seda väljendanud nii oma sõnades kui tegudes ja teinud seda ikka ja jälle. Kõik mu ülejäänud lapsed on tundnud end turvaliselt selles armastuses. Kuidas siis see üks on võinud seda kõike nii valesti mõista, kandes endaga nii pikka aega kaasas seda mõttetut valu ja süütunnet?” Ja seejärel ma ütlesin oma lapsele: ”Sa oled alati olnud väga eriline mu jaoks. Sa oled olnud mu tõeline silmatera ja igakord, kui ma mõtlen su peale, rõkkab kogu mu olemus rõõmust. On tõsi, et sa oled vahel teinud rumalaid asju, kuid nõnda on teinud su õed-vennadki. Ja sa oled selle kõik andeks saanud. Sa palusid alati siiralt andeks ja ma kunagi ei kahelnud selles. Sa oled minu rõõmupäike ja muutnud mind õnnelikuks läbi kogu mu elu. Sa oled olnud rõõmuks mu südamele.”

Sama kehtib ka paljude kristlaste suhtes nende Taevase Isaga. Vaenlane on suutnud veenda neid, et nad on olnud suureks pettumuse allikaks Jumalale ega suuda kunagi Talle meelepärased olla, mistõttu nad lihtsalt ei võta vastu Jumala armastust. Selle asemel elavad nad hoopis viisil, otsekui Jumala viha hingaks pidevalt neile kuklasse. Milline kohutav viis elada oma elu! Ja kui suur on veel Jumala valu, kui Ta näeb oma lapsi elamas nii.

Armsad, sellest samast hetkest alates, mil te siia ilma sündisite, olete te olnud väga erilised ja kallid oma Taevase Isa jaoks.

neljapäev, 18. november 2010

SA OLED JUMALA JAOKS KALLIS

”Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu - ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt -, mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda.” (Efeslastele 2:8-9).

Isegi kui sa elaksid 500-aastaseks, ei suudaks sa ometigi elada piisavalt kaua, et oma tegudega Jumalale meelepärane olla. Pole vahet, kui väga sa ka ei pingutaks, et end nö. ”korda seada”. Sinu lihalik loomus ei ole nii või teisiti vastuvõetav Jumalale ja seda ei saa ka kuidagimoodi muuta. Kogu lihaliku loomuse teema sai lahendatud ristil ja uus inimene võis sündida – Kristuse sarnane inimene. Tõeline usk ammutab kindlust sellest, mida Kristus on sinu heaks teinud.

Sa võid küll öelda, et: „Oh, ma olen kindel, et Jumal tunneb rõõmu ustavatest pastoritest, sest nemad ju palvetavad koguaeg ja uurivad pidevalt Tema Sõna. Ma usun ka, et vanemad inimesed on Talle kallid, sest nad on läbi läinud nii mitmetest kannatustest, proovilepanekutest ja katsumustest, tulles kõigist neist välja võitjatena. Küll aga on mul raske uskuda, et selline vaevatud ja pidevalt läbikukkuv kristlane nagu mina, võiks olla kallis Jumala jaoks. Ma pigem arvan, et Ta tunneb vastikust mu suhtes, kuna kogu mu elu on olnud vaid kui üks üles-alla mäesõit. Mul on probleeme, millest ma ei tundu jagu saavat ja kuigi ma usun, et Ta endiselt armastab mind, olen ma samas kindel, et Ta on täiega pettunud minus.“

Palun võta vastu Jesaja võrratu prohvetlik sõnum armu kohta, kus Jumal ütleb: „...ma olen sind lunastanud, ma olen sind nimepidi kutsunud, sa oled minu päralt!“ (Jesaja 43:1). See sõnum anti inimestele, keda oldi röövitud, rikutud, neetud ja vangi heidetud ja seda kõike vaid tänu nende endi rumalusele ja uskmatusele. See oli kõik just peale seda, kui Jumal ütles neile: „Nüüd, peale kõiki neid läbikukkumisi, tahan ma tulla te juurde selle lootuse sõnumiga ja seda kõike vaid seetõttu, et te olete minu omad!“

kolmapäev, 17. november 2010

JUMAL TAHAB PÄÄSTA SIND

Kui kolm heebrea meest tuleahju visati, nähti nendega koos ka neljandat – Jeesust! – ja nad ei põlenud ära. Mis veelgi huvitavam – isegi nende juuksed ega riided ei lõhnanud suitsu järgi! Just sellist päästet tahab Jumal pakkuda ka sulle keset su vaimseid orge.

