kolmapäev, 31. oktoober 2012

TEMA VABASTAV VÄGI

Assüüria sõjavägi oli Jeruusalemma sisse piiranud ja kuningas Hiskija otsustas, et: „Seekord me ei toetu enam oma lihalikule käsivarrele. Seekord teeme kõik Jumala moodi!“ Kuningas alistas end ja otsis Jumalat palves: „Kui kuningas Hiskija seda kuulis, siis ta käristas oma riided lõhki, kattis ennast kotiriidega ja läks Issanda kotta.“ (Jesaja 37:1). Hiskija tunnistas: „Issand, ma tean, et mul pole midagi enamat Sulle anda kui vaid mu usk. Omaenese jõus olen ma jõuetu, et sõdida Sanheribi vastu. Vaenlased on meid kõikjalt ümber piiranud, mistõttu palun anna meile oma juhiseid!“

Hiskija teadis, et Jesajal on juhtiv sõna Jumalalt, mistõttu ta saatis oma mehed prohveti järele. Ja nad ütlesid Jesajale: „Jah, lapsed on küll jõudnud emakasuudmeni, aga sünnituseks ei ole jõudu.“ (Jesaja 37:3). Ehk teisisõnu: „Seekord tahame käituda Jumala viiside kohaselt, aga meil pole enam jõudu. Mida me küll tegema peaks?“

Ja Jesajal oli neile Jumala sõna: „Ära karda sõnade pärast, mida sa oled kuulnud... ma lasen ta (Sanheribi) langeda mõõga läbi...” (Jesaja 37:6-7). Ehk Jumal ütles: „Iga sinu vaenlane on nüüd minu vaenlane, sest sa oled usaldanud selle lahingu minu kätte! Kes iganes räägib sinust halba, teeb sulle haiget või kuritarvitab sind, on rünnanud mind. Ja seetõttu kannan mina ise hoolt vaenlase eest – olgu ta siis maine või deemonlik!“ „Sellesse linna ta ei tule ja ta ei ammu siia nooli; ta ei tule selle ette kilbiga ega kuhja selle vastu piiramisvalli.“ (Jesaja 37:33). Jumal ütleb: „Kõik teised ju võivad su ümber langeda, kuid see ei tähenda veel midagi! Sina elad lepingus minuga ja ma olen tõotanud sõdida iga vaenlase vastu, kes ründab sind.“

Millise võrratu pildi on Jumal andnud meile oma väest päästa meid meie vaenlaste käest. Vaenlane võib küll tulistada tuliseid nooli, kuid need ei taba meid. Saatan võib täie jõuga rünnata meid suure hulga himude ja kiusatustega, kuid lõppeks peab ta siiski pöörduma ja põgenema. Sest Jumal on tõotanud: „Ma kaitsen igat oma last, kes usub piisavalt palju minusse, et panna maha omaenda mõõgad!“

teisipäev, 30. oktoober 2012

HÄDA NEILE, KES LÄHEVAD EGIPTUSESSE

„Häda neile, kes lähevad Egiptusesse abi saama ja otsivad tuge hobustest ning loodavad sõjavankrite peale, sellepärast et neid on palju, ja ratsanike peale, sellepärast et nende hulk on väga suur, aga ei vaata Iisraeli Püha poole ega küsi nõu Issandalt!“ (Jesaja 31:1)

Prohvet Jesaja hoiatas iisraellasi, et neil pole vähimatki võidu võimalust, kui nad püüavad oma raskustega omas jõus hakkama saada. Jesaja 31 maalib ideaalse pildi meie inimlike jõupingutuste mõttetusest tulla toime vaenlasega. Usun, et see peatükk peegeldab hästi meie endi edutuid püüdlusi võita ära kõik oma ihad, harjumused ja varjatud patud, tuginedes oma inimlikele ideedele ja abivahenditele.

Ajal, mil Jesaja selle hoiatava sõnumi kirjutas, oli kuningas Sanherib ja Assüüria sõjavägi juba Juudast üle käinud. Nad olid vallutanud enamus linnu oma teel ja valmistusid nüüd Jeruusalemma piiramiseks. Heebrea keeles tähendab sõna Sanherib „edukat“ ja Assüüria „suurenevat pattu“. Üheskoos moodustavad need kaks sõna kujutise kurjast vaenlasest, kes võidutseb Jumala rahva üle.

