reede, 31. august 2012

EBAJUMALAD SU SÜDAMES

Osad Iisraeli vanematest tulid prohvet Hesekieli juurde leidmaks juhatust Issandalt. Need mehed polnud paljude iisraellaste sarnased, kes avalikult nõtkutasid põlvi ebajumalate ees. Sa poleks leidnud neid ühestki ebajumala templist, ohverdamas ebajumalatele. Nad olid rahva juhid, soovides jätta kõigi ees jumalakartlike meeste muljet.

Väliselt jäi neist vanematest mulje kui meestest, kelle süda igatseb Jumala järele ja kes soovivad teada Tema Sõna oma elude suhtes. Just sellisel moel läksid nad ka Hesekieli juurde, kuid Jumal ilmutas Hesekielile nende südame tõelise olemuse. Ta ütles prohvetile: "Inimesepoeg, need mehed on võtnud oma ebajumalad südamesse ja on pannud oma süü komistuskivi oma palge ette.“ (Hesekieli 14:3). Ehk teisisõnu ütles Issand: „Need mehed on tulnud su juurde, öeldes, et soovivad sõna mu käest. Et nad tahavad sõnakuulelikkuses järgida minu käske. Kuid nad valetavad! Nende elus valitseb salajane patt.“

Kõigi nende vanemate sees oli peidus salajane, varjatud ebajumal. Nende südamed olid ahelais tänu patule, mida nad suletud uste taga korda saatsid. Väljanägemise poolest ei saanud keegi sellest aru. Hoopis vastupidi! Väliselt jätsid nad mulje kui austatud jumalameestest, kes teenisid oma teenistustes ja kes olid kaugel paganlusest või ebajumala kummardamisest.

Süü komistuskivi viitab ükskõik, millele kurjale, mis seisab sinu ja Jumala vahel. Selleks võib olla ükskõik, milline ahvatlus, mis röövib sinult püsiva osaduse Temaga. Selleks võib olla ükskõik, milline salajane patt, mis paneb sind usus kõikuma; ükskõik, milline iha, mis häbistab su südant ja Kristuse nime; iga patt, millest sa kinni hoiad, tulles samas Issanda ligi, et otsida Tema juhatust. Sa võid tulla jumalakotta, tõsta oma käed ja ülistada Teda valjul häälel, aga su südames võib ometigi olla see süüd kandev komistuskivi.

Ainuüksi oma ebajumalast pöördudes ja kogu südamest meelt parandades, võid sa tõeliselt kuulda Issanda sõna ja saada selgeid, jumalikke juhtnööre. Kui sa parandad meelt, siis esimene asi, mille sa tagasi saad, on eristamise võime. Ja mida kaugemale maha sa oma patu jätad, seda selgemini kuuled ja näed sa Jumala häält. Ta muutub väga selgeks ja kindlaks, jagades täie meelevallaga tõde.

neljapäev, 30. august 2012

EBAJUMALAD SU SÜDAMES

Osad Iisraeli vanematest tulid prohvet Hesekieli juurde leidmaks juhatust Issandalt. Need mehed polnud paljude iisraellaste sarnased, kes avalikult nõtkutasid põlvi ebajumalate ees. Sa poleks leidnud neid ühestki ebajumala templist, ohverdamas ebajumalatele. Nad olid rahva juhid, soovides jätta kõigi ees jumalakartlike meeste muljet.

Väliselt jäi neist vanematest mulje kui meestest, kelle süda igatseb Jumala järele ja kes soovivad teada Tema Sõna oma elude suhtes. Just sellisel moel läksid nad ka Hesekieli juurde, kuid Jumal ilmutas Hesekielile nende südame tõelise olemuse. Ta ütles prohvetile: "Inimesepoeg, need mehed on võtnud oma ebajumalad südamesse ja on pannud oma süü komistuskivi oma palge ette.“ (Hesekieli 14:3). Ehk teisisõnu ütles Issand: „Need mehed on tulnud su juurde, öeldes, et soovivad sõna mu käest. Et nad tahavad sõnakuulelikkuses järgida minu käske. Kuid nad valetavad! Nende elus valitseb salajane patt.“

Kõigi nende vanemate sees oli peidus salajane, varjatud ebajumal. Nende südamed olid ahelais tänu patule, mida nad suletud uste taga korda saatsid. Väljanägemise poolest ei saanud keegi sellest aru. Hoopis vastupidi! Väliselt jätsid nad mulje kui austatud jumalameestest, kes teenisid oma teenistustes ja kes olid kaugel paganlusest või ebajumala kummardamisest.

Süü komistuskivi viitab ükskõik, millele kurjale, mis seisab sinu ja Jumala vahel. Selleks võib olla ükskõik, milline ahvatlus, mis röövib sinult püsiva osaduse Temaga. Selleks võib olla ükskõik, milline salajane patt, mis paneb sind usus kõikuma; ükskõik, milline iha, mis häbistab su südant ja Kristuse nime; iga patt, millest sa kinni hoiad, tulles samas Issanda ligi, et otsida Tema juhatust. Sa võid tulla jumalakotta, tõsta oma käed ja ülistada Teda valjul häälel, aga su südames võib ometigi olla see süüd kandev komistuskivi.

Ainuüksi oma ebajumalast pöördudes ja kogu südamest meelt parandades, võid sa tõeliselt kuulda Issanda sõna ja saada selgeid, jumalikke juhtnööre. Kui sa parandad meelt, siis esimene asi, mille sa tagasi saad, on eristamise võime. Ja mida kaugemale maha sa oma patu jätad, seda selgemini kuuled ja näed sa Jumala häält. Ta muutub väga selgeks ja kindlaks, jagades täie meelevallaga tõde.

