teisipäev, 31. jaanuar 2017

ISA KAASTUNDLIK SÜDA

Issand juhtis mind lugema Nehemja 2. peatükki ja ma nägin seal midagi, mida polnud kunagi varem näinud. See peatükk kätkeb endas julgustavat lugu kõigile, kes tulevad Jumala ette raske südamega.
Nehemja oli Pärsia kuninga Artahsasta joogikallajate ülem. See tähendab seda, et ta maitses kõiki kuningale viidavaid veine enne, kui need kuningani jõudsid, olemaks kindel, et need pole mürgitatud. Aja jooksul sai Nehemjast kuninga usaldusväärne sulane.
Nehemja sai oma vennalt sõnumi, et Jeruusalemm on varemeis. Sealne elanikkond oli hävitatud ja allesjäänud olid kohutavas seisus. Nende olukord halvenes iga päevaga. See kõik tõmbas Nehemja südame lõhki. Ta armastas Juudat ja Jeruusalemma ning kurbus hakkas tema üle võimust võtma. „…mina tõin veini ja andsin kuningale. Kuna ma tema palge ees ei olnud iialgi olnud kurb,  siis kuningas ütles mulle: „Mispärast sa oled kurva näoga? Ega sa ometi haige ole? See ei ole muud kui südame kurbus.” Siis ma kartsin üliväga.“ (Nehemja 2:1-2).  
On oluline mõista, et rahval oli rangelt keelatud minna kuninga ette kurva olekuga; eriti veel õukonna liikmetel. Nehemja teadis, et see võib talle minna elu maksma, mistõttu ta kartis väga. Kuid kuningas oli täis suurt kaastunnet, kui nägi Nehemja kurbust. Piiblis on öeldud, et ta andis oma heitunud sulasele kaasa soovituskirjad ja avas talle oma kuninglikud varaaidad. Kuningas täitis ka Nehemja südameigatsuse – loa minna Jeruusalemma, et ehitada seal üles sealne tempel ja linnamüürid.
Siin aga on kogu loo iva, mille Issand mu jaoks nii ehedaks muutis : kui Nehemja jaoks oli võimalik minna paganliku kuninga palge ette kurva ja rõhutud olemisega, leides ta käest ettekujutamatut soosingut, kaastunnet ja õnnistusi, kui palju enam näitab siis Kuningas Jeesus üles kaastunnet ja õnnistusi kõigi meie suhtes, kes me oleme Tema lapsed ja kogeme vahel kurbust. Kas paganlik kuningas oleks tõesti armulisem oma rõhutud sulase suhtes, kui meie üdini armuline Kuningas? Kindlasti mitte! Taevase Isa süda on alati kaastundlik oma laste suhtes.

esmaspäev, 30. jaanuar 2017

ELU HINGUS - Gary Wilkerson

Eliisa päris Eelijalt kogu maa prohveti staatuse. 2 Kuningate 4 ptk’s võime näha, kuidas ta seisis silmitsi oma esimese suure proovilepanekuga. Ühe suunemitest abielupaari poeg oli surnud, mispeale lapse ema hüüdis meeleheites Eliisa poole: „Olen palunud ja paastunud, kuid pole Jumalalt midagi saanud. Ma ei mõista Jumala tegusid ja see on rohkem, kui ma kanda suudan. Mul lihtsalt pole enam jõudu jätkata.“ 
Eliisa vastas sellele, tehes midagi üsna ebatavalist: „Siis Eliisa ütles Geehasile (oma sulasele): „Pane vöö vööle.“ (2 Kuningate 4:29). Ehk teisisõnu: „Vööta oma niuded!“ Seejärel aga ütles ta: „Võta minu sau kätte ja mine! Kui sa kohtad kedagi, siis ära tereta teda, ja kui keegi teretab sind, siis ära vasta temale! Ja pane mu sau poisikese silmade peale!” Geehasi kuuletus Eliisa korraldustele, kuid pannes tolle saua surnud lapse peale, ei juhtunud midagi. Lapses polnud endiselt mingitki elumärki, mispeale Geehasi pöördus tagasi Eliisa juurde ja ütles: „See laps ei ärganud.“
Las ma küsida su käest: mida sa teed, kui kõik su jõupingutused ei anna mingit nähtavat tulemust? Kuhu sa pöördud, kui su ponnistused ei kanna seda vilja, mida lootsid?
Varem või hiljem tuleb aeg, kus me ainukeseks allikaks on Jeesus! Tema üksi on meie lahendus. Kogu selles loos esindab Eliisa kui Kristust. Ta läks selle suunemi pere juurde ja sõna otseses mõttes heitis oma kehaga nende surnud poja üle. Olles surnud lapsega nägupidi, kättpidi ja jalgupidi kohakuti, hingas ta temasse. Ja siis? Piiblis on öeldud, et poiss aevastas seitse korda ja avas seejärel silmad, olles jälle elus!
Mis põhjustas selle ime? Jeesus ise hingas sellesse olukorda. Kui meil pole enam vähimatki lootust, vahendeid ega võimekust, hingab Jeesus oma üleloomulikku elu meie olukordadesse.
Saagu järgnevast sinugi palve: „Issand, mul pole midagi, kuid Sinul on kõik. Miski siin maailmas pole võrreldav Sinu ja Su väega ja ma vajan Sind just praegu. Mina ei suuda hingata elu oma olukorda, kuid Sina Issand suudad.“

reede, 27. jaanuar 2017

VAIKNE USALDUS

„Aga õnnistatud on mees, kes loodab Issanda peale, kelle lootuseks on Issand. Tema on otsekui vee äärde istutatud puu, mis ajab oma juuri oja kaldal ega karda, kui palavus tuleb, vaid ta lehed on haljad; ja põua-aastal ta ei muretse ega lakka vilja kandmast.“ (Jeremija 17:7-8).
Me näeme salmis 8, et see, kes loodab rasketel aegadel Jumala peale, on „istutatud“. Ta on sügavale juurdunud, stabiilne ja viljakas, alati haljas täis värsket elu. Ja kui asjad ta elus muutuvadki kuivaks ja rahutuks, ei tunne ta hirmu selle ees. Taoline inimene ütleb. „Jeesus, ma loobun lootmast ühegi inimese peale, et too mind sellest katsumusest läbi aitaks. Pöördun ainuüksi Sinu poole! Sina oled mu ainus alalhoidja ja mu ainus lootus, mistõttu vaatan vaid Sinu peale, kes Sa annad mulle jõudu ja kannad mind kuni võiduni.“
Issand igatseb sellist usku meilt meie igapäeva eludes. Sa võid nüüd öelda: „Aga vend Dave, ma olen endiselt töötu ja olukorrad on väga kitsad.“ Ometi pean ma uskuma seda, mida loeme Jumala Sõnast: „Usalda mind ja sa saad olema õnnistatud.“ Sa vastad ehk selle peale: „Kuid ma ei tea, mida teha. Tormid möllavad mu ümber ja kõik näib totaalselt lootusetu. Ma ei näe mingitki märki abist või päästest.“
Sa võid kogeda katsumusi oma pereringis, äris või rahalises seisus. Kuid kui jätkad jätkuvalt Jumala, Tema Sõna ja ustavuse usaldamist, lubab ka Jumal õnnistada sind. Ja Tema juba ei valeta! Ning kui olukorrad lähevadki kuumaks, siis sind see ei häiri. Ja kui tuuled puhuvad, siis sa jääd kindlana püsima. Miks? Sest sa oled õppinud usaldama Teda vaatamata oma kõikuvatele olukordadele. Sa oled see haljas puu, mis kannab täie kindlusega rikkalikku vilja ning kõik sinu ümber olijad leiavad julgustust ning lootust, kui nad näevad sinu vaikset usaldust.