Pole kahtlustki, et Assüüria esindab igat deemonlikku ihalevat vaimu, mis tõuseb meie vastu. Ja Sanherib on Saatan ise, kes arvab, et suudab meid edukalt meeleheitele ajada. Usun, et Jumal tahab selle peatüki kaudu näidata meile, kuidas Saatan ühes oma deemonlike hordidega saadab kiusatuste laineid üle koguduse, tehes seda üha intensiivsemalt ja edukamalt.

See peatükk on ka ehe näide sellest, kuidas patt saab suurenema viimseil päevil. Piiblis on öeldud, et ühiskond läheb üha hullemaks ja hullemaks (vt. 2Timoteose 3:13) ja kogudus saab üle uputatud deemonite pettustest ja valeõpetustest. Usun, et näeme seda juba sündimas. Deemonlikud hordid on sisse tunginud nii meediasse kui igasse tehnoloogia harusse, ujutades meie kultuuri üle sensuaalsuse, alastioleku ja kõikvõimalike rüvedustega. Ehk nagu Ilmutuse 12:15 on prohveteeritud: „Ja madu purskas oma suust naisele järele vett otsekui jõe, et teda jõevooluga ära uhtuda.“

esmaspäev, 29. oktoober 2012

UUS LEPING by Gary Wilkerson

„Kui Kristus oli toonud üheainsa ohvri kõigi pattude eest läbi aegade, istus Ta Isa paremale käele, oodates sellest ajast alates hetke, mil Tema vaenlased pannakse Tema jalgealuseks järiks. Sest üheainsa ohvri läbi on Ta muutnud täiuslikuks kõik pühitsetud.“ (laiendatud tõlge Heebrea kirjast 10:12-14).

Milline ohver! Ja Jumal ütleb – see leping ei ole sarnane sellele, mis sõlmitud inglitega. See ei ole ka sarnane sellele, mis sõlmitud Aadamaga, kes põrus. Nõnda, nagu see pole sarnane ümberlõikamise lepingulegi, milles Iisraeli lapsed põrusid. Sel pole ka midagi ühist Moosesega sõlmitud lepingu –või ülempreestrite ohvritega. Jumal ütleb, et see on uus leping, mis sõlmitud Tema Poja, Jeesuse Kristuse läbi. See on palju parem ja täiuslikum leping; püha leping. See on Kristuse leping, mis määratud tooma meile uut elu ja uut lootust. Ta võtab kõik vana ja teeb kõik uueks.

See leping ei tugine meie tegudele. See pole partnerlussuhe Jumalaga. Küsimus pole ka selles nagu tegeleks Jumal oma rahvaga tuginedes ühistele käitumisnormidele. Jumal ei ütle, et: „Mina teen nii, kui teie teete naa.“ Ei. Selle asemel ütleb Ta: „Kas teile juba ei aita neist vanadest lepingutest? Kas te pole juba tüdinud pidevalt läbi kukkumast?“ Oled ehk sinagi väsinud ja meeleheitel, püüdes omaenda moraalses väes näidata Jumalale, kui püha sa oled? Oled sa väsinud nägemast end võrdsena Jumalaga, kus Tema teeb lepingu osas oma pakkumise ja sina oma ning te olete võrdses positsioonis?