VÄLJAVALAMINE, MIDA MINA IGATSEN

Meie kogudus veedab palju aega palves. Lõpetasime alles hiljaaegu 30 päeva 24/7 kestnud palveketi. Kuid mille pärast me siis palusime? Mida me palves otsisime?

Koguduse keskel üles kasvades ei kuulnud ma oma isa ja vanaisa muust kõnelevatki kui vaid eesolevast suurest ärkamisest. Evangelistid rääkisid sellest erinevatel koosolekutel: „Ärkamine tuleb! Jumal saab tõmbama suuri hulki oma Kuningriiki!“ Ometigi keset kogu seda ärkamise juttu valitses üksainus peamine mõte: „Me ei pea minema välja tänavatele. Võime lihtsalt jääda siia ja palvetada ning Püha Vaim ise toob rahva jumalakotta!“

Ärkamise definitsioon peitub järgnevas: „Selle äratamine või ülestõstmine, mis ähvardab surra.“ See tähendab „äratada üles surnud kogudus – elustada teda ja tuua ta teadvusele, et jumalakartmatud tunneksid tõmmet tulla sisse selle ustest.“

Mu armsad, kogudus ei tohiks olla see, keda peaks surnust üles äratama. Me ei peaks paluma mingi suure ärkamise pärast. Sest sel ajal, mil meie oleme palunud ärkamise pärast, on kohutavaid asju juhtunud me maal. Meie linnad on lahvatamas leekidesse. Meie rahvas on läbi imbunud seksist, naudingutest ja spordi jumaldamisest. Iga teine abielu lõppeb lahutusega. Oleme kaotanud terve põlvkonna noori küünilisuse, kalkuse ja purunenud illusioonide ohvriks. Näljaste ja peksa saanud laste nutt on tõusmas kui äike me linnade kohal. Homod nõuavad abielu õigust. Meeleheitel emad ja isad hulguvad sadade kaupa tänavail, et leida tööd.

Mida peaks kogudus kõige selle keskel ette võtma? Piibel ütleb, et kui meie täidame inimeste vajadusi – kui me kuuletume Jumala korraldusele olla kaastundlikud maailma suhtes ja anda iseendid teiste vajaduste nimel – siis me oleme otsekui hästi kastetud aed. „Eks see ole murda oma leiba näljasele…, kui sa näed alastiolijat ja riietad teda ega hoidu oma ligimesest?...kui sa pakud näljasele…ja toidad alandatud hinge, siis…Issand juhatab sind alati
ning toidab su hinge…“ (Jesaja 58:5-12). „…ja sa oled otsekui kastetud rohuaed, veelätte sarnane, mille vesi ei valmista iial pettumust.“ (s.11).

Jumal tahab, et igaüks meist jagaks Tema kaastundlikku südant maailma suhtes.

kolmapäev, 29. august 2012

KESKENDU TEISTE AITAMISELE

Me ei tohiks kõndida mööda omaenda naabruskonnast, otsides suurimat ärkamist, mida eales ette kujutada võiks! Jumal ütleb, et kui me jagame oma leiba näljastega, võõrustame vaeseid oma kodus ja katame alasti olijaid; kui me anname endast kõik näljaste ja kannatajate nimel, siis Tema ise juhib ja varustab meid pidevalt. Me oleme otsekui hästi kastetud aed – allikas, mille veeojad ei kuiva iial (vt. Jesaja 58:10-11).

Jumal ütleb meile: „Keskendu teiste aitamisele! Sirutu vaeste –ja hädasolijateni ja mina vastan sulle, juhin sind ja täidan kõik sinu vajadused. Sa oled kui eluvee allikas teiste jaoks ja sinu õnnistused ei kao iial!

Kui sa aga pole rahul selle Vana Testamendi õpetusega, siis kuula, mida Jeesus ütles Uues Testamendis: „Sest mul oli nälg ja te ei andnud mulle süüa, mul oli janu ja te ei andnud mulle juua, ma olin kodutu ja te ei võtnud mind vastu, ma olin alasti ja te ei riietanud mind, ma olin haige ja vangis ja te ei tulnud mind vaatama." Siis vastavad ka need: "Issand, millal me nägime sind näljasena või janusena või kodutuna või alasti või haigena või vangis ja ei ole sind teeninud?" Siis ta vastab neile: "Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete jätnud tegemata kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete jätnud tegemata minulegi." Ja need lähevad igavesse karistusse, õiged aga igavesse ellu. (Matteuse 25:42-46). „Kui nüüd kellelgi on selle maailma vara ja ta näeb oma venna olevat puuduses, ent lukustab oma südame tema eest - kuidas saab Jumala armastus jääda temasse?“ (1 Johannese 3:17).

Sa võid nüüd muidugi öelda, et: „Ma küll tahaksin olla kaastundlik ja aidata hädasolijaid, kuid kuidas saaksin siis muutuda?“ Võin omalt poolt öelda vaid seda, et Jumal vastab järgmisele palvele: „Issand, ma näen kõiki neid inimlikke vajadusi enda ümber. Ja ma tean, et ainukene Jeesus, keda minu linn võib eales näha, on see, Keda nad näevad läbi minu ja minu koguduse. Jumal, Sina ise pead mind juhtima ja juhatama. Olen valmis nii oma rahakoti, kodu kui ka aja poolest, mistõttu lihtsalt näita, kuhu minna.“ Võid olla kindel, et Jumal toob need vajadused su ukselävele.

teisipäev, 28. august 2012

JEESUS JA KAASTUNNE

Kogu oma maise elu ajal oli Jeesus Jumala kaastunde kehastus. Piiblis on korduvalt kirjas, et Kristus oli „kaastundest liigutatud“, kui nägi inimeste kannatusi (vt.Markuse 6:34; 8:2). Kui see oli teema juba esimesel sajandil, siis millist kurbust kogeb Issand oma südamest käesoleval ajal!

