MA VAJAN SIND

Osa kristlasi ei soovi omada mingit pistmist teiste Kristuse ihu liikmetega. Nad peavad küll osadust Jeesusega, kui eraldavad end täiesti teadlikult teistest usklikest. Nad ei taha omada mingit pistmist ihuga – ainuüksi peaga!

Kuid ihu ei saa koosneda ainuüksi ühest liikmest. Kujutad sa ette pead, millest kasvab välja vaid üks käsi? Kristuse ihu ei saa koosneda ainuüksi peast, omamata teisi liikmeid ja jäsemeid. Tema ihu koosneb paljudest liikmetest ja seetõttu ei saa me olla üks Kristusega ilma olemast osa ka Tema ihust.

Me ei vaja ainuüksi pead, aga kogu ihu! Meid ei seo vaid vajadus Jeesuse järele, aga ka vajadus teineteise järele. Paulus ütleb: „Ent silm ei või öelda käele: "Mul ei ole sind tarvis!" või jälle pea jalgadele: "Mul ei ole teid tarvis!" (1 Korintlastele 12:21)

Pange tähele selle salmi teist poolt. Isegi pea ei saa öelda mõnele teisele liikmele: „Mul pole sind tarvis.“ Milline võrratu klausel. Paulus ütleb meile: „Kristus ei ütle mitte iialgi ühelegi oma ihu liikmele, et: „Mul pole sind tarvis!““ Meie pea seob end vabatahtlikult igaühega meist. Veelgi enam – Ta ütleb, et me kõik oleme tähtsad ja isegi vajalikud Tema ihu toimimiseks.

Eriti kehtib see nende liikmete puhul, kes on ehk viga ja haiget saanud. Paulus rõhutab: „...vaid hoopis vastupidi - need ihuliikmed, mis tunduvad olevat nõrgemad, on tingimata vajalikud.“ (1 Korintlastele 12:22). Ja lisab siis: „...ja neid, mis meile ihus tunduvad olevat autumad, ümbritseme erilise auga, ning oma näotuile liikmeile anname rohkem nägusust (23:23). Ta räägib siin neist Kristuse ihu liikmeist, kes on otsekui nähtamatud, tundmatud ja varjus. Jumala silmis on neil liikmetel aga suur väärtus ja nad on absoluutselt vajalikud Tema ihu tööks ja tegevuseks.

See piiblilõik omab sügavamat tähendust me kõigi jaoks. Paulus ütleb meile: „Vahet pole, kui madal on su enesehinnang. Sa võid isegi tunda, et kristlasena sa ei vea välja, kuid Jumal ütleb sulle: „Ma vajan sind! Sa ei ole ainuüksi selle ihu tähtis liige, vaid lausa eluliselt tähtis ja vajalik kogu ihu toimimiseks.“

Olles Kristuse ihu olulised liikmed, on usklike kohustus tõusta ja seista tõsiselt vastu Saatana rünnakutele oma kaaskristlaste suhtes. Hämmastaval kombel ignoreerivad aga väga paljud kristlased seda fakti. Kui me näeme mõnda kaasusklikku kannatamas, tahame me otseloomulikult pakkuda talle lohutust ja see on jumaliku armastuse väljendus, kuid ainuüksi sellest ei piisa! Iga usklik peab siduma Saatana Jeesuse nimel ja kupatama ta tagasi pimedusse. See on märk tõelisest Kristuse ihu liikmeks olemisest!