Jumala Sõna ütleb, et iga leping, mille Jumal läbi aegade sõlmis, omas vaid ühte eesmärki – näidata meile, kui võimetu on meie moraalne loomus ja kui võimetud oleme me pidama lepingut Jumalaga võrdsetel tingimustel (Heebrealastele 1:1). See kõik toob meid lõpuks punkti – nõnda nagu Jumal seda läbi Seaduse, ka Uue Testamendi ajal, veel teeb – kus me ütleme: „Ma ei saa üksi hakkama. Minus eneses pole midagi, mida tuua Sulle, Issand. Ilma selleta, kui Sina ei täida Lepingu mõlemaid osapooli – nii iseenda kui minu oma; ilma selleta, kus Sina ise ei täida omaenda ja ka minu tõotusi, ei suuda ma jääda püsima.“
Nii et nüüd kehtib uus leping!

reede, 26. oktoober 2012

JUMALA KAITSEV VÄGI

Jesaja kasutab lindude näidet illustreerimaks Jumala kaitsvat väge oma rahva üle: „Nagu linnud laotavad oma tiivad laiali, nõnda kaitseb vägede Issand Jeruusalemma, kaitseb ja päästab, säästab ja vabastab.“ (Jesaja 31:5). Heebreakeelne tähendus sellele salmile on järgmine: „Nõnda nagu emaslind sirutab oma tiivad oma poegade üle, nõnda sirutab Jehoova, kõikväeline Jumalgi, oma tiivad Jeruusalemma üle.“ Jumal ütles Iisraelile: „Kui tahate olla kaitstud vanlase rünnakute eest, varjuge minu tiibade alla. Mina turvan teid ja katan teid kui kanaema oma poegi. Te ei pea enam elama hirmus oma vaenlaste ees!“

Luba ma küsin su käest: oled sa mõnes suures lahingus just praegu? Seisad sa silmitsi vaenlasega, kes on liiga võimas su jaoks? Kui nii, siis kuidas arvad end jäävat püsima puhta, -ustava –ja Kristuse sarnasena, kui teised su paremal ja vasakul käel langevad? Kuidas saavutad võidu oma himude ja kiusatuste üle, kui Saatan möirgava lõvina su vastu tõuseb?

Kõik, mida Jumal sinu käest ootab, on see, et langetaksid oma mõõga ja usuksid, et Tema tõstab oma mõõga sinu eest. Ta tahab, et jõuaksid kohta, kus võiksid öelda: „Issand, ma tean, et see lahing pole enam minu. Olen juba niigi mitmeid kordi läbi põrunud, mistõttu tulen su ette lihtsas usus ja palun, et aitaksid mind.“

Issand julgustab sind: „Klammerdu minu külge keset kõiki oma võitlusi. Sinu võit sõltub ainuüksi sinu usust minu väesse ja tahtesse päästa sind. Kui vaenlane on sind tümaks teinud, siis tule ja vala oma hing välja mu ees. Otsi mind kogu oma südamest ja mina võitlen sinu eest.“

Lahing pole kunagi meie oma. See kuulub alati Issandale. „Oma tiivasulgedega kaitseb ta sind ja tema tiibade all sa leiad varju; tema tõde on kilp ja kaitsevall. Ei sa siis karda öö hirmu ega noolt, mis päeval lendab.“ (Psalmid 91:4-5).

neljapäev, 25. oktoober 2012

MITTE VÄE EGA VÕIMU LÄBI

Paljud tänapäeva kristlased pöörduvad kiiresti inimlike asjade poole, saavutamaks võitu oma lihaliku loomuse üle. Just nõnda, nagu iisraellasedki omal ajal tegid. Üks ehe näide selle kohta on meeletu hulk eneseabi raamatuid, mida kristlikest raamatupoodidest leida võib. Tuhanded raamatud lubavad kaljukindlaid võimalusi oma lihaliku loomuse parandamiseks ja vaigistamiseks. Tõsi ta on, et kuhu iganes me ka oma pilku ei pööraks, pakutakse meile maiseid võimalusi kõigi oma vajaduste rahuldamiseks. Kirikud tõotavad võitud ärkamiskoosolekuid, kus palve ja puudutuse läbi saavad kõik meie vaimsed vajadused kaetud. Evangelistid tõotavad kohest vabanemist ja tervenemist ning sõnumeid Jumalalt.