Usun, et see on ainus, mida Jumal saab teha enese tagasihoidmiseks, et mitte sekkuda enne lõpuaegu ja teha sellele kõigele lõpp. Ma ei saa iialgi uskuda, et ta on vaid kui üks heatahtlik vaim kusagil pilvepiiril, keda ei kõiguta vähimalgi määral nende kohutavate vaimude tegevus, kes mööda ilma ringi möllavad. Ei! Ta on kaastundlik Isa, kes tunneb piina oma laste kannatuste pärast. Piibel ütleb meile: „…sest tema halastused pole lõppenud.“ (Nutulaulud 3:22). „Ent sina, Issand, oled halastaja ja armuline Jumal, pikameelne ning rikas heldusest ja ustavusest.“ (Psalmid 86:15).

Samuti võime lugeda ühest võrratust stseenist Matteuse evangeeliumis: „Ja ta juurde tulid suured rahvahulgad, kaasas jalutuid, vigaseid, pimedaid, kurte ja palju teisi ning panid need tema jalgade ette ja tema tegi nad terveks.“ (Matteuse 15:30). Kujutad sa seda vaatepilti ette? Sajad ja sajad haiged inimesed Jeesuse ümber istumas ja lamamas. Väikesed lapsed, kes nii haiged, et ei jaksanud peadki tõsta. Inimesed kisendamas abi järele, ägamas valu käes, palavikus, deemonitest vaevatud, haiged ja meeleheitel.

Jeesus ei pööranud neile selga, vaid saatis korda tervenemise ja vabastamise imesid. Tummad hakkasid rääkima, jalutud hüppama, pimedad nägema ja korraga kõik haiged ja vaevatud said taas terveks. Iga paranemisega tungisid inimesed aga veelgi lähemale. Kujutan täitsa ette, kuidas inimesed trügisid seal oma haigete lastega ja jüngritel oli tükk tegu, et korda hoida.

Need inimesed olid olnud kõrbes kolm päeva ja ilma ivagi söömata, mistõttu paljud minestasid nälja tõttu. Ja siis Jeesus ütleski: "Mul on rahvast hale… Ma ei taha neid söömata ära lasta, et nad teel ei nõrkeks." (Matteuse 15:32).
Jumal tahab, et me kõik oleksime osa Tema kaastundlikust südamest selle maailma suhtes. Ja kui sa oled selleks valmis, saadab Ta vajadused otse su koduukse ette. Seetõttu anna end Issanda kätte kasutada ja Tema avab uksi su jaoks. Siis alles saad sa tõeliselt tundma Tema kaastundlikku südant.

esmaspäev, 27. august 2012

ÜLETADES HIRMU USKUDA by Gary Wilkerson

Inimesed kogevad väga palju erinevaid hirme. Psühholoogide sõnul kogeb pea enamus inimesi hirmu surma ees; teised jälle üksinduse ees. Paljud aga kardavad suurte rahvahulkade seas viibimist. Üsna levinud hirmuallikaks on ka avalikkuse ees kõnelemine.

Hirmu tõttu jäävad nii mitmedki meist ilma elu suurimatest kinkidest. Jumal tahab tõsta midagi esile su südames, aga sa jääd sellest ilma, kuna kardad riskida usuga, mis on vajalik selleks, et minna kaasa Jumala plaanidega.

Aastaid tagasi elasime koos abikaasaga New York Citys ja töötasime Times Square’i koguduses. Siis aga kõneles Jumal selgesti me südameisse, et minna ja rajada kogudus Londonisse. See oli suur risk ja üsnagi hirmuäratav ettevõtmine. Meil ei olnud ka eriti palju vahendeid selleks ning me tundsime vaid väheseid inimesi Inglismaal. Kuid me otsustasime usaldada Jumalat.

Meie jaoks leiti sobiv elukoht Londonis, kuid paar nädalat enne meie teele asumist öeldi see meile üles. Mida siis nüüd teha?

Enne Inglismaale elama asumist pidime sõitma 2-nädalaks Lõuna-Aafrikaase, olles väikese misjonigrupi juhtideks. Mina ja mu abikaasa elasime ühe Lõuna-Aafrika ärimehe juures ja ühel hommikul küsis ta me käest: „On teiega kõik kombes?“ Ja ma vastasin: „Ma vähe muretsen ühe asja pärast.“ Ja siis ma rääkisin talle meie plaanidest kolida Londonisse, kuid et meil pole seal kodu, kus elada. Mispeale tema vastas: „Oo, ma armastan Londonit ja muideks, mul on seal oma maja.“ Ja siis paari päeva pärast ütles ta mulle: „Siin on mu maja võtmed. Kasutage seda, millal iganes tarvis.“

Mina arvasin, et peame oma plaanid tühistama, kuid Jumal oli tegutsemas! Üks abielupaar New Yorgist pidi minema Lõuna-Aafrikasse selleks, et leida omale kodu Londonis. Ainuüksi Jumal saab midagi sellist korraldada!

Mina usun, et Jumal annabki meile teha asju, mis tunduvad rasketena, kuid millest lõpuks kooruvad välja „Jumala lood“. Ja kui midagi sellist juhtub, elad sa oma elu täie kindluse –ja julgusega, teades, et Jumal varustab.

reede, 24. august 2012

LIIGUTATUD KAASTUNDEST

Kaastunne ei ole ainuüksi haletsus või osavõtlikkus. See on palju enamat kui vaid olla pisarateni liigutatud või kogeda emotsionaalseid võnkeid. Kaastunne tähendab kahetsust ja armu ühes igatsusega aidata olukorda muuta. Tõeline kaastunne paneb meid tegema midagi!

