NEIL OLI ELU JA VALGUS

Jeesuse Kristuse kogudus ei oma maailma silmis piisavalt autoriteeti seetõttu, et tal ei jagu piisavalt vaimsust.

Miks suhtuvad meie valitsusjuhid ja meedia nii üleolevalt ja sageli ka alandavalt kristlastesse? Miks on kogudus kaotanud kogu oma tähenduse ja eesmärgi maailma silmis? Miks on tänapäeva noored tõmmanud kristlusele täielikult vee peale otsekui millelegi, mis ei puutu üldse neisse?

Seda kõike seetõttu, et suuremas osas on kogudus kaotanud oma valguseks olemise mõtte. Kristus ei valitse meie ühiskonnas seetõttu, et Ta on kaotanud valitsuse meie endi eludes. Vaadates ringi jumalakojas, näen ma väheseid, kes elavad tõelises liidus Kristusega. Puudub igasugune osadus taevaga ja ainult vähesed jumalasulased on nõus loobuma maailma meetoditest ning usaldama Jumala juhtnööre. Me oleme kaotanud oma valguse, kuna oleme kaotanud elu Kristuses. Selleks, et Jumal võiks omada mingitki autoriteeti, peab Ta saama välja elatud oma pühendunud, sõnakuulelike astjate kaudu.

Mõelge Paabeli peale Nebukadnetsari valitsusajal. Paabeli näol oli tegu maailma võimsaima impeeriumiga, mille suhtes aga Taaniel kuulutas, et iga selle edukas kuningas saab kord alavääristatud ning kaotama oma võimu ja mõjujõu. Miks? Sest Nebukadnetsar ei olnud Paabeli tegelik valitseja ja tema impeeriumi vägi ei sõltunud kuldsest kujust, mille ta oli lasknud teha. Ei. Paabeli mõjuvõim oli tegelikult väikese hulga jumalakartlike meeste käes. See lähtus Issanda salajasest, taevalikust valitsusest, mida juhtis Taaniel koos kolme Heebrea mehega. Need mehed olid Jumala valitsevad astjad, sest nad tegutsesid taevases reaalsuses. Nad keeldusid võtmaks omaks midagi maailma süsteemist ja hoidsid veel enam Jumala ligi.

Kõige selle tulemusena tundsid ja teadsid need pühad mehed aegu ja võisid rääkida inimestele Jumala plaanidest ükskõik, mis ajahetkel. Nad olid otsekui eredalt säravad taevatähed oma rahva keskel, sest Jumala elu põles nende sees.

2 Kuningate raamatu 6-ndas peatükis võime me lugeda Süüria plaanidest minna sõtta Iisraeli vastu. Kogu selle konflikti vältel istus prohvet Eliisa kodus ja pidas osadust oma Issandaga. See mees esindas Jumala salajast valitsust, mille kaudu Ta sai valitseda väes ja meelevallas. Eliisa kuulis Jumalalt ja andis need sõnumid edasi Iisraeli kuningale, et hoiatada teda igast Süüria liigutusest, mida tolle sõjavägi oli tegemas.

Kui Süüria kuningas sai teada Eliisa hoiatavatest sõnumitest, piiras ta prohveti linna ümber terve pataljoni sõjaväelastega, kuid Jumal pimestas süürlasi, mille tulemusena sai Eliisa juhtida nad otse iisraellaste leeri, kus nad kõik kinni võeti. Ellisal oli valgus – ja ta teadis igat Saatana sammu – sest tal oli elu!