Miks peaks Jumal tahtma sind päästa? Kas seetõttu, et sa oled teinud Talle midagi meelepärast? Oled hakanud rohkem palvetama? Rohkem Piiblit lugema? See kõik on väga hea, kuid Jesajal oli tõeline ilmutus kogu loo kohta, kui ta ütles: ”Et sa mu silmis oled kallis ja auline ja et ma sind armastan, siis...Ära karda, sest mina olen sinuga....” (Jesaja 43:4-5)

Jumal ütles Jesaja 43-peatükis Iisraelile: „Te olete kohe kohe seismas silmitsi tule ja üleujutustega, kuid ärge muretsege – mina olen koos teiega läbi kõigi nende olukordade! Ja ma päästan teid, sest te olete minu omad ja ma tunnen teid igaüht nimepidi. Te valmistate mulle suurt rõõmu.“

teisipäev, 16. november 2010

JUMALA PUHAS ARM

Jesaja sai ilmutuse Jumala suurest meeleheast meie suhtes. Ta kuulutas: „Ära karda, sest ma olen sind lunastanud, ma olen sind nimepidi kutsunud, sa oled minu päralt! Kui sa lähed läbi vee, siis olen mina sinuga, ja kui sa lähed läbi jõgede, siis ei uputa need sind; kui sa käid tules, siis sa ei põle ja leek ei kõrveta sind.“ (Jesaja 43:1-2)

Jesaja ei rääkinud siin otsesest tulest või veeuputusest, vaid sellest, millest inimesed vaimses või mentaalses mõttes läbi lähevad. Iisrael oli tol ajal vangipõlves ja nende üleujutusteks olid katsumused, tuleks kiusatused ja jõgedeks proovilepanekud. Need kõik peegeldasid Saatana püüdlusi kurnata ja hävitada Jumala rahvast.

Kuid Jesaja sõnumis peitus puhas armu sõnum iisraellaste jaoks. Iisraeli rahvas viibis vangistuses tänu omaenda rumalusele ja totrusele. Kuid Jumal saatis nende juurde murtud südamega prohveti, kes ütles: „Jumal tahab, et ma ütleks teile, et te kuulute Talle.“

Sa võid viibida keset kõige suuremaid veekeeriseid praegu või sa võid tunda, kuidas mõni kiusatus või katsumus matab sind täiega enda alla. Kuid tuginedes Piiblile pead sa ka mõistma, et mitte alati ei vaigista Jumal neid vetevooge või kustuta tuleleeke. Küll aga lubab Ta järgmist: „Ma lähen neist läbi koos sinuga! See katsumus või olukord ei hävita sind. Mina ei hävita sind, mistõttu mine lihtsalt edasi ja tea, et sa jõuad teisele poole välja koos minuga!“

esmaspäev, 15. november 2010

PÄÄSTE VÕTI

Püha Vaim kinkis Taavetile ilmutuse, milles peitus kogu pääste võti. Taavet võis öelda: „Põhjus, miks Jumal mind kõigi mu vaenlaste käest päästis – kõigi mu murede ja põrguvägede käest päästis – on selles, et Ta armastab mind ja Ta tunneb minu üle suurt rõõmu!“ „Ta tõi mu välja lagedale, ta päästis minu, sest tal oli minust hea meel.“ (Psalmid 18:20).

Kas sina vajad ka päästet? Oma himudest, kiusatustest või katsumustest? Probleemist, mis mõjutab sind kas emotsionaalselt, mentaalselt, füüsiliselt või vaimselt? Sinu võidu võti peitub ülaltoodud salmis. Jumalal on sinu üle hea meel ja sa oled Talle kallis!

