PÄEVAST PÄEVA by Gary Wilkerson

„Seepärast ma ütlen teile: Ärge muretsege oma hinge pärast, mida süüa, ega oma ihu pärast, millega riietuda!“ (Matteuse 6:25).

Jeesus ei taha, et muretseksid oma elu pärast. Nii lihtne on hakata pabistama selle pärast, mida selga panna või mida lauale saab. Kuid Ta jätkab salmis 27: „Aga kes teie seast suudab muretsemisega oma elule ühe küünragi juurde lisada?“ Ehk teisisõnu ütleb Ta: „Ära muretse, sest sa ei saa sellega nagunii midagi muuta!“ Jeesus tahab vabastada meid muretsemisest, kutsudes meid saama osa vabadusest, mis Jumala lastele kuulub.

Jeesus ütleb salmis 33: „Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!“ Ta annab teada, et Ta juba teab, mida sa vajad ja kui otsid esmalt Teda, annab Ta sulle ka kõik vajamineva. Halleluuja! Kristus lisab oma õigsuse Teda otsivale inimesele, kes januneb Ta järele. Kohtudes Jeesusega ristil ja saades vabaks ostetud Tema vere läbi ning saades Tema pühitsetud järgijateks, oli meil võit käes! Mõned võivad muidugi öelda, et: „Tean küll, et Ta on kinkinud mulle oma õigsuse, kuid kui satun tegema midagi, mis pole Talle meelepärane, võib Ta mult’ selle ära võtta.“ Kuid Piibel ei ütle seda. Piiblis on hoopis öeldud: „Ärge muretsege oma õigsuse pärast.“ Püha Vaim annab sulle su patust märku ja Jumal teab, kes sa oled ja mis sa oled. Seetõttu tahan kinnitada sulle täna: Jumal on nii palju võimsam kui patt ja patune loomus. „Sest see, kes on teis, on suurem sellest, kes on maailmas.“ (1 Johannese 4:4)
Jumala tõeline tundmine toob endaga kaasa rahu ja hingamise, mis omakorda võimaldab õhtul rahuliku südamega magama heita. Võid olla kindel, et Ta puhastab sind ja teeb kõik uueks. Ja seda mitte vaid korra, vaid päevast päeva. Ta elab koos sinuga, teeb oma tööd sinu sees ja kannab hoolt kõige eest su elus.