INIMESTE ARM

Jumal kasutab oma rahva teenimiseks sageli ingleid, kuid veelgi enam kasutab Ta omaenda hoolivaid lapsi, kes on kui Tema armu kandjaiks. See on üks põhjus, miks meid on loodud saama osa Tema armust – et olla Tema armu kanaliteks. Meid on loodud jagama seda teistega, mistõttu ma nimetan seda ”inimeste armuks”.


”Ent igaühele meist on antud armu Kristuse kingi kohaselt.” (Efeslastele 4:7) Tänu trööstile, mis meile on Jumala armu kaudu osaks saanud, on meil võimatu jätkata kurvastamist kogu ülejäänud elu. Ühel hetkel Jumal ju tervendab meid ja me hakkame taastuma ning täienema Tema armus.


Ma usun, et see on ka see, millest Paulus kirjutas, kui ta ütles: “ Selle evangeeliumi teenriks olen ma saanud Jumala armu kingituse kohaselt, mis mulle on antud...et kuulutada paganate seas evangeeliumi Kristuse äraarvamatust rikkusest.” (Efeslastele 3:7-8) ”Teie kõik olete kaasosalised mulle antud armus.” (Filiplastele 1:7). Apostel toob siin välja ühe väga tähendusrikka mõtte, öeldes: “Kui ma lähen Jumala trooni ette, et armu saada, teen ma seda teie pärast. Ma tahan olla teile armuline karjane, mitte kohtumõistja. Ma tahan jagada teile armu keset teie raskeid aegu.” Jumala arm tegi Paulusest kaastundliku karjase, kes oli võimeline nutma kõigi nutjatega.


Peetrus kirjutab: ”Teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud, nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad.” (1 Peetruse 4:10) Mida see tähendab olla Jumala armu hea majapidaja või haldaja? Kas mina olen selline inimene? Või kulutan ma oma aja ainult iseenda valu, kurvastuse ja võitluste eest palumiseks?


Armsad, meie hetke kannatused toovad esile midagi väga väärtuslikku meie eludes. Nad kujundavad meis ühe igatsuse armu ja halastuse anni järele, et jagada seda omakorda nendega, kes kannatavad. Meie kannatused tekitavad meis igatsuse olla armu jagajad.