esmaspäev, 23. jaanuar 2017

TEMA VALGUSTUS - Gary Wilkerson

Kui koged, et Jumal kõnetab su südant teatud asja suhtes, milleks Ta on sind valmistanud – olgu selleks siis mõni tee, mida mööda sa pole kunagi varem käinud või kaua igatsetud tõotuse täitumine – ütlen sulle täie meelevallaga: „Sea end valmis katsuma oma südant läbi!“
Võib-olla sa oled kogenud suuri õnnistusi, kuid sul on usku, et ükskõik, kui hästi ka asjad poleks, parim on siiski alles ootel. See on su usukõne, mille kohaselt su usk ütleb, et Jumala visioon on alati suurem, kui meie unistused. Kui Jumal kutsus meid rajama kogudust, mille pastor ma täna olen, polnud meil aimugi, kuidas Ta meid kasutama hakkab. Kuid mitte nädalatki pole läinud mööda ilma, et keegi ei annaks oma elu Jeesusele. Mil iganes jagame toidust vaestele, küsitakse meilt ikka, miks me seda teeme? Ja me vastus on: „Jeesuse pärast“, mispeale paljud annavad oma elud Talle.
See kõik sünnib väga imelisel moel. Paljud leiavad Jeesuse, muutudes peagi küpseteks jüngriteks, kes kasvavad Jumala tundmises. Seda on hämmastav näha! Ja ma usun, et suuremad asjad on alles ootel. Olen kindel, et Jumal saab end ilmutama veelgi võimsamal moel. Ja seda mitte vaid läbi päästmiste, aga läbi evangeelsete ürituste, vaeste aitamise ja linna mõjutamise.
Siin aga on kogu loo raskem osa: just siis, kui oleme hõljumas keset Jumala võrratumaid tegusid oma eludes, palub Ta meil katsuda läbi oma südamed ja mõelda sellele, mida Ta meis tahab teha. See muudab meid üha enam teadlikumaks sellest, et me oma õigus on kui räpased riided ja me vajame kõiges Tema armu.
Mu igatsus on, et mitte miski mu elus ei takistaks Tema igatsusi minu elu suhtes ja ma usun, et sa tunned sama. Seetõttu katsu oma süda läbi juba täna, lastes Tema meeleparanduse vaimul valgustada ükskõik, millist ala, mis pole meelepärane Talle. Paranda meelt ja võta vastu Tema arm, rõõmustades seejärel kõigi imede üle, mida Ta saab tegema su elus ja su heaks!

laupäev, 21. jaanuar 2017

MINU KÕIGE OLULISEM SÕNUM - Nicky Cruz

Minu esimene raamat „Jookse poiss, jookse!“ on lugu sellest, kuidas Jumal päästis mu vihkamist ja vägivalda täis elust New Yorgi tänavate gängides. See raamat müüb endiselt hästi, olles abiks kõige abitumatele ja haiget saanumatele inimestele me ühiskonnas.
Peale selle olen kirjutanud mitmeid teisigi raamatuid, püüdes paljastada siselinnas valitsevat viha, vägivalda ja lootusetust. Iga üks neist raamatutest pakub konkreetseid lahendusi nende probleemide lahendamiseks ja Issand on armuliselt õnnistanud neid püüdeid. Oleme oma lootuse sõnumiga jõudnud miljonite inimesteni.
Viimaste kuude jooksul on Jumal istutanud mu südamesse ühe uue lootuse sõnumi ühes sügava igatsusega seda ka jagada. See sõnum puudutab vabadust ja vaimset küllust; elu, mis elatud täielikus suhtes Jeesusega; maistest piirangutest läbimurdmist ja meid ümbritseva maailma võimast mõjutamist. See puudutab sind ja mind leidmas lõpuks oma koht Jumala imelises kuningriigis siin maa peal. See puudutab seda, kuidas näha inimesi nii nagu Jumal neid näeb. Ja rohkem kui midagi muud – see räägib sellest, kuidas võtta vastu Püha Vaimu üleloomulik jõud, lastes Tal vabastada oma tarkus ja vägi meis. Millise muutuse see küll meile kaasa toob, kui avastame ja võtame omaks Jumala võrreldamatu ja eksimatu väe oma eludes.
„Mina olen tulnud, et neil oleks elu, ja oleks seda ülirohkesti.“ (Johannese 10:10) 
Tänapäeva maailm ei lepi enam ususüsteemiga, mis on juurdunud traditsioonidesse ja enesega rahul olemisse. Ei lepi nö „kiriku mängimisega“ nagu me seda alati teinud oleme. Järgmine põlvkond kas näeb Jumala väge toimimas oma eludes ühel väga ehedal ja kogetaval moel, või neil pole me sõnumist mingit tolku ja neil pole vähimatki huvi järgida me Päästjat. Nad peavad nägema võrdusmärki meie elu ja me usu vahel. Kui nad seda ei näe, hülgavad nad nii meid kui meie Issanda.

