VAIMUS PEITUV VABASTAV VÄGI

”Tema päästis meid sellest määratu suurest surmast ja päästab veelgi - tema, kelle peale me loodame. Jah, ta päästab edaspidigi” (2 Korintlastele 1:10) Milline võrratu tõotus! Paulus ütleb siin: ”Püha Vaim päästis mind lootusetust olukorrast! Ta teeb seda isegi praegu ja saab päästma mind ka tulevikus kõigist mu kitsikustest.”


Ülevoolavad emotsioonid ei ole kinnituseks Püha Vaimu vastuvõtmisest (kuigi ma usun, et need võivad olla üheks Vaimu ilminguks). Millest mina räägin, on Püha Vaimu vastuvõtmine läbi kasvava tunnetuse. Tema vastuvõtmine tähendab üha kasvavat arusaamist Tema vabastavast väest, Tema võimest kanda meie koormaid ja varustada meid.


Kordan veelkord Peetruse sõnu: ”Tema jumalik vägi on meile kinkinud kõik, mis on vajalik eluks ja vagaduseks, tema tundmise kaudu, kes meid on kutsunud omaenese kirkuse ja väärikusega.” (2 Peetruse 1:3). Tuginedes Peetrusele, ei avaldu Püha Vaimu jumalik vägi välistes manifestatsioonide, vaid eelkõige “tema tundmise kaudu, kes meid on kutsunud”.


”Jah, meie kõik oleme võtnud tema täiusest...” (Johannese 1:16) Veelgi enam, Püha Vaimu ei saa kunagi täielikult vastu võtta enne, kui me pole andnud Talle täit kontrolli oma elude üle. Me pole Teda vastu võtnud, kui Tal pole täit meelevalda meie eludes. Me peame usaldama end täielikult Tema hoolde.


Lubage mul tuua üks näide, mis seda illustreerib. 1 Moosese 19 peatükis näeme me Lotti koos oma perega minemas läbi kohutavatest raskustest. Jumala kohus oli langemas nende kodulinna Soodoma üle ja Jumal oli saatnud oma inglid päästma neid. Lott avas oma ukse Issanda sõnumitoojatele ja nad tulid sisse. Nad omasid taevalikku väge päästa kogu see pere, kuid neid ei võetud vastu. Lõpuks pidid inglid otsekui suruma oma tahte Lott’ile ja ta perele peale, neid peaaegu et tirides Soodomast välja. Jumala plaan nende suhtes oli algusest peale päästa neid läbi põgenemise. Samuti oli Ta rohkem kui valmis neid riietama, toitma ja nende eest hoolt kandma, kuid nagu me sellest loost teame – Lott’i naine vaatas tagasi ning hukkus selle läbi.


Ingli sõnum oli selge: “Kui sa tahad, et Jumal valitseks, siis pead sa loobuma oma valitsusest. Kui sa ootad Jumalalt vabastamist, pead sa laskma minna oma plaanidel ja olema valmis minema Tema teed.” Ehk lühidalt: Püha Vaim ei kasuta oma väge selleks, et vabastada kahtlejaid. Uskmatus hävitab kogu Tema töö. Me peame olema valmis lubama Tal viia läbi oma muudatused meie eludes, kui Jumal on valinud selle meie päästeteeks.