Ülemlaulus ütleb Issand oma pruudile: „Ah, kui ilus, ah, kui kaunis oled sa, armastus, hellituste tütar!“ (Ülemlaul 7:7). Kõik selles salmis peituvad kolm heebreakeelset sõna on sünonüümid, viidates nii kallidusele, meeldivusele kui imelisusele ja meeleheale. Kõik need sõnad kirjeldavad Jeesuse mõtteid oma pruudi suhtes, kui Ta tema peale mõtleb. Ta vaatab oma pruudi peale ja ütleb: „Kui võrratult armas, kaunis ja imeline sa oled. Sa oled nii ütlemata kallis mu jaoks, mu arm!“

Vastutasuks uhkeldab pruut aga järgnevate sõnadega: "Mina kuulun oma kallimale ja tema ihaldab mind.“ (Ülemlaul 7:11). Ehk teisisõnu: ta jookseb mu järele hea meelega. Ta ajab mind taga, sest ma olen nii kallis ta jaoks.“

Sarnased mõtted jooksevad läbi kogu Psalmide raamatust. „Issandal on hea meel neist, kes teda kardavad, kes loodavad tema helduse peale.“ (Psalmid 147:11). „Sest Issandal on hea meel oma rahvast, ta ehib viletsad päästega.“ (Psalmid 149:4)

reede, 12. november 2010

TURTELTUVID

Jumal on kandnud mind läbi raskuste, seades mu silme ette kuningas Taaveti saladuse lootuse kohta. Taavet kurtis ja mässas, kuna ei suutnud mõista, miks Jumal ta peale pahane on?

Ta palus, et Jumal sirutaks oma käe ja hävitaks vaenlase (Psalmid 74:11). Taavetile tundus, et Jumala vaenlased olid saavutamas meelevalda, mistõttu ta palus meeleheitlikult: „Ära anna oma tuvikese hinge kiskjate kätte, ära unusta oma viletsate elu jäädavalt!“ (Psalmid 74:19)

Nõnda nagu Taavet, nõnda näeme meiegi end sageli kui tuvidena, kelle jaoks vaenlane oma lõksud ja püünised üles on seadnud. Seetõttu oli mu jaoks väga julgustav näha end keset oma kõige suuremaid katsumuste aegu otsekui turteltuvina, kes võib hingata Jumala tõotuses ja kes on hoitud kurja eest. Nõnda nagu turteltuvi igatseb oma armsama järele, nõnda igatseme meiegi oma kalli Päästja ligiolu järele.

Ma kujutan Kristust ette tulemas mu juurde tuvi kujul – oma Püha Vaimu läbi – ilmutades mulle oma püsivat armastust ja jätkuvat hoolt. Kui kirjeldamatu on see tunne, et meie suur ja kõikväeline Jumal laskub minu juurde tuvi näol, et kanda hoolt kõigi mu vajaduste eest. Kas Ta mitte ei saatnud tuvi ka siis, kui Kristus ristitud sai?

Jumala laps, oled sa ehk minemas läbi rasketest aegadest praegu? On su pere kannatamas millegi tõttu? Koged sa valu ja raskust või ehk segadustki kogu olukorra tõsiduse pärast? Kui nii, siis pea meeles, et sa oled Jumala väike turteltuvi ja ta ei lase iialgi võtta vaenlasel võimust su üle. Ta päästab sind ükskõik, millisest vaenlase lõksust ja tõestab sulle, kui ligi Ta tegelikult on keset su kõige suuremat appihüüdu. Ta on sinu kõrval igal ajal, sosistades sulle, kui väga Ta sind tegelikult armastab.

Rääkides Kristusest, ütles Saalomon: „Tema silmad on nagu tuvid veeojade ääres, piimas pestud, taradel istumas.“ (Ülemlaul 5:12). Ja koguduse, Jumala kõige kallima kohta on öeldud: „Aga üksainus on mu tuvike, mu süütuke.“ (Ülemlaul 6:9). Me oleme kõik üks Kristuses – Tema tuvid; Tema turteltuvid.

Varblane võib küll maha kukkuda, kui turteltuviga ei juhtu seda iialgi. Ta on hoitud ja kaitstud Jumala peopesa sees, ümbritsetud Tema turvalisest armastusest. Kuid mis veelgi parem – Jumal päästab meid meie hädast ja vaevast, tõestades taas oma ustavust meie suhtes. Seetõttu peaksime me minema läbi nende aega täie rõõmu ja hõiskamisega, uskudes ja usaldades Tema väge ja armastust.