Nicky Cruz, rahvusvaheliselt tunnustatud evangelist ja viljakas raamatute autor, pöördus Jeesuse Kristuse poole 1958 aastal New York Citys peale David Wilkersoniga kohtumist. Enne seda oli ta elanud vägivaldset ja kuritegelikku elu. Tema dramaatiline pöördumislugu ilmus esmalt D.Wilkersoni raamatus „Rist ja pussikangelased“ ja hiljem juba tema enda bestselleris „Jookse, poiss, jookse.“

reede, 20. jaanuar 2017

LAHENDAMATA TEEMAD

Piibel viitab meie püüetele olla lihalikul moel Jumalale meelepärased: „Sest nad ei mõista Jumala õigust ning, püüdes kehtestada oma õigust, ei ole alistunud Jumala õigusele.“ (Roomlastele 10:3). Püüe saavutada omaenda õigust, on tegelikult me lihalik töö ja püüe! Püüd olla Jumalale meelepärane omaenda inimlikust jõust röövib meilt rahu ja rõõmu suhtes Temaga. Mis iganes võite me ka ei saavutaks – need jäävad alati üürikeseks ja me langeme taas kiusatusse. Hingevaenlane aga muudkui närib me kallal ja vestlus temaga võib olla midagi sarnast:
Saatan sosistab: „Kuidas on selle patuga, mida eile jälle nautisid? Sa oled süüdi!“
Sa vastad: „Ei. Olen selle juba andeks palunud. See on Kristuse verega kaetud ja ma olen palunud Jumalat, et Ta paneks mind vihkama seda pattu, et ma seda enam uuesti ei teeks.“
Saatan: “Aga sul on siiski kiusatus seda teha.”
Sina: „Tõsi. Kuid Jeesus on loonud mulle väljapääsutee. Ta Sõna ütleb, et olen võimeline sellele kiusatusele vastu seisma ja Ta päästab mind sellest.“ (vt 1 Korintlastele 10:13).
Saatan aga muudkui ketrab: „Su elus on endiselt lahendamata teemasid.“
Kui ta  need „lahendamata teemad“ jälle esile toob, viidates teatud lahingutele, mis su sees endiselt möllavad, võid vastata talle järgneva piiblisalmiga: „Ka teid, kes te varem olite Jumalast võõrdunud ja oma mõtlemise poolest tema vaenlased oma kurjade tegudega, on Kristus lepitanud nüüd oma lihalikus ihus surma läbi, et teid seada pühadena ja veatutena ja laitmatutena Jumala palge ette.“ (Koloslastele 1:21-22).
Isegi, kui me Jumalat alt veame, armastab Ta meid ikkagi. Ta otsib meid üles ja lepitab iseendaga. Ta armastab meid isegi keset me võitlusi ja laseb meil läbi Kristuse kogeda rahu koos Temaga.

neljapäev, 19. jaanuar 2017

MÕTTETU PÜÜDLEMINE

Me kõik võime öelda: „Olen lunastatud oma Päästja vere kaudu, kuid pole veel päris 100% täiuslik.“ Me kiidame ja ülistame Jumalat, kuid ometi püüavad nii paljud meist veel olla Talle kangesti meelepärased.
Aegajalt mõnda võitu saavutades, võid tunda end ütlemata hästi. Sa ütled endale: „Hakkama sain! Teadsin, et kui pühendun sellele kogu ihu ja hingega, saan ka võidu.“ Sul on kalduvus olla uhke oma saavutuste üle ja käia siis ringi ning mõista hukka neid, kes pole nii võidukad.
Kui ma noorem olin ja millegi üle võitu vajasin, veensin iseennast: „Saan sellega hakkama kasvõi elu hinnaga.“ Ja vahel oli tunne, et see tõesti nõudiski minult elu hinda! Kuu või paari möödudes mõtlesin: „Need saavutushimulised mõtted on nüüd kadunud ja ma olen vaba!“ Kuid tegelikult olin need vaid pooleldi võitnud ja heitumus tahtis jälle maad võtta. Hüüdsin: „Oo Jumal, olen ju anunud Sind, et vabastaksid mind sellest, kuid Sa pole seda teinud. Need tunded jälitavad mind ikka veel.“ Ja siis süüdistasin kõiges Jumalat.
Mis toimus? Püüdsin nii väga olla lihalikul moel õige, kaotades arusaama tõelisest õigsusest – ainsast, mida Isa aktsepteerib ja mis peitub vaid Tema Pojas Jeesuses. Isa ees seistes võtab Ta meid vastu ainuüksi läbi Jeesuse – läbi Tema õigsuse ja võidu. Sa võid nüüd mõelda: „Aga mida ma siis tegema pean?“ Esiteks, keeldu kuulamast hingevaenlase valesid. Teiseks, seisa oma vaimulikel jalgadel ja hakka kuulutama: „Läbi usu Jeesuse veresse võtan vastu Kristuse õigsuse.“ Seejärel aga rõõmusta!
„Kelles meil on lunastus, pattude andeksandmine.“ (Koloslastele 1:14). Lunastus tähendab lihtsamalt öeldes „vabaks tehtut“, nii et meid on tehtud vabaks läbi Jeesuse kalli vere. Võime seista vastu igale süüdistusele ja öelda: „Saatan, see on viimane kord, kui mind süüdistada saad. Minu Piibel ütleb, et olen lunastatud, kuna usun sellesse, mida Jeesus minu eest ristil tegi.

kolmapäev, 18. jaanuar 2017

SA EI SAA ISEENNAST KVALIFITSEERIDA

Kui Saatan püüab sind veenda, et oled väärtusetu kuju elama koos Jumalaga ja teenima Teda, siis sa tead, et see ei vasta tõele. Samas võib sul siiski olla raske olla täiesti kindel, et Jeesus on sind puhtaks teinud ja enese ette seisma seadnud, et Teda ustavalt teenida. Ometigi, Jumala Sõna ütleb, et nii on!
„Et te käiksite Issanda vääriliselt talle kõigiti meeldida püüdes, kandes vilja igasuguses heas töös ja kasvades Jumala tundmises ning saaksite vägevaks kogu väega tema kirkuse tugevust mööda kõigeks püsivuseks ja pikaks meeleks, rõõmuga tänades Isa, kes teid on teinud kõlblikuks osa saama pühade
pärandist valguse riigis, kes meid on kiskunud välja pimeduse meelevallast ja asetanud oma armsa Poja kuningriiki, kelles meil on lunastus, pattude andeksandmine.“ (Koloslastele 1:10-14). Kreekakeelne kokkuvõte sellest salmis on: „Isa on muutnud meid sobivaks, väärtuslikuks ja kvalifitseerituks iseloomu poolest; piisavalt heaks, et saada osa valguse pühade pärandist.“
See, mida Jeesus ristil tegi, kvalifitseeris sind saama osa igavesest pärandist. Ja kui Jumal on sind kvalifitseerinud igavese elu vääriliseks, on Ta loonud sind sobivaks ka oma loomuse poolest. Sa võid ju võtta jumalariigi tööst või teenistusest aja maha, püüdes end sobivamaks muuta, kuid see pole lihtsalt võimalik. Jumal ei lepi kellegi õigsusega väljaspool Tema Poja, Jeesuse Kristuse õigsust.
Sa ei saa kunagi osa Kristuse õigsusest selle nimel vaeva nähes, mistõttu lihtsalt usu ja usalda, et Jumal on selle sulle juba andnud. See saab su osaks usu kaudu. Sa mitte ei saa ainuüksi päästetud usu kaudu, aga sind ka pühitsetakse, mõistetakse õigeks, tervendatakse ja hoitakse alal usu kaudu. See kõik sünnib läbi selle, kui usud, mida Jeesus on sinu heaks teinud.

