TOETUDES TÕOTUSELE

Tänu Jumala “kaitsvale armastusele”, võime me kuulutada võitu enne kui lahing üldse alatagi jõuab. Taavet laulis: ”Issand, sinu võimusest rõõmutseb kuningas; kui väga ilutseb ta sinu abist! Sa andsid temale, mida ta süda himustas, ja tema huulte igatsust sa ei keelanud!” (Psalm 21:2-3)

Sa võid imeks panna, et: “Kuidas küll Taavet sai rõõmustuda, kui seisis silmitsi suurima rünnakuga, mida ta elus eales näinud oli. Kuidas võis ta hõisata, kui ta oleks võinud saada haavata või lausa surma?”

Taavet vastab: ”Sest sa tulid temale vastu heade õnnistustega; sa panid temale pähe kuldkrooni.” (Psalm 21:4) Taaveti sõnad siin on täiega elu muutvad: ”Ma seisan vastakuti võimsa vaenlasega, kes on saadetud hävitama mind, kuid mu südames on rahu. Miks? Sest Issand on näinud mu võitlust ja valanud oma kinnitava armastuse välja mu üle. Jah, mu vaenlane võib panna mind komistama või kukkuma ja teatud hetkedel võib isegi tunduda, et ma olen omadega läbi, kuid...Jumal on mulle öelnud, et kui ma ajan end taas püsti, siis Ta annab mulle oma jõu ja ma võidan selle lahingu.”

Enne lahingusse minekut kuulutas Taavet välja järgmise klausli: “Sa panid (mulle) pähe kuldkrooni” (21:4). See kuldkroon, millest Taavet räägib siin, viitab võidule ja valitsusele. Taavet ütles: ”Ma lähen lahingusse toetudes Jumala tõotustele, mis Ta mulle on andnud. Sest Ta on tõotanud, et ma tulen sellest puhtana välja, kandes võidukrooni.”

See võtab kokku õpetuse Jumala ”kaitsvast headusest ja armastusest”. Ta on juba ette näinud kõiki meie võitlusi – meie lahinguid patu, liha ja kuradiga – ja oma suures armus ning headuses maksnud hinna nende eest enne, kui need on jõudnud üldse esilegi tulla. Meie võit on juba kindlustatud!

Jumala kaitsev headus kehtib eriti nende puhul, kes siiralt armastavad Jeesust ja keda patt võib rünnata ootamatult. Issand kinnitab meile, et isegi kui me peaks ajutiselt olema maha surutud, võime me siiski taas tõusta ja tulla lahingust välja sirge seljaga, sest Jeesus on maksnud kõigi meie võlgade eest.