LÕIKUSE AEG

Kui Mooses ütles vaaraole: „Lase mu rahval minna!“, oli see seetõttu, et Jumal oli kuulutanud välja lõikuse aja. Aeg iisraellaste Egiptuse vangipõlvest vabanemiseks oli käes! Kuid vaarao vastas: „Kes on Issand, et peaksin kuulama ta sõna ja laskma Iisraeli ära minna? Mina ei tunne Issandat ega lase ka Iisraeli ära minna!” (2 Moosese 5:2)

Vaarao sümboliseerib Saatana deemonlikku süsteemi, mis hõlmab endas ka valereligioone ja rõhumist, mis hoiab inimesi ahelais. Seetõttu ka, enne kui Iisrael sai kogeda oma vabastust, tuli raputada pimeduse jõude. Nii tabaski Jumal Egiptust üheksa loodusõnnetusega, mis teisalt ei teinud muud, kui paadutasid vaarao südant veelgi. Lõpuks aga tabas Egiptust selline häda, et iga viimne kui hing Egiptuses – alates kõige kõrgematest valitsejatest, kuni tavakodanikeni välja – teadis, et tegu oli millegi enama, kui vaid kontrolli alt väljunud loodusega. Nad mõistsid, et Jumal ise oli selle taga. Jumal oli saatnud surmaingli, mille tulemusena surid ühel õhtul kõigi egiptlaste vanemad pojad, sh ka vaarao oma. Järgmisel päeval marssisid aga iisraellased Egiptusest välja. Tegu oli lõikusega, mis tuli vahetult enne kohtumõistmist.

Sajandeid hiljem, kui Jeesus kuulutas valmis lõikusest Jeruusalemmas, teadis Ta, et kohtumõistmine on tulemas. Ta teadis, et Tiitus ühes oma armeega saab vallutama kogu linna ja 1,2 miljonit inimest hukkub. Et paljud lüüakse risti ja kogu linn põletatakse maatasa. Seetõttu hoiataski Jeesus oma põlvkonda: „Te ütete, et lõikuseni on veel 4 kuud, kuid mina ütlen, et lõikus peab algama kohe praegu. Peate järgima Jumala tahet, sest suur häda on kohe, kohe ukse ees. Seetõttu läkitan teid kohe praegu lõpetama minu poolt alustatud tööd. Aeg lõikuseks on juba täna.“

Kuidas Jeesus kirjeldas neid hädasid, mis olid tulemas? „Sest siis on nii suur ahistus, millist pole olnud maailma algusest kuni praeguse ajani ega tule enam iial.“ (Matteuse 24:21) Ometigi, enne seda suurt ahistust, pidi tulema lõikuse aeg.