teisipäev, 17. jaanuar 2017

SAATANA VALE: „SA POLE MIDAGI VÄÄRT“

Kes ütleb sulle, et sa pole midagi väärt, et sa pole piisavalt hea, et sa oled kasutu ja Jumala poolt mitte kasutatav? Kes tuletab sulle muudkui meelde, et oled nõrk, abitu ja totaalne läbikukkuja? Ja kes ütleb sulle, et sa ei vea kunagi välja Jumala standardeid silmas pidades?
Kes ütleb ülistusmeeskonna liikmetele, et nad pole väärt laulma kiitust jumalakojas või muusikutele, et nad pole väärt mängima ülistuspille? Kes ütleb kirikuabilistele, koguduse vanematele, pühapäevakooli õpetajatele, vabatahtlikele ja inimestele lihtsalt kirikupingis, et nad on väärtusetud?
See pole mingi saladus. Me kõik teame, kust see hääl tuleb – Saatanalt endalt. Ta tahab sind pidevalt veenda, et Jumal on pahane su peale. Saatan, kõigi inimeste süüdistaja, tuletab sulle meelde igat su pattu ja läbikukkumist. Ta ütleb sulle: „Jumal ei saa sind kasutada enne, kui saad kõik oma asjad korda ja muudad end Tema vääriliseks.“ Kuid sina ära lange selle põrgu vale ohvriks!
Saatan on veennud paljusid inimesi, kes seda sõnumit praegu loevad, et nad on väärtusetud Jumala silmis olemaks kasutatud Tema poolt. Tunned sa ka end ära selles? Võib-olla sa ei pea end isegi nii palju väärtuslikuks, et olla kutsutud Jumala lapseks. Sa vaatad oma elu peale ja näed seal pidevaid vasturääkivusi ning läbikukkumisi.
Las ma tunnistada sulle midagi – ma pole kordagi elus tundnud, et oleksin väärt oma kõrget kutsumist jutlustajana. Läbi kõigi oma teenistusaastate, mil olen teeninud Issandat, olen olnud piiratud süüdistustest, et ma pole väärt kõnelema Jumala nimel, jutlustama, õpetama teisi ega olema juht. Seega fakt on see, et ma pole ka väärt kirjutama seda sõnumit siin ja sina pole väärt tõstma oma käsi ning ülistama Jumalat. Sest tead, mis? Mitte keegi pole väärt – omaenda inimlikus jõus ja väes! Kuid Jeesus ütles, et Tema on teinud meid enese väärilisteks.
„Sest otsekui tolle ühe inimese sõnakuulmatuse tõttu on paljud saanud patuseks, nõnda saavad ka selle ühe inimese kuulekuse läbi paljud õigeks.“ (Roomlastele 5:19) 

esmaspäev, 16. jaanuar 2017

KUIV PINNAS - Gary Wilkerson

Jumal ütles Moosesele, kui Iisraeli lapsed Egiptuses olid: „Ütle Iisraeli lastele, et nad pöörduksid tagasi ja lööksid leeri üles Pii-Hahiroti kohale, Migdoli ja mere vahele, Baal-Sefoni ette, sellega vastakuti; lööge leer üles mere äärde!“ (2 Moosese 14:1-2). Jumal andis teada, et Ta on neid viimas uude paika. 
Jumal juhtis neid läbi väga kiviste pinnaste, kust nad nägid ka distantsilt Punast Merd. Kuid selle rannale jõudes mõistsid nad, et olid jäänud kinni väga väikesele pinnasele, kus ühel pool kõrgusid kaljud ja teisel pool vesi. Vaarao nägi nende asupaika ja ütles sära silmis: „Nad on omadega vastu seina surutud.“ Jumal oli nad juhtinud sinna, kuid iisraellased polnud kaugeltki mitte õnnelikud selle üle.
Kas Jumal on ka sind kunagi kutsunud mõnda paika, mis on sinu jaoks kõige viimane koht, kus üldse olla? Mooses, kes polnud senini olnud mingi tugev sõjaväe juht ja oli osalenud vaid mõnes lahingus, oli piisavalt tark, et tunda ära nende ebakindel olukord: „Ma pole päris kindel, et oleme sõjalise kaitse mõttes kõige paremas paigas. Tegelikult on ju selge, et oleme lõksus!“
Jah, Mooses ja iisraellased olid raskes seisus, kuid Jumal oli kohe, kohe saamas au läbi nende olukorra. Seetõttu lasebki Jumal meil sattuda vahel rasketesse seisudesse, et Tal on suured plaanid meiega. Kui arvame, et oleme lõksus ja nurka surutud, ütleb Jumal: „See kõik töötab välja toomaks au minu nimele.“
Kas sa tunned end ka nurka surutuna, heitunud ja lootusetuna? Kui nii, siis võta selles raskes seisus üks ususamm ja ütle: „Jumal, ma kuuletun Sulle sõltumata sellest, palju see mulle maksma läheb.“ Kui see sünnib, näed sa Jumalat võimsalt tegutsemas sinu poolel.
Sa ju juba tead, mis Moosesest ja iisraellastest edasi sai – Jumal lasi Punasel Merel lüüa kahte lehte ja Ta lapsed marssisid sealt kuiva jalaga läbi. Oli see vast üks auline võit!

laupäev, 14. jaanuar 2017

ELAVA VEE JÕED - Jim Cymbala

Vana Testamendi ajal oli nii, et kus puudus vesi, seal puudus ka elu. Inimesed surid põua ajal. Nõnda samuti ka, kui Jumala Vaimu elavad veed ei voola meis, puudub meil ja me kogudustel vaimulik elu ning meil on vähe elujõudu. Nii nagu Mojave kõrbes võrdub vee puudumine elu, kasvu ja vilja puudumisega. Me võime ju käia regulaarselt kirikus ning omada täiuslikke doktriine, kuid kui Püha Vaim meid ei kasta, kuivame me kokku ja sureme.
Jeesus rääkis väga avameelselt Püha Vaimu omamisest. „Aga pühade viimasel, suurel päeval seisis Jeesus ja hüüdis valjusti: „Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu! Kes usub minusse, nagu ütleb Kiri, selle ihust voolavad elava vee jõed.” (Johannese 7:37-38). „Elava vee jõgede“ all pidas Jeesus silmas Püha Vaimu, kelle usklikud pidid hiljem saama.
Kui Jumala Vaim tuleb, saame me uue elu. Ilma Jumala Vaimuta jääme me maadlema omaenda jõupingutustega, mis on läbi imbunud nõrgast moraalsusest ja patustest kalduvustest. Kui aga Jumala Vaim tuleb, on meil rõõmu, lootust ja väge. Pane tähele, et Jeesus ei räägi siin mingitest veetilkadest, vaid „elava vee jõgedest“. Nii nagu jõgi, nii voolab ka Jumala Vaim – vägi, mis tuleb me sisse ja voolab meist välja, et võiksime olla õnnistuseks teistele.
Jumal kasutab vett kui Püha Vaimu sümbolit pisut teisel moel, kui ütleb: „Ma olen Iisraelile nagu kaste: tema õitseb nagu lilleke.“ (Hoosea 14:5). Me kõik oleme näinud värskendavaid veepiisku sätendamas rohul ja lilledel. Kasutades sama metafoori, ütleb Jumal, et Ta on kui kaste, mis langeb vaikselt õhtul ja katab hommikul kogu maa. Kaste ei saa tekkida liiga kuumas ega liiga tugeva tuule käes. Nõnda samuti ei saa me kogeda Jumala värskendust, kui oleme liiga hõivatud ja jookseme ringi.