Jeesus läks mingi hetk kõrbe palvetama. Kui aga rahvas Tema asupaigast teada sai, järgnesid nad Talle, viies endaga kaasa kõik oma lombakad, pimedad, surevad ja deemonitest vaevatud. Piibel ütleb meile: „Ja kui Jeesus astus paadist välja ja nägi suurt rahvahulka, läks ta meel haledaks ning ta tervendas nende haiged.“ (Matteuse 14:14).

Oleks Jeesus olnud piiratud meie kaasaegse mõtteviisiga, oleks Ta ehk kutsunud oma jüngrid üldkoosolekuks kokku, analüüsinud kõiki probleeme ja rääkinud pattudest, mis kogu ühiskonna sellesse punkti viinud. Ta oleks viidanud deemonitest vaevatud suust vahtu välja ajavatele inimestele ja pisarsilmi öelnud: „Vaadake, mida patt inimestega teeb. Kas pole kohutav?“ Või Ta oleks öelnud nagu paljud vagad silmakirjatsejad: „Vaata, ma mõistan teie valu. Ja ma olen kõvasti vaeva näinud, et teile kuulutada, kuid hetkel olen surmväsinud ja pean sellest Isaga rääkima. Kutsun hiljem oma jüngrid palvekoosolekuks kokku ja me palume teie vajaduste pärast. Kuid praegu minge rahus!“

Kokkuvõtvalt on kogu kaasaegne teoloogia just selline. Kõik on valmis paluma, kuid vaid vähesed on valmis tegutsema.

Matteuse 9-peatükis on Jeesuse kohta öeldud järgmist: „Aga rahvahulka nähes hakkas tal neist hale, sest nad olid väsitatud ja vaevatud otsekui lambad, kellel ei ole karjast.“ (9:36). See fraas „tal hakkas neist hale“ tähendab seda, et Ta tundis tungi tegutsemiseks. Seega, mida Jeesus tegi? Ta ei rääkinud ainult. Ta süda sai puudutatud sellest, mida Ta nägi ja Ta sees põles tuline vajadus muuta olukordi. Haletsus ja kaastunne, mida Ta koges, panid Teda liikuma.

„Ja Jeesus rändas läbi kõik linnad ja külad, õpetades nende sünagoogides ja jutlustades evangeeliumi Kuningriigist ja parandades kõik haigused ja kõik nõtrused.“ (Matteuse 9:35). Siin polnud tegu vaid tühipalja teoloogiaga. Jeesus ei läinud ainuüksi Isa ette, öeldes: „Issand, saada töötegijaid oma põllule.“ Ei! Jeesus läks ise ja pani käed väga praktiliselt ning korralikult külge.

neljapäev, 23. august 2012

TEMA ON SULLE ISAKS

Minu maine isa korrigeeris mind alati armastaval moel, kui sõnakuulmatult käitusin. Samas, peale igat laksu, mille sain, pani ta mind end kallistama. Ja kui väga ma ka ei tahtnud seda teha, ei unusta ma iialgi neid aegu, kui panin oma pea ta õlale ja lasin pisaratel voolata. Ja ta alati ütles mulle: „Ma armastan sind, David. Jumala käsi on sinu elu üle ja ma ei kavatse Saatanal võtta võimust su elu üle.“

Nõnda samuti kuuleme ka oma Taevase Isa armastavat noomimist Pauluse teises kirjas Korintlastele. Ta hoiatab: „Hoiduge patust ja maailmast nii kaugele kui vähegi võimalik. Põgenege kurja eest!“ „Seepärast minge ära nende keskelt ja eralduge neist," ütleb Issand, "ja ärge puudutage rüvedat, siis ma võtan teid vastu ja olen teile Isaks, ja teie olete mulle poegadeks ja tütardeks," ütleb Kõigeväeline Issand.“ (2 Korintlastele 6:17-18).

Jumal ütleb meile siin: „Mina olen otsustanud olla teile Isaks ja Ma ei jaga seda rolli Saatanaga. Kui te kavatsete olla osa ka maailmast või hoida kinni mõnest ebapuhtast asjast oma elus, siis meie osadusest ei tule midagi välja. Kui te aga tahate, et Mina oleks teie üks ja ainus Isa, siis peate hülgama maailma ja kõik selle naudingud, pannes maha oma patu. Ükski räpane asi ei saa jääda teie ellu.“ Ja siis Ta jätkab: „Ma tahan juhtida ja juhatada teid. Tahan anda teile oma soosingu, mida ainult Mina oma lastele saan anda. Seetõttu ei saa ma lubada, et tulete Mu palge ette kätega, mis puutunud midagi ebapuhast. Eraldage end kõigest sellest ja alles siis võtan ma teid vastu kui oma poegi ja tütreid. Ma igatsen olla teile Isaks!“

Kui sa tahad järgida Jeesust, siis ära tule Ta juurde vaid poolikul moel. Tule täiega maailmast välja. Su Isa ütleb: „Kui sina usaldad Mind kui oma Isa vabastama sind, siis Ma saadan oma Püha Vaimu ning annan sulle meelevalla ja väe. Ma kingin sulle lootust keset su võitlusi ja kannan su läbi.“

kolmapäev, 22. august 2012

ARMASTUSE TEGU

Jumal ei oodanud, kuni ma muutusin „piisavalt heaks“, et olla Talle pojaks. Ja Ta ei oodanud ka seni, kuni olin saanud täie selguse kõigist doktriinidest. Ei. Ta ütles: „Kuigi sa olid eksinud oma pattudes, tulin ma su juurde, et pakkuda lepitust. Ma armastasin sind, kui sa alles oma kõntsas püherdasid. Ma kutsusin, valisin ja lapsendasin sind mitte millegi muu kui vaid oma armastuse pärast sinu suhtes.“

Vahel ma mõtlen, kuidas Jumal küll võis üldse vaadata me peale ja armastada meid. Me pole vähimalgi määral armastusväärsed ja sageli nii õelad ning üldse mitte Teda väärt. Kuid oma armu läbi ütleb Ta igale ühele meist: „Ma tahan sind ja ma valin su, sest ma tahan olla sulle Isaks!“

„Vaadake, kui suure armastuse Isa on meile andnud: meid hüütakse Jumala lasteks…“
(1 Johannese 3:1).