Tõsi on aga see, et keset iisraellastele olukordi andis Jumal neile valikuvõimaluse valida kas Tema või maiste variantide vahel. Ta ütles: „Laske aga käia ja kasutage omaenese tahet. Kaevuge sügavale eneste sisse, lugege raamatuid, mängige oma strateegiatega – tehke kõike, mida vähegi oskate! Kuid keset seda kõike toetute te ometigi vaid maisele käsivarrele. Ükski teie jõupingutustest ei too teile võitu.“

Mida enam ma Jumala Sõna uurin, seda selgemaks mulle saab, et: iga inimlik püüe pääseda patust, on juba ette hukule määratud. Jumal laseb meil ikka ja jälle erinevatest olukordadest läbi minna, kuni oleme täielikult veendunud, et peame surema kõigile oma lihalikele püüdlustele.

Kui iisraellased püüdsid inimlikus jõus oma võimsa vaenlase üle võitu saada, määras Jumal juba eos selle läbikukkumisele: „...siis komistab aitaja ja langeb aidatav ja nad kõik hukkuvad üheskoos.“ (Jesaja 31:3). Jumala Sõna kuulutab väga selgelt, et kogu võit sõltub ainuüksi Temast. Ainuüksi Temal on vägi päästa meid meie vaenlaste käest.

Sa võid küll igatseda täita Jumala tahet; sul võivad olla väga kindlad ja tugevad moraalsed tõekspidamised ja puhas mõttemaailm. Sa võid ehk olla kõige puhtam inimene kogu maamuna peal, kuid ometigi ütleb Piibel, et mitte ükski inimlik and ega võime ei saa iialgi Saatana vastu. Omaenese jõus põrud sa alati. Seetõttu, kui leiad end keset olukorda, kus lained pea peal kokku löövad, võta eeskuju sõnast, mille Jumal andis Sakarjale: „See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi.“ (Sakarja 4:6).

kolmapäev, 24. oktoober 2012

VÕTI VÕIDUKS

Uurides uue lepingu teemat, tõusis esile üks auline tõde Jumala käitumisviisi kohta Vana Testamendi aegsete juutidega. Paulus tsiteerib: „Aga kõik see sai neile osaks näite pärast ning on kirjutatud hoiatuseks meile, kelle ajal jõuab kätte ajastu lõpp.“ (1Korintlastele 10:11). Kogesin, kuidas Jumal küsis mu käest: „David, sooviksid sa omada võidu võtmeid? Tahaksid sa teada, kuidas saada võitu oma patu, lihaliku loomuse ja Saatana üle? Tahad sa teada, kuidas võidelda vaenlasega? Kui nii, siis mine Vanasse Testamenti ja õpi sealsetest näidetest. Olen need kõik sinu jaoks kirja pannud, et võiksid õppida jumalakartlikuks saamisest.“

Paasapühade õhtul polnud mitte üksainuski juut ohus surmaingli pärast, kes küttis üle kogu Egiptuse. Iga Jumala mees, naine ja laps hingas kindlalt ja turvalisena vere all, mis kattis nende kodude uksepiitasid (vt.2 Moosese 12). See pilt turvalisusest esindab Issanda vere kaitsvat väge oma laste üle ka tänapäeval. Kristlastena peaksime uskuma ja usaldama, kuna Kristuse veri on piserdatud meie südame uksepiitade üle.

Iisraeli usaldus ohvritalle vere suhtes saatis korda palju erinevaid asju tema rahva eludes. See mitte ainuüksi ei kaitsenud neid surmaingli eest, aga viis ka välja Egiptusest ja päästis vaarao küüsist. Samas aga oli veel teisigi vaenlasi, kelle käest Iisrael vajas päästet. Nõnda samuti on tänapäevalgi – meie usaldus Jeesuse veresse hõlmab nii palju enamat kui vaid päästet igavikuks. See hõlmab endas ka Jumala väele toetumist selleks, et pääseda vaenlase kindlustuste ja ahelate käest.

Siinkohal on oluline asju mitte vääriti mõista. Kui te olete päästetud – elate Kristuse katva vere all ja kindlad selles, mida Tema teie heaks ristil tegi – on kõik väga hästi! Kuid samas – kuidas on lood teie pidevate lahingutega patu väega, mis möllab teie sees? Kuidas on lood nende salajaste harjumustega? Mis väge te omate, et tulla toime oma hinge vaenlastega?