Jim Cymbala alustas Brooklyn’i Tabernacle kogudusega väikeses, viletsas seisus hoones, mis asus kahtlases linnaosas ja kuhu kuulus algul vaid 20 liiget. Põlise Brooklyn’i asukana on ta nii David kui Gary Wilkersoni pikaajaline sõber.

reede, 13. jaanuar 2017

JUMAL EI ANNA KUNAGI SU OSAS ALLA

Jumal kirjeldab end järgnevalt: „Mina õpetasin Efraimi käima, võtsin nad oma kätele, aga nad ei mõistnud, et ma tahtsin neid terveks teha.“ (Hoosea 11:3). Algkeeles kõlab see salm järgnevalt: „Ma tulin nende juurde nende meeleheites ning kosutasin neid õrnalt keset nende vigastada saanud haavatud kohti. Hoidsin neid oma kätel kui põetaja.“ Kuid salmis 7 on öeldud: „Minu rahval on kalduvus minust ära pöörduda.“ Sõna „kalduvus“ tähendab siin pingetest ja kahtlustest kinni hoidmist.
Iisraeli rahvas polnud kindel Jumala armastuses ja õrnuses, mistõttu Jumal ütleski Hooseale: „Mu rahvas kahtleb minu armastuses nende vastu, kuna nad tegelikult ei tunne mind.“ Ja see oli tõsi! Iisrael ei suutnud uskuda, et Jumal endiselt armastas neid. Nad olid ebajumalate kummardajad, tagasilangenud ja kahtlejad, kes eeldavasti arvasid: „Oleme oma teadliku patustamise tõttu tõmmanud Jumala meelepaha eneste üle ja nüüd Ta kindlasti mõistab kohut me üle.“ Kuid Jumal ütles: „Kuidas saaksin küll teie osas alla anda? Mu süda puperdab mu sees ja kaastunne tärkab te suhtes.“ (vt salm 8).
Sa lähed ehk hetkel läbi sügavate vete ja ma ei pea siinkohal silmas niivõrd katsumusi või kiusatusi, kuivõrd hingematvaid sündmusi, mida on raske mõista. Kõikvõimalikud tuuled ja tormid käivad sust’ üle, mida sul on raske mõista, kuid Jumal tahab kanda sind läbi neist, taastades su vaimse tervise. Kui suudaksid vaid uskuda, et Ta armastab sind sõltumata su põikpäisusest, on sellest enam kui küll!
Pane tähele Ta trööstivat ja tervendavat sõna sulle: „Sest mina ei riidle mitte igavesti ega ole jäädavalt vihane, muidu nõrkeksid mu palge ees nende vaim ja hinged, keda ma ise olen teinud.“ (Jesaja 57:16). Jumal ütles: „Kui kõik, mida sa minus näed, on vaid viha, ei pea su vaim sellele vastu; see oleks liiga raske su jaoks.“ Kuid Ta ei piirdunud ainult sellega, vaid jätkas: „Ma olen näinud tema teid, aga ma parandan ja juhatan teda; ja ma tasun temale troostiga.“ (salm 18).
Need on Jumala sõnad, kes ei anna iialgi oma rahva osas alla!

neljapäev, 12. jaanuar 2017

USU JUMALA ARMU JA ARMASTUSSE

Kui tahad, et Jumala rahu valitseks su elu üle, pead loobuma päris mitmest asjast:
  • Lõpeta nuputamine selle üle, kuidas Jumal mingid asjad välja töötab
  • Lõpeta muretsemine ja närvitsemine (Filiplastele 4:6 „Ärge muretsege ühtigi!“)
  • Lõpeta Jumalale dikteerimine, mis on õige ja parim su jaoks
  • Lõpeta arvamine, et oled läbikukkunud ja Jumalale mitte meelepärane
Üks kõige efektiivsemaid Saatana lõkse röövimaks kristlaste rahu, on veenda neid selles, et nad peavad pingutama omaenese jõus olemaks meelepärased Jumalale. Ta piirab mind sellega kogu aeg!
Vahel, kui vajan vaikset paika, kus palvetada, sõidan mägedesse. Olin seal alles hiljaaegu, vaadates üle roheliste põldude ja metsade ning nautides Jumala ligiolu. Ja korraga tabas mind mõte, et ma ei teegi midagi Issandale. Hüüdsin: „Issand, ma ei tee piisavalt Su kuningriigi heaks. Ma ainult palvetan, saan jutluste jaoks sõnumeid ja lähen kogudusse ning jutlustan. Kogu maailm aga on teel põrgusse ja ma ei tee midagi Su heaks.“
Ons’ taolised mõtted sullegi tuttavad? Sa teed kõik endast oleneva, et olla meelepärane Jumalale ja ometigi ei tunne sa end pühana. Vähemalt mina küll ei tundnud. Muide, ma vaevu üldse tunnen end pühana…ka oma parimatel hetkedel. Isegi siis mitte, kui kuulutan Püha Vaimu võidmise all. Sa võid nüüd küsida: „Sina, pastor Dave? Sa koged vahel, et ei tee piisavalt Jumala heaks?“ Just nimelt. Saatan sõidab sisse ja paneb meid kõiki tundma end väärtusetute -ja rahulolematutena. Neile kohutavatele tunnetele maad andes kaotamegi aga oma rahu.
Pane tähele Pauluse palvet meie eest: „Aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust Püha Vaimu väes!“ (Roomlastele 15:13). Usu Jumala headusesse. Usu Tema armu ja armastusse ja ära süüdista Teda su peale vihane või pahane olemises või selles, et Ta ei räägi sinuga. Lase Ta rahul hingata su südames ja kogu su elu üle.