„Selles on armastus - ei, mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid ja on läkitanud oma Poja lepitusohvriks meie pattude eest.“ (1 Johannese 4:10).

Ta valis mind mitte seepärast nagu mina oleks Teda enne armastanud, vaid seetõttu, et Tema armastas mind enne. Ta lapsendas mind enese omaks ainuüksi seetõttu, et Ta armastas mind. See kõik aga toob mind ühe võrratu järelduseni: ma ei peagi sellest kõigest aru saama. Ma ei pea süvitsi mõistma õpetusi õigeksmõistmisest, pühitsemisest, suretamisest ja austamisest. Kõik, mida ma teadma pean, on see, et Ta valis mind oma pojaks ja see omakorda tähendab, et Isa Jumal armastab mind.

Vahet pole, millega põrgu mind niita püüab. Miski ei saa kõigutada seda imelist teadmist, et ma olen armastatud ja võin hingata selles armastuses. See, kes on mind valinud ja armastab mind, ka hoiab ja kannab mind ega hülga mind iial. Ta ei lase iialgi mu käest lahti, sest Ta on Abba Isa ja minu oma! 

Mu armsad, mina olen maine isa ja te ei suudaks iialgi tuua ühtki maist või taevast põhjust, miks ma peaksin hülgama või jätma ühegi oma lastest. Seetõttu tahan küsida teilt: kui palju enam on teie Taevane Isa teiega kõigis asjus, millest elus läbi lähete?

teisipäev, 21. august 2012

JUMAL OTSUSTAS OLLA MULLE ISAKS

„Mina olen otsustanud, kes Ma tahan olla su jaoks ja kuidas Ma tahan, et sa Mind näeksid. Ma tahan, et sa tunneksid Mind kui oma armastavat Taevast Isa.“ Mitte Mina ei ole Teda valinud, vaid Tema valis ise selle rolli – olla minu Isa.

Kas Jumal on kogu maa ja taeva valitseja? On Ta kõikvõimas? On Ta kõikjalviibiv? Kas Tema on kuningas kõigi veevoogude üle? Vastus kõigile nendele küsimustele on otseloomulikult „jah“! Kuid neil viimseil päevil tahab Jumal, et me omaks hoopis üht teistsugust ilmutust Temast. „Ma tahan olla sulle Isaks ja Ma tahan, et sina oleksid Minu tütar või poeg.“

Jeesus elas terve oma maise elu teadmises, kes on Tema Isa, mis on Tema tahe ja kuidas kuulda Tema häält. Ta veetis iga oma tunni Tema armastuse paistel, kogemata iialgi segadust või kahtlust. Seetõttu oli Ta ka võimeline tulema toime kõigega, millega vaenlane Teda ründas – ükskõik, millise raskuse või katsumusega – sest Ta teadis, et Ta Isa on koos Temaga. Ta võis öelda: „Ma tean, et mul on Isa, kes on mind läkitanud. Tema on mind valinud ja määranud. Ja Tema on koos minuga igavesti. Ma ei ole iialgi üksi!“

„…et kõik oleksid üks, nii nagu sina, Isa, minus ja mina sinus, et nemadki oleksid meis, et maailm usuks, et sina oled minu läkitanud.“ (Johannese 17:21). Jeesus ütles: „Te ütlete, et tahate tunda mind ja see kõik on väga hea ja õige. Kuid nüüd ma tahan, et te võiks tunda minu Isa. Ma tahan, et te tunneks Teda nõnda nagu mina Teda tundsin ja nautisin – Isana!“
Isa ütleb: „Ma tahan olla sinu üle. Olla sinu kaitsja ja hoida sind eemal kõigi deemonlike rünnakute eest. Tahan katta kõik sinu vajadused ja kanda läbi kõigist katsumustest. Luba mul olla sulle Isaks!“

Mõtle selle peale: Ta on valinud sind kõigi sadade miljonite inimeste seast kogu maailmas. Kuid Ta mitte ainuüksi ei valinud sind, vaid Ta ka adopteeris sind oma lapseks. Tema Vaim tahab, et sa hüüaks: „Abba! Sina oled minu Isa. Sa ei ole ainuüksi Aabrahami, Peetruse või Pauluse Isa, aga sa oled ka minu Isa. Ja Sa oled teinud minust Jeesuse venna ja kaaspärija. Sa tõesti oled minu!“

esmaspäev, 20. august 2012

HEA UUDIS JEESUSEST by Gary Wilkerson

„Rahvas oli täis ootust ja kõik mõtlesid oma südames, et ehk Johannes ongi Messias. Siis vastas Johannes kõikidele: "Mina ristin teid veega, aga on tulemas minust vägevam, kelle jalatsipaelagi ei kõlba ma lahti päästma. Tema ristib teid Püha Vaimu ja tulega.“ (Luuka 3:15-16).

Ristija Johannes kirjeldab seda, mis saab juhtuma siis, kui evangeeliumi kuulutus lahti läheb. Tal oli rohkem ilmutust ja arusaamist evangeeliumist kui ühelgi Vana Testamendi prohvetil ja ta kuulutas ette, et kui see evangeelium tuleb, saab see olema Püha Vaimu evangeelium koos tulega.