Fakt on see, et isegi kui me oleme päästetud ja turvatud Kristuse vere läbi, oleme siiski kaasatud lahingusse pimeduse jõudude –ja vägede ning deemonlike sidumistega. Seetõttu peame haarama kinni väest, mis on meile kättesaadav läbi Jumala uue lepingu. Kuid samas – see vägi tuleb ainult usu läbi!

teisipäev, 23. oktoober 2012

UUS INIMENE

Jumala poolt sõlmitud Uut Lepingut meiega on võimalik võtta kokku ühe võimsa väitega. See on Tema pöördumatu tõotus päästa oma rahvas patu võimu alt läbi Püha Vaimu väe. Seetõttu tühistab see Uus Leping kõik meie inimlikud jõupingutused olla Jumalale meelepärased oma liha kaudu. See lõpetab kõik meie püüdlused saada jagu oma patust kas läbi meelekindluse, omaenese jõu, arutluste või muude inimlike tegude. Jumala Uus Leping kõrvaldab kõik pinged meie pealt ja paneb need Jumala peale.

Issand ütleb läbi selle lepingu: „Ma ei palu teil enam tuua mulle jumalakartlikku südant. Ma hoopis kõrvaldan teie kivise südame ja asendan selle uuega – sellisega, mis igatseb minu järele. Läbi oma Vaimu panen ma teid igatsema ja täitma oma head tahet.“ (vt. Hesekieli 11:19-20). Ehk lihtsamalt öelduna: Uus Leping tähendab „saan hakkama“-inimese lõppu meie sees, kes muidu ütleb: „Ma saan selle kõigega ise ja omas jõus hakkama. Kui ma vaid veedan piisavalt aega palves ja Piiblit uurides; kui ma mõtlen kõik oma probleemid läbi, siis olen ka võimeline tegema muutusi oma elus.“ Kuid Jumala Uus Leping ütleb hüvasti sellele vanale „saan hakkama“-inimesele ja tuvastab meile „uut inimest“, kes ütleb: „Omaenese jõus ei suuda ma midagi. Küll aga suudan kõike Püha Vaimu väe läbi.“

Üks olulisemaid asju, mida olen Uut Lepingut uurides avastanud, on see, et selles peitub võiduka elu saladus neil viimseil päevil. Mida lähemale Kristuse tagasitulek jõuab, seda enam vallandab Saatan kõikvõimalikud metsikud deemonlikud väed Jumala laste vastu. Sellised, mida terve maailm pole eales näinud.

Näeme seda juba sündimas koguduse seinte vahel. Saatan on tunginud Jumala kotta vaevu märgatavate pettuste, - valedoktriinide -ja deemonlike õpetustega. Ja kui kurb see ka pole – seda mitte ära jagavad kristlased lähevad selle õnge. Suurel hulgal pettusi ja ketserlust on vuhisemas läbi koguduste ja ma küsin te käest: kuidas on usklikel võimalik sellistel aegadel püsima jääda?
Issand vastab sellele tõotusega võtta see probleem enda kanda. Ta kinnitab meile: „Ärge kartke. Mina ise kannan selle loo eest hoolt ja annan teile väe seista vastu igale vaenlase rünnakule läbi Uue Lepingu.“

esmaspäev, 22. oktoober 2012

MINA OLEN NEILE JUMALAKS by Gary Wilkerson

„Siis on nad mulle rahvaks ja mina olen neile Jumalaks. Ja ma annan neile ühesuguse südame ja ühesuguse tee, nõnda et nad alati kardavad mind, kasuks neile ja nende lastele pärast neid. Ja ma teen nendega igavese lepingu, et ma ei loobu tegemast neile head; ja ma annan neile südamesse minu kartuse, et nad ei lahkuks minust. Ja ma tunnen neist rõõmu, tehes neile head, ma istutan nad ustavalt siia maale kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest.“ (Jeremija 32:38-41).