kolmapäev, 11. jaanuar 2017

RAHU – JUMALA AND

„Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises.  Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses.“  (Filiplastele 4:6-7).
Seda salmi hiljuti uuesti lugedes, üllatas mind miski, mida ma polnud varem tähele pannud. Paulus ütleb, et peaksime lõpetama muretsemise ja pöörduma palves Jumala poole. Seejärel aga peaksime tänama Teda vastuse eest. Paulus ei räägi siin midagi vabastuse või juhiste saamisest, imedest või tervenemisest. Selle asemel ütleb ta, et me saame hoopis anni…Jumala rahu. Jumal vastab kõigile me palvetele ja anumistele oma rahuga: „Jumala rahu juhib te südameid ja mõtteid.“ Ehk teisisõnu, Jumala esmane vastus igale me palvele ja südamehüüule on Tema rahu!
Kõigil palvetavatel inimestel on üks ühine omadus – ükskõik, kui halvasti me ka oma palvekambrisse minnes ei tunneks, sealt välja tulles oleme täidetud Jumala rahuga. Jumal on piiranud iseend omaenda valitsusega, mida teatakse ka kui Jumala hoolt. Ta teeb asju siin ja seal, valmistades ette inimeste südameid ja juhtides olukordi, kuid seni, kuni Ta hool on valmistamas vastust meile, ütleb Ta: „Ma ei anna sulle, mida sina arvad, et sa vajad, vaid mida mina tean, et sa vajad – see on minu rahu su südames.“
Paljud meist maadlevad Jumalaga palves. Me anume Teda rohkete pisaratega; me prõmmime taeva väravale; me kuulutame kõiki Jumala antud tõotusi. Kuid mida enam päevi, nädalaid ja kuid möödub, seda enam hakkame mõtlema: „Miks Sa küll ei kuule mind, Issand? Mis küll blokeerib mu palveid? Mida ma küll olen teinud, et Sind kurvastada või Sulle pettumust valmistada?“
Kuid fakt on see, et Jumal on meile juba öelnud: „Siin! Siin on mu rahu, mis ületab kogu igasuguse mõistuse. Võta see ja lase sel valitseda oma südames, kuniks mina kõik välja töötan.“

esmaspäev, 9. jaanuar 2017

SOOSING KOGU ELUAJAKS - Gary Wilkerson

Kas Jumal osutab oma soosingut, õnnistab rohkesti ja laotab oma rikkaliku armu näljaste, ootavate südamete üle? Vastus on – absoluutselt! Leiame sellele kinnitust Kristuse sündimise loos.
Ingel ilmus Maarjale ja kuulutas talle imelisest sündmusest, mis saab sündima ta elus: „Aga kuuendal kuul läkitas Jumal ingel Gabrieli Galilea külla, mille nimi on Naatsaret, neitsi juurde, kes oli kihlatud Taaveti soost Joosepi-nimelise mehega. Selle neitsi nimi oli Maarja. Tema juurde tulles ütles Gabriel: „Rõõmusta, sa armuleidnu! Issand on sinuga!” Tema oli aga vapustatud nende sõnade pärast ja imestas, mida see teretus võiks tähendada.“ (Luuka 1:26-29). 
Piibli õpetlased ütlevad, et Maarja oli tol ajal väga noor, alles teismeline. Kujuta vaid ette, kui kummaline võis see kohtumine ta jaoks olla. Siin oli üks lihtne tüdruk ühest tundmata külast ja perest, kelle ees seisis korraga suur ja aukartust äratav ingel, kuulutades: „Rõõmusta, sa armuleidnu!“ Seejärel ütles ta aga midagi imelist: „Ära karda, Maarja, sest sa oled leidnud armu Jumala juures! Ja vaata, sa jääd lapseootele ja tood ilmale poja ja paned talle nimeks Jeesus. Tema saab suureks ja teda hüütakse Kõigekõrgema Pojaks…“ (Luuka 1:30-32)
Inimesed värisesid sageli hirmust, kui ingel neile ilmus, kuid Maarja ei kartnud. Samas oli ta ilmselgelt ehmunud sellest, mida Jumal ütles talle soosingu ja armuleidnu staatuse kohta. Elas ta ju meeste poolt valitsetavas ühiskonnas ja ta elus polnud suurt palju mingit märki soosingust. Ometigi oli üks suur muutus leidmas aset nii tema elus kui kogu maailmas!
Võib-olla sa igatsed näha oma olukordi muutumas. Sa võid seista silmitsi haiguse, pingelise abielu, tõrksa lapse või rahaliste raskustega. Kuid nii nagu Maarja, võid ka sina võtta vastu Jumala soosingu, tunnistades nii nagu temagi oma kiituslaulus: „Olen õnnistatud oma Issanda poolt, kuna Ta näeb mind igal ajal ja kõigis mu eluolukordades. Ta võib tuua esile asju, millest ma poleks osanud unistadagi.“
„Ja tema halastus kestab põlvest põlveni neile, kes teda kardavad.“ (Luuka 1:50) See hõlmab ka sind!

laupäev, 7. jaanuar 2017

ÕHUTA ÜLES JUMALA AND - Carter Conlon

Paulus ütles Timoteosele: „Sel põhjusel tuletan ma sulle meelde, et sa taas õhutaksid lõkkele Jumala ande, mis on sinus minu käte pealepanemise kaudu.“ (2 Timoteose 1:6).
Mu sõna sulle täna on see sama – õhuta üles Jumalalt saadud and. Kui Jumal pani oma käe su üle, pani Ta ka sinusse oma elu ning võime saata korda üleloomulikku. Aga kuidas siis õhutada üles seda Jumalalt saadud andi? See saab alguse sellest, kui ütled: „Issand, ma tahan seda! Ma tahan, et mu elu oleks selline, milliseks Sa oled selle loonud. Ma ei taha lihtsalt sulanduda ühiskonda, muutmata seal midagi. Tahan omada väge, mis aitab mul eristuda kui Jeesuse järgija.“
Mu enda palve läbi kogu mu kristliku elu on olnud järgmine: „Issand, õhuta mind üles. Vii mind järgmisesse kohta – ära lase mul jääda paigale tammuma. Ära lase mul elada eilse päeva armust ja eilsetest võitudest. Täna on uus päev ja uued inimesed, kellega kohtuda. Õhuta mu südames üles kaastunne. Anna mulle silmad, mis näevad inimesi nagu Sina neid näed. Ära lase mul karta inimeste palgeid. Sina elad ju minu sees; Sa andsid mulle oma Püha Vaimu ja jätsid mu siia maa peale ühe kindla eesmärgiga, mistõttu aita mul siis haarata kinni sellest põhjusest, miks elan täna siin, selle põlvkonna keskel!“
Pea meeles, et ainus asi, mis peatab tõelist Jumala last, on uskmatus. Seetõttu peame paluma Jumalalt armu, et suudaksime austada Teda ja kasutada täie rauaga kõike, mida Ta me sisse on pannud. See on see, kuidas inimeste hinged saavad puudutatud – selles, et nad näevad Kristuse reaalsust elamas meis!