Ja siis Jeesus tuleb oma tulega ja ütleb: „Issanda Vaim on minu peal ja Ta on võidnud mind kuulutama häid sõnumeid.“ Vot see on evangeelium! Jeesus ütleb: „See on minu evangeelium ja ma tahan viia selle nendeni, kellel seda pole. Tahan viia selle vaesteni.“ „Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabakslaskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid, kuulutama Issanda meelepärast aastat." (Luuka 4:18-19).

Issanda meelepärast aastat nimetatakse ka juubeliaastaks! Vana Testamendi seaduse kohaselt lasti iga 70 aasta tagant vangid vabadusse ja kõik võlad said kustutatud. See oli andestuse aasta. Juubeliaasta. Inimesed igatsesid selle aasta järele ja nüüd Jeesus ütleb, et evangeelium on tulnud, kuulutades Issanda meelepärast aastat.

Tead sa, mida evangeelium tähendab? Juubeliaastat!

Tead sa, mida evangeelium tähendab? Vangide vabaks laskmist!

Tead sa, mida evangeelium tähendab? Kuulutust, et see on Issanda meelepärane aasta. See tähendab kuulutada häid sõnumeid sellest, et Kristus on tulnud. Messias on siin ja kogu maailm on pööratud pahupidi.

Just selles evangeelium seisnebki!

reede, 17. august 2012

JEESUSE LÄHEDASE OSADUSE EESMÄRK

Põhjus, miks omada lähedast osadust Jeesusega, on omada ilmutust Isast. Kui su silmad pole avatud Isa suhtes, ei ole sa ka sisenenud täielikku osadusse Kristusega.

Jeesus ütles oma jüngritele: „Te vajate ilmutust sellest, kes teie Isa on. Te peate olema võimelised õpetama teisi, kes on kui peata lambad ilma karjaseta. Nad arvavad, et keegi ei hooli ja et nad on kui vallaslapsed. Seega peate tegema neid samu tegusid, mida mina tegin ja rääkima samu asju, mida mina rääkisin. Nad peavad teadma, et neil on armastav Isa taevas.“ (vt. Johannese 14:6-9).

Kuid mu armsad – me ise vajame samuti ilmutust sellest. Me peame olema võimelised ütlema maailmale: „Jälgige mu elu. Kuulake, mida ma räägin ja vaadake, mida ma teen. See kõik lähtub minu Taevasest Isast.“

Kujutan ette, kuidas Jeesus ütles oma jüngritele: „Et te tahate siis, et näitaksin teile Isa? Lihtsalt mõelge tagasi pulmale seal Kaanas, kus ma muutsin vee veiniks. See oli minu Isa tegu, mille kaudu Ta väljendas oma hoolt oma laste kõige väiksemate ja tähtsusetumate vajaduste suhtes. Ta väljendas sellega oma huvi ja hoolt perekonna, abielu ja oma laste toiduse suhtes. See oli Isa tegu! Ma pole iialgi teinud midagi iseenesest, vaid ainult seda, mida Tema on andnud mulle teha.“ (Johannese 14:10-11).

Ja siis Ta jätkab: „Mäletate nende 4000 ja hiljem 5000 toitmist? Need inimesed olid olnud söömata pea kolm päeva. Te nägite, kui näljased nad olid ja küsisite: „Kuidas meie neid toita saame?“ Seega ma murdsin leiba ja kala, jagades need tükkideks. Ja te nägite, kuidas rahvas sai osa toidu küllusest. Te mäletate ka kõiki neid korvitäisi, mis järele jäid.“

Miks Jeesus ütleb, et Püha Vaim saab seda kõike meile meelde tuletama? Aga seda selleks, et võiksime omada ilmutust Isast. Et võiksime oma mõtetes vastata igale imele, mille Ta me elus on korda saatnud, igale vabastamisele ja imelisele teole. Jeesus ütleb läbi selle kõige: „Kõik, mida ma teie heaks teinud olen, on peegeldus Taevasest Isast – sellest, kes Ta on ja kes Ta tahab olla teie jaoks!“

neljapäev, 16. august 2012

KUIDAS TEADA TEED?

See pidi Jeesuse jaoks olema paras šokk, kui Toomas ütles: "Issand, me ei tea, kuhu sa lähed, kuidas me siis võime teada teed?" (Johannese 14:5). Mida Toomas aga tegelikult mõtles, oli: „Jeesus, sa räägid nii sügavalt oma Isa juurde minekust, kuid meie ei tunne ju Teda sel viisil nagu Sina. Kuidas peaksime siis teadma teed Isa juurde?“

See oli ülestunnistus. Toomas tunnistas: „Issand, me tunneme Sind. Oleme viimased kolm aastat olnud väga lähedased Sinuga, kuid meil puudub ilmutust Isast – Tema armastusest, Tema hoolivusest, Tema õrnusest. Seetõttu palun, enne kui Sa lähed – näita meile Isa.“ Ometigi oli just see olnud see, mida Jeesus oli teinud viimased kolm aastat. Kuid Ta jüngrid olid selle ilmutuse maha maganud.

Kui me tõeliselt mõistaksime, et meil on armastav ja hooliv Taevane Isa, siis miks peaks me eales olema omadega nullis, kui vaenlane me vastu tõuseb? Miks peaksime olema meeleheitel rahaliste koormate pärast, mis tunduvad nii üle jõu käivat? Miks peaksime üldse muretsema, et ei suuda eales saada võitu oma salajastest pattudest?

Kuula hoolega Jeesuse vastust Toomasele, sest see puudutab meid kõiki: „Kui te oleksite tundnud mind, siis te tunneksite ka mu Isa.“ (Johannese 14:7).