Mäletad sa aega, mil tõstsid 3-klassis käe ja küsisid: „Õpetaja, kas võin vetsu minna?“ Ja mida õpetaja vastas? „Muidugi võid, aga viisakam oleks küsida, kas VÕIKSIN vetsu minna?“

Ülaltoodud salmis kasutab Jumal sõnu „et nad ei“. See on deklareeriv väljend, mis ütleb: „Te ei või seda teha!“ Jumal ütleb: „Ma panen oma seaduse teie sisse, et te ei murraks lepingut Minuga.“ Mulle meeldib tõsiasi, et Ta nimetab seda igaveseks lepinguks. Kui ma saaksin jätta teile vaid ühe sõnumi, siis kätkeks see endas arusaamist, elu ja nautimist sellest, et Jumala leping on ehe ja reaalne ning igavesti kehtiv.

Kuid kas seda Uut Lepingut on võimalik ka murda? Jumal ütleb läbi prohvet Jeremija: „Nõnda ütleb Issand, kes on pannud päikese valguseks päeval, kuu ja tähtede korrad valguseks öösel, kes liigutab merd, paneb selle lained kohama - vägede Issand on tema nimi: Kui need korrad nihkuksid mu palge eest, ütleb Issand, siis lakkaks ka Iisraeli sugu alatiseks olemast rahvas mu palge ees.“ (Jeremija 31:35-36).

Ehk siis millal on Uue Lepingu murdmine võimalik? Siis, kui tähed keelduvad säramast ja päike paistmast ja inimesel on võime minna maa kõige sügavamatesse soppidesse ja mõõta nii tähti kui kogu universumi. Ehk siis Jumal ütleb: „Uus Leping on igavesti kehtiv leping!“

reede, 19. oktoober 2012

VAIMU LÕIKUS

„See, kes nüüd annab teile Vaimu ja laseb imevägedel tegutseda teie sees, kas ta teeb seda Seaduse tegude või ususõnumi kuulamise tõttu?“ (Galaatlastele 3:5). Paulus ütleb siin, et Jumal mõõdab meile Püha Vaimu väge mitte tuginedes meie endi tegudele, vaid meie usule Temasse.

Jeesus oli ainukene isik, kes omas piiramatult Püha Vaimu. Samas on läbi ajaloo olnud palju mehi ja naisi, kellele on antud suur hulk Püha Vaimu. Need usklikud on alati teadnud, et ei pea pingutama nutta kaduma ja katki läinud maailma pärast, kuna Püha Vaim nende sees teeb seda nende eest. Meie osa on vaid paluda: „Püha Vaim, sa tead kõiki hingi minu mõjusfääris, keda Sina ise oled puudutanud. Sa näed igat pisarat, mis kaob õhtu vaikusesse ja tunned igat ühte, kes meeleheitlikult palub Su abi. Mina olen Sinu tööriist. Täida mind oma koormaga ja juhi mind nende juurde, keda Sina oled ette valmistanud.“

Jumal tahab anda meile väge vaid ühel põhjusel – et me läheks tänavaile täis Tema Sõna ja juhitud Tema Vaimu poolt. Ta tahab, et jagaksime läbitungivat, tõe tunnetusele toovat sõna, millega käib kaasas Püha Vaimu tuli!

Kas sinu süda on puudutatud kadunute pärast? Kannad sa koormaid nende pärast, kes on su mõjusfääris? Või keskendud vaid ikka ja jälle omaenese vajadustele? Kui sa ei tunne Kristuse südant ega jaga Tema koormaid, ei saa sa ka oodata, et saaksid kasutatud Tema poolt.

Paljude kristlaste jaoks ei pruugi igavikulise tähtsusega töö tähendada sugugi mitte kusagile kaugele maale sõitu, vaid keskendub hoopis nende endi perele, sõpradele ja kolleegidele. Nõuded samas on siiski ühesugused. Selleks, et jõuda kadunuteni, peame paluma Jumalat, et Ta tooks nad patu tunnetusele ja valmistaks samas meie südamed õigeaegseks ja kohaseks sõnumi jagamiseks.

Paastu ja palveta ning palu seejärel Püha Vaimu juhtima sind nendeni, kelle süda on saanud puudutatud ja ette valmistatud, et võtta kuulda Tema Sõna. Seejärel aga usalda Tema juhtimist ja väge imede kordasaatmiseks!