Carter Conlon liitus Times Square’i koguduse pastorite meeskonnaga ps. David Wilkersoni kutsel 1994 aastal. 2001 aastal sai temast koguduse vanempastor. 

reede, 6. jaanuar 2017

JUMAL MÕTLEB, MIDA ÜTLEB

Kuuled sa oma koguduses tugevat Jumala Sõna kuulutust, mis armastaval moel paljastab su patu? Kui nii, siis kas lased sel sõnal kõnetada end? Või jätkad oma patus, kogemata vähimatki kurvastust?
Kui tõrjud pidevalt eemale Püha Vaimu hoiatusi, olles Jumalale ikka ja jälle sõnakuulmatu, värvatakse sind Antikristuse kultusesse. Saatan kaasab sind vaikselt üleastumiste müsteeriumisse ja kui siis see tõotatud, imesid tegev Antikristus kord ilmub, niidetakse sind tema valedega jalust ja sa sattud tema pettuste küüsi!
Pane tähele, mida Paulus ütleb kompromisse tegevate usklike kohta, kes keelduvad armastamast ja kuuletumast Jumala pühale Sõnale: „Ja nii saavad kohtualuseks kõik, kes ei ole uskunud tõde, vaid kellele on meeldinud ülekohus.“ (2 Tessalooniklastele 2:12). 
Siin on kurjakuulutavad tulemused sellest, kui me ei usu Jumala tõde ega tegutse selle põhjal:
  1. Me süda paadub tänu patu pettusele.
  2. Saatan toimetab selle paadunud südame kallal, end õigustades, nii et see ei tunne enam hirmu karistuse ees.
  3. Usklik saab pimestatud valest, mis ütleb, et patule ei järgne mingit karistust ja kohtupäeva pole olemas.
  4. Usklik langeb deemonite õpetuste ohvriks, pidades halba heaks ja head halvaks.
  5. Usklik jääb lõpuks nii kaugele Kristusest ja Tema tõest, et ta muutub täiesti pimedaks Antikristuse suhtes, hakates hoopis teda teenima ja ülistama kui jumalat.
  6. Jumal ütleb taolisele inimesele kohtupäeval:  „Tagane minust, sa ülekohtu tegija!“
Kuid mu armsad, see ei pea olema nii. Jumal on andnud lepingulise tõotuse kõrvaldada meist kõikvõimalikud eksiarvamused ja kinkida meile võidu patu üle. Kõik, mida Ta meilt ootab, on see, et kuulutaksime sõja oma patule, öeldes: „Ma keeldun sõlmimast rahu selle harjumusega. Isa, vabasta mind sellest!“ Ta saadab sellist palvet kuuldes taevast sellise Püha Vaimu au ja väe, et Saatanal pole enam vähimatki võimalust sinuga jamada.
Seetõttu palu just praegu, et Jumal istutaks sinusse suure aukartuse Tema Sõna suhtes. Palu, et Ta aitaks sul lugeda distsiplineeritult Jumala Sõna. Ühtlasi palu ka, et Püha Vaim aitaks sul võtta südamesse seda, mida loed, uskudes, et Jumal mõtleb, mida ütleb.

neljapäev, 5. jaanuar 2017

NEILE, KES EI KUULETU

Jumal loob meile läbi kogu Piibli selge pildi sellest, kui oluline see on, et kuuletuksime Tema Sõnale. Näeme üht taolist näidet kuningas Sauli elust, kellele Jumal andis läbi prohvet Saamueli väga selged ja konkreetsed korraldused. „Mine nüüd ja löö Amalekki ja kaota sootuks ära kõik, mis tal on, ja ära anna temale armu, vaid surma niihästi mehed kui naised, lapsed ja imikud, härjad ja lambad, kaamelid ja eeslid!” (1 Saamueli 15:3).
Jumal oli kõnetanud Sauli kristall-selgetes terminites ja ometigi – kui ta läks lahingusse, kuuletus ta vaid osaliselt Jumalale. Selle asemel, et hävitada kõiki ja kõike, jättis ta kuningas Agagi ellu, hoides endale ka osa sõjasaagist (vt 1 Saamueli 15:7-9).
Saamuel oli selle tõttu täiesti murtud. Ta ütles Saulile: „Issand läkitas sind teekonnale ja ütles: Mine ja hävita sootuks need patused amalekid ja sõdi nende vastu, kuni sa oled teinud neile lõpu! Aga miks sa ei kuulanud Issanda häält, vaid kippusid saagi kallale ja tegid kurja Issanda silmis?” (1 Saamueli 15:18-19). Sel samal hetkel annab Pühakiri meile edasi kurvastava ja kõhedust tekitava sõna: „Siis tuli Saamuelile Issanda sõna, öeldes: „Ma kahetsen, et ma olen Sauli kuningaks tõstnud, sest ta on
taganenud minu järelt ega ole täitnud mu käsku.” (1 Saamueli 15:10-11).
Kas see kirjeldab ka sinu elu? Ons’ Jumal käskinud sinulgi väga konkreetselt tegeleda millegagi, aga sa hoiad sellest ikka veel kinni? Ta Vaim võib just praegu kõnetada sind lahkel ja paluval viisil: „Su patt seisab me kahe vahel, segades me omavahelist suhtlemist. Seetõttu ei saa ma sind ka õnnistada seni, kuni sellest kinni hoiad. Usalda mu Vaimu, kes aitab sind. Pane see maha just praegu, mu laps.“
Jumal ütleb meile: „Ma tahan kogu su südant ja kogu su armastust, mitte vaid poolikut sõnakuulelikkust!“ 

kolmapäev, 4. jaanuar 2017

PATUGA FLIRTIMINE

Jumalakartmatud on alati olnud kaugel tõest, seda üleolevalt põlates, pilgates ja sellel trampides. Nägin selle kohta näidet New York Post’is, kus üks autor kuulutas täie kindlusega: „Teadus on asendanud usu.“
Samas oli Pauluse suuremaks mureks alati need, kes teadsid tõe teed ja kes tunnistasid oma usku Jeesusesse, kuid kes samas flirtisid patuga. „Nad on Jumala tõe vahetanud vale vastu… Seepärast on Jumal nad andnud häbitute kirgede kätte…“ (Roomlastele 1:25-26). Teised, olles oma lihalike himude vangid, pöördusid aga valeprohvetite poole, et leida rahu. Selle asemel aga said osa „hukutavatest eksiõpetustest…järgides valeprohveteid nende kõlvatuses ning teotades nende tõttu tõe teed.“ (vt 2 Peetruse 2:1-2).
Kõik Pauluse sõnumid usust taganemise ja Antikristuse kohta, olid suunatud lihalikele kristlastele. Mitte Rooma ebajumala kummardajatele, mitte Kreeka paganatele või paganlikele hõimudele, kes teab, kus. Ei. Need olid mõeldud lugemiseks kogudustes ja otse usklikele!
Paulus kutsus kõikjal asuvat Jumala rahvast üles armastama tõde - otsima seda, uurima seda ja kuuletuma sellele. Ta lausa kirjutas: „Olgu tõde te juhiks! Paluge, et Püha Vaim annaks teile silmi, et näha; kõrvu, et kuulda ja südant, et seda armastada. Sest vastasel korral avate te end pettusele ja lõpetate vale uskumisega. Saatan saab üsnagi kergesti kaasata teid Antikristuse kultusesse!“
Piibel ütleb, et vahetult enne Jeesuse tagasitulekut püüab Saatan petta isegi Jumala valituid nii palju, kui võimalik. Vahet pole, kaua keegi on kristlane olnud – ta saab kogema kiusatusi, mille sarnaseid pole elu sees näinud. Isegi kõige tugevam usklik pannakse kahtlema Jumala ustavuses ja Tema pühas Sõnas. „Sest tõuseb valemessiaid ja valeprohveteid ja need pakuvad suuri tunnustähti ja imesid, et kui võimalik, eksitada ka valituid.“ (Matteuse 24:24). 