Seejärel võtab Filippus sõna, öeldes: "Issand, näita meile Isa, ja me jääme rahule!" (s.8). Jeesus ei suutnud uskuda oma kõrvu! Tema hääles oli peaaegu, et umbusku kuulda, kui Ta vastas Filippusele: "Nii kaua aega olen ma teie juures, ja sa ei ole mind veel ära tundnud, Filippus? Kes on näinud mind, see on näinud Isa. Kuidas sa siis ütled: Näita meile Isa!?“ (s.9) Ehk teisisõnu: „Toomas, Filippus – mu kallid jüngrid - , kuidas te üldse saate küsida midagi sellist? Te ütlete, et tunnete mind ja et oleme lähedased. Kuidas siis ometigi suutsite märkamata jätta selle ilmutuse, mida nende 3 aasta jooksul teile ilmutanud olen? Kas te ikka veel ei mõista, et kõik need võimsad teod, mida tegin, olid Isa ilmutus minu läbi sellest, kes Ta on, milline Ta on ja kes Ta tahab olla teie jaoks? Kõik, mida teile õpetasin, lähtus Tema ja mitte minu südamest.“

Kogu Jeesuse elu oli kui näitlik jutlus. Päevast päeva, iga kordasaadetud ime ja õpetatud tähendamissõna kaudu, väljendas Ta Isa loomust. Ja Ta saatis ka oma Püha Vaimu, et Tema jüngrid võiksid teha veelgi võimsamaid asju, ilmutades jätkuvalt Isa armastust järeltulevatele põlvkondadele.

teisipäev, 14. august 2012

PILTLIK JUTLUS

Kõik, mida Jeesus ütles või tegi, oli mõeldud teada andmaks: „See on minu Isa töö. Selline Ta on.“ Kõik, alates vee veiniks muutmisest kuni lõpetades surnute üles äratamisega, oli kui piltlik jutlus sellest, milline on Taevasne Isa.

„…ma ei tee midagi iseenesest, vaid räägin nõnda, nagu Isa mind on õpetanud. Ja minuga on tema, kes minu on saatnud, ta ei ole jätnud mind üksi, kuna ma teen alati seda, mis talle meeldib." (Johannese 8:28-29). Ehk teisisõnu: „Ma olen kuulutanud hinnata üle kogu maa. Kõndides nii Jeruusalemma, Petlemma kui Juudea tänavatel, ütlesin ma teile ikka ja jälle, et kõik, mida ma teen, lähtub Isast. Kui te vaid oleks avanud oma silmad ja kõrvad ning võtnud vastu mu sõna, oleksin ma ilmutanud Teda teile.“

Religioossed juhid kuulutasid: „Aabraham oli meie isa.“ Ja kui siis Jeesus ütles: „Mina ja Isa oleme üks.“ (Johannese 10:30), läksid nad nii endast välja, et nimetasid Teda Saatanast olevaks ja haarasid kivide järele, et Teda surnuks visata.

Jeesus vastas neile: „Te nimetate mind Jumala pilkajaks. Samas, kas olete tõesti valmis viskama surnuks Teda, kelle Jumal ise on valinud, et läkitada siia maailma? Mina ei otsi oma au. Mina austan Isa. Ma tunnen Teda ja pean Tema käske, sest Tema ja mina oleme üks. Ja kui te ei usu, mida ma teile ütlen, siis vaadake vähemalt neid tegusid, mida ma teen. Uskuge siis vähemalt neisse, et need on peegeldus Isast. Mina olen tulnud, et öelda – ja ka näidata – teile, et mitte ainult Aabraham ei ole teie isa, vaid et Teil on ka Taevane Isa.“ (vt. Johannese 10: 31-38).

See oli Jeesuse jaoks tähtis. Ta teadis, et Tema aeg siin maa peal on üürike ja Ta teadis, et kui rahvas ei saa ilmutust Taevasest Isast – Tema armastusest, armust ja heldusest – jääb neile vaid surnud religioon, surnud esiisad ega midagi elavat, millest kinni haarata. Neil puuduks igasugune siht, lootus ja nägemus.

esmaspäev, 13. august 2012

JEESUS TULI ILMUTAMA TAEVAST ISA

Jeesus tuli siia maa peale inimese kujul, et lunastada inimkond kõigest selle patust ja kõikvõimalikest sidumistest ning vangistustest. See fakt on kinnistunud enamuse kristlaste mõtetesse ja südameisse. Kuid Kristus tuli maa peale ka selleks, et ilmutada meile Taevast Isa.

Jeesus ütles oma jüngritele: „Isa on minu läkitanud.“ (Johannese 5:36). Ta ütles: „Mina ei saa iseenesest teha midagi…ma ei otsi oma tahtmist, vaid tema tahtmist, kes minu on saatnud.“ (Johannese 5:30). Ja lõppeks ütles Ta: „Mina lähen Isa juurde.“ (Johannese 14:12).

Kuula hoolega, mida Jeesus ütleb: „Ma tulin Isa juurest ja seni, kuni olen siin, täidan ainuüksi Tema tahet. Peagi aga lähen tagasi Tema juurde.“ Jeesus ütles, et kogu Tema elu sõltus Taevasest Isast: Tema maa peale tulek, Tema maa peal olemise eesmärk ja seejärel tagasi pöördumine. See kõik taandus sellele, et ilmutada Isa. „Poeg ei saa midagi teha iseenesest, ta teeb vaid seda, mida näeb tegevat Isa…Isa näitab talle kõike, mida ta ise teeb…“ (Johannese 5:19-20)

Jeesus ütles, et Tal polnud vähimalgi määral oma enda tahet ja Ta ei teinud maa peal midagi enamat ega vähemat kui vaid Isa tahet. Kristus ütles ka variseridele: „Vaadake minu elu ja teenistust; kõiki imesid ja häid tegusid, mida ma teen ning te näete Taevast Isa. Kõik, mida ma teen, on peegeldus sellest, kes Tema on ja see kõik on mõeldud selleks, et ilmutada seda teile.“