teisipäev, 3. jaanuar 2017

SEADUSETUSE VAIM

„Vägivalla saladus on juba toimimas…“ (2 Tessalooniklastele 2:7). 
Kreekakeelne sõna, mida Paulus siin „vägivalla“ kohta kasutab, tähendab kõige otsesemas mõttes „seadusetust“. See „vägivalla saladus on juba toimimas“ tähendab tegutsemist ilma igasuguste seaduste või piiranguteta. Samas, see seadusetus ei tähenda vaid mässu maiste seaduste vastu. See ei tähenda mässu võimukandjate vastu või kuriteo sooritamist. Jah, needki asjad toovad esile Jumala viha, kuid tegelikult ulatub kogu seadusetuse lugu palju sügavamale. See on Kristuses peituva tõe otsene hülgamine – Tema püha Sõna ja käskude kõrvale heitmine.
Taoline seadusetuse vaim on tänapäeva inimeste seas meeletu. See on see sama jõud, mis peitub kõigi ettevõtmiste taga, mis püüavad kõrvaldada Jumalat me ühiskonnast. See on see sama vaim, mida Saatan kasutas Eeva petmiseks, kui ütles talle erinevatel viisidel: „Jumal ei karista sind su sõnakuulmatuse pärast. Võid vabalt süüa seda vilja, ilma, et peaksid selle eest maksma!“ Saatan kasutab seda sama valet tänapäeva kristlaste seaski, veendes suurel hulgal usklikke päevast päeva, et nad võivad teha pattu ilma karistust kandmata. See on deemonlik skeem, rüvetamaks Kristuse armu evangeeliumi. Ja kui kurb see ka poleks, paljud leiged kristlased langevad selle seadusetuse vaimu ohvriks. Paulus ütleb, et Antikristus pääseb võimule tänu sellele, et inimesed on pimestatud ja petetud omaenda patu poolt (vt 2 Tessalooniklastele 2:9-10).
Saatan saab petma suurel hulgal inimesi nõnda nagu ta pettis Eevatki, veendes neid väga peene, samas võimsa valega: „Jumal ei karista patu eest!“ Paulus ütleb, et see pettus saab tulla esile vaid seetõttu, „et nad ei võtnud vastu tõe armastust, et nad oleksid pääsenud“ (salm 10). Ja siis ta lisab: „Seepärast saadabki Jumal neile eksitava jõu, et nad hakkaksid uskuma valet.“ (salm 11) Apostel ütleb: „Need, kes keelduvad kuuletumast ja austamast Jumala Sõna, langevad tohutu pettuse küüsi. Algul nad lihtsalt vilistavad oma patule, püüdes seda õigustada. Üsna peagi aga otsivad üles mõne sõnumi nö leebest armust. Muide, nad tulevad ise lagedale mingi armuga, mis on kaugel sellest, mida Jumal on ette näinud. Sest Jumala arm ei anna kunagi luba patu tegemiseks, vaid juhib hoopis meeleparandusele!“

esmaspäev, 2. jaanuar 2017

KAUBOISAAPAD - Gary Wilkerson

„Kes rohkesti külvab, see ka lõikab rohkesti.“ (2 Korintlastele 9:6).
Üks segaduses olev kodutust hulkur juhatati kord mu kabinetti, kui aastaid tagasi Times Square’i koguduses abipastorina teenisin. Ta polnud suurt palju vestlusest huvitatud, kuniks vaatas maha ja nägi mu korralikke, ehtsast nahast Texase kauboisaapaid.
„Ma ei tea, miks ma siin olen“ purskas ta korraga. „Te jutlustajad olete kõik ühe puuga löödud, kulutades raha suurtele hoonetele ja uhketele autodele. Ja vaata veel neid saapaid!“ Peale seda viimast kommentaari heitis ta pilgu oma vanunud, puldanist jalatsitele ja peitis automaatselt oma jalgu.
„Kas sulle meeldivad need saapad?“ küsisin ma ja enne, kui ta veel vastatagi jõudis, võtsid need jalast ja andsin talle. Ja tõesti, ma läksin tol päeval sokis koju, unustades hiljem kogu loo sootuks.
Umbes 6 kuud hiljem helistas üks mu pastorist sõber, Steve, Greensboro’st, Põhja-Karoliinast. Ta ütles: „Gary, sa vist ei usu, kuid mu kabinetis on üks mees, kes ütles, et andsid talle paari kauboisaapaid. Ta on hääletades rännanud üle kogu maa ja ütleb, et igakord, kui ta nende saabaste peale vaatab, mõtleb ta Jeesusele.“ See noor mees jõudis otsapidi mu sõbra kogudusse (ilmselgelt Püha Vaimu poolt juhituna) ja ütles, et tahab Jeesusest rohkem teada saada. Võid vaid ette kujutada seda rõõmu, mida mu sõber koges! Kuid samas oli Steve temaga ka väga otsekohene:
„Püha Vaim on sind kuus kuud taga ajanud. Oled sa valmis oma elu Kristusele andma?“
„No selleks ma ju siin olengi!“ vastas mees ja koges koheselt uuestisündi.
Tahan julgustada sind otsima võimalusi, isegi kui tunned, et oled põuasel maal. Valitseb su abielus põud? Kui nii, siis otsi võimalusi teenida, armastada ja õnnistada oma abikaasat. Koged sa ehk oma laste puhul põuda? On te vahel lahkmeelt ja tormi? Kui nii, siis otsi võimalusi armastada, teenida ja seada oma pereelu korda vastavalt Issanda teedele. On sul rahalisi raskusi? Kui nii, siis otsi keset seda põuaaega võimalusi olla õnnistuseks teistele ja sa näed, kuidas taevaluugid avanevad sinugi elu kohal. Jumal valab oma rikkalikud õnnistused nende üle, kes on rõõmsad andjad.