„Kõik on mu Isa andnud mulle, ja keegi muu ei tunne Poega kui vaid Isa, ega ükski tunne Isa kui vaid Poeg ja see, kellele Poeg seda iganes tahab ilmutada.“ (Matteuse 11:27). Jeesus ütleb siin: „Teil on võimatu teada, kes Isa on, kui mina ei ilmuta Teda teile. Seda ilmutust pole võimalik saada omal käel, vaid Piiblit lugedes või kirikus käies. Mina pean teile Teda ilmutama.“

„Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu.“ (Johannese 14:6).

pühapäev, 12. august 2012

MUIDU OLETE SAANUD by Gary Wilkerson

Jumala lastena peaksime olema kaasas kõigi Isa asjadega – Jumala missiooniga.

Vahel inimesed mõistavad vääriti seda, mida teeme. Vahel isegi meie oma koguduse või osaduse inimesed ei mõista seda ja ütlevad: „Te olete liiga väljapoole keskendunud ega täida meie vajadusi.“

On tõsi, et kui oleme liiga väljapoole suunatud ega täida nende vajadusi, kes meie ümber, on midagi meie tegemistes viltu. Me kirikuna täidame samasugust rolli nagu Jeesus seda maa peal olles täitis. Me oleme siin selleks, et täita inimeste vajadusi. Kui sa oled haiget saanud, seotud, vajad vabastust või Püha Vaimuga täitumist, on kogudus selleks, et teenida sind kõigis neis vajadustes.

Samas aga on ka oluline mõista, et niipea kui need vajadused on täidetud, kehtib ka sinu suhtes üks ootus ja see on: „Muidu olete saanud, muidu ka andke!“ Kui Jeesus oma jüngrid teenimispõllule saatis, ütles Ta neile: „Ja minnes kuulutage: Taevariik on lähedal! Tehke terveks haigeid, äratage üles surnuid, tehke puhtaks pidalitõbiseid, ajage välja kurje vaime! Muidu olete saanud, muidu andke!“ (Matteuse 10:7-8).

Igatsed sa enamat Jumala käest? Kui nii, siis oma esimest portsu kätte saades, anna see ports välja. Seejärel tule teise osa järele ja jaga seegi välja. Ning siis kolmanda portsu järele, järgides sama protsessi. Jumala missiooni printsiip kehtib järgnevas: mida enam sa annad, seda enam sa saad. Mida enam sa oled õnnistatud, seda enam on sul anda. Mida enam sa annad, seda enam Jumal sinusse kallab, et sul oleks veelgi enam anda.

Jumala rahvana oleme kutsutud peegeldama Tema armastust, väge ja au. Me peame selle

Tema käest vastu võtma, et siis seda omakorda teistega jagada.

Muidu oleme saanud, muidu peame ka andma.

neljapäev, 9. august 2012

RISTI KRIISID

Kuidas kogeda Jeesuse võitu ja väge oma elus? Kuidas saada osa Tema ülestõusmisest ja uuest elust?

Esmalt luba ma küsin su käest: kuidas sa tead, et oled päästetud? Usu läbi loomulikult. Teadmine oma päästest lähtub ainuüksi meie usust Jumala Sõnasse.

Nõndasamuti peame me ka võtma risti, uskuma sellesse ja võtma usu läbi vastu sellest lähtuva väe, mis tuleb Jeesuse valatud vere läbi. Me peame tunnistama: „Jumal, mul endal pole mingit väge. Mul puudub võime vabastada end, lüüa end risti või omada meelevalda oma pattude üle. Seetõttu loobun kõigist oma inimlikest jõupingutustest surra patule.“

Me „oleme Kristuses“ ainuüksi usu läbi ja seetõttu peaksime nautima kõiki hüvesid, mille Tema on saavutanud. Me oleme olnud Kristuses alates hetkest, mil uuesti sündisime ja see tähendab ka seda, et oleme kaasosalised kõigest, mis Kristusega sündis. See hõlmab endas nii Tema võite kui Tema ristilöömist. Kui me nõustume Jumala Sõna põhjal, et meie patud on üle mõistuse kurjad, peame nõustuma ka kõige heaga, mida rist pakub. See kõik kuulub meile, sest Jeesus tegi seda meie heaks.

Jumala Sõna ütleb, et niipea kui võtame risti omaks, oleme ristilöödud ühes Kristusega ja ka ülestõusnud uude ellu ühes Temaga. Me oleme vabad! Võime pühendada oma ihud Issanda teenistusse ja pakkuda oma liikmed tema õiguse tööriistadeks.

Sa võid küll aegajalt uskmatuse tõttu komistada, kuid sellest hoolimata hoida kinni tõest , et võit on sinu, sest sa hüüad: „Issand, ma usaldan Sind seni, kuni võit saabub.“

Ma tänan Jumalat Kristuse risti eest ja ma tänan Jumalat ka ristiga kaasnevate kriiside eest. Tean omast kogemusest, et suurim „armu kuulutus“ kogu maailmas peitub risti kuulutamises. Kas sa oled juba kogenud oma „risti kriise“? Kuidas on lood selle ühe ahela või kõrgistusega sinu elus, millest oled igatsenud vabaks saada?

Vabanemine on sinu jaoks juba valmis, kuid see ei sünni enne, kuni sa ei põlvita Jeesuse ees ega koge oma kriise ristil. Sest see on koht, kus nõustuda Tema Sõnaga: „Ma ei saa enam jätkata patus; mitte tunnikestki enam. Seetõttu Jumal – ma toon selle sinu